İmar Planları ve Davaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ali Rıza İLGEZDİ - Cem GÜÇLÜ - Eren SÖNMEZ
ISBN: 9789750277719
247,50 TL 275,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Rıza İLGEZDİ, Cem GÜÇLÜ, Eren SÖNMEZ
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 656

İmar Planları ve Davaları

Ali Rıza İLGEZİ, Eren SÖNMEZ, Cem GÜÇLÜ

3194 sayılı İmar Kanununda imar planının tanımı yapılmamıştır.

Bugün ülkemizde var olan kentleşme, imar hareketleri, arsa, yerleşme ve altyapı konularını düzenleyen ve bu konuda kural getiren, kanun düzeyinde 70, tüzük ve yönetmelik düzeyinde 270 adet, yazılı metin bulunmakta ve bu durum giderek içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

İmar planlarına ve planlamaya ilişkin temel kavramlardan plan türlerine; imar planlarının hazırlık, yapım, askı, kesinleşme aşamalarından imar planı değişikliğine; imar planı yapmaya yetkili kurum ve kuruluşlardan belediyeler ve imar planları ilişkisine; imar planlarına karşı dava açılabilecek kişi ve kuruluşlardan imar planlarına karşı açılacak davalar ve sonuçlarına kadar uygulamanın her alanında çalışma yapan kişilere uygulamanın içinden katkı vermek amacıyla bu eser hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
İmar Planlarına ve Planlamaya İlişkin Temel Kavramlar
Plan Türleri
İmar Planlarının Hazırlık, Yapım, Askı, Kesinleşme Aşamaları
İmar Planlarına ve Planlamaya İlişkin Temel Kavramlar
İmar Planlarının Hazırlık, Yapım, Askı, Kesinleşme Aşamaları
İmar Planı Değişikliği
İmar Planı Yapmaya Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Belediyeler ve İmar Planları
İmar Planlarına Karşı Dava Açılabilecek Kişi ve Kuruluşlar
İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalar ve Sonuçları
İçindekiler
Sunuş  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Birinci Baskıya Önsöz  11
İMAR PLANLARINA VE PLANLAMAYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
SORU 1: İMAR PLANI NEDİR?  23
SORU 2: İMAR PLANI İLKELERİ NELERDİR?  29
SORU 3: PLANLAMAYA İLİŞKİN TEMEL İLKELER NELERDİR?  32
SORU 4: TÜRKİYE’DE İMAR PLANI UYGULAMA ARAÇLARI NELERDİR?  44
SORU 5: İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR?  52
SORU 6: GENEL OLARAK İMAR PLANLARININ AMACI NEDİR?  57
SORU 7: PLAN HİYERARŞİSİ NEDİR?  61
SORU 8: İMAR HUKUKUNUN ÜLKEMİZDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ NASIL OLMUŞTUR?  67
SORU 9: İMAR PLAN NOTU NEDİR?  72
SORU 10: İMAR PLANLARININ NİTELİKLERİ VE İLKELERİ NELERDİR?  74
SORU 11: İMAR PLANLARINDA FONKSİYONLAR (BÖLGELER) NEDİR?  77
SORU 12: İMAR PLANLARINDAKİ TEMEL TANIMLAR NELERDİR?  83
SORU 13: İMAR PLANLARINA GÖRE İFRAZ VE TEVHİT NEDİR?  97
SORU 14: İMAR PLANLARINA GÖRE KOTLANDIRMA NASIL OLUR?  99
SORU 15: İMAR PLANINDA TABAN ALANI NEDİR?  102
SORU 16: İMAR DURUM BELGESİ NEDİR VE NASIL ALINIR?  104
SORU 17: İMAR HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI NEDİR?  106
SORU 18: ÇEVRE VE İMAR BÜTÜNLÜĞÜNE UYGUN PLANLAMA YAPILMASI İLKESİNE AYKIRI DAVRANILMASI HALİNDE PLANIN DURUMU NE OLUR?  109
SORU 19: İMAR PLANLARINDAKİ FENNİ MESUL TABİRİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?  111
SORU 20: YAPI RUHSATI İLE İMAR PLANI ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?  114
SORU 21: İMAR PLANLARINDA BELİRLENEN (FONKSİYONLARIN) BÖLGELERİN AMACI DIŞINDA KULLANILMASI YASAĞI NEDİR?  116
PLAN TÜRLERİ
SORU 22: İMAR PLANLARI NASIL SINIFLANDIRILIR?  119
SORU 23: İMAR PLANLARININ KADEMELENMESİ VE FARKLI ÖLÇEKLERDEKİ PLANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?  124
SORU 24: ÜLKE PLANI NEDİR?  132
SORU 25: BÖLGE PLANI NEDİR?  134
SORU 26: METROPOLİTEN İMAR PLANI NEDİR?  137
SORU 27: MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI (BÖLGE PLANI) NEDİR?  141
SORU 28: MEKÂNSAL PLANLAMA KADEMELERİ VE İLİŞKİLERİ NASILDIR?  143
SORU 29: MEKÂNSAL KULLANIM TANIMLARI VE ESASLARI NELERDİR?  144
SORU 30: MEKÂNSAL PLANLARIN YAPIMINA DAİR ESASLAR ARAŞTIRMA VE ANALİZ NEDİR?  147
SORU 31: MEKÂNSAL PLANLARDA PLAN RAPORU NEDİR?  149
SORU 32: MEKÂNSAL PLANLARDA STANDARTLAR NELERDİR?  150
SORU 33: MEKÂNSAL STRATEJİ PLANLARINDA PLANLAMA ALANI NERESİDİR?  151
SORU 34: ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR?  152
SORU 35: ÇEVRE DÜZENİ PLAN İLKE VE ESASLARI NELERDİR?  158
SORU 36: ÇEVRE DÜZENİ PLANI, NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, HİYERARŞİK PLANLAMA İLİŞKİSİ NEDİR?  163
SORU 37: ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANIRKEN KULLANILAN 1/25.000, 1/50.000 VE 1/100.000 ÖLÇEKLİ HARİTALAR HANGİ KONULARI KAPSAR?  166
SORU 38: ÇEVRE DÜZENİ PLANI SINIRLARI İÇİNDE KALAN ALANLARDA NELER ESASTIR?  168
SORU 39: ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANMASI/HAZIRLATTIRILMASI HANGİ USULLERE GÖRE YAPILIR?  170
SORU 40: ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI NELERE BAĞLIDIR?  171
SORU 41: ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ BAŞVURU VE SONUÇLANMA SÜRESİ NEDİR?  172
SORU 42: ÇEVRE DÜZENİ PLANI BİRDEN FAZLA İLİ KAPSIYORSA, KOORDİNASYON KİME AİTTİR?  173
SORU 43: ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA REVİZYON VE DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?  174
SORU 44: İL VE BELEDİYE BAZINDA ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPMA YETKİSİ KİMDEDİR?  175
SORU 45: ÇEVRE DÜZENİ PLANININ İPTALİ İSTEMLİ DAVALAR NE KADAR SÜRE İÇİNDE AÇILMAK ZORUNDADIR?  178
SORU 46: NAZIM İMAR PLANI NEDİR?  181
SORU 47: NAZIM İMAR PLANININ ÖZELLİKLERİ NEDİR?  185
SORU 48: NAZIM İMAR PLANININ AŞAMALARI NEDİR?  189
SORU 49: NAZIM İMAR PLANI HAZIRLANMADAN UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANABİLİR Mİ?  194
SORU 50: NAZIM İMAR PLANININ UYGULANMASININ MÜMKÜN OLDUĞU ALANLARDA, ISLAH İMAR PLANI DA YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  197
SORU 51: NAZIM İMAR PLANININ UYGULAMA KABİLİYETİ BULUNAN ALANLARDA, ISLAH İMAR PLANI YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  199
SORU 52: UYGULAMA İMAR PLANI NEDİR?  201
SORU 53: UYGULAMA İMAR PLANI, LEJANT PAFTASI VE PLAN AÇIKLAMA RAPORUNDA, FONKSİYONUNUN KESİN KULLANIM TÜRÜNE YÖNELİK SOMUT BİR BELİRLEME YAPILMAMASI HALİNDE TAŞINMAZIN DURUMU NE OLUR?  207
SORU 54: NAZIM İMAR PLANI İLE UYGULAMA İMAR PLANI ARASINDAKİ HİYERARŞİK PLANLAMA İLİŞKİSİ NEDİR?  210
SORU 55: NAZIM İMAR PLANI HAZIRLANMADAN UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANABİLİR Mİ?  213
SORU 56: UYGULAMA İMAR PLANI NAZIM İMAR PLANINA YAHUT DA ÇEVRE DÜZENİ PLANINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRIR MI?  216
SORU 57: UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANMASINA ESAS NAZIM İMAR PLANI BULUNMAMASI HALİNDE DAVANIN AKIBETİ NE OLUR?  218
SORU 58: KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NEDİR?  221
SORU 59: KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI HAZIRLAMA İLKELERİ NELERDİR?  227
SORU 60: KORUMA AMAÇLI PLANLARIN İLANI VE İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLUR?  229
SORU 61: REVİZYON İMAR PLANI NEDİR?  240
SORU 62: MEVZİİ İMAR PLANI NEDİR?  245
SORU 63: ISLAH İMAR PLANI NEDİR?  247
SORU 64: İLAVE (EK) İMAR PLANI NEDİR?  254
İMAR PLANLARININ HAZIRLIK, YAPIM, ASKI,
KESİNLEŞME AŞAMALARI
SORU 65: İMAR PLANININ ASKI SÜRECİ NEDİR?  259
SORU 66: İMAR PLANLARI NE KADAR SÜREYLE ASKIDA KALIR?  262
SORU 67: ASKI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?  263
SORU 68: İMAR PLANLARINDA KARAR VE ONAY AŞAMASI NASIL OLUR?  266
SORU 69: İMAR PLANLARI NASIL YÜRÜRLÜĞE GİRER?  269
SORU 70: PLANLARIN ALENİYETİ, DENETİMİ VE DENETLENMESİ NASIL YAPILIR?  271
SORU 71: İMAR PLANLARI NE ŞEKİLDE KESİNLEŞİR?  273
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
SORU 72: İMAR PLANI TADİLATI NEDİR?  277
SORU 73: İMAR PLAN TADİLATI NEDİR VE NASIL YAPILIR?  284
SORU 74: İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN TÜRLERİ NELERDİR?  290
SORU 75: PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ NASIL YAPILIR?  294
SORU 76: İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR NELERDİR?  298
SORU 77: İNŞAAT DEVAM EDERKEN YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ İMAR PLANINDA KAT SAYISININ AZALTILMASI, YÜKLENİCİYE PAYLAŞIMIN YENİDEN YAPILMASINI İSTEME HAKKI VERİR Mİ?  302
İMAR PLANI YAPMAYA YETKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR
SORU 78: PLANLAR, PLANLAMA ALANLARI, ÖLÇEKLERİ, PLAN YAPMA VE ONAMA YETKİSİ HANGİ İDARELERDEDİR?  321
SORU 79: İMAR PLANI YAPMAYA YETKİLİ KURUMLAR HANGİLERİDİR?  324
SORU 80: İMAR PLANI YAPMAYA YETKİLİ İDARELER KİMLERDİR?  326
SORU 81: BELEDİYELERİN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  327
SORU 82: İL ÖZEL İDARELERİNİN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  330
SORU 83: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  331
SORU 84: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  336
SORU 85: ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞININ PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  338
SORU 86: TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) BAŞKANLIĞI’NIN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  341
SORU 87: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  342
SORU 88: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  343
SORU 89: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  344
SORU 90: BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANLARINDA PLANLAMA ALAN VE İLKELERİ NEDİR?  347
SORU 91: 775 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAZIRLANAN ISLAH PLANLARI NASIL UYGULANIR?  350
SORU 92: TURİZM AMAÇLI PLANLARIN İLANI VE İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLUR?  353
SORU 93: OSB PLANLARININ İLANI VE İTİRAZI NASIL OLUR?  355
SORU 94: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE HAZIRLANAN PLANLARIN İLANI VE BU PLANLARA İTİRAZ NASIL OLUR?  363
SORU 95: KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA PLAN YAPMA YETKİSİ KİMDEDİR?  365
BELEDİYELER VE İMAR PLANLARI
SORU 96: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN, UYGULAMA İMAR PLANI VE UYGULANMASI ÜZERİNDE DENETİM YETKİSİ VE NİTELİĞİ NEDİR?  375
SORU 97: İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNİN İMAR PLANLAMA YETKİSİ ÜZERİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?  376
SORU 98: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNİN İMAR PLANLAMA VE UYGULAMA GÖREVLERİ ÜZERİNDE SAHİP OLDUĞU YETKİLERİN NİTELİĞİ NEDİR?  379
SORU 99: BELEDİYELERİN PLANLAMA KONUSUNDA YETKİLİ ORGANLARI HANGİLERİDİR?  382
SORU 100: BELEDİYELER YAPILAN İMAR PLANLARI VE İMAR UYGULAMALARI NEDENİYLE ÜCRET İSTEYEBİLİR Mİ?  383
SORU 101: İLGİLİ BELEDİYE; İMAR PLANLARININ BAŞKA KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERE HAZIRLATTIRABİLİR Mİ?  387
SORU 102: İLGİLİ BELEDİYE; İMAR PLANLARININ BAŞKA KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERE HAZIRLATTIRILMASI YETKİ DEVRİ MİDİR?  388
SORU 103: BELEDİYE MECLİSİNİN İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ NASIL YAPILIR?  389
SORU 104: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İMAR DENETİM YETKİLERİ NELERDİR?  391
SORU 105: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İLÇE BELEDİYELERİNİN FAALİYETLERİ ÜZERİNDE SAHİP OLDUĞU DENETİM YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR?  393
SORU 106: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLERDE İMAR YETKİLERİNİN PAYLAŞIMI NASILDIR?  396
SORU 107: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İMAR DENETİM YETKİLERİ VE SINIRLARI NELERDİR?  399
SORU 108: İLGİLİ BELEDİYE TARAFINDAN İMAR PLANLARI BAŞKA KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERE HAZIRLATTIRILABİLİR Mİ?  403
İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇILABİLECEK
KİŞİ VE KURULUŞLAR
SORU 109: İMAR PLANLARINA KARŞI SUBJEKTİF DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  407
SORU 110: İMAR PLANLARINA KARŞI KİRACININ DAVA AÇMA EHLİYETİ VAR MIDIR?  408
SORU 111: İMAR PLANLARINA KARŞI BELDE SAKİNİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ VAR MIDIR?  411
SORU 112: İMAR PLANLARINA KARŞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ VAR MIDIR?  417
SORU 113: İMAR PLANLARINDAN OLUMSUZ ETKİLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İPTAL DAVASI AÇABİLİR Mİ?  419
SORU 114: İMAR PLANLARINA KARŞI PLAN MÜELLİFLERİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  420
SORU 115: İMAR PLANLARINA KARŞI SENDİKALARIN DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  422
SORU 116: İMAR PLANLARINA KARŞI MESLEK ODALARININ DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  424
SORU 117: İMAR PLANLARINA KARŞI BAROLARIN DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  426
SORU 118: İMAR PLANLARINA KARŞI TAPU TAHSİS BELGESİ SAHİBİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  431
SORU 119: TAŞINMAZ MALİKİ OLMAYAN ZİLYEDİN İMAR PLANINA DAVA AÇMA EHLİYETİ VAR MIDIR?  435
SORU 120: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ VAR MIDIR?  436
İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALAR VE SONUÇLARI
SORU 121: İMAR PLANLARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA HAKKI NEDİR?  441
SORU 122: İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI NEDİR?  446
SORU 123: İMAR PLANLARINA KARŞI GENEL DAVA AÇMA SÜRECİ NASIL İŞLER?  447
SORU 124: İMAR PLANLARINDA HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİNİN BAŞLICALARI NELERDİR?  457
SORU 125: İMAR PLANI YA DA PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ DAVALARINDA DİKKAT ÇEKEN BAŞLICA HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ NELERDİR?  468
SORU 126: İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?  470
SORU 127: İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ NELERDİR?  476
SORU 128: İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALARIN ÖN KOŞULLARI NELERDİR?  478
SORU 129: İMAR İPTAL DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ YARGI MERCİİ NERESİDİR?  481
SORU 130: İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALARDA GÖREV HANGİ MAHKEMELERDEDİR?  483
SORU 131: İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALARDA YETKİ HANGİ MAHKEMELERDEDİR?  485
SORU 132: UYGULAMA İMAR PLANI NAZIM İMAR PLANINA YAHUT DA ÇEVRE DÜZENİ PLANINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRIR MI?  487
SORU 133: UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANMASINA ESAS NAZIM İMAR PLANI BULUNMAMASI HALİNDE DAVANIN AKIBETİ NE OLUR?  489
SORU 134: İMAR PLANLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN REDDİ HALİNDE DAVA AÇMA SÜRECİ NASIL İŞLER?  492
SORU 135: ASKI SÜRESİ İÇİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMEMİŞSE DAVA AÇMA SÜRECİ NASIL İŞLER?  497
SORU 136: ASKI SÜRESİ İÇİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMİŞSE DAVA AÇMA SÜRECİ NASIL İŞLER?  500
SORU 137: GENEL DAVA AÇMA SÜRELERİ GEÇTİKTEN SONRA İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  507
SORU 138: UYGULAMA İŞLEMLERİYLE BİRLİKTE İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  514
SORU 139: İMAR PLANININ YARGI KARARIYLA İPTALİ KAZANILMIŞ HAK VERİR Mİ?  517
SORU 140: İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİNİN KAÇIRILMASI HALİNDE NASIL DAVA AÇILIR?  519
SORU 141: ASKI SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLEN İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?  523
SORU 142: İMAR PLANLARI HAKKINDA VERİLEN İPTAL VEYA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI NASIL UYGULANIR?  531
SORU 143: ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR İPTAL EDİLDİĞİNDE ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI KENDİLİĞİNDEN YÜRÜRLÜKTEN KALKAR MI?  534
SORU 144: İMAR PLANI DOĞRUDAN İPTAL DAVASINA KONU EDİLEBİLİR Mİ?  535
SORU 145: İMAR PLANLARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVALAR ESAS YÖNÜNDEN NASIL İNCELENİR?  539
SORU 146: İMAR PLANLARI HAKKINDA VERİLECEK İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?  542
SORU 147: İMAR PLANI İPTAL EDİLEN YAPI KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURUR MU?  544
SORU 148: İNŞAAT İZNİ VERİLMEMESİ NEDENİYLE AÇILACAK DAVADA İMAR PLANININ İPTALİNİN İSTENEBİLİR Mİ?  549
SORU 149: İLAN EDİLMEMİŞ İMAR PLANLARINA DAVA AÇILABİLİR Mİ?  550
SORU 150: ALT ÖLÇEKLİ PLANLARA KARŞI AÇILAN DAVADA; ÖĞRENME ÜZERİNE ALT ÖLÇEKLİ PLANIN DAYANAĞI OLAN ÜST ÖLÇEKLİ PLANIN İPTALİ İSTEMİYLE DE DAVA AÇILABİLİR Mİ?  551
SORU 151: TAŞINMAZI İLE İLGİLİ OLARAK İMAR PLANINA ASKI TARİHLERİ İÇİNDE İTİRAZ EDEN MALİKİN; İDARE TARAFINDAN İTİRAZIN REDDİNE DAİR İŞLEMİN KENDİSİNE BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE, DAVA AÇMA SÜRESİ İÇERİSİNDE DAVA AÇMASI HALİNDE ZAMAN AŞIMINDAN SÖZ EDİLEBİLİR Mİ?  554
SORU 152: ASKI SÜRESİ İÇERİSİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMİŞ OLMASI HALİNDE DAVA NE ZAMAN AÇILIR?  559
SORU 153: İMAR PLANI İTİRAZINA SONRADAN VERİLEN YANIT DAVA AÇMA SÜRESİNİ İHYA EDER Mİ?  561
SORU 154: UYGULAMA İŞLEMİ ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ CANLANIR MI?  563
SORU 155: PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRIR MI?  564
SORU 156: İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ HER BAŞVURU İLE YENİDEN BAŞLAR MI?  567
SORU 157: ASKI SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLEN İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?  569
SORU 158: İMAR PLANLARINDAN OLUMSUZ ETKİLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN AÇACAĞI İPTAL DAVALARI NELERDİR?  571
SORU 159: İMAR PLANLARINA KARŞI MÜLKİYET HAKKINA BAĞLI OLARAK AÇILACAK İPTAL DAVALARI NEDİR?  572
SORU 160: İMAR PLANLAMA FAALİYETLERİNDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİNE YÖNELİK TAM YARGI DAVALARI NEDİR?  575
SORU 161: İMAR PLANLARINDA KISITLILIK HALİ EN ÇOK KAÇ YILDIR?  577
SORU 162: MÜLKİYET HAKKINA BAĞLI OLARAK AÇILACAK İPTAL DAVALARI NEDİR?  584
SORU 163: İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILAN DAVALARDA YARGI KARARLARININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR?  587
SORU 164: İMAR PLANLAMA FAALİYETLERİNDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİNE YÖNELİK TAM YARGI DAVASI NEDİR?  593
SORU 165: MAHKEMELERİN; İMAR PLANLARI HAKKINDA PARSEL BAZINDA VERDİĞİ İPTAL VEYA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI, İMAR PLANININ TÜMÜNÜN İPTALİ SONUCUNU DOĞURUR MU?  595
SORU 166: UYGULAMA İŞLEMİ ÜZERİNE PLANLARA DAVA AÇILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  597
SORU 167: UYGULAMA İŞLEMİ ÜZERİNE PLANLARA DAVA AÇILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  599
SORU 168: İMAR PLANINA DAYANILARAK TESİS EDİLEN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDEN İDARECE VAZGEÇİLMESİ DURUMUNDA DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI İYUK 7/4 KAPSAMINDA AÇILAN DAVANIN AKIBETİ NE OLACAKTIR?  602
İMAR PLANLARINA İLİŞKİN DİĞER KONULAR
SORU 169: İMAR PLANININ YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU SÜRE İÇERİSİNDE BU PLANA UYGUN OLARAK VERİLMİŞ OLAN İNŞAAT RUHSATLARI VE BU RUHSATA DAYALI YAPILMIŞ YAPILARA KAZANILMIŞ HAK DOĞURUR MU?  604
SORU 170: DANIŞTAY KARARLARINA GÖRE İMAR HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAKLAR NELERDİR?  608
SORU 171: İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DEĞER ARTIŞI UYGULAMSI NASIL YAPILIR?  614
SORU 172: DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?  622
SORU 173: OTOPARK DÜZENLEMESİ NASIL YAPILIR?  631
Kaynaklar  635
Kavram Dizini  639
Yazar Özgeçmişleri  653

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar