İhalenin Feshi Şikayetinde (İİK m.134) Usul Kuralları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yasin KÖSE
ISBN: X9786050509342
34,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yasin KÖSE
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 85

İhalenin Feshi Şikayetinde (İİK m.134) Usul Kuralları

Yasin KÖSE

İcra mahkemelerindeki yargılamalara hangi usûl kurallarının uygulanacağı muallak bir konudur. İcra mahkemelerindeki işlerin dava niteliğinde olmaması ve usul kurallarının İcra ve İflas Kanunu’nda yeterince düzenlenmemesi sebebiyle usûl kuralları uygulama ile şekillenmiştir. İcra mahkemelerinde görülen önemli işlerden biri olan ihalenin feshi şikâyetinde de usûl kuralları uygulamada yerleşmiştir. Bu çalışmanın amacı, ihalenin feshi şikâyetinde uygulanan usûl kurallarının bir arada toplanmasıdır. Böylece uygulamacılar (özellikle hâkim ve avukatlar) için pratik bir kaynak sağlanması amaçlanmıştır. Elbette ki çalışmanın ele alınışı,

işlenen konular ve yer yer yapılan eleştiriler dikkate alındığında doktrine katkı sunulması da amaçlanmıştır


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..............................................................................................................vii İ

ÇİNDEKİLER ...................................................................................................ix

KISALTMALAR CETVELİ...............................................................................xi

GİRİŞ ...................................................................................................................1 1.

BÖLÜM İHALENİN FESHİ ŞİKÂYETİ

I. PARAYA ÇEVİRME..................................................................................3

II. PARAYA ÇEVİRME YÖNTEMLERİ......................................................4

III. AÇIK ARTTIRMA USULÜ ....................................................................4 I

V. İHALENİN FESHİ ŞİKÂYETİ...............................................................5

V. FESİH SEBEPLERİ..................................................................................5

2. BÖLÜM İHALENİN FESHİ ŞİKÂYETİNDE USÛL

I. DAVACI .....................................................................................................9

II. DAVALI ..................................................................................................20

III. GÖREVLİ MAHKEME........................................................................23

IV. YETKİLİ MAHKEME ..........................................................................27

V. ŞİKÂYET SÜRESİ.................................................................................29

VI. ŞİKÂYET DİLEKÇESİ ........................................................................36

VII. CEVAP DİLEKÇESİ............................................................................43

VIII. DURUŞMA.........................................................................................45

IX. DELİLLER............................................................................................50

X. İSPAT ......................................................................................................55

XI. KARAR.................................................................................................61

XII. PARA CEZASI.....................................................................................69

XIII. YARGILAMA GİDERLERİ...............................................................77

XIV. KANUN YOLU ..................................................................................79

SONUÇ..............................................................................................................83

KAYNAKÇA.....................................................................................................85

ATALI, Murat / ERMENEK, İbrahim / ERDOĞAN, Ersin, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yay., Ankara, 2020, 3.Baskı BOZTOSUN, Esma Hande, İcra Hukukunda Süresiz Şikayet Sebepleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2020 BULUR, Alper, İcra ve İflas Hukukunda İhalenin Feshi Nedenleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006 EKER, Ece Ayça, Lex Commissoria Yasağı ve Uygulama Alanı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.29, S.1, 2021, s.133-178 KURU, Baki / ARSLAN, Ramazan / YILMAZ, Ejder, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., Ankara, 2005, 19. Baskı MUŞUL, Timuçin, İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, Adalet Yay., Ankara, 2016 ÖZÇELİK, Volkan, İcra Müdürünün Takdir Yetkisi, Adalet Yay., Ankara, 2014 ÖZMUMCU, Seda, Cebri İcra Hukukunda Pazarlık Suretiyle Satış, Doktora Tezi, İstanbul, 2004 ŞENGÜL, Emre, Haczedilen Taşınmazların Paraya Çevrilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017 UYAR, Talih / UYAR, Alper / UYAR, Cüneyt, İcra Hukukunda Şikayet, Bilge Yay., Ankara, 2018 VAROL, Gökçe, İcra Mahkemelerinde Yargılama Usulü, AndHD, C.6, S.2, 2020, s.435- 465 YILMAZ, Ejder, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Yetkin Yay., Ankara, 2016 YÜCE, Halil Ahmet, Lex Commissoria Yasağı, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, S.2, 2017, s.191-20

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.