İflasın Takiplere Etkisi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Hakan HASIRCI
ISBN: 9786257598439
306,00 TL 340,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan HASIRCI
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 502

Bir kişi hakkında iflâsın açılması, o kişi ile birlikte onun alacaklılarının ve borçlularının da içinde bulunduğu geniş kapsamlı bir topluluğa etki eder. Bu etkinin bir bölümü, müflis aleyhine yapılmış ya da yapılması planlanan icra takipleri ile ilgilidir ve İİK m. 193 tarafından "Takibin Durması ve Düşmesi" başlığı altında düzenlenmiştir. Buna karşılık İİK'ndaki bu düzenleme, iflasta takip yasağını tüm hatlarıyla ortaya koymamakta ve uygulamada karşılaşılan soruları cevaplamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, İİK m. 193'te düzenlenen takip yasağını tüm yönleri ile ele almak, konuya ilişkin ortaya çıkan ya da çıkma ihtimali bulunan sorunları tespit etmek ve bunlara çözüm önerileri sunmaktır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   A. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI
   B. İNCELEME PLANI


    BİRİNCİ BÖLÜM
    TAKİP YASAĞININ GELİŞİMİ, TEMELLERİ, AMACI VE ANAYASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ
    §1. İFLAS KURUMUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
    A. Roma Hukuku'nda İflas Hukukunun Gelişimi
    B. Batı Roma İmparatorluğu'nun Yıkılması Sonrası Kıta Avrupası'nda İflas Hukukunun Gelişimi
    C. İngiltere'de İflas Hukukunun Gelişimi
    D. Avrupa Birliğinde İflas Hukukunun Gelişimi
    E. Amerika Birleşik Devletleri'nde İflas Hukuku'nun Gelişimi
    F. Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemlerinde İflas Hukukunun Gelişimi
    G. Türkiye Cumhuriyeti'nde İflas Hukukunun Gelişimi
    §2. İFLAS HUKUKUNUN VE İFLASIN TAKİPLERE ETKİSİNE İLİŞKİN KURALLARIN AMACI
    A. İflas Hukukunun Temel Amacı: Alacaklıları Toplu Olarak Alacaklarına Kavuşturma
    B. İflasta Takip Yasağına İlişkin Kuralların Amacı
    §3. TAKİP YASAĞININ BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
    A. Genel Olarak
    B. "İcra Takiplerinin Durması" ile "Takip İşlemlerinin Yapılamaması" Ayrımı
    C. İcra Takiplerinin Tamamen Durması
    §4. TAKİP YASAĞININ ANAYASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ
    A. Takip Yasağının Hak Arama Özgürlüğü ve Etkin Hukuki Koruma ile İlişkisi
    B. Takip Yasağının Mülkiyet Hakkı ile İlişkisi
    C. Takip Yasağının Eşitlik İlkesi ile İlişkisi


     İKİNCİ BÖLÜM
     TAKİP YASAĞININ KAPSAMI
     §5. GENEL HATLARIYLA TAKİP YASAĞI
     A. Takip Yasağına İlişkin Kuralın Hukuki Niteliği
     B. Takip Yasağının Kanun Gereği Etki Doğurması
     C. İİK m. 159, III Hükmü ve Bazı Yabancı Hukuk Sistemlerinde Kabul Edilen Esaslar
     §6. TAKİP YASAĞININ ETKİ ALANI
     A. Genel Olarak
     B. İflasta Takip Yasağı ile Konkordatoda Takip Yasağı
     C. Yasak Kapsamında Kalan Takipler ve Bu Takiplerin Tabi Olduğu Hukuki Rejim
     IV. Yasağın Geçerli Olacağı Zaman Dilimi
     V. Yasağın Etkileyeceği İşlemler
     VI. Yasağın İhlal Edilmesinin Sonuçları


      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      TAKİP YASAĞININ İSTİSNALARI, YASAĞIN İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİRLERE ETKİSİ
      §7. YASAKTAN ETKİLENMEYEN TAKİPLER
      A. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipler
      B. İflas Alacağı Niteliğinde Bulunmayan Alacaklar İçin Yapılacak Olan Takipler
      C. Kiralanan Taşınmazın Tahliyesine İlişkin İlamsız Takiplerin Özel Durumu
      D. Müflisin Alacakları İle İlgili Olarak Yapılacak Olan Takipler
      §8. TAKİP YASAĞININ İHTİYATİ HACİZLERE ETKİSİ
      A. Genel Olarak
      B. İhtiyati Haciz Kararının İcra Takip İşlemi Teşkil Edip Etmediği Sorunu
      C. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanmasının İcra Takip İşlemi Teşkil Edip Etmediği Sorunu
      §9. TAKİP YASAĞININ İHTİYATİ TEDBİRLERE ETKİSİ
      A. Genel Olarak
      B. İflasın Açılmasının İfa Amaçlı Tedbirlere Etkisi
      C. İflasın Açılmasının Teminat Tedbirlerine Etkisi


       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       İlgili Yayınlar