İhâlenin Feshi (İcra ve İflas Kanunu Madde 134)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer ÇON
ISBN: 9786050508383
63,75 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer ÇON
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 183

ÖNSÖZ vii

BEDANKEN ix

TEŞEKKÜR xi

İÇİNDEKİLER xiii

KISALTMALAR LİSTESİ xvi

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM 

İHÂLE KAVRAMI VE İHÂLENİN GEÇERSİZ KILINMASINA İLİŞKİN YÖNTEMİN BELİRLENMESİ

1.1. İhâlenin Feshi Kavramı ve Terim Sorunu 5

1.2. İhâlenin Feshine Dair Kanuni Düzenleme ve Değişiklikler 9

1.3. İhâlenin Feshinin Hukuki Niteliği 16

1.4. İsviçre Hukukunda ve Alman Hukukunda Durum 19

1.5. İhâlenin Feshi ve (İİK m. 133’e Göre) İhâlenin Kaldırılması 24

1.6. İhâlenin Feshinin Mahkeme Yoluyla İleri Sürülmesi 26

İKİNCİ BÖLÜM 

İHÂLENİN FESHİ NEDENLERİ

1.1. İhâlenin Feshi Nedenlerine Genel Bakış 29

1.2. İhâlenin Yapılmasından Evvelki İşlemlerden Kaynaklanan 

Nedenler 30

1.2.1. Hazırlık Aşamasından Önceki İşlemlere Dair Kamu 

Düzenine Aykırılıklar 30

1.2.1.1. Takip Yolları Bakımından 32

1.2.1.2. Haciz 36

1.2.2. Hazırlık Aşamasında Yapılan İşlemlerden Kaynaklanan Nedenler 39

1.2.2.1. Paraya Çevirme Talebi 39

1.2.2.2. Artırma Şartnamesi 41

1.2.2.2.1. Artırma Şartnamesinden Anlaşılamayan Borçlar 42

1.2.2.2.2. İhâle Alıcısına Yüklenen Maddi Külfetlerin Artırma Şartnamesiyle Örtüşmemesi 43

1.2.2.2.3. Satılan Eşyanın Esaslı Vasıflarında 

Hata 45

1.2.2.3. İlân ve Ayrıca Tebliğler 51

1.2.2.4. Mükellefiyetler Listesi 59

1.2.2.5. Kıymet Takdiri 65

1.3. Artırmadan Kaynaklanan Fesih Nedenleri 71

1.3.1. Artırmada İcra Dairesinden Kaynaklanan Fesih Nedenleri 71

1.3.2. İhâleye Fesat Karıştırılması 78

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İHÂLENİN FESHİ YARGILAMASI

1.1. İhâlenin Feshi Talebinin Şekli 83

1.2. Görev ve Yetki 88

1.3. Talepte Bulunmaya İlişkin Şartlar 90

1.3.1. Talepte Bulunabilecek Kişiler 90

1.3.1.1. Borçlu 91

1.3.1.2. Satış İsteyen Alacaklı 92

1.3.1.3. Pey Sürmek Suretiyle İhâleye İştirak Edenler 93

1.3.1.4. Tapu Sicilindeki İlgililer 96

1.3.1.5. İhâlenin Feshi Sürecinde Karşı Taraf 99

1.3.2. Yerleşim Yeri Gösterilmesi Zorunluluğu 101

1.3.3. Talebe İlişkin Süre 103

1.4. Talepte Bulunmanın Sonuçları 107

1.5. İhâlenin Feshi Yargılamasına Hâkim Olan İlkeler 112

1.6. İhâlenin Feshi Özelinde Aralarında Hukuki Bağlantı Olan Talep 

ve Vakıalar 115

1.7. Hukuki Yarar 117

1.8. Yargılama Usulü 124

1.9. İspat 126

1.10. İspat Kuralları ve Deliller Açısından Değerlendirme 127

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İHÂLENİN FESHİ HAKKINDA VERİLEN KARAR VE KARARA KARŞI GİDİLEBİLECEK KANUN YOLLARI

1.1. Karar 133

1.1.1. Kararın Unsurları 133

1.1.1.1. Kararın İçeriği 133

1.1.1.2. Disiplin Para Cezası 135

1.1.1.3. Yargılama Giderleri 138

1.1.2. Kararın Etkisi 139

1.1.2.1. Genel Olarak 139

1.1.2.2. Kararın Takibe Etkisi 140

1.1.2.2.1. İhâlenin Feshi Talebinin Kabulü 

Kararının Etkisi 140

1.1.2.2.2. İhâlenin Feshi Talebinin Reddi 

Kararının Etkisi 141

1.1.2.3. Kararın Maddi Hukuka Etkisi 143

1.1.2.3.1. İhâlenin Feshi Talebinin Kabulü 

Kararının Etkisi 144

1.1.2.3.2. İhâlenin Feshi Talebinin Reddi 

Kararının Etkisi 146

1.2. İhâlenin Feshi Hakkında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları 150

1.2.1. İhâlenin Feshi Talebi Hakkında Kanun Yolu 

İncelemesinin Özellikleri 150

1.2.2. İstinaf 152

1.2.3. Temyiz 155

1.2.4. Yargılamanın İadesi 158

SONUÇ 161

KAYNAKÇA 171


Bu çalışmayı hazırladığım doktora süreci, akademik hayatı anlamaya başladığım farklı ve zorlu bir süreçti. Bu süreçte öncelikle kendisinden kürsü çalışma disiplinini ve terbiyesini edindiğim, asistanı ve çırağı olmaktan gurur duyduğum, bilgilerinden ve tecrübesinden istifade etmeye her zaman talip olduğum çok değerli Hocam Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Kavasoğlu’ya verdiği emeklerinden dolayı şükran ve minnet duygularımı sunmak isterim. Doktora tezinin olgunlaşmasında danışmanlığımı üstlenen Doç. Dr. Nedim Meriç’in emekleri ve katkıları benim için paha biçilemez. Nedim Hoca’ma, yoğunluğuna rağmen bana vakit ayırdığı, bıkmadan usanmadan tezin her nüshasını titizlikle okuyarak düzelttiği için çok müteşekkirim. 

Bu doktora tezinin yazıldığı dönemde  ve tez savunmasında sağladıkları katkılarından yapıcı eleştirilerinden dolayı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya’ya ve  Dr. Öğr. Üyesi Agâh Kürşat Karauz’a  çok teşekkür ederim. Çok değerli Hocam Prof. Dr. Murat Atalı, tüm yoğunluğuna rağmen tez jürimde bulunmayı kabul etti. Murat Hoca’nın tavsiyelerinin elinizdeki bu çalışmada farklı bir ufuk açtığını ifade etmeliyim.  Bu vesileyle kendisine şükranlarımı sunmak isterim.

Fakültedeki iş yükü ile akademik çalışmalarını ve özel hayatını dengelemek, bir akademisyen için önemli bir sorumluluktur. Doktora tezim olan bu çalışmayı hazırlarken bu konuda hep destekçilere ihtiyaç duydum. Bu vesileyle Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki tüm hocalarıma teşekkür ederim. Yalnız tezi okuyarak değil her konuda yanımda olduklarını hissettirerek destek olan Dr. Numan Tekeli’yi, Dr. Salih Korkmaz’ı ve Ar. Gör. Hikmet Tokgöz’ü, Almanya’daki kaynaklara ulaşmamı kolaylaştıran Dr. Öğr.Üyesi Taner Emre Yardımcı’yı bu vesileyle burada anmam gerekiyor.  Kürsü işlerini ve akademik ortamı kısa zamanda benimseyerek iş yükümüzü hafifleten şekli hukuk hakkındaki tartışmalardaki hevesleriyle bana göre kahve molalarımızda akademik havayı değiştiren iki yeni arkadaşa Arş. Gör. Onur Tabak’a ve Arş. Gör. Tuğba Koyun’a da çok teşekkür etmeliyim. Kardeşim Av. Fatih Çon’un ve eşi Av. Tuğçe Çon’un aktif olarak uygulamada olması,  cebri ihâle hakkındaki uygulamayı kavrayabilmem açısından büyük bir şanstı. Bu vesileyle onlara da çok teşekkür ederim. 

Son olarak, akademik çalışmaların yoğunluğunu ve ağırlığını benimle hissetmek zorunda bıraktığım, hayatı onunla paylaşmaktan mutluluk duyduğum eşim Büşra’ya çok teşekkür ediyorum…

Beni karşılıksız seven anneme bu satırlarda yer vermesem içim rahat etmeyecekti. Evlâdı olmaktan gurur duyduğum anneme çok teşekkür ederim.


ÖNSÖZ vii

BEDANKEN ix

TEŞEKKÜR xi

İÇİNDEKİLER xiii

KISALTMALAR LİSTESİ xvi

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM 

İHÂLE KAVRAMI VE İHÂLENİN GEÇERSİZ KILINMASINA İLİŞKİN YÖNTEMİN BELİRLENMESİ

1.1. İhâlenin Feshi Kavramı ve Terim Sorunu 5

1.2. İhâlenin Feshine Dair Kanuni Düzenleme ve Değişiklikler 9

1.3. İhâlenin Feshinin Hukuki Niteliği 16

1.4. İsviçre Hukukunda ve Alman Hukukunda Durum 19

1.5. İhâlenin Feshi ve (İİK m. 133’e Göre) İhâlenin Kaldırılması 24

1.6. İhâlenin Feshinin Mahkeme Yoluyla İleri Sürülmesi 26

İKİNCİ BÖLÜM 

İHÂLENİN FESHİ NEDENLERİ

1.1. İhâlenin Feshi Nedenlerine Genel Bakış 29

1.2. İhâlenin Yapılmasından Evvelki İşlemlerden Kaynaklanan 

Nedenler 30

1.2.1. Hazırlık Aşamasından Önceki İşlemlere Dair Kamu 

Düzenine Aykırılıklar 30

1.2.1.1. Takip Yolları Bakımından 32

1.2.1.2. Haciz 36

1.2.2. Hazırlık Aşamasında Yapılan İşlemlerden Kaynaklanan Nedenler 39

1.2.2.1. Paraya Çevirme Talebi 39

1.2.2.2. Artırma Şartnamesi 41

1.2.2.2.1. Artırma Şartnamesinden Anlaşılamayan Borçlar 42

1.2.2.2.2. İhâle Alıcısına Yüklenen Maddi Külfetlerin Artırma Şartnamesiyle Örtüşmemesi 43

1.2.2.2.3. Satılan Eşyanın Esaslı Vasıflarında 

Hata 45

1.2.2.3. İlân ve Ayrıca Tebliğler 51

1.2.2.4. Mükellefiyetler Listesi 59

1.2.2.5. Kıymet Takdiri 65

1.3. Artırmadan Kaynaklanan Fesih Nedenleri 71

1.3.1. Artırmada İcra Dairesinden Kaynaklanan Fesih Nedenleri 71

1.3.2. İhâleye Fesat Karıştırılması 78

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İHÂLENİN FESHİ YARGILAMASI

1.1. İhâlenin Feshi Talebinin Şekli 83

1.2. Görev ve Yetki 88

1.3. Talepte Bulunmaya İlişkin Şartlar 90

1.3.1. Talepte Bulunabilecek Kişiler 90

1.3.1.1. Borçlu 91

1.3.1.2. Satış İsteyen Alacaklı 92

1.3.1.3. Pey Sürmek Suretiyle İhâleye İştirak Edenler 93

1.3.1.4. Tapu Sicilindeki İlgililer 96

1.3.1.5. İhâlenin Feshi Sürecinde Karşı Taraf 99

1.3.2. Yerleşim Yeri Gösterilmesi Zorunluluğu 101

1.3.3. Talebe İlişkin Süre 103

1.4. Talepte Bulunmanın Sonuçları 107

1.5. İhâlenin Feshi Yargılamasına Hâkim Olan İlkeler 112

1.6. İhâlenin Feshi Özelinde Aralarında Hukuki Bağlantı Olan Talep 

ve Vakıalar 115

1.7. Hukuki Yarar 117

1.8. Yargılama Usulü 124

1.9. İspat 126

1.10. İspat Kuralları ve Deliller Açısından Değerlendirme 127

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İHÂLENİN FESHİ HAKKINDA VERİLEN KARAR VE KARARA KARŞI GİDİLEBİLECEK KANUN YOLLARI

1.1. Karar 133

1.1.1. Kararın Unsurları 133

1.1.1.1. Kararın İçeriği 133

1.1.1.2. Disiplin Para Cezası 135

1.1.1.3. Yargılama Giderleri 138

1.1.2. Kararın Etkisi 139

1.1.2.1. Genel Olarak 139

1.1.2.2. Kararın Takibe Etkisi 140

1.1.2.2.1. İhâlenin Feshi Talebinin Kabulü 

Kararının Etkisi 140

1.1.2.2.2. İhâlenin Feshi Talebinin Reddi 

Kararının Etkisi 141

1.1.2.3. Kararın Maddi Hukuka Etkisi 143

1.1.2.3.1. İhâlenin Feshi Talebinin Kabulü 

Kararının Etkisi 144

1.1.2.3.2. İhâlenin Feshi Talebinin Reddi 

Kararının Etkisi 146

1.2. İhâlenin Feshi Hakkında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları 150

1.2.1. İhâlenin Feshi Talebi Hakkında Kanun Yolu 

İncelemesinin Özellikleri 150

1.2.2. İstinaf 152

1.2.3. Temyiz 155

1.2.4. Yargılamanın İadesi 158

SONUÇ 161

KAYNAKÇA 171


Aemisegger, C. (2018). “Qualifizierte Schuldurkunden als Gegenstand der Pfändung: Online-Verkaufsplattformen als Chance für Schuldner und Gläubiger bei der Verwertung”. Blatter für Schuldbetreibung und Konkurs. S. 4:  129-145.

Akgün, Ş. (2020). Haczin Hukuki Niteliği. Der Yayınları, İstanbul. 

Akil, C. (2015). “İcra Hukukunda Mükellefiyetler Listesi”. AÜHFD Ramazan Arslan Armağanı. Yetkin Yayıncılık, Ankara: s. 123-174.

Akkaya, T. (2009). Medeni Usul Hukukunda İstinaf. Yetkin Yayınları, Ankara.

Akyüz, A. E. “İcra ve İflâs Kanunu’nda Değişiklik Yapan 3222 sayılı Kanun Üzerinde İnceleme”. Ankara Barosu Dergisi 1985/5-6: s. 764-767.

Alangoya, Y. (1979). Medeni Usul Hukukunda Vakıaların Ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler. Fakülteler Matbaası, İstanbul..

Altay, S. (2004). Türk İflâs Hukuku C. 1. Vedat Kitapçılık, İstanbul.

Amonn, K. ve Walther, F. (2013). Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht 9. Auflage. Stampfli Verlag, Bern.

Annen, P. Haeberlin, W. Kren Kostkiewics, J. Kuhn, G. Shober, R. Zopfi, M. (2011). Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken, Herausgegeben von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz. Druck AG, Waedenswill. (VZG-Kurzkommentar).

Arslan, R. (2014). “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Hükümlerine Göre Tarım Arazisi Niteliğinde Olan Birlikte Mülkiyet Konusu Taşınmaz Üzerindeki Payın Cebrî İcra Yolu İle Paraya Çevrilmesi İle Ortaya Çıkan Tescil Sorunu”, AÜHFD Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan C. 1, S. 11: s. 110-139.

Arslan, R., Yılmaz, E. ve Taşpınar Ayvaz, S. (2019). Medeni Usul Hukuku, 5. Baskı. Yetkin Yayıncılık, Ankara. 

Arslan, R. (1977). Medeni Usul Hukukunda  Yargılamanın Yenilenmesi. Turhan Kitabevi, Ankara. (Arslan, Yargılamanın Yenilenmesi)

Arslan, R. (1984). İcra-İflâs Hukukunda İhale Ve İhalenin Feshi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara. (Arslan, İhalenin Feshi).

Aslan, K. (2005). Hacizde İstihkak Davası. Turhan Yayınevi, Ankara.

Aşık, İ. (2012). Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun. Seçkin Yayıncılık Ankara.

Atalı, M. ve Erdoğan, E. (2020). Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin Medenî Usul Hukuku Alanına Yansımaları (7226 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci Maddesi ile Getirilen Tedbirlerin Hukuk Yargılaması Açısından Değerlendirilmesi). (https://blog.lexpera.com.tr/covid-19-salgini-sebebiyle-yapilan-duzenlemelerin-medeni-usul-hukuku-alanina-yansimalari. E.T. 01.07.2020)

Atalı, M. ve Ermenek, İ. (2019). Medeni Usul Hukuku. Seçkin Yayınları, Ankara.

Atalı, M. ve Ermenek, İ. (2019). İcra ve İflâs Hukuku, 2. Baskı. Seçkin Yayınları, Ankara.

Atalı, M. (2014). Medeni Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı. Yetkin Yayıncılık, Ankara. 

Ayan, M. (2016). Eşya Hukuku II, 9. Baskı. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Aydoğdu, M. ve Kahveci, N. (2019). Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 4. Baskı. Adalet Yayınevi, Ankara.

Bartels, K. (2010). Dogmatik und Effiziens im Recht der Zwangsversteigerung. Gieseking Verlag, Bielefeld. 

Bartels, K. (2015). Zum Erwerb Schuldnerfremden Eigentum Nach ZVG, ZZP 128 I: s. 341-371. (Bartels, Schuldnerfremden Eigentum)

Basler Kommentar-Bauer/Staehelin. (2017). Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs- Erganzungsband. Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel.

Basler Kommentar-Staehelin/Bauer/Staehelin. (2010). Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I-II. Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel.

Basler Kommentar-Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger. (2016). Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage. Schultess Verlag, Basel.

Basler Kommentar. (2007). Art. 1-529 OR, 4. Auflage. Helbing Liehtenhahn Verlag, Basel.

Beckman, T. (2004). Versteigerungen Im Internet: Unter Besonderer Berücksichtigung der gewerberechtlichen und Vertraglichen Probleme. Books on Demand, Hamburg.

Belgesay, M. R. (1940). Hukuk ve Ceza Usulü Muhakemesinde Deliller. Güven Basımevi,  İstanbul.

Belgesay, M. R. (1945). İcra ve İflâs Hukuku, Birinci Cilt. Marifet Basımevi, İstanbul.

Belgesay, M. R. (1940). Hukuk ve Ceza Usulü Muhakemesinde Deliller. Güven Basımevi,  İstanbul. (Berkin, Deliller)

Belgesay, M. R. (1945). İcra ve İflâs Hukuku. Marifet Basımevi, İstanbul.

Berkin, N. (1969). Tapuda Kayıtlı Olduğu Halde Mükellefiyetler Listesine Geçirilmeyen Haklardan Alıcının Mesuliyeti, İÜHFM  C. 34: s. 285-292. (Berkin, Alıcının Mesuliyeti)

Berkin, N. (1969). Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi. Filiz Kitabevi, İstanbul. (Berkin, Medeni Usul)

Berkin, N. (1972). İflâs Hukuku.  İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Berkin, İflâs Hukuku)

Berkin, N. (1976) İcra Dairelerinin Faaliyetini Tanzim Eden Hükümler, İÜHFM Cilt: XLII, S.1-4: s. 201-232. (Berkin, İcra Daireleri)

Berkin, N. (1970). İcra Hukuku Rehberi. Filiz Kitabevi, İstanbul. (Berkin, İcra Hukuku)

Blättler, M. (2004). “Versteigerungen über das Internet”. Rechtsprobleme aus der Sicht der Schweiz  Zürich - Basel - Genf  (= SSiW 3), S. 4 (swisslex, E.T. 12.11.2019). 

Boran Güneysu, N. (2020). İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri. Yetkin Yayıncılık, Ankara.

Böttcher, R. ve Keller, U. (2016). ZVG Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung Kommentar, 6. Auflage. C. H. Beck, Berlin.

Bruner, A., Gasser, D. ve Schwander, I. (2016). Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Auflage. Dike Verlag, Zürich.

Budak, A. C. ve Ak, A. (2020). “Medenı̂ Usul Ve İcra İflâs Hukuku Alanında COVID-19 Sebebı̇yle Alınan Tedbı̇rler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Hukuk Özel Sayısı, Yıl.19 Sayı:38 Yaz 2020/2 (Covid-19 Özel Ek) s.1-19. 

Budak, A. C. (2000). Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması. Beta Yayıncılık,  İstanbul. (Budak, Üçüncü Kişilerin Hakları)

Budak, A. C. (2009). Cebri Satışlarda Taşınmazın Alıcı Üzerine Tescili İçin Tapu Dairesine Yazılacak Müzekkerenin Ne Zaman Gönderileceği. DEÜHFD C.11 Özel Sayı: s. 913-920. (Budak, Cebri Satışlarda Tescil)

Budak, A. C. (2010). İpoteğin paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip. Oniki Levha Yayınları, İstanbul. (Budak, İpoteğin Paraya Çevrilmesi)

Budak, A. C. (2015). “Cebri Açık Arttırmalarda Alacağa Mahsuben Satış Yapılması”, Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 1. Yetkin Yayıncılık Ankara: s. 489-498.

Bulut, U. (2020). 7226 Sayılı Kanun’un İcra Hukukundaki Satış ve Paraların Ödenmesi İşlemlerine Etkisi. (https://blog.lexpera. com.tr/7226-sayili-kanunun-icra-hukukundaki-satis-ve-paralarin -odenmesi-islemlerine-etkisi. E.T. 20.07.2020). 

Çelikoğlu, C. T. (2015). “Rehinli Gayrimenkul Eklentisinin Münferiden Haczi Yasağı”. AÜHFD Ramazan Arslan Armağanı. Yetkin Yayıncılık. Ankara 2015, s. 1093-1139.

Dişel, B. (2014). İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2014.

Dönmez, R. M. (2006). “Mükellefiyetler Listesi (İİK Madde 128/1)” TBB Dergisi S. 64: s. 368-382.

Ekecik, Ş. (2012). “Yargıtay Kararlarında Kıymet Takdirine Şikâyetin İcra Mahkemesinde Reddinin İhalenin Feshi Davasında Fesih Sebebi Olarak Görülmesi”, MİHDER C. 9 S. 21: s. 15-48.

Erdoğan, E. (2016). “Analysis of the 10% Fine Provided in the Article 134 of the Code of Enforcement and Bankruptcy in Respect to Right of Access to Court”, Human Rights Review, Issue 11:s. 65-93.

Erdönmez, G. (2008). “İcra ve İflâs Hukukunda İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler”. MİHBİR 2008/2, S. 10: s. 359-387.

Eren, F. (2019). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı. Yetkin Yayıncılık, Ankara.

Eren, Fikret. (2020). Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı. Yetkin Yayıncılık, Ankara. 

Eren, F. (2016). Mülkiyet Hukuku 4. Baskı. Yekin Yayıncılık, Ankara.

Ermenek, İ. (2014). Davaların Birleştirilmesi Ve Ayrılması. Yetkin Yayıncılık, Ankara.

Ertaş, Ş. (2016). Eşya Hukuku. Barış Yayınları, İzmir.

Expedited Real Property Foreclosure, Bulletin 2016-03 August 2016, s. 4 (www.ccao.org E.T: 30.3.2017).

Favre, A. (1956). Schuldbetreibungs- und Konkursrechts. Freiburg Schweiz.

Gehri, M. A. ve Kramer, M. (2015). Zivilprozessordnung Kommentar.  Orell Füssli Verlag, Zürich.

Hanağası, E. (2009). Davada Menfaat. Yetkin Yayımcılık, Ankara.

Hatemi, H. ve Gökyayla, K. E. (2015). Borçlar Hukuku Genel Bölüm. Vedat Yayıncılık İstanbul.

Hatemi, H. (1976). Hukuka Ve Ahlâka Aykırılık Kavramı Ve Sonuçları. Sulhi Garan Matbaası, İstanbul.

Hausheer, H. (2019). Das Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Kauf und TauschBK - Berner Kommentar Band/Nr. VI/2/1/4,5 Stampli AG, Bern.

Helvacı, İlhan. (2008). Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanunu’na Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı. XII Levha Yayıncılık, İstanbul.

In The Circuit Court Of The Tenth Judicial Circuit In And For Polk County, Florida Administrative Order No. 3-15.13, http://www.jud10.flcourts.org/sites/all/files/docs/3-15.13.pdf, (erişim tarihi: 30.3.2017)

İnal, T. (2017). Borca Aykırılık, Dönme ve Fesih, 6. Baskı. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

İyilikli, A. C. Ve Ersöz, O. (2018). “Ergin Kısıtlıya Ana Veya Babanın Veli Atanmasının Hukuki Sonuçları”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y. 6 S. 11, 2018: s. 169-215.

Karaaslan, V. (2013). Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Karakaş, C. F. (2015). “Sıra Cetveline İtiraz Aşamasında İhale Bedeninin Nemalandırılması”, AÜHFD Ramazan Arslan Armağanı. Yetkin Yayıncılık, Ankara 2015: s. 1033-1043.

Karslı, A. (2012). İcra Ve İflâs Kanunu Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat, 6. Baskı. Alternatif Yayıncılık, İstanbul.

Karslı, A., Koç, E. Ve Konuralp, C. S. (2014).  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Problemli Konular. Alternatif Yayınevi, İstanbul.

Karslı, A. (2001). Medeni Usûl Hukukunda Usuli İşlemler. Kudret Yayınları, İstanbul.

Karslı, Abdurrahim. (1995) İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi. Alfa Yayımcılık,  İstanbul. (Karslı, İcra Tetkik Mercii)

Karslı, Abdurrahim. (2010). İcra Hukuku Ders Kitabı. Alternatif Yayıncılık, İstanbul. (Karslı, İcra Hukuku)

Karslı, Abdurrahim. (2014). İcra Ve İflâs Hukuku. Alternatif Yayıncılık, İstanbul. (Karslı, İcra ve İflâs Hukuku)

Kavasoğlu, A. (2007). Medeni Usul Hukukunda Davada Temsil. İstanbul.

Kavasoğlu, A. (2008). “Uygulamada Tebligat Sorunları Nedeniyle Davanın Sürüncemede Kalması Sorununa Çözüm Önerileri ve Mahalle Muhtarlıkları” Toplumsal Güvenlik ve Yerel Siyaset Dergisi. Nisan S. 29, (s.91-92). 

Kırca, Ç. “Olağanüstü Zamanaşımıyla Mülkiyet Kazanımında Davasızlık Koşuluna İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nın Yorum Unsurları Açısından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan C. II. Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

Kısmet Aslan, E. (2004). İcra ve İflâs Hukukunda Taşınmaz Malların Açık Artırma Yolu ile Paraya Çevrilmesi. Güncel Yayınevi, İzmir.

Kindl, J., Meller-Hannich, C. ve Wolf, H. (2019). Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung Zwangsvollstreckung Handkommentar. Nomos Kommentar ( beck-online).

Kocayusufpaşaoğlu, N. (1968). Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul. 

Koç, N. (2005). “Türk Medeni Kanunundaki Düzenlemeler Işığında Vesayet Hukukuna Genel Bir Bakış”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7 Özel Sayı: s. 99-120. 

Korkmaz, N. (2019). İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi. Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul .

Köprülü, B. (1984). Medeni Hukuk 2. Bası. İstanbul. 

Krampf, M. “125 Jahre SchKG: Die Neuesten Anderungen im Überblick”, Plaedoyer 5(17): s. 34-53.

Kren Kostkiewicz, J. SchKG Kommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 19. Auflage. Zürich 2016.

 Kren Kostkiewicz J. (2012). Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Zürich - Basel - Genf (swisslex E.T. 01.08.2020].

Kren Kostkiewicz, J., Wolf, S., Amstutz, M. ve Fankhauser, R. (2016). OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 3. Auflage. Orel Füssli Verlag, Zürich.

Kurt Konca, N. (2009). Medeni Usûl Hukukunda Aleniyet İlkesi. Adalet Yayınevi, Ankara.

Kuru, B. (2016). İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku. Legal Yayıncılık,  İstanbul.

Kuru, B. (1963). Tespit Davaları. Ankara . (Kuru, Tespit Davaları)

Kuru, B. (1992). İflâs ve Konkordato Hukuku. Alfa Yayınevi, İstanbul.

Kuru, B. (2001). Hukuk Muhakemeleri Usulü C. I-II-III-IV-V-VI 6. Baskı. Demir Yayıncılık, İstanbul. 

Kuru, B. (2013). İcra Hukuku El Kitabı 2. Baskı. Adalet Yayınevi Ankara. (Kuru, El Kitabı)

Kuru, B. (2015). Medeni Usul Hukuku. Legal Yayıncılık, İstanbul 2015.

Kuru, B. (2016). İcra ve İflâs Hukuku. Legal Yayıncılık, İstanbul.

Kuru, B. (2017).  İcra ve İflâs Hukuku. Yetkin Yayıncılık, Ankara.

KurzKommentar-Hunkeler. (2014). SchKG, 2. Auflage. Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel.

Küçük, A. T. (2016). İcra ve İflâs Hukukunda Tebligata İlişkin Düzenlemeler, İÜHFM C. LXXIV S. 1.

Kürşat, Z. (2018). Türk Borçlar Kanunu İstanbul Şerhi Genel Hükümler C. 1. Vedat Kitapçılık, İstanbul.

Landesgericht Limburg, Beschluss 13.02.2012 18/12 NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht 2012, 649, beck-online.

Lorandi, F. (2000). Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit: Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG. Helbing und Lichtenhahn, Basel.

Lupoi, M. A. (2010).“Enforcement of a Claim with the Support of The New Information Technology, Protection of the Creditor and the Debtor”. Electronic Technology and Civil Procedure IUS GENTIUM Comperative Perspectives on Law and Justice. V. 15, Springer: s. 181-209.

Lüke, W. (2006). Zivilprozessrecht, 9. Auflage. C.H. Beck. München.

Maier P. ve Vagnato I. in: Kren Kostkiewicz Jolanta/Vock Dominik (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs Gesetz, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2017.

Meier, I. (2002). Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, Beschwerdeverfahren nach Art. 17ff. SchKG und Verfahren zum Erlass einer Verfügung. Dike Verlag, Zürich - Basel - Genf.

Meriç, N. (2011). Medeni Usul Hukukunda Tasarruf İlkesi. Yetkin Yayınları, Ankara.

Meriç, N. (2015). “İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen Süreler ve İrade Özerkliği İlkesi Kapsamında İcra İflâs Kanunu madde 20” DEÜHFD C. 16 Özel Sayı   Hakan Pekcanıtez’e Armağan C. III. İzmir: s. 2699-2733. 

Meriç, N. (2020). HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar, LegalBank Elektronik Hukuk Bankası (legalbank.net E.T: 10.06.2020).

Moroğlu, E. Ve Muşul, T. (1985). Tebligat Hukuku C. 1. Fakülteler Matbaası, İstanbul.

Muşul, T. (2006). “Die Fristen zum Begehren des Verkaufs von gepfaendeten Waren (m. 106 , 110 İİK)”, Annales XXXVIII, N. 55: s. 271-290.

Muşul, T. (2010). Tebligat Hukuku. Yetkin Yayıncılık, İstanbul. (Muşul, Tebligat)

Muşul, T. (2016). İcra ve İflâs Hukukunda  İhâle ve İhâlenin Feshi. Adalet Yayınevi, İstanbul. (Muşul, İhalenin Feshi)

Müller C. (2018). Berner Kommentar, Art. 1-18 OR mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen. Stamfli Verlag, Bern .

Namlı, M. (2019). İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi. Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.

Oğuzman, M. K. ve Öz, T. (2019). Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. 1, 17. Baskı. Vedat Kitapçılık, İstanbul.

Oğuzman, M. K., Seliçi, Ö. ve Oktay-Özdemir, S. (2019). Eşya Hukuku, 19. Baskı, Filiz Kitabevi İstanbul.

Önen, E. (1981). İnşai Dava. Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara.

Özekes, M. (2003). “İhâle Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan Artırma (Tamamlayıcı Artırma)”, DEÜHFD, Cilt 5 Sayı 1: s. 167-184.

Özekes, M. (2003). Hukuki Dinlenilme Hakkı. Yetkin Yayınevi, Ankara. 

Özekes, M. (2009). İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler. Adalet Yayınevi, Ankara.

Özen, M. (2019). Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri. Adalet Yayınevi, Ankara.

Özgenç, İ. (2013). İhâle Sürecinde İşlenen Suçlar, 4. Bası. Seçkin Yayınları, Ankara.

Pekcanıtez, H., Atalay, O., ve Özekes, M. (2013). Medenî Usûl Hukuku, 13. Baskı. Yetkin Yayıncılık, Ankara.

Pekcanıtez, H., Atalay, O., Sungurtekin Özkan, M. ve Özekes,  M. (2013). İcra ve İflâs Hukuku 11. Baskı. Yetkin Yayınları, Ankara.

Pekcanıtez, H., Atalay, O., Sungurtekin Özkan, M. ve Özekes,  M. (2019). İcra İflâs Hukuku  Ders Kitabı, 6. Bası. Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.

Pekcanıtez, H., Atalay, O., Sungurtekin Özkan, M. ve Özekes,  M. (2013). İcra ve İflâs Hukuku, 11. Baskı. Ankara Yetkin Yayınları. 

Pekcanıtez, H. (2000). İpoteğin Paraya Çevrilmesiyle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar, Sayı: 33, Haziran 2000, s. 602-628, Lexpera veritabanı, (erişim tarihi: 12.12.2016).

Pekcanıtez, H., Özekes, M., Akkan, M. ve Taş Korkmaz, H. (2017). Medenî Usûl Hukuku C. I-II-III, 15. Baskı. Oniki Levha Yayıncılık, Ankara. (Pekcanıtez, Usûl)

Pekcanıtez, H. (1986). İcra ve İflâs Hukukunda Şikâyet. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Pekcanıtez, H. (2003). “4949 Sayılı Kanun’la, İcra Hukukunda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi” TBB Dergisi S. 49, s. 154.

Pekcanıtez, H. ve Simil, C. (2017). İcra – İflâs Hukukunda Şikâyet, 2. Bası. Vedat Kitapçılık, İstanbul.

Peksöz, Vildan. (2016). “İcra Tutanaklarının İİK m. 8 Çerçevesinde Aleniyeti ve İspat Kuvveti”, MÜHF-HAD Özel Sayı  Cevdet Yavuz’a Amağan, C. 22 S. 3: s. 2377-2407.

Peksöz, V. (2016). Adres Değişikliği Halinde Tebligat, İÜHFM C. LXXIV, S. 1: s. 349-372.

Postacıoğlu, İ. (1965). 538 sayılı Kanunun İcra ve İflâs  Kanununa Getirdiği Yenilikler. İsmail Akgün Matbaası, İstanbul.

Postacıoğlu, İ. (1956). Dava Teorisi Üzerine Bazı Mülahazalar. İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1956.

Postacıoğlu, İ. (1982). İcra Hukukunun Esasları. İstanbul.

Prütting, H. (2010). Sachen Recht. C.H. Beck, Münih.

Rüetschi D., in: Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz (Hrsg.), Kurzkommentar VZG, Zur Verordnung des Bundesgerichts über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG) vom 23. April 1920,  2011, (swisslex E.T. 10.07.2020)].

Seiler, B. (2013). Die Berufung nach ZPO. Schulthess, Zürich.

Serozan, R. (2006). “Taşınmaz Rehni”, İÜHFM C. LXIV: s. 301-324.

Simil, C. (2018). “Yargıtay 12. HD’nin 23.11.2015 Tarihli Kararı Işığında Teminat Göstermeden Açık Artırmaya Katılmanın İhalenin Feshi Nedeni Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Sorunu” Fasikül Dergisi, C. 10 S. 1000: s. 169-174, https://jurix.com.tr/article/12117, (erişim tarihi: 11.06.2018).

Spühler/Aehmessiger/Dolge/Vock. (2013). BGG-Kommentar, 2. Auflage. Dike Verlag AG, Zürich.

Staible, D. (2010). Die Online-Auktion Als Alternative Verwertungsmassnahme im Schweizerischen Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. Dike Verlag, Zürich.

Stöber, K., ve Zeller, F. (2010). Zwangsvollstreckung In Das Unbewegliche Vermögen: ZVG-Handbuch 9. Auflage. C.H. Beck Verlag,  München (beck-online). 

Sungurbey, İ. (1971). Medeni Hukuk Eleştirileri 3. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Tanrıver, S. (1996). İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi. Yetkin Yayınları, Ankara.

Tanrıver, S. (2018). Medeni Usûl Hukuku C. 1. Yetkin Yayınları, Ankara.

Taşpınar Ayvaz, S. (2015). “İcra ve İflâs Hukukunda Hükümsüz İşlemler ve Hükümsüzlük”, AÜHFD Ramazan Arslan Armağanı. Yetkin Yayıncılık, Ankara: s. 1539-1553.

Tekinay, S. S. (Basıya Hazırlayanlar: Akman, S.;Burcuoğlu, H.; Altop, A.). (1993) Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Filiz Kitabevi, İstanbul.

Tekinay, S. S. (1994). Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Haklar. Filiz Kitabevi İstanbul.

Ulukapı, Ö. (2015). İcra Ve İflâs Hukuku, 8. Baskı. Mimoza Yayıncılık, Konya.

Umar, B. (1973). İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi. İstiklal Matbaası, İzmir.

Umar, B. Ve Yılmaz, E. (1980). İspat Yükü, 2. Baskı. Ankara .

Uyar, T. (2017). “Açık Artırma İle Yapılan Satışlarda Mülkiyetin  Alıcıya Geçme Anı ve Satış İlanında Satılan Taşınmazın Bulunduğu Sokak Numarasının Yanlış Belirtilmiş Olmasının İhalenin Feshine Neden Olup Olmayacağı”, TBB Dergisi 2017 (132) :s. 411-416.

Uyar, T. (2017). “İhale ve İhalenin Feshi Konusunda Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar”, TBB Dergisi Av. Teoman Ergül’e Armağan. Ocak 2017: s. 585-649. (Uyar, İhalenin Feshi, 2017)

Uyar, T. İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 4. Baskı. Turhan Kitabevi Ankara. 

Üstündağ, S. (2000). İcra Hukukunun Esasları, 7. Bası. Filiz Kitabevi, İstanbul. (Üstündağ, İcra Hukuku)

Üstündağ, S. (2000). Medeni Yargılama Hukuku, C.1-2. İstanbul. (Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku)

Vock, D. Ve Meister-Müller, D. (2018). SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. Schultess Verlag, Zürich - Basel - Genf .

Vorwerk, V. Ve Wolf, C. (2020). Beck’scher Online-Kommentar BeckOK ZPO. C.H. Beck, München  (beck-online).

Yavuz, C. (2019). Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 16. Baskı. Beta Yayıncılık, İstanbul.

Yaylak, C. (2017). “Kamulaştırmanın Sınırlı Ayni Haklara Etkisi”. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. C. 6 S. 2: s. 84-101. 

Yeşilova, B. (2016). “İcra Ve İflâs Kanunu’na Göre Taşınırların Açık Artırma Yoluyla Satışında İhalenin Feshinin Ancak Kimlerce Talep Edilebileceğine İlişkin Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Ramazan Arslan Armağanı, C. 2. Yetkin Yayıncılık, Ankara: s. 1787-1828.

Yılmaz, E. (2015). “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İcra İflâs Uyuşmazlıklarında Uygulanabilirliği”, AÜHFD Ramazan Arslan Armağanı C. 1, 2015/11 Yetkin Yayıncılık Ankara: s. 1835- 1867.

Yılmaz, E. (1989). “İcra ve İflâs Kanunumuz Yine Değişti”, ABD 1989-1:s. 105-125.

İnternet Kaynakları

https://sozluk.gov.tr (erişim tarihi: 20.03.2020). 

Pekcanıtez, H. ve Erişir, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler. https://legal.com.tr/blog/genel/koronavirus-covid-19-salginina-karsi-alinan-medeni-usul-ve-icra-iflas-hukukunu-ilgilendiren-onlemler/, (erişim tarihi: 20.07.2020. 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.