Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Dursun Ali DEMİRBOĞA
ISBN: 9789754647617
39,95 TL 47,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dursun Ali DEMİRBOĞA
Baskı Tarihi 2013/09
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Dİ062
Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi
Dr. Dursun Ali DEMİRBOĞA
2013/09 Baskı, 246 Sayfa
ISBN 978-975-464-761-7 

Kamu ihale sözleşmeleri taşıdığı iktisadî ve siyasî önemi yanında inkâr edilemez bir gerçek olarak hukukî bir öneme de sahiptir. Bu nedenle ziyadesiyle araştırma yapmayı hak eden bir alan olma niteliği taşımaktadır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun yeni olması ve bu alanda yeterli çalışmanın bulunmaması uygulamada belirsizlikler meydana getirmektedir. Bu belirsizliklerin giderilmesi ve araştırmacıların dikkatinin bu alana çekilmesi bu araştırmanın temel amaçlarından biridir. 

Kamu ihale sözleşmesinin feshinde teorik yaklaşımların tartışılması ve taraflar arasında sözleşme aşamasında çıkacak uyuşmazlıkların giderilmesinde adil bir çözümü ortaya koyar. Anılan Kanunda yer alan çelişkili hükümlerin yorumlanmasında, idare ile yüklenici arasındaki menfaatler dengesinin korunmasında bu araştırma önemli bir kaynak teşkil edecektir. Araştırma aşamasında yabancı kaynaklara ulaşmamdaki kolaylık başlangıçta öngördüğüm araştırma yolunu ve sonuçlarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Burada şunu da söylemek gerekir ki, Türk Hukukunda kamu ihale sözleşmeleri konusunda yapılan araştırmalar Kıta Avrupası Hukuk Sistemine entegrasyonda gerçek bir temel teşkil etmektedir. Bu nedenle karşılaştırmalı olarak konunun incelenmesinde Anglo-Saxon sistemi ile Kıta Avrupası sisteminin farklılıklarının ortaya konulmasında bu eserlerin katkısı inkâr edilemez. (ÖNSÖZ'den)

Çalışmanın birinci bölümünde, kamu ihale sözleşmesinin sona erdirilmesinde önemli kavramlar olan fesih ve ilişkili kavramların açıklamasına yer verilmiştir. Kamu ihale sözleşmesinin kurulma zamanı, feshin hüküm ve sonuçları bakımından önemli olduğu için, ayrıca kamu ihale sözleşmesinin kurulduğu zamana ilişkin görüşler de burada araştırılmıştır.

İkinci bölümde öncelikle sözleşmeyi sona erdiren sebepler araştırılacak daha sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan fesih sebepleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Her bir fesih sebebi ve bunların kamu ihale sözleşmelerine etkisi ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde fesih usulü ve feshin sonucu olarak tasfiye, zararın hesaplanması konuları ele alınmıştır. (SUNUŞ'tan)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar