İmaj Kitabevi

Sırala:
Göster:
Anatüzeye Giriş (Anayasa Hukuku'na Giriş)
Yazar: Cem EROĞLU
AH020 Anatüzeye Giriş (Anayasa Hukuku'na Giriş) Prof. Dr. Cem EROĞLU 2016/09 15. Baskı, X+382 Sayfa ISBN 978-975-7852-21-6 Bunun bir giriş dersi olması, çeşitli boyutları olan Anatüze ("Anayasa Hukuku") bilimdalının bütün boyutlarının kapsanmasını zorunlu kıldı. Böylece ortaya; hem bu bilimdalını ana kavramları olan "Siyasal düzen", "devlet", "anayasa" gibi kavramları bir kavramsal çerçeveye oturtan;hem bütün bu kavramların tarihsel kaynağı olan "demokratik", "faşist", "sosyalist" düzenlerin tem...
25,00 TL
Anayasa Yazıları
Yazar: Murat SEVİNÇ
AH117 Anayasa Yazıları Murat SEVİNÇ 2013/03 3. Baskı, VIII+390 Sayfa ISBN 978-975-8752-84-3 Anayaza Yazıları, 1920'den günümüze anayasal kurumların anlatıldığı çalışma dışında, geçmiş yıllarda kaleme alınmış ve çoğu A.Ü. SBF Dergisi'nde olmak üzere yayınlanıp gözden geçirilmiş makalelerden oluşuyor. Konular, anayasanın sistematiği doğrultusunda temel haklar, yasama, yürütme ve yargı organları göz önünde bulundurularak sıralanırken; özellikle ülkedeki siyasi tartışmalarla yakından ilişkili anayas...
20,00 TL
Anayasaya Giriş
Yazar: Yavuz SABUNCU
AH021 Anayasaya Giriş (Ek: 1982 Anayasası) Prof. Dr. Yavuz SABUNCU 2014/09 16. Baskı, X+414 Sayfa ISBN 978-975-7852-20-9 Bu kitap genellikle üniversitelerin birinci sınıfında okutulan ''Anayasa Hukuku'' dersi öğrencileri için hazırlanmıştır. Onikinci basısı yapılan bu çalışma, Türkiye'nin anayasal düzenini ele almakta ve derslerde işlenen konulara ve işleme yöntemine koşut olarak hazırlanmış bulunmaktadır. Öğrencilerin dersi izlemelerine yardımcı olmak amacıyla yürürlükteki Anayasa metni de kita...
22,00 TL
Avrupa Birliği'nin Anayasal Dönüm Noktası Lizbon Antlaşması
Yazar: Özgür MENGİLER
MH449 Avrupa Birliği'nin Anayasal Dönüm Noktası Lizbon Antlaşması Dr. Özgür MENGİLER 2015/11 2. Baskı, VIII+292 Sayfa, ISBN 978-605-5339-09-8 ...
20,00 TL
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtüzüğü – Başvuru Bilgileri
Yazar: Tekin AKILLIOĞLU
DE053 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtüzüğü – Başvuru Bilgileri Tekin AKILLIOĞLU 2002 Baskı, 250 Sayfa,   ISBN 9789757852872  ...
15,00 TL
Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye(Gözden Geçirilmiş)
Yazar: Tekin AKILLIOĞLU
MH448 Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye (Gözden Geçirilmiş) Tekin AKILLIOĞLU 2015/12 Baskı, X+258 Sayfa ISBN 978-605-5339-45-6 ...
30,00 TL
Birden Çok Sigorta
Yazar: Mertol CAN
TH063 Birden Çok Sigorta Yrd. Doç. Dr. Mertol CAN 2004 Baskı, 156 Sayfa ISBN  978-975-8752-24-0  ...
17,00 TL
Çağdaş Devlet Düzenleri
Yazar: Cem EROĞUL, Cem EROĞLU
DEA05 Çağdaş Devlet Düzenleri Cem EROĞUL 2016/10 10. Baskı, X+278 Sayfa,    ISBN 978-975-7852-27-8...
25,00 TL
Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yazar: Abdurrahman SAYGILI
SM034 Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi Dr. Abdurrahman SAYGILI 2007 Baskı, 340 Sayfa,   ISBN 978-975-8752-22-5  ...
22,00 TL
Çevre Kirletenin Hukuksal Sorumluluğunda İlliyet Bağı
Yazar: Nuri ERİŞGİN
HY685 Çevre Kirletenin Hukuksal Sorumluluğunda İlliyet Bağı Yrd. Doç. Dr. Nuri ERİŞGİN 2005 Baskı, 260 Sayfa,   ISBN 978- 975-8752-06-5  ...
20,00 TL
Çevre Politikası ve Hukuku
Yazar: Nükhet Yılmaz TURGUT
SM040 Çevre Politikası ve Hukuku Nükhet YILMAZ TURGUT  2012/03 2.Baskı, 390 Sayfa ISBN  978-975-8752-71-3...
32,00 TL
Devlet Kuramına Giriş
Yazar: Yahya Kazım ZABUNOĞLU
İD269 Devlet Kuramına Giriş Prof. Dr. Yahya K. ZABUNOĞLU 2015/11 Baskı, X+132 Sayfa ISBN 978-605-5339-47-0 ...
20,00 TL
Evrensellik ve Tekillik Arasında İnsan Hakları
Yazar: Ali SEDJARİ
DE142 Evrensellik ve Tekillik Arasında İnsan Hakları Editör: Prof. Dr. Ali SEDJARİ 2012/09 Baskı, X+190 Sayfa ISBN 978-605-5339-06-7 ...
15,00 TL
Hangi Hukuka Giriş?(Hukuk Üstdili İncelemesine Giriş)
Yazar: Tekin AKILLIOĞLU
HT188 Hangi Hukuka Giriş? (Hukuk Üstdili İncelemesine Giriş) Tekin AKILLIOĞLU 2017/10 3. Baskı, 326 Sayfa ISBN 978-605-5339-33-3 ...
30,00 TL
Hukuk Devleti (L’état de droit)
Yazar: Jacques CHEVALLIER
DE107 Hukuk Devleti (L’état de droit) Jacques CHEVALLIER  Çev. Ertuğrul Cenk GÜRCAN 2010 Baskı, VI+154 Sayfa,    ISBN 9789758752904  ...
10,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 32 (3 Sayfa)