İmar Planları ve Davaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ali Rıza İLGEZDİ - Cem GÜÇLÜ
ISBN: 9789750261879
175,50 TL 195,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Rıza İLGEZDİ, Cem GÜÇLÜ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İmar Planları ve Davaları

Ali Rıza İLGEZİ, Eren SÖNMEZ, Cem GÜÇLÜ

2020/09 1. Baskı, 640 Sayfa

ISBN 978-975-02-6187-9

3194 sayılı İmar Kanununda imar planının tanımı yapılmamıştır.

Bugün ülkemizde var olan kentleşme, imar hareketleri, arsa, yerleşme ve altyapı konularını düzenleyen ve bu konuda kural getiren, kanun düzeyinde 70, tüzük ve yönetmelik düzeyinde 270 adet, yazılı metin bulunmakta ve bu durum giderek içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

İmar planlarına ve planlamaya ilişkin temel kavramlardan plan türlerine; imar planlarının hazırlık, yapım, askı, kesinleşme aşamalarından imar planı değişikliğine; imar planı yapmaya yetkili kurum ve kuruluşlardan belediyeler ve imar planları ilişkisine; imar planlarına karşı dava açılabilecek kişi ve kuruluşlardan imar planlarına karşı açılacak davalar ve sonuçlarına kadar uygulamanın her alanında çalışma yapan kişilere uygulamanın içinden katkı vermek amacıyla bu eser hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
İmar Planlarına ve Planlamaya İlişkin Temel Kavramlar
Plan Türleri
İmar Planlarının Hazırlık, Yapım, Askı, Kesinleşme Aşamaları
İmar Planlarına ve Planlamaya İlişkin Temel Kavramlar
İmar Planlarının Hazırlık, Yapım, Askı, Kesinleşme Aşamaları
İmar Planı Değişikliği
İmar Planı Yapmaya Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Belediyeler ve İmar Planları
İmar Planlarına Karşı Dava Açılabilecek Kişi ve Kuruluşlar
İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalar ve Sonuçları


İçindekiler

Önsöz  7

BU KİTAP NEDEN YAZILDI?  9

İMAR PLANLARINA VE PLANLAMAYA İLİŞKİN

TEMEL KAVRAMLAR

SORU 1: İMAR PLANI NEDİR?  23

SORU 2: İMAR PLANI İLKELERİ NELERDİR?  29

SORU 3: PLANLAMAYA İLİŞKİN TEMEL İLKELER NELERDİR?  32

SORU 4: TÜRKİYE’DE İMAR PLANI UYGULAMA ARAÇLARI NELLERDİR?  44

SORU 5: İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR?  52

SORU 6: GENEL OLARAK İMAR PLANLARININ AMACI NEDİR?  57

SORU 7: PLAN HİYERARŞİSİ NEDİR?  61

SORU 8: İMAR HUKUKUNUN ÜLKEMİZDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ NASIL OLMUŞTUR?  68

SORU 9: İMAR PLAN NOTU NEDİR?  74

SORU 10: İMAR PLANLARININ NİTELİKLERİ VE İLKELERİ NELERDİR?  77

SORU 11: İMAR PLANLARINDA FONKSİYONLAR (BÖLGELER) NEDİR?  81

SORU 12: İMAR PLANLARINDAKİ TEMEL TANIMLAR NELERDİR?  87

SORU 13: İMAR PLANLARINA GÖRE İFRAZ VE TEVHİT NEDİR?  101

SORU 14: İMAR PLANLARINA GÖRE KOTLANDIRMA NASIL OLUR?  103

SORU 15: İMAR PLANINDA TABAN ALANI NEDİR?  106

SORU 16: İMAR DURUM BELGESİ NEDİR VE NASIL ALINIR?  108

SORU 17: İMAR HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI NEDİR?  111

SORU 18: ÇEVRE VE İMAR BÜTÜNLÜĞÜNE UYGUN PLANLAMA YAPILMASI İLKESİNE AYKIRI DAVRANILMASI HALİNDE PLANIN DURUMU NE OLUR?  114

SORU 19: İMAR PLANLARINDAKİ FENNİ MESUL TABİRİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?  116

SORU 20: YAPI RUHSATI İLE İMAR PLANI ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?  119

SORU 21: İMAR PLANLARINDA BELİRLENEN (FONKSİYONLARIN) BÖLGELERİN AMACI DIŞINDA KULLANILMASI YASAĞI NEDİR?  121

PLAN TÜRLERİ

SORU 22: İMAR PLANLARI NASIL SINIFLANDIRILIR?  125

SORU 23: İMAR PLANLARININ KADEMELENMESİ VE FARKLI ÖLÇEKLERDEKİ PLANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?  130

SORU 24: ÜLKE PLANI NEDİR?  138

SORU 25: BÖLGE PLANI NEDİR?  140

SORU 26: METROPOLİTEN İMAR PLANI NEDİR?  143

SORU 27: MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI (BÖLGE PLANI) NEDİR?  147

SORU 28: MEKÂNSAL PLANLAMA KADEMELERİ VE İLİŞKİLERİ NASILDIR?  149

SORU 29: MEKÂNSAL KULLANIM TANIMLARI VE ESASLARI NELERDİR?  150

SORU 30: MEKÂNSAL PLANLARIN YAPIMINA DAİR ESASLAR ARAŞTIRMA VE ANALİZ NEDİR?  153

SORU 31: MEKÂNSAL PLANLARDA PLAN RAPORU NEDİR?  155

SORU 32: MEKÂNSAL PLANLARDA STANDARTLAR NELERDİR?  156

SORU 33: MEKÂNSAL STRATEJİ PLANLARINDA PLANLAMA ALANI NERESİDİR?  157

SORU 34: ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR?  158

SORU 35: ÇEVRE DÜZENİ PLAN İLKE VE ESASLARI NELERDİR?  164

SORU 36: ÇEVRE DÜZENİ PLANI, NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, HİYERARŞİK PLANLAMA İLİŞKİSİ NEDİR?  169

SORU 37: ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANIRKEN KULLANILAN 1/25.000, 1/50.000 VE 1/100.000 ÖLÇEKLİ HARİTALAR HANGİ KONULARI KAPSAR?  172

SORU 38: ÇEVRE DÜZENİ PLANI SINIRLARI İÇİNDE KALAN ALANLARDA NELER ESASTIR?  174

SORU 39: ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAZIRLANMASI/HAZIRLATTIRILMASI HANGİ USULLERE GÖRE YAPILIR?  176

SORU 40: ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI NELERE BAĞLIDIR?  177

SORU 41: ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ BAŞVURU VE SONUÇLANMA SÜRESİ NEDİR?  178

SORU 42: ÇEVRE DÜZENİ PLANI BİRDEN FAZLA İLİ KAPSIYORSA, KOORDİNASYON KİME AİTTİR?  179

SORU 43: ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA REVİZYON VE DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?  180

SORU 44: İL VE BELEDİYE BAZINDA ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPMA YETKİSİ KİMDEDİR?  181

SORU 45: ÇEVRE DÜZENİ PLANININ İPTALİ İSTEMLİ DAVALAR NE KADAR SÜRE İÇİNDE AÇILMAK ZORUNDADIR?  184

SORU 46: NAZIM İMAR PLANI NEDİR?  187

SORU 47: NAZIM İMAR PLANININ ÖZELLİKLERİ NEDİR?  191

SORU 48: NAZIM İMAR PLANININ AŞAMALARI NEDİR?  195

SORU 49: NAZIM İMAR PLANI HAZIRLANMADAN UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANABİLİR Mİ?  200

SORU 50: NAZIM İMAR PLANININ UYGULANMASININ MÜMKÜN OLDUĞU ALANLARDA, ISLAH İMAR PLANI DA YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  203

SORU 51: NAZIM İMAR PLANININ UYGULAMA KABİLİYETİ BULUNAN ALANLARDA, ISLAH İMAR PLANI YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  205

SORU 52: UYGULAMA İMAR PLANI NEDİR?  207

SORU 53: UYGULAMA İMAR PLANI, LEJANT PAFTASI VE PLAN AÇIKLAMA RAPORUNDA, FONKSİYONUNUN KESİN KULLANIM TÜRÜNE YÖNELİK SOMUT BİR BELİRLEME YAPILMAMASI HALİNDE TAŞINMAZIN DURUMU NE OLUR?  213

SORU 54: NAZIM İMAR PLANI İLE UYGULAMA İMAR PLANI ARASINDAKİ HİYERARŞİK PLANLAMA İLİŞKİSİ NEDİR?  216

SORU 55: NAZIM İMAR PLANI HAZIRLANMADAN UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANABİLİR Mİ?  219

SORU 56: UYGULAMA İMAR PLANI NAZIM İMAR PLANINA YAHUT DA ÇEVRE DÜZENİ PLANINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRIR MI?  222

SORU 57: UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANMASINA ESAS NAZIM İMAR PLANI BULUNMAMASI HALİNDE DAVANIN AKIBETİ NE OLUR?  224

SORU 58: KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NEDİR?  227

SORU 59: KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI HAZIRLAMA İLKELERİ NELERDİR?  233

SORU 60: KORUMA AMAÇLI PLANLARIN İLANI VE İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLUR?  235

SORU 61: REVİZYON İMAR PLANI NEDİR?  246

SORU 62: MEVZİİ İMAR PLANI NEDİR?  251

SORU 63: ISLAH İMAR PLANI NEDİR?  253

SORU 64: İLAVE (EK) İMAR PLANI NEDİR?  260

İMAR PLANLARININ HAZIRLIK, YAPIM, ASKI,

KESİNLEŞME AŞAMALARI

SORU 65: İMAR PLANININ ASKI SÜRECİ NEDİR?  265

SORU 66: İMAR PLANLARI NE KADAR SÜREYLE ASKIDA KALIR?  268

SORU 67: ASKI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?  269

SORU 68: İMAR PLANLARINDA KARAR VE ONAY AŞAMASI NASIL OLUR?  272

SORU 69: İMAR PLANLARI NASIL YÜRÜRLÜĞE GİRER?  275

SORU 70: PLANLARIN ALENİYETİ, DENETİMİ VE DENETLENMESİ NASIL YAPILIR?  277

SORU 71: İMAR PLANLARI NE ŞEKİLDE KESİNLEŞİR?  279

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

SORU 72: İMAR PLANI TADİLATI NEDİR?  283

SORU 73: İMAR PLAN TADİLATI NEDİR VE NASIL YAPILIR?  290

SORU 74: İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN TÜRLERİ NELERDİR?  296

SORU 75: PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ NASIL YAPILIR?  300

SORU 76: İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR NELERDİR?  304

SORU 77: İNŞAAT DEVAM EDERKEN YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ İMAR PLANINDA KAT SAYISININ AZALTILMASI, YÜKLENİCİYE PAYLAŞIMIN YENİDEN YAPILMASINI İSTEME HAKKI VERİR Mİ?  308

İMAR PLANI YAPMAYA YETKİLİ

KURUM VE KURULUŞLAR

SORU 78: PLANLAR, PLANLAMA ALANLARI, ÖLÇEKLERİ, PLAN YAPMA VE ONAMA YETKİSİ HANGİ İDARELERDEDİR?  327

SORU 79: İMAR PLANI YAPMAYA YETKİLİ KURUMLAR HANGİLERİDİR?  330

SORU 80: İMAR PLANI YAPMAYA YETKİLİ İDARELER KİMLERDİR?  332

SORU 81: BELEDİYELERİN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  333

SORU 82: İL ÖZEL İDARELERİNİN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  336

SORU 83: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  337

SORU 84: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  342

SORU 85: ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞININ PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  344

SORU 86: TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) BAŞKANLIĞI’NIN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  347

SORU 87: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  348

SORU 88: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  349

SORU 89: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN PLAN YAPMA YETKİSİ NEDİR?  350

SORU 90: BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANLARINDA PLANLAMA ALAN VE İLKELERİ NEDİR?  353

SORU 91: 775 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAZIRLANAN ISLAH PLANLARI NASIL UYGULANIR?  356

SORU 92: TURİZM AMAÇLI PLANLARIN İLANI VE İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLUR?  359

SORU 93: OSB PLANLARININ İLANI VE İTİRAZI NASIL OLUR?  361

SORU 94: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE HAZIRLANAN PLANLARIN İLANI VE BU PLANLARA İTİRAZ NASIL OLUR?  369

SORU 95: KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA PLAN YAPMA YETKİSİ KİMDEDİR?  371

BELEDİYELER VE İMAR PLANLARI

SORU 96: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN, UYGULAMA İMAR PLANI VE UYGULANMASI ÜZERİNDE DENETİM YETKİSİ VE NİTELİĞİ NEDİR?  381

SORU 97: İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNİN İMAR PLANLAMA YETKİSİ ÜZERİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?  382

SORU 98: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNİN İMAR PLANLAMA VE UYGULAMA GÖREVLERİ ÜZERİNDE SAHİP OLDUĞU YETKİLERİN NİTELİĞİ NEDİR?  386

SORU 99: BELEDİYELERİN PLANLAMA KONUSUNDA YETKİLİ ORGANLARI HANGİLERİDİR?  390

SORU 100: BELEDİYELER YAPILAN İMAR PLANLARI VE İMAR UYGULAMALARI NEDENİYLE ÜCRET İSTEYEBİLİR Mİ?  391

SORU 101: İLGİLİ BELEDİYE; İMAR PLANLARININ BAŞKA KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERE HAZIRLATTIRABİLİR Mİ?  395

SORU 102: İLGİLİ BELEDİYE; İMAR PLANLARININ BAŞKA KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERE HAZIRLATTIRILMASI YETKİ DEVRİ MİDİR?  396

SORU 103: BELEDİYE MECLİSİNİN İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ NASIL YAPILIR?  397

SORU 104: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İMAR DENETİM YETKİLERİ NELERDİR?  399

SORU 105: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İLÇE BELEDİYELERİNİN FAALİYETLERİ ÜZERİNDE SAHİP OLDUĞU DENETİM YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR?  401

SORU 106: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLERDE İMAR YETKİLERİNİN PAYLAŞIMI NASILDIR?  404

SORU 107: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İMAR DENETİM YETKİLERİ VE SINIRLARI NELERDİR?  407

SORU 108: İLGİLİ BELEDİYE TARAFINDAN İMAR PLANLARI BAŞKA KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERE HAZIRLATTIRILABİLİR Mİ?  411

İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇILABİLECEK

KİŞİ VE KURULUŞLAR

SORU 109: İMAR PLANLARINA KARŞI SUBJEKTİF DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  415

SORU 110: İMAR PLANLARINA KARŞI KİRACININ DAVA AÇMA EHLİYETİ VAR MIDIR?  416

SORU 111: İMAR PLANLARINA KARŞI BELDE SAKİNİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ VAR MIDIR?  419

SORU 112: İMAR PLANLARINA KARŞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ VAR MIDIR?  425

SORU 113: İMAR PLANLARINDAN OLUMSUZ ETKİLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İPTAL DAVASI AÇABİLİR Mİ?  427

SORU 114: İMAR PLANLARINA KARŞI PLAN MÜELLİFLERİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  428

SORU 115: İMAR PLANLARINA KARŞI SENDİKALARIN DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  430

SORU 116: İMAR PLANLARINA KARŞI MESLEK ODALARININ DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  432

SORU 117: İMAR PLANLARINA KARŞI BAROLARIN DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  434

SORU 118: İMAR PLANLARINA KARŞI TAPU TAHSİS BELGESİ SAHİBİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ NEDİR?  439

SORU 119: TAŞINMAZ MALİKİ OLMAYAN ZİLYEDİN İMAR PLANINA DAVA AÇMA EHLİYETİ VAR MIDIR?  443

SORU 120: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ VAR MIDIR?  444

İMAR PLANLARINA KARŞI

AÇILACAK DAVALAR VE SONUÇLARI

SORU 121: İMAR PLANLARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA HAKKI NEDİR?  449

SORU 122: İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI NEDİR?  454

SORU 123: İMAR PLANLARINA KARŞI GENEL DAVA AÇMA SÜRECİ NASIL İŞLER?  455

SORU 124: İMAR PLANLARINDA HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİNİN BAŞLICALARI NELERDİR?  465

SORU 125: İMAR PLANI YA DA PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ DAVALARINDA DİKKAT ÇEKEN BAŞLICA HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ NELERDİR?  476

SORU 126: İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?  478

SORU 127: İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ NELERDİR?  484

SORU 128: İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALARIN ÖN KOŞULLARI NELERDİR?  486

SORU 129: İMAR İPTAL DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ YARGI MERCİİ NERESİDİR?  489

SORU 130: İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALARDA GÖREV HANGİ MAHKEMELERDEDİR?  491

SORU 131: İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALARDA YETKİ HANGİ MAHKEMELERDEDİR?  493

SORU 132: UYGULAMA İMAR PLANI NAZIM İMAR PLANINA YAHUT DA ÇEVRE DÜZENİ PLANINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRIR MI?  495

SORU 133: UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANMASINA ESAS NAZIM İMAR PLANI BULUNMAMASI HALİNDE DAVANIN AKIBETİ NE OLUR?  497

SORU 134: İMAR PLANLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN REDDİ HALİNDE DAVA AÇMA SÜRECİ NASIL İŞLER?  500

SORU 135: ASKI SÜRESİ İÇİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMEMİŞSE DAVA AÇMA SÜRECİ NASIL İŞLER?  505

SORU 136: ASKI SÜRESİ İÇİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMİŞSE DAVA AÇMA SÜRECİ NASIL İŞLER?  508

SORU 137: GENEL DAVA AÇMA SÜRELERİ GEÇTİKTEN SONRA İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  515

SORU 138: UYGULAMA İŞLEMLERİYLE BİRLİKTE İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  522

SORU 139: İMAR PLANININ YARGI KARARIYLA İPTALİ KAZANILMIŞ HAK VERİR Mİ?  525

SORU 140: İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİNİN KAÇIRILMASI HALİNDE NASIL DAVA AÇILIR?  527

SORU 141: ASKI SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLEN İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?  531

SORU 142: İMAR PLANLARI HAKKINDA VERİLEN İPTAL VEYA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI NASIL UYGULANIR?  539

SORU 143: ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR İPTAL EDİLDİĞİNDE ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI KENDİLİĞİNDEN YÜRÜRLÜKTEN KALKAR MI?  542

SORU 144: İMAR PLANI DOĞRUDAN İPTAL DAVASINA KONU EDİLEBİLİR Mİ?  543

SORU 145: İMAR PLANLARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVALAR ESAS YÖNÜNDEN NASIL İNCELENİR?  547

SORU 146: İMAR PLANLARI HAKKINDA VERİLECEK İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?  549

SORU 147: İMAR PLANI İPTAL EDİLEN YAPI KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURUR MU?  551

SORU 148: İNŞAAT İZNİ VERİLMEMESİ NEDENİYLE AÇILACAK DAVADA İMAR PLANININ İPTALİNİN İSTENEBİLİR Mİ?  555

SORU 149: İLAN EDİLMEMİŞ İMAR PLANLARINA DAVA AÇILABİLİR Mİ?  556

SORU 150: ALT ÖLÇEKLİ PLANLARA KARŞI AÇILAN DAVADA; ÖĞRENME ÜZERİNE ALT ÖLÇEKLİ PLANIN DAYANAĞI OLAN ÜST ÖLÇEKLİ PLANIN İPTALİ İSTEMİYLE DE DAVA AÇILABİLİR Mİ?  557

SORU 151: TAŞINMAZI İLE İLGİLİ OLARAK İMAR PLANINA ASKI TARİHLERİ İÇİNDE İTİRAZ EDEN MALİKİN; İDARE TARAFINDAN İTİRAZIN REDDİNE DAİR İŞLEMİN KENDİSİNE BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE, DAVA AÇMA SÜRESİ İÇERİSİNDE DAVA AÇMASI HALİNDE ZAMAN AŞIMINDAN SÖZ EDİLEBİLİR Mİ?  560

SORU 152: ASKI SÜRESİ İÇERİSİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMİŞ OLMASI HALİNDE DAVA NE ZAMAN AÇILIR?  565

SORU 153: İMAR PLANI İTİRAZINA SONRADAN VERİLEN YANIT DAVA AÇMA SÜRESİNİ İHYA EDER Mİ?  567

SORU 154: UYGULAMA İŞLEMİ ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ CANLANIR MI?  569

SORU 155: PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRIR MI?  570

SORU 156: İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ HER BAŞVURU İLE YENİDEN BAŞLAR MI?  573

SORU 157: ASKI SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLEN İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?  575

SORU 158: İMAR PLANLARINDAN OLUMSUZ ETKİLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN AÇACAĞI İPTAL DAVALARI NELERDİR?  577

SORU 159: İMAR PLANLARINA KARŞI MÜLKİYET HAKKINA BAĞLI OLARAK AÇILACAK İPTAL DAVALARI NEDİR?  578

SORU 160: İMAR PLANLAMA FAALİYETLERİNDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİNE YÖNELİK TAM YARGI DAVALARI NEDİR?  581

SORU 161: İMAR PLANLARINDA KISITLILIK HALİ EN ÇOK KAÇ YILDIR?  583

SORU 162: MÜLKİYET HAKKINA BAĞLI OLARAK AÇILACAK İPTAL DAVALARI NEDİR?  590

SORU 163: İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILAN DAVALARDA YARGI KARARLARININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR?  593

SORU 164: İMAR PLANLAMA FAALİYETLERİNDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİNE YÖNELİK TAM YARGI DAVASI NEDİR?  599

SORU 165: MAHKEMELERİN; İMAR PLANLARI HAKKINDA PARSEL BAZINDA VERDİĞİ İPTAL VEYA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI, İMAR PLANININ TÜMÜNÜN İPTALİ SONUCUNU DOĞURUR MU?  601

SORU 166: UYGULAMA İŞLEMİ ÜZERİNE PLANLARA DAVA AÇILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  603

SORU 167: İMAR PLANINA DAYANILARAK TESİS EDİLEN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDEN İDARECE VAZGEÇİLMESİ DURUMUNDA DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI İYUK 7/4 KAPSAMINDA AÇILAN DAVANIN AKIBETİ NE OLACAKTIR?  605

SORU 168: İMAR PLANININ YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU SÜRE İÇERİSİNDE BU PLANA UYGUN OLARAK VERİLMİŞ OLAN İNŞAAT RUHSATLARI VE BU RUHSATA DAYALI YAPILMIŞ YAPILARA KAZANILMIŞ HAK DOĞURUR MU?  606

SORU 169: DANIŞTAY KARARLARINA GÖRE İMAR HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAKLAR NELERDİR?  610

Yazar Özgeçmişleri  617

Kaynaklar  621

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar