İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışmaları

Tamamı Çözümlü
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali D. ULUSOY, Serdar YILMAZ, F. Betül DAMAR ÇITAK, Oğuzhan GÜZEL
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 330

İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışmaları

Kitapta bulunan pratik çalışmaların bir kısmı klasik sistem pratik olaylardan, güncel basından alınmış haberlerden ve yargı kararlarından alınmış olaylardan

üretilmiş sorulardan oluşmakta ve klasik yöntem açıklama ve değerlendirme şeklinde yanıtları içermektedir. Diğer kısmı ise çoktan seçmeli ve doğru-yanlış

şeklindeki test tarzı sorulardan ve yanıtlarından oluşmaktadır. Pratik çalışmaların bir bölümü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi idari yargılama usulü hukuku

dersi kapsamında sorulan sınav sorularından ve ders pratiklerinden üretilmiştir. Çalışmanın, gerek hukuk fakültelerinde ve diğer ilgili fakülte ve bölümlerde

idari yargılama usulü hukuku dersi okuyan öğrencilere, gerekse hâkimlik-savcılık, kaymakamlık, müfettişlik ve uzmanlık gibi hukuk ve idare meslekleri sınavlarına

hazırlananlara yararlı olacağını ümit etmekteyiz.


  • Tamamı Çözümlü
  • Pratik Olay Soruları
  • Yargı Kararı Değerlendirme Soruları
  • Mevzuat Değerlendirme Soruları
  • Doğru-Yanlış Önerme Soruları
  • Çoktan Seçmeli Test Soruları


İÇİNDEKİLER 5

KISALTMALAR 9


Birinci Kısım 

PRATİK OLAY ve DEĞERLENDİRME 

SORULARI ile GEREKÇELİ CEVAPLARI 


Birinci Bölüm 

PRATİK OLAY 

SORULARI ve GEREKÇELİ CEVAPLARI 

SORU 1: KISA OLAYLAR (Yasama Kısıntıları, İdari Yargının Görev Alanı) 17

SORU 2: KISA OLAYLAR (Yasama Kısıntıları, Yargı Kısıntıları, Hükûmet Tasarrufları, İdari Yargının Görev Alanı, Özel Hukuk Kişilerinin İşlemlerine Karşı İdari Yargıda Dava Açılması, Görev ve Yetki Kuralları) 25

SORU 3: OLAY (Hükûmet Tasarrufu, Yargı Kısıntısı, Hukuk 

Devleti İlkesi, İptal Kararının Gerekleri, İptal Kararının Uygulanması) 54

SORU 4: OLAY (Olumlu Görev Uyuşmazlığı, İdari Yargının 

Görev Alanı) 57

SORU 5: OLAY (Olumsuz Görev Uyuşmazlığı, İdari Yargının 

Görev Alanı) 62

SORU 6: OLAY (Görev ve Yetki Kuralları) 66

SORU 7: OLAY (Olumlu Görev Uyuşmazlığı, İdari Uyuşmazlıkların 

Adli Yargının Görev Alanına Bırakılması, Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı, Kanun Yolları, Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri) 69

SORU 8: OLAY (İdari Dava Türleri, İlk İnceleme Konuları, Görev ve Yetki, İdari Merci Tecavüzü) 79

SORU 9: OLAY (İdari Dava Türleri, Görev ve Yetki Kuralları, Olumlu Görev Uyuşmazlığı, Husumet, Davanın Esasının İncelenmesi) 85

SORU 10: OLAY (Görev ve Yetki Kuralları, İdari Başvuru, Dava Açma Süresi, Husumet, Davanın Konusuz Kalması) 91

SORU 11: OLAY (Kesin ve Yürütülebilir İşlem, Dava Açma Süresi, İlk İnceleme Konuları, Tarafların İddia ve Savunmaları) 99

SORU 12: OLAY (İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davası, Ön Karar, Dava Açma Süresi, Husumet, Islah) 106

SORU 13: OLAY (İdari Dava Türleri, Görev ve Yetki, Yürütmenin Durdurulması Müessesesinin Koşulları, Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkındaki Kararlara İtiraz) 109

SORU 14: OLAY (Görev ve Yetki Kuralları, Tam Yargı Davası, Dava Açma Süresi, Dava Dilekçesinde Belirtilen Dava Konusu Miktarın Artırılması, Islah, Davanın İhbarı, Davaya Müdahale/Katılma) 113

SORU 15: OLAY (İdari Dava Türleri, Görev ve Yetki Kuralları, Zorunlu İdari Başvuru, Dava Açma Süresi, Yasama Kısıntısı, Yürütmenin Durdurulması, Kanun Yolları) 120

SORU 16: OLAY (Görev ve Yetki, Ehliyet, Yürütmenin Durdurulması, İvedi Yargılama Usulü, Davadan Feragat) 129

SORU 17: OLAY (Görev ve Yetki, Aynı/Tek Dilekçeyle Açma, 

Uygulama İşlemi, Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin 

Yargılama Usulü, Üst Makama Başvuru, Dava Açma Süresi, Kanun Yolları) 139

SORU 18: OLAY (İptal ve Tam Yargı Davası Dilekçesi, Dilekçede Bulunması Gereken Unsurlar, Dilekçenin Reddi, Husumet, Duruşma, Kanun Yolları) 147

SORU 19: OLAY (İdari Yargının Görev Alanı, İdari Dava Türleri, 

Dava Açma Süresi, Ek Süre, Tek/Müşterek Dilekçe ile 

Dava Açılması, İlk İnceleme Üzerine Verilen Kararlar, Kanun Yolları) 161

SORU 20: OLAY (Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevleri, Ehliyet, Kanun Yolları) 168

SORU 21: OLAY (Danıştayın İdari Görevleri, Görev ve Yetki, Süre, Husumet, Kanun Yolları) 170

SORU 22: OLAY (İdari Dava Türleri, Görev ve Yetki Kuralları, Yürütmenin Durdurulması, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları 

ve Uygulanması, Kanun Yolları) 176

SORU 23: OLAY (İdari Dava Türleri, İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davası, Ön Karar, İdari Merci Tecavüzü, Duruşma, Deliller, Tanık, Hâkimin Reddi) 180


İkinci Bölüm 

YARGI KARARI ve MEVZUAT DEĞERLENDİRME  

SORULARI ile GEREKÇELİ CEVAPLARI

SORU 1: DANIŞTAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ 

(İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem, Etkili İşlem, İcrailik, Hazırlık İşlemi) 185

SORU 2: DANIŞTAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ (Tek/Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Hâller, Görev, 

İlk İnceleme Konularının Sıralaması, İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar, Usul Ekonomisi İlkesi) 190

SORU 3: DANIŞTAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ 

(Ehliyet, Menfaat) 197

SORU 4: MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ (Hukuk Devleti 

İlkesi, Etkili Yargısal Denetim, İdari Yargı Kararlarının Etkisi/Sonucu, İptal Kararının Uygulanması, Yürütmenin Durdurulması) 199

SORU 5: DANIŞTAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ (Duruşma, Hukuki Yarar, Kanun Yolu, Temyiz) 265

SORU 6: DANIŞTAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ 

(İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması Dolayısıyla 

Açılacak Tazminat Davalarında Usul ve Süre) 210

SORU 7: DANIŞTAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ 

(Temyiz İncelemesinde Hukuki Yarar, İptal Davasında İşlemin Unsurları Bakımından Yapılan İncelemede 

Öncelik Sıralaması) 220

SORU 8: DANIŞTAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ (Israr 

Kararı Üzerine Yapılan Temyiz İncelemesinin Kapsamı) 224

SORU 9: MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ (Usuli Kazanılmış 

Hak, Aleyhe Bozma Yasağı) 231

SORU 10: MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ 

(İçtihat Aykırılıklarının Giderilmesi) 235İkinci Kısım 

DOĞRU-YANLIŞ ÖNERME ve 

ÇOKTAN SEÇMELİ TEST 

SORULARI ile CEVAP ANAHTARLARI 


Birinci Bölüm 

DOĞRU-YANLIŞ ÖNERME 

SORULARI ve CEVAP ANAHTARI

“DOĞRU-YANLIŞ” ÖNERME SORULARI 245

“DOĞRU-YANLIŞ” ÖNERME SORULARININ CEVAP 

ANAHTARI 263


İkinci Bölüm 

ÇOKTAN SEÇMELİ TEST 

SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 

ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARI 265

ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARININ CEVAP 

ANAHTARI 329


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.