Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması Suçu (TCK m. 239)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Gökhan TEKŞEN
ISBN: 9789754646887
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Gökhan TEKŞEN
Baskı Tarihi 2012/12
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CH760
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması Suçu (TCK m. 239)
Mustafa Gökhan TEKŞEN
2012/12 Baskı, 148 Sayfa
ISBN 978-975-464-688-7

Bu çalışmada TCK'nın 2. Kitap, 3. Kısım, 9. Bölümünde Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında düzenlenen ve 239. maddede yer alan Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu incelenmiştir. TCK md. 239, mülga 765 sayılı TCK'dan farklı olarak yeni bir suç tipidir.

İlk bölümde, suçun maddi konusuna vücut veren sır kavramı, sırrın unsurları, türleri, hukuki dayanakları ve sır saklama yükümlülüğü öngören konuyla bağlantılı mevzuat hükümleri ile uluslararası hukuki düzenlemeler değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise TCK md. 239; suç genel teorisi ve TCK'nın genel hükümlerine göre irdelenmiş ve söz konusu ilkeler ile uyuşan ve çelişen yönleri aktarılmıştır. Son bölümde ise suçun muhakeme hukuku yönünden özellik arz eden durumlarına değinilmiştir.

TCK md. 239, her ne kadar yeni bir suç tipi olsa da, yasa yapma tekniğindeki eksiklikler nedeniyle, maddenin uygulanabilirliği son derece sınırlandırılmış ve mevzuattaki konuyla ilgili karmaşıklık giderilememiştir. Karmaşıklığı gidermek adına hazırlanan Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı ise beklenen sorunları çözmek bir yana, mevcut sorunlara yenilerini ekleme yolunda ilerlemektedir.

Kanun koyucunun, TCK md. 239'daki ve Tasarı'daki eksik yönleri dikkate alarak gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ülke ekonomisi bakımından son derece önem arz eden sırları yakından ilgilendiren değişiklikleri en kısa zamanda ve en doğru şekilde çözümleyebilmesi adına sorunlar ve öneriler ortaya konulmuştur.

Kitabın Konu Başlıkları

  • Sır Kavramına İlişkin Genel Bilgiler ve Hukuki Düzenlemeler
  • Suçun Unsurları
  • Suç ile İlgili Muhakeme Hukuku Yönünden Özellik Arz Eden Durumlar
  • Yargıtay Karareları
  • Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar