Uygulamacılar İçin KDV I-II-III

Yayınevi: TÜRMOB Yayınları
ISBN: 978-975-555-210-1
Stok Durumu: Tükendi
200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap

VH353
Uygulamacılar İçin KDV I-II-III
Mahmut VURAL
2012/04 Baskı, 1. Cilt 1570 Sayfa, 2. Cilt 1570-2510 Sayfa, 3. Cilt 2511-4990 Sayfa
ISBN 978-975-555-210-1

Katma değer vergisi, yasal düzenlemelerin yanı sıra yoğun bir şekilde ikincil düzenlemelerle yönetilen bir vergidir. Bugüne kadar yayımlanan çok sayıda genel tebliğin yanı sıra Bakanlar Kurulu kararı ve sayısız mukteza ve Danıştay kararı, konuyla ilgilenenlerin içinden çıkmakta zorlandıkları bir durum ortaya çıkarmıştır.

Genel tebliğlerde yürürlükten kaldırılan kısımların ayıklanması, birbirleriyle çelişen muktezalardan hangisinin Gelir İdaresinin nihai görüşünü yansıttığı ve yargı kararları arasındaki farklılıkların hangi görüş çevresinde istikrar kazandığı konularında hakkında enine boyuna bir çalışma yapmadan sonuç almak mümkün olmamaktadır.

Bu kitap bu düşüncelerle ve okuyucunun anlayacağı bir dille ve sadelikte yazılmaya çalışılmıştır. Kitap konu ve müessese bazında kaleme alınmış ve bölümler arasındaki irtibatlar yapılan atıflarla sağlanmıştır.

Kitap 88 bölüme ayrılmıştır. Her konu başlığı altında o konuyu ilgilendiren bütün hususlar açıklanmaya çalışılmıştır. Birden fazla bölümle ilgili hususlar bir bölümde ayrıntılı olarak anlatılmış, diğer bölümlerde kısa açıklamalardan sonra ayrıntılı açıklama yapılan bölüme atıf yapılmıştır.

Kitap profesyonel vergiciler kadar, vergi mevzuatına az aşina olan kişiler de düşünülerek kaleme alınmıştır. Bu husus hem madde bazlı açıklama yerine konu ve başlık bazlı bir yaklaşım seçilmesinde, hem de konuların daha sade ve anlaşılabilir bir şekilde ortaya konulmasında dikkate alınmıştır.


Kitabın Konu Başlıkları

 • AB KDV Sistemi
 • AB Yardımları İle Finanse Edilen Mal ve Hizmet Alımları
 • Altın, Gümüş ve Platin İle İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetleri
 • Arsa Karşılığı İnşaat
 • Bağış ve Yardımlar
 • Banka ve Sigortacılık
 • Basit Usul
 • Bavul Ticareti
 • Belge ve Kayıt Düzeni
 • Beyan Esası
 • Beyannameler
 • Beyannameler ve Formlar
 • Binek Otomobilleri
 • Ciro Primleri ve İskontolar
 • Dahil de İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Teslimler
 • Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi
 • Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçları
 • Dernek ve Vakıflar
 • Devir, Birleşme, Dönüşüm ve Bölünmeler
 • Diğer İstisnalar
 • Diplomatik İstisnalar
 • Dövizli İşlemler ve Kur Farkları
 • Eğitim Öğretimle İlgili Teslim ve Hizmetler
 • Emsal Bedel Emsal Ücret
 • Fazla ve Yersiz Ödenen Vergiler
 • Finansal Hizmetler
 • Finansal Kiralama
 • Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satışı İstisnası
 • Geri Gelen Eşya
 • Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller
 • Hizmet İhracatı
 • Hizmet İthalatı
 • Hurda ve Atık Teslimleri
 • İadeler
 • İhracat
 • İhraç Kayıtlı Teslimler
 • İndirilemeyecek KDV
 • İnidirim
 • İndirimli Orana Tabi İşlemler
 • İstisna ve Muafiyetler
 • İstisnadan Vazgeçme
 • İthalat ve Gümrükte KDVUygulaması
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Yapılan Hizmetler
 • Kiralamalar
 • Kısmi Vergi İndirimi
 • Konut Teslimleri
 • Konutlara İlişkin İnşaat Taahhüt İşleri
 • Kültürel ve Eğitim Amaçlı İstisnalar
 • Makina ve Teçhizat Teslimleri
 • Matrah
 • Matrah ve İndirim Miktarında Değişiklik
 • Mesleki Kuruluşlar
 • Mükellef
 • Müteselsil Sorumluluk
 • Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar
 • Oranlar
 • Ortaklıklar
 • Özel Matrah Şekilleri
 • Özürlüler
 • Petrol Arama Faaliyetleri İle Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Teslim ve Hizmetler
 • Promosyon, Eşantiyon ve Numuneler
 • Sağlık Hizmetleri, İlaçlar, Ortez, Protez ve Ortopedik Cihazlar İle Tıbbi Alet ve Cihazlar
 • Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeler
 • Serbest Bölgeler
 • Serbest Meslek Faaliyetleri
 • Seyahat Acenteleri
 • Sorumluluk
 • Sosyal İstisnalar
 • Spor, Sanat, Kültür
 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depo İşleticiliği
 • Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri
 • Temel Gıda Maddeleri
 • Teslim ve Teslim Sayılan Haller
 • Toptan ve Perakende Satışlar
 • Toptancı Hallerinde Yapılan Satışlar
 • Ulusal Güvenlik
 • Uluslararası Kuruluşlar
 • Uluslararası Taşımacılık
 • Vergilendirme Dönemleri
 • Verginin Konusu
 • Verginin Tarhı, Ödenmesi ve Ceza Uygulaması
 • Vergiyi Doğuran Olay
 • Yemek ve Konaklama Hizmetleri
 • Yolcu Beraberi Eşya
 • Zayi Olan Mallar

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.