İmaj Kitabevi

Sırala:
Göster:
Çağdaş Devlet Düzenleri
Yazar: Cem EROĞUL, Cem EROĞLU
DEA05 Çağdaş Devlet Düzenleri Cem EROĞUL 2016/10 10. Baskı, X+278 Sayfa,    ISBN 978-975-7852-27-8...
30,00 TL
Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları Cilt:1
Yazar: Mertol CAN
TH164 CMR ve Alman Ticaret Kanunu İle Mukayeseli Olarak Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları Cilt:1 Prof. Dr. Mertol CAN 2017/02 Baskı, XXX+192 Sayfa ISBN 978-605-5339-65-4  ...
20,00 TL
İdarenin Görsel - İşitsel İletişim Alanındaki İşlevi
Yazar: Halit YILMAZ
İD177 İdarenin Görsel - İşitsel İletişim Alanındaki İşlevi Halit YILMAZ 2006/01 Baskı, XVI+336 Sayfa ISBN 978-975-8752-32-4  Dr. Halit Yılmaz’ın kitabı, görsel–işitsel iletişim alanında idarenin değişen rolünü idare hukuk perspektifinden inceliyor. Uzun süreli ve derinlemesine bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan bu çalışma, okuruna, ülkemizde görsel–işitsel iletişimin hukuki rejimine idarenin ve bilhassa TRT ve RTÜK gibi kurumların yerine ilişkin kapsamlı ve karşılaştırmalı bir inceleme ...
40,00 TL
Hangi Hukuka Giriş?(Hukuk Üstdili İncelemesine Giriş)
Yazar: Tekin AKILLIOĞLU
HT188 Hangi Hukuka Giriş? (Hukuk Üstdili İncelemesine Giriş) Tekin AKILLIOĞLU 2017/10 3. Baskı, 326 Sayfa ISBN 978-605-5339-33-3 ...
40,00 TL
Kıymetli Evrak Hukuku
Yazar: Mertol CAN
TS066 Kıymetli Evrak Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Mertol CAN 2019/11 4. Baskı, 243 Sayfa ISBN  978-605-5339-03-6 DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Aslında ilk basısı, sadece kendi öğrencilerimin onlara okuttuğum kıymetli evrak hukuku dersini takip ederken yararlanabilecekleri bir ders materyali olsun diyerek önceden fotokopi veya teksir yoluyla çoğaltılmasını sağlayarak paylaştığım ders notlarının daha derli toplu olması gayesiyle ortaya çıkmış ve üçüncü basısının yapılmasından sonra aradan geçen sür...
40,00 TL
Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Yazar: Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU
UH066 Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU 2005 Baskı, 260 Sayfa,   ISBN 978- 975-8752-25-1  ...
17,50 TL
Küreselleşme ve Azınlıklar
Yazar: Baskın ORAN
DEA06 Küreselleşme ve Azınlıklar Baskın ORAN 2009/02 5. Baskı, XIV+184 Sayfa,   ISBN 9789757852827  ...
12,00 TL
İdare Hukuku
Yazar: Metin GÜNDAY
İD030 İdare Hukuku Prof. Dr. Metin GÜNDAY 2017/11 11. Baskı, XXXIV+654 Sayfa ISBN 978-975-7852-19-3   Kitabın Konu Başlıkları Organik Anlamda İdare Fonksiyonel Anlamda İdare İdari Fonksiyonun Konusu, Amacı ve Özellikleri İdare Hukuku Hukuk Devleti İlkesi Laiklik İlkesi İdarenin Bütünlüğü İlkesi Öteki Hukuk Kaynakları ve İdare İdari Kararlarda Sakatlık Halleri İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri İdarenin Yetkileri İdari Kolluk Makamları ve Personeli Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi Kamu Hizmetleri İd...
55,00 TL
Avrupa Birliği'nin Anayasal Dönüm Noktası Lizbon Antlaşması
Yazar: Özgür MENGİLER
MH449 Avrupa Birliği'nin Anayasal Dönüm Noktası Lizbon Antlaşması Dr. Özgür MENGİLER 2015/11 2. Baskı, VIII+292 Sayfa, ISBN 978-605-5339-09-8 ...
20,00 TL
Anayasa Yazıları
Yazar: Murat SEVİNÇ
AH117 Anayasa Yazıları Murat SEVİNÇ 2013/03 3. Baskı, VIII+390 Sayfa ISBN 978-975-8752-84-3 Anayaza Yazıları, 1920'den günümüze anayasal kurumların anlatıldığı çalışma dışında, geçmiş yıllarda kaleme alınmış ve çoğu A.Ü. SBF Dergisi'nde olmak üzere yayınlanıp gözden geçirilmiş makalelerden oluşuyor. Konular, anayasanın sistematiği doğrultusunda temel haklar, yasama, yürütme ve yargı organları göz önünde bulundurularak sıralanırken; özellikle ülkedeki siyasi tartışmalarla yakından ilişkili anayas...
20,00 TL
Vergi Hukuku
Yazar: Özhan ULUATAM, Yaşar EHTİBARLI
VH088 Vergi Hukuku Prof. Dr. Özhan ULUATAM – Yrd. Doç. Dr. Yaşar METHİBAY 2001 Baskı, 536 Sayfa,   ISBN 9789757852551  ...
17,00 TL
Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yazar: Abdurrahman SAYGILI
SM034 Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi Dr. Abdurrahman SAYGILI 2007 Baskı, 340 Sayfa,   ISBN 978-975-8752-22-5  ...
22,00 TL
Özgürlükler Düzeni Olarak Anayasa
Yazar: Osman CAN, Yavuz SABUNCU
AR001 Özgürlükler Düzeni Olarak Anayasa – Fazıl Sağlam 65. Yaşgünü Armağanı Osman CAN – Ülkü AZRAK – Yavuz SABUNCU – Otto DEPENHEUER – Michael SACHES 2006 Baskı, 490 Sayfa, Ciltli ISBN 9789758752348...
40,00 TL
Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye(Gözden Geçirilmiş)
Yazar: Tekin AKILLIOĞLU
MH448 Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye (Gözden Geçirilmiş) Tekin AKILLIOĞLU 2015/12 Baskı, X+258 Sayfa ISBN 978-605-5339-45-6 ...
30,00 TL
Anayasaya Giriş
Yazar: Yavuz SABUNCU
AH021 Anayasaya Giriş (Ek: 1982 Anayasası) Prof. Dr. Yavuz SABUNCU 2014/09 16. Baskı, X+414 Sayfa ISBN 978-975-7852-20-9 Bu kitap genellikle üniversitelerin birinci sınıfında okutulan ''Anayasa Hukuku'' dersi öğrencileri için hazırlanmıştır. Onikinci basısı yapılan bu çalışma, Türkiye'nin anayasal düzenini ele almakta ve derslerde işlenen konulara ve işleme yöntemine koşut olarak hazırlanmış bulunmaktadır. Öğrencilerin dersi izlemelerine yardımcı olmak amacıyla yürürlükteki Anayasa metni de kita...
22,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 30 (2 Sayfa)