İmar Hukukuna Giriş

Yayınevi: İmge Kitabevi
Yazar: Ruşen KELEŞ
ISBN:
Stok Durumu: Tükendi
15,30 TL 17,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ruşen KELEŞ

İHA02
İmar Hukukuna Giriş 
Ruşen KELEŞ - Ayşegül MENGİ
2003/10 2. Baskı 383 Sayfa
ISBN 978-975-533-392-2 

Kentleşme, imar ve planlama sorunlarımız, 1980 sonrasında da azalmadı, arttı. Boyutları giderek büyüdü. Son otuz yıl, kentleşmede salt niceliksel değil, olumsuz niteliksel değişikliklere de yol açtı. Yeni liberal anlayışları toplum yaşamına kararlılıkla egemen kılan küreselleşmenin bu gelişmedeki sorumluluk payı küçümsenemez. Adam Smith’in, her şeyi oluruna bırakan düşünce biçiminin yeniden, ama bu kez daha sistemli olarak insanlığa dayatılmakta olduğu açıkça görülüyor. Devleti ve kentleri yönetenlerin bile haksız rant yaratma ve paylaştırma girişimlerine seyirci kalmakla yetinmeyip bu doğrultudaki çabalara öncülük ve hatta ortaklık ettiklerine de tanık olabiliyoruz. Yasamanın, yürütmenin ve yargının, imar ve çevre konularındaki duyarlılıkları, toplumsal güçler dengesine bağlı olarak farklılıklar gösteriyor. Bir başka anlatımla, son yıllarda ülkemizde, bireylerin yararıyla toplumun genel yararı arasında denge sağlama görevinin daha çok yargı erkine düştüğüne tanık oluyoruz. Yasama ve yürütme karşısında, yargının, kent ve çevre alanında hukukun üstünlüğü ilkesinin güvencesi durumuna geldiğini söylemek abartma olmayacaktır.

Yurttaşların, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının ve benzerlerinin, kent ve çevre bilincindeki gelişmeye koşut olarak yaptıkları katkılarla, kent ve çevre değerlerimizi korumak da kolaylaşmaktadır. İmar Hukukuna Giriş’te, edilgen değil, fakat etkin yurttaş olmanın yargı kararlarına nasıl yansıdığının örneklerini bulacaksınız. Yargı erkinin sağlıklı bir kentleşmeye katkılarını göreceksiniz.Diğer Eserleri: Ayşegül Mengi
Çevre ve Politika -Başka Bir Dünya Özlemi-İmge (Kitap - Düzeltmen)
Çevre ve Politika -Başka Bir Dünya Özlemi-İmge (Kitap - Derleyen)
Demokrasi ve Politika -Hukuk Yönetim ve İktisat Üzerine-İmge (Kitap - Derleyen)
Demokrasi ve Politika -Hukuk Yönetim ve İktisat Üzerine-İmge (Kitap - Düzeltmen)
Kent ve Planlama -Geçmişi Korumak Geleceği Tasarlamak-İmge (Kitap - Derleyen)
Kent ve Planlama -Geçmişi Korumak Geleceği Tasarlamak-İmge (Kitap - Düzeltmen)
Kent ve Politika -Antik Kentten Dünya Kentine-İmge (Kitap - Derleyen)
Kent ve Politika -Antik Kentten Dünya Kentine-İmge (Kitap - Düzeltmen)
Kentbilime Adanan Bir Yaşam: Ruşen Keleşİmge (Kitap - Düzeltmen)
Kentbilime Adanan Bir Yaşam: Ruşen Keleşİmge (Kitap - Derleyen)
Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir GelişmeSiyasal (Kitap - Yazar)
Yerel Yönetim Kent Ve Ekoloji - Can Hamamcı'ya Armağanİmge (Kitap - Yazar)
Yerellik ve Politika -Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi-İmge (Kitap - Derleyen)
Yerellik ve Politika -Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi-İmge (Kitap - Düzeltmen)

Diğer Eserleri: Ruşen Keleş
100 Soruda Çevre - Çevre Sorunları ve Çevre PolitikasıYakın (Kitap - Yazar)
100 Soruda Türkiye'de Kentleşme, Konut ve GecekonduCem (Kitap - Yazar)
Avrupa Birliğinin Bölge PolitikalarıCem (Kitap - Yazar)
Çevre Etiği -Çevre Felsefesine Giriş-İmge (Kitap - Çevirmen)
Çevre Hukukuna Girişİmge (Kitap - Yazar)
Çevre Politikasıİmge (Kitap - Yazar)
Dönüşüm ve StatükoKalkedon (Kitap - Yazar)
İnsan Çevre Toplumİmge (Kitap - Yayıma Hazırlayan)
Kent, Kentsel Siyaset Ve Çevre Yazıları (1993-2014)Arkeoloji ve Sanat (Kitap - Yazar)
Kentbilim Terimleri Sözlüğüİmge (Kitap - Yazar)
Kentler Kapitalizm ve Uygarlıkİmge (Kitap - Çevirmen)
Kentleşme Politikasıİmge (Kitap - Yazar)
Yerel Yönetim Kent Ve Ekoloji - Can Hamamcı'ya Armağanİmge (Kitap - Yazar)
Yerinden Yönetim ve SiyasetCem (Kitap - Yazar)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar