İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Suzan ASLAN
ISBN: 978-605-05-0530-6
Stok Durumu: Stokta var
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Suzan ASLAN
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Suzan ASLAN

2020/02 1. Baskı, 179 Sayfa

ISBN 978-605-05-0530-6

ÖNSÖZ

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m. 184) başlıklı bu çalışma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak yazılmıştır.

İmar kirliliğine neden olma suçu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilk defa ceza hukuku anlamında cezalandırılabilir bir fiil olarak düzenlenmiştir. Elbette ki imar kirliliğine neden olma fiiline vücut veren hareketler TCK’da suç olarak kabul edilmeden önce de işlenmekte idi. Fakat bu fiiller sadece kabahat şeklinde nitelendirilip çeşitli idari yaptırımlara tabi tutulmakta idi. Avrupa Birliği Hukukuna uyum çerçevesinde çevreye karşı suçların ceza hukuku yoluyla korunma altına alınması esasında yeni bir olgudur. İmar kirliliğine neden olma fiili de çevreye karşı suçlardan biri olup ceza hukuku yoluyla koruma altına alınması uygun görülmüştür. Çalışmamızda üzerinde durulan noktalardan bir tanesi de çevreye karşı suçlardan olan imar kirliliğine neden olma suçunun ceza hukuku yoluyla korunmasının ne derecede sağlandığıdır. Özellikle seçim öncesi dönemlerde çıkan “imar barışları/afları” ile maddenin ceza hukuku bağlamında caydırıcılığı tartışılmıştır.

Yoğun hayat meşgalesine rağmen danışmanım olmayı kabul eden ve hoca olmanın ötesinde gösterdiği alicenaplığı ve desteğinden ötürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELEN’e, yüksek lisans ders döneminde kendisinden aldığım dersler ile bana ufuk açan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KILINÇ’a ve sonsuz destek ve motivasyonları ile yardımlarını esirgemeyen ve tez jürisinde bulunma teklifimizi memnuniyetle kabul eden Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek akademik gerekse insani anlamda kendilerini tanımış olmaktan dolayı kendimi bahtiyar hissediyorum.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ailesinin her biri birbirinden değerli hocalarına ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Eskimeyen lise dostlarım ve Ankara’yı çekilir kılan değerli arkadaşlarım iyi ki varsınız.

Canım annem Şirine ASLAN ve babam İsmail ASLAN’a her daim yanımda olduklarına dair verdikleri güvenden dolayı çok teşekkür ederim. Her telefon konuşmasında “nasılsın” sorusuna “tezle uğraşıyorum” cevabını almaktan bıkmayan, verdikleri huzurlu motivasyondan dolayı değerli ablalarım Hicret ASLAN ve Zeynep ASLAN’a, kardeşlerim Kevser, Merve, Seher (Ümmü Gülsüm) ve Muhammed Furkan’a en kalbi hislerimle teşekkür ederim. İsimlerini tek tek zikredemesem de bu süreçte yanımda olan herkese minnetarım.


İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR LİSTESİ13

GİRİŞ15

BÖLÜM I
SUÇ TİPİ HAKKINDA KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR,
TARİHÇE VE KAYNAKLAR

1.SUÇ TİPİ HAKKINDA KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR19

1.1.Genel Olarak19

1.2.Çevre Kavramı20

1.3.İmar Kavramı22

1.3.1.İmar Planları ve İmar Plan Türleri23

1.3.1.1.Bölge Planları25

1.3.1.2.İmar Planları26

1.3.1.2.1.Nazım İmar Planları27

1.3.1.2.2.Uygulama İmar Planı27

1.3.1.2.3.Çevre Düzeni Planı28

1.3.1.3.İmar Planlarının İptal Edilmesi ve Kazanılmış Haklara Etkisi28

1.3.2. İmar Programları33

1.4.İmar Hukuku ve İmar Hukukunun Kamu Düzeni ile İlişkisi35

1.5.Yapı Kavramı36

1.6.Yapı Ruhsatiyesi Kavramı36

1.7.Yapı Kullanma İzni Kavramı41

1.8.İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Kavramı42

1.9.Bina Kavramı43

1.10.Şantiye Kavramı44

1.11.Sınai Faaliyet Kavramı45

1.12.Belediye Sınırı, Mücavir Alan ve Özel İmar Rejimine Tabi Alan Kavramları47

1.12.1.Belediye Sınırı Kavramı48

1.12.2.Mücavir Alan Kavramı48

1.12.3.Özel İmar Rejimine Tabi Alan Kavramı50

1.13.Yapı Kayıt Belgesi ve Yapı Kayıt Bedeli Kavramı50

2.TARİHÇE51

3.KAYNAKLAR55

3.1.Genel Olarak55

3.2.Anayasa55

3.3.Kanunlar56

3.4.İmar Planları57

3.5.Yönetmelik57

BÖLÜM II
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER, SUÇLA KORUNAN HUKUKÎ DEĞER,
SUÇUN UNSURLARI, KUSURLULUK VE
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ

1. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU HAKKINDA GENEL BİLGİLER. 42 2. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ
DEĞER
61

2.SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER64

3. SUÇUN UNSARI68

3.1.Suçun Maddi Unsurları68

3.1.1.Fail68

3.1.1.1.TCK m. 184/1 Açısından Fail Unsuru71

3.1.1.2.TCK m. 184/2 Açısından Fail Unsuru76

3.1.1.3.TCK m. 184/3 Açısından Fail Unsuru81

3.1.2.Mağdur83

3.1.3.Konu85

3.1.4.Fiil89

3.1.4.1.TCK m. 184/1 Açısından Fiil Unsuru90

3.1.4.2.TCK m. 184/2 Açısından Fiil Unsuru97

3.1.4.3. TCK m. 184/3 Açısından Fiil Unsuru99

3.1.5.Netice105

3.2.Suçun Manevi Unsuru106

3.3.Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru109

4.KUSURLULUK108

5.SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ111

5.1.Teşebbüs111

5.1.1.TCK m. 184/1 Açısından Teşebbüs Durumu112

5.1.2. TCK m. 184/2 Açısından Teşebbüs Durumu117

5.1.3.TCK m. 184/3 Açısından Teşebbüs Durumu118

5.2.İştirak118

5.3.İçtima120

5.3.1. TCK m.  184/1 Açısından İçtima Hali122

5.3.2.TCK m. 184/2 Açısından İçtima Hali128

4.3.3.TCK m. 184/3 Açısından İçtima Hali129

BÖLÜM III
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN,
YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI,
CEZA İLİŞKİSİNİ SONLANDIRAN SEBEP, 7143 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMAR BARIŞI VE SUÇA ETKİSİ, MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI

1.İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI131

2.İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI139

3.CEZA İLİŞKİSİNİ SONLANDIRAN BİR SEBEP OLARAK DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİ145

4. 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NA 11.05.2018 TARİHİNDE
7143 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ MADDE 16 İLE GETİRİLEN İMAR BARIŞI DÜZENLEMESİ
153

5. MUHAKEME158

6.YAPTIRIM158

7.ZAMANAŞIMI162

8.SONUÇ163

9.KAYNAKÇA167Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.