İmar Barışından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözümleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ali Rıza İLGEZDİ - Gökhan BATAK
ISBN: 9789750265549
81,00 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Rıza İLGEZDİ, Gökhan BATAK
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 370

Av. Ali Rıza İlgezdi, İmar, kamulaştırma, kat mülkiyeti uygulamalarına ilişkin kaleme aldığı çalışmalarla bu alanda uzmanlığını kanıtlamış bir bilim insanı olduğu gibi, imar barışı uygulamasının yürürlüğe girmesinden itibaren de konuya ilişkin verdiği konferanslarla kamuoyuna aydınlatmış; konunun uzmanları, uygulamacıları ve yapı kayıt belgesine başvuracak ilgililere yardımcı olmuştur.

Av. Ali Rıza İlgezdi ve Av. Gökhan Batak bu kitapla da imar barışı uygulamasında ortaya çıkmış veya çıkabilecek hemen her soru ve sorunu sorular şeklinde ele almakta, bu soru ve sorunların çözümlerini açık, anlaşılır biçimde ortaya koymaktadır. Bu şekilde de konuya ilişkin hukuki bilgi ve tecrübesini bir kez daha konunun her alandan ilgilisinin hizmetine sunmaktadır.

İmar barışından yararlanmak isteyen ilgililer, imar barışı uygulamasını gerçekleştirecek olan kamu görevlileri, bu alanda akademik çalışma yapmak isteyen kimseler için faydası şüphesiz olan bu kıymetli esere hayat veren ve kamuoyunun hizmetine sunan sevgili Av. Ali Rıza İlgezdi'yi ve Av. Gökhan Batak'ı emeklerinden dolayı tebrik ederim.

Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Öğretim Üyesi

İçindekiler
Önsöz  5
Bu Kitap Neden Yazıldı? – 2. Baskı  11
Bu Kitap Neden Yazıldı?  13
1. Yapı ve Bina Nedir?  15
2. Kaçak Yapı Nedir ve Yaptırımı Nelerdir?  17
3. İmar Mevzuatına Aykırı Yapı (Kaçak Yapı) Nedir?  23
4. Yapı Kayıt Belgesi Nedir?  32
5. İmar Barışına İhtiyaç Duyulmasının Başlıca Nedenleri Nelerdir?  41
6. İmar Barışı ile İlgili Hukuk Nedir?  42
7. Yapı Denetim Sistemi Nedir?  48
8. Yapı Kayıt Belgesi Alınması Yapıyı Yasal Hale Getirir mi?  49
9. Yapı Kayıt Belgesi Alınması Mülkiyeti Otomatik Olarak Kazandırır mı?  51
10. Yapı Kayıt Belgesi Kalıcı İmar Hakkı Sağlar mı?  55
11. Yapı Kayıt Belgesinin Alınma Şartları Nelerdir?  57
12. Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı) Kaç Aşamadan Oluşur?  64
13. İmar Barışı Başvuruları Nereye Yapılır?  66
14. LİHKAB/SHKMMB’lerce Zemin Tespit Tutanağı Düzenlenebilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?  69
15. Yapı Kayıt Belgesi Almak İçin Kimler Başvuruda Bulunabilir?  73
16. Tüzel Kişiler İmar Barışı Başvurularını Nasıl Yapacaklar?  75
17. Yapı Kayıt Belgesi İçin Çok Malikli Yapıda Herkesin Başvuru Yapması Gerekli midir?  76
18. İmar Barışı Hangi Tarihten Önceki Yapıları Kapsar?  78
19. Yapı Kayıt Belgesi Düzenlemesinin Öngördüğü Tarihte (32.12.2017) Tamamlanmamış Olan Yapılara Yapı Kayıt Belgesi Verilebilir mi?  80
20. İmar Barışı İçin Hangi Tarihe Kadar Başvuru Yapılabilecek?  81
21. Başvuru Yapıldığı Takdirde Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Ne Zamana Kadar Yatırılabilecek?  82
22. Yapı Kayıt Belgesi Ne Zamana Kadar Geçerlidir?  86
23. Yapı Kayıt Belgesine Konu Edilen Yapının 31.12.2017 Tarihinden Önce Yapıldığının Tespiti Mümkün Olmadığından Kontrol Nasıl Yapılacaktır?  89
24. Hangi Yapılar İmar Barışından Faydalanamayacak?  90
25. Çeşitli Sebeplerden Dolayı İskân Alamamış Yeni Yapılar da İmar Barışından Yararlanabilir mi?  93
26. İmar Barışı; Kat İrtifak Tapusu Olup Kat Mülkiyeti Tapusu Olmayanları da Kapsar mı?  96
27. İmar Mevzuatı Dışına Çıkan Yapı Konut Kooperatifleri de İmar Barışından Yararlanabilir mi?  98
28. Hazine Taşınmazı Üzerine Yapılmış Olan Yapılar İmar Barışından Faydalanabilecek mi?  100
29. Tapu Tahsis Belgesi Olan Yapılar da İmar Barışından Faydalanabilecek mi?  101
30. Sosyal Donatı Alanlarında Bulunan Yapılar İmar Barışından Faydalanabilecek mi?  104
31. Yapı Kayıt Belgesi Alınırken Taşınmaza Ait Yapılması Gereken Terk Var ise Terk İşleminden Sonra mı Belge Alınacak?  107
32. Yapı Kayıt Belgesi Alınmasının Sonuçları Nelerdir?  108
33. Yapı Kayıt Belgesi Nerede Kullanılır?  112
34. İmar Barışından Önce Alınmış Yıkım Kararları ve İdari Para Cezaları Ne Olacak?  114
35. İdari Yaptırım Gerektiren Yapılardaki İmara Aykırılık Türleri Nelerdir?  121
36. Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Eski Hale Getirme Kararı Uygulanır mı?  125
37. Yapı Kayıt Belgesinin İskân Alınmasına Etkisi Nedir?  128
38. İmar Barışı Kapsamında Kat Mülkiyetine Geçiş Olacak mı?  130
39. Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Kat Mülkiyetine Geçiş veya Cins Değişikliği Nasıl Yapılacak?  132
40. Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Tüm Malikler ile Anlaşma Sağlanamaz ise Bireysel Başvuru Yapılabilir mi?  135
41. Yapı Kayıt Belgesi İşyeri Açma Ruhsatı Başvurusu İçin Kullanılabilir mi?  137
42. Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapılara Su, Elektrik ve Doğalgaz Bağlatılabilecek mi?  138
43. İmar Barışı Sürecinde Ödenecek Olan Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanır?  142
44. Yapı Kayıt Belgesi Bedeli İçin Taksitlendirme Yapılacak mı?  144
45. Hisseli Yapılarda Bir Kişi Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Tamamını Ödediğinde Diğer Maliklerden Hangi Usul ile Kendi Paylarına Düşecek Bedeli Talep Edecektir?  148
46. İmar Barışı Kapsamında Ödenen Bedel İçin Rücu Hakkı Kullanılabilir mi?  152
47. Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Vergisel Yönü Ne Olacak?  156
48. Yapı Kayıt Belgesi Alanlar İçin Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?  160
49. Yapı Kayıt Belgesi Alan Kişi Bu Belge ile Yapının Satışını Yapabilir mi?  167
50. Yapı Kayıt Belgesinin Satış Vaadi Sözleşmesine Etkisi Nedir?  168
51. Yapı Kayıt Belgesinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine Etkisi Var mıdır; Varsa Etkisi Nelerdir?  172
52. İmar Barışının Kentsel Dönüşümün Finansal Kaynağı Olarak Rolü Nedir?  175
53. İmar Barışı Kentsel Dönüşümde Nasıl Uygulama Alanı Bulacak?  178
54. İmar Barışında Sorun Alanları Nelerdir?  181
55. Yapı Kayıt Belgesinin İptal Edilmesinin Sonuçları Nelerdir?  185
56. Yapı Kayıt Belgesi İptali Halinde Ne Yapılması Gerekir?  189
57. Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek Yapılara Bu Belgenin Verilmesi Halinde Belgeye Uygulanacak Yaptırım Nedir?  191
58. İmar Barışı (Yapı Kayıt Belgesi) İmkânından Yararlanmak, Bireysel Başvurularda Tüketilmesi Gereken Bir Yol mudur?  193
59. Yola ve Yeşil Alana Tecavüzlü Yapılar ile İlgili Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?  198
60. Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu Yapılıp Bedeli Yatırılmamış Yapılar İçin Hazine Tarafından Ecrimisil Alınabilir mi?  199
61. Mera Kanunu’na Tabi, Harman Yerlerine Yapı Kayıt Belgesi Alınabilir mi? Merada YKB Alınmış Yapılar Yıkılabilir mi?  201
62. Yapı Tamamen veya Kısmen Mera, Yaylak, Kışlak, Orman, Sit Alanı, Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde ise Ne Yapılmalı?  203
63. Orman Alanında Kalan Yapılara Verilen Yapı Kayıt Belgelerinin Akıbeti Ne Olacak?  204
64. Kıyıda ve Sahil Şeritlerinde Yapılmış Olan Yapılar İmar Barışından Yararlanabilir mi?  206
65. Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapının Bulunduğu Taşınmaz, Özel Kanunlar Kapsamında Kalıyorsa Ecrimisil Alınır mı?  209
66. Yapı Kayıt Belgesinde Sosyal Donatı Alanı Olarak Tahsis Edilen Alanda Tahsis İşlemi Neyi İfade Etmektedir?  211
67. İmar Barışı Sebebiyle Kamu Görevlileri Yargılanabilir mi?  213
68. İmar Barışı Sürecinde Kadastro Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler Nelerdir?  218
69. İmar Barışı Sürecinde Tapu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler Nelerdir?  220
70. Yapı Kayıt Belgesi Tapuya Çevrilirken Tapu Müdürlüğü Tarafından Başkaca Bir Ücret Alınabilir mi?  223
71. Hazine’ye İntikal Eden Yapıların Bulunduğu Taşınmazların İmar Barışında Satış Bedeli Nasıl Belirlenecek?  225
72. Yapı Kayıt Belgesinin İmar Kirliliğine Neden Olma Suçuna Etkisi Nedir?  226
73. Yapı Kayıt Belgesinin Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) Alınmasına Etkisi Nedir?  238
74. Yapı Kayıt Belgesi Tek Başına; Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) Olmadan İş Yeri Çalışma Ruhsatının Alınması İçin Yeterli Midir?  240
75. Yapı Kayıt Belgesi Almış Olan Tescilli Binalara İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Düzenlenebilir mi?  243
76. Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi?  246
77. Yapı Kayıt Belgesinin İptalinden Sonraki Süreç Nasıl İşler?  248
 Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı) Verilmesi Hakkındaki Yasal Mevzuat ve Yüksek Yargı Kararları  252
 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  253
 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Gerekçesi  256
 Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar  264
 Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar  272
  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396 – 26 Aralık 2019 Perşembe –
Sayı: 30990)  273
 Anayasa Mahkemesi Kararları Özetleri  284
 Yargıtay Kararları Özetleri  290
 Danıştay Kararları Özetleri  323
 İstinaf Kararları Özetleri  337
Kaynakça  357
Yazar Özgeçmişleri  359
Kavramlar Dizini  363

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.