Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Borçlar Kanununa Göre Alacağın Devri
Yazar: Kemal DAYINLARLI
BH084 Borçlar Kanununa Göre Alacağın Devri Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI 2019 5.Baskı, 403 Sayfa,   ISBN 978-975-7680-66-6...
98,00 TL
Türk Miras Hukuku
Yazar: Fikret EREN, İpek YÜCER AKTÜRK
Mİ088 Türk Miras Hukuku Prof. Dr. Fikret EREN, Doç. Dr. İpek YÜCER AKTÜRK 2019/01 Baskı, 717 Sayfa ISBN 978-605-05-0383-8 ÖNSÖZ En son yayımlanmış olmasına rağmen benim üst üste akademik eserlerimi yazıp yayımladığım ilk hukuk alanı, Miras Hukuku olmuştur. Gerçekten de, doktora tezimi oluşturan “Türk Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası”, 1966 yılında, Doçentlik tezimi oluşturan “Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası” da 1973 yılında yayımlanmıştır. Yine bu arada “Mirasta İade”...
70,00 TL
Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk
Yazar: Ömer Ali GİRGİN
BH480 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk Ömer Ali GİRGİN 2017/04 Baskı, XIV+150 Sayfa ISBN 978-605-152-513-6...
27,00 TL
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat Volkan DÜLGER
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER 2019/01 1. Baskı, 454 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-81015-0-0 "Kişisel verilerin korunması alanındaki esas ilerlemeyi kaydeden adım şüphesiz Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesidir. Böylelikle 6698 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2016 tarihi kişisel verilerin korunması a...
156,00 TL
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Yazar: Murat YAVAŞ,İbrahim AŞIK,Mehmet Akif GÜL,Ozan TOK,Ömer Faruk DEMİR,Ömer Faruk SARAÇ
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı 2018/09,2 Baskı,240 Sayfa ISBN 978-975-02-5090-3 Prof.Dr.Murat YAVAŞ Doç.Dr.İbrahim AŞIK Arş.Gör.Mehmet Akif GÜL Arş.Gör.Ozan TOK Arş.Gör.Ömer Faruk DEMİR Arş.Gör.Ömer Faruk SARAÇ İlgili çalışmada yaklaşık 25 çözümlü pratik çalışma bulunmaktadır. Öncelikle olay ve olaya ilişkin soruların olduğu bir metin, ardından ilgili cevaplar alt alta yer almaktadır. Öğrencilerin konuyu daha iyi anlayabilmesi için açıklamalar diğer pratik çalışma kitaplarına oranla ...
30,00 TL
5941 Sayılı Çek Kanunu
Yazar: İsmail KIRCA
TS053 5941 Sayılı Çek Kanunu (Konferans 22 Ocak 2010) Prof. Dr. İsmail KIRCA (BTHAE) 2010/03 Baskı, 314 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-975-537-197-9  ...
30,00 TL
Yeni Çek Hukuku ve İlgili Mevzuat
Yazar: Hasan PULAŞLI
TS052 Yeni Çek Hukuku ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Hasan PULAŞLI 2010 Baskı, XVI+166 Sayfa,   ISBN 978-605-5633-97-4  ...
18,00 TL
Yeni Çek Kanununda Karşılıksız Çek
Yazar: Ersan ŞEN, Erkam MALBELEĞİ
CH615 Son Değişiklikler Işığında Yeni Çek Kanununda Karşılıksız Çek Prof. Dr. Ersan ŞEN – Araş.Gör. Erkam MALBELEĞİ 2013/04 4. Baskı, 138 Sayfa  ISBN  978-975-02-2355-6...
26,00 TL
Türk ve Alman Hukukunda İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Sona Ermesi
Yazar: Hediye ERGİN
İS319 Türk ve Alman Hukukunda İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Hediye ERGİN 2010 Baskı, 292 Sayfa,   ISBN  978-605-377-153-1  ...
30,00 TL
İdam Mahkumlarının Son Söz ve Mektupları
Yazar: İlker Hasan DUMAN
İdam Mahkumlarının Son Söz ve Mektupları İlker Hasan DUMAN 2019/05 3. Baskı,224 Sayfa ISBN 978-975-02-5467-3 Konu Başlıkları İdam Cezası İdam Edilenlerin Sayısı Son Mektuplar – Son Sözler Osmanlı Devletinde İdam 1961 Yılından Sonra İdamlar Yabancı Ülkelerde İdam İnfazlar 1965 yılına kadar gündüzleri ve halkın izleyebilmesi için alenen ve belirli noktalarda istanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda, Ankara'da Samanpazarı'nda gerçekleştiriliyordu. 1965 yılında infaz Kanunu'nda yapılan düzenlemeden sonra...
27,90 TL
Kamu Hizmeti Kavramının Ekonomik Nedenlerle Geçirdiği Dönüşüm Bağlamında Virtüel Kamu Hizmeti ve Evrensel Hizmet Kurumları Üzerine Bir Karşılaştırma
Yazar: Yusuf Sertaç SERTER
Kamu Hizmeti Kavramının Ekonomik Nedenlerle Geçirdiği Dönüşüm Bağlamında Virtüel Kamu Hizmeti ve Evrensel Hizmet Kurumları Üzerine Bir Karşılaştırma Yusuf Sertaç SERTER 2019/05 1. Baskı, 112 Sayfa ISBN 978-605-300-735-7 Devletin kamu hizmetlerinden çekilmesi ve bu hizmet alanlarını özel teşebbüse bırakması sonucunda öne çıkan regülasyon ve rekabet meseleleri, idare hukuku üzerine kafa yoran kişiler için önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, doğrudan kamu hizmeti kavra...
30,00 TL
İibf - Sbf- Myo'lar İçin Türk İdari Yargılama Hukuku
Yazar: Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA,
İibf - Sbf- Myo'lar İçin Türk İdari Yargılama Hukuku Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ, Porf. Dr. Murat SEZGİNER, Prof. Dr. Cemil KAYA 2019/06 1. Baskı, 269 Sayfa ISBN 978-605-7867-13-1 İdari Yargı Yerleri İdari Yargı Yetkisinin Sınırları ve Kapsamı İdari Dava Türleri İdari Davanın Açılması İdari Davalarda İlk İnceleme İdari Davalarda Esastan İnceleme Özel Yargılama Usulleri Mahkeme Kararlarının Uygulanması İdari Yargıda Kanun Yolları Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru İçindekiler Devletin Hukuki Fo...
45,00 TL
Millî Güvenlik
Yazar: Ümit GÜVEYİ
Anayasa Hukuku Boyutuyla Millî Güvenlik (Karşılaştırmalı Bir İnceleme) Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜVEYİ 2019/05 1. Baskı, 270 Sayfa ISBN 978-975-02-5460-4 Kitapta, millî güvenlik kavramının anayasa hukuku boyutunda ne anlam ifade ettiği irdelenmektedir. Millî güvenlik kavramının muğlak yapısı, kavramın hukuki zeminde meşru kullanımı için hukuk devleti ilkesini zorunlu kılmaktadır. Millî güvenlik kavramının somut olarak belirginleştirilmesi ile başlayan çalışmada, millî güvenliğin pozitif hukuk belgele...
43,90 TL
Hasta Hakları
Yazar: Gürkan SERT
Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları Doç. Dr. Gürkan SERT 2019/05 2. Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-975-02-5448-2 Bu kitapta, hasta haklarının gelişimi ve gelişim nedenleri ile ilgili bilgilerin yanında gelişimde önemli etkiye sahip olan uluslararası hasta hakları belgeleri ve içeriklerine yer verilmiştir. Hasta haklarının Türkiye'deki gelişimi de incelenmiş, mevzuatta yer verilen hasta hakları sayılmış ve bu haklar ile ilgili bilgi sunulmuştur.  Ülkemiz gündeminde öneml...
49,90 TL
Faturanın İspat Gücü
Yazar: Nevin İrem GÜRBÜZER GÖRMEZ
Yargıtay Kararları Işığında Faturanın İspat Gücü Av. Nevin İrem GÜRBÜZER GÖRMEZ 2019/05 1. Baskı, 256 Sayfa ISBN 978-975-02-5466-6 "Yargıtay Kararları Işığında Faturanın İspat Gücü" eserinde faturanın geçmişten günümüze yolcuğuyla giriş yapılmıştır. Eserde; temel kavram olan faturanın Ticaret Hukuku ve Vergi Hukukuyla olan bağlantısı irdelenmiştir. Faturanın çeşitleri de alt başlıklandırılarak farklı ve esaslı noktalarıyla ele alınmıştır. Eserde ayrıntılarıyla anlatıldığı üzere fatura ispat açıs...
64,90 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 9095 (607 Sayfa)