Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
AY - T.C. Anayasası ve İnsan Hakları (Minik)
YM01m AY (Minik) - İHEB - AİHS - DHKK - BEHK - AYMKK - İHİKK - AYDHK – TBMM İçtüzük- AYM İçtüzük 2015/01 3. Baskı, 726 Sayfa ISBN 978-975-464-928-4 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE 1982 T.C. ANAYASASI  VE İNSAN HAKLARI İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ( İHEB ) İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi ( İYHB ) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ( AİHS ) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ( DHKDK ) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ( BEHK ) Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ( KDKK ) Anayasa Mahkemesine Bireysel Ba...
10,00 TL
T.C. Anayasası ve İnsan Hakları
YM01 T.C. Anayasası ve İnsan Hakları - Karşılaştırmalı Önceki Anayasalar AY(1961), AY(1924), AY(1921) ve AY(1876) ve İlgili Mevzuat (İHEB - AİHS - MSHS - DHKK - BEHK - KDKK-AYMKK - İHİKK - AYDHK - SeçK - CBSeçK - MVSeçK - MİSeçK - SiyPK - TBMM ve AYM İçtüzükleri) 2015/01 9.Baskı, 694 Sayfa ISBN 978-975-464-865-2 TÜM EK VE DEĞİŞİKLİKLERİ, DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN METİNLERİ İLE 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  İNSAN HAHLARI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ( AİHS ) İNSAN HAKLARI EV...
19,00 TL
Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılması
Yazar: Sevtap YOKUŞ
AH045 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve 1982 Anayasası’nda Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılması Doç. Dr. Sevtap YOKUŞ 2002 Baskı, 227 Sayfa ISBN 978-975-464-221-6 Hak ve Özgürlükler, dayanakları olan düzeni yok etmek amacıyla kullanıldığı takdirde, örneğin; dil özgürlüğü, düzeni yıkma hedefi için, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, radikal düşünceleri yaymak amacıyla; basın özgürlüğü, anayasal değerler bütününü yok etmeyi hedefleyen materyalin dağıtılması şeklinde kullanılırsa ne ya...
24,00 TL
Anayasaya Giriş
Yazar: Yavuz SABUNCU
AH021 Anayasaya Giriş (Ek: 1982 Anayasası) Prof. Dr. Yavuz SABUNCU 2014/09 16. Baskı, X+414 Sayfa ISBN 978-975-7852-20-9 Bu kitap genellikle üniversitelerin birinci sınıfında okutulan ''Anayasa Hukuku'' dersi öğrencileri için hazırlanmıştır. Onikinci basısı yapılan bu çalışma, Türkiye'nin anayasal düzenini ele almakta ve derslerde işlenen konulara ve işleme yöntemine koşut olarak hazırlanmış bulunmaktadır. Öğrencilerin dersi izlemelerine yardımcı olmak amacıyla yürürlükteki Anayasa metni de kita...
22,00 TL
Türkiye'de Çatışma Çözümünde Anayasal Arayışlar
Yazar: Sevtap YOKUŞ
AH199 Türkiye'de Çatışma Çözümünde Anayasal Arayışlar Sevtap YOKUŞ 2013/05 Baskı, 270 Sayfa ISBN 978-975-02-2371-6  Çok sayıda dini, etnisiteyi, dili ve kültürü barındıran Türkiye’de, ulus devlet modelinin ve bunun hukuksal temelini oluşturan anayasaların farklılıklara dayalı çoğulcu demokrasiyi gerçekleştirmeye yönelmemesi, hatta tam tersi bir yol izlemeleri, bu günlerde çözümüne çalışılan sorunlara da önemli oranda zemin hazırlamıştır. Bu durum kısaca, “Anayasal Cumhuriyetin demokratikleştiril...
27,50 TL
Gösterilen: 1 ile 5 arası, toplam: 5 (1 Sayfa)