Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Türkçe Farsça Hukuk Sözlüğü
Yazar: Amirreza MAHMOUDİ, Navin Golshan Shargh
Türkçe Farsça Hukuk Sözlüğü Dr. Amirreza MAHMOUDİ, Navin Golshan Shargh 2019/05 1. Baskı, 198 Sayfa ISBN 978-605-7990-34-1...
20,00 TL
Adli Yargı Hakimlik Soru Bankası
Yazar: Mehmet KODAKOĞLU, Mehmet Ali BOZKURT
Adli Yargı Hakimlik Soru Bankası Editörler : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞLU, Av. Mehmet Ali BOZKURT 2019/05 1. Baskı, 744 Sayfa ISBN 978-605-68911-6-8...
95,00 TL
Tarihte Ünlü Davalar
Yazar: Can TUNCAY
Yargı Etiği Açısından Tarihte Ünlü Davalar 2019/05 1. Baskı, 327 Sayfa ISBN 978-605-242-406-3 İnsanlık tarihi, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ve acılarla doludur. Bu kitap insanlığın yetiştirdiği başlıca mümtaz kişilerin, filozofların, bilginlerin, düşünce fedailerinin, özgürlük şehitlerinin acı hikayelerini dile getirmektedir. Sokratesler, Galileolar, Brunolar, Jeanne d'Ardar, Dreyfuslar ve diğerleri siyasi ve dini gücün yönlendirdiği bağımlı, önyargılı, gayri adil yargılamaların kurbanla...
39,50 TL
Karayolları Trafik Kanunu Tanım ve Kavramları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Karayolları Trafik Kanunu Tanım ve Kavramları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/05 1. Baskı, 472 Sayfa ISBN 978-605-7615-40-4 Trafik kazalarında bazı kavramlar sıralı olarak incelenmiş. Yazar trafikle ilgili diğer çalışmalarında inceleyemediği hususları araştırmaya çalışmış. Ör. Karayolunun tanım ve kavramı ile ZMMS veya Kasko sigortalı aracın kayıt ve bilgileri ile tazminat kapsamında olup olmadığı çok önemlidir. Trafik kurallarına kesinlikle uyulması gerekir ki telafisi imkansız zararlar oluşmas...
118,00 TL
Sigorta Hukuku (TTK. md. 1401– 1520) Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Sigorta Hukuku (TTK. md. 1401– 1520) Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/05 1. Baskı, 472 Sayfa ISBN 978-605-7615-38-1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 6. Kitabında sigorta hukuku ile ilgili mevzuat sıralı olarak her madde çalışmaya alınmış, ancak en çok rastlanan dava konusu uyuşmazlıklarla ilgili olarak maddeden hemen sonra, örnek kararlarla ilgili maddenin içeriği ile sigorta tahkim kurulunun araştırma ve inceleme esasları incelenmiş. En son ve en güncel yüksek yargı kararları titizlikle araşt...
118,00 TL
Milletlerarası Özel Hukuk Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Güncel İçtihatlarla Milletlerarası Özel Hukuk Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/05 1. Baskı, 516 Sayfa ISBN 978-605-7615-42-8 MÖHUK (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun) mevzuatı sıralı olarak her madde çalışmaya alınmış, ancak en çok rastlanan dava konusu uyuşmazlıklarla ilgili olarak maddeden hemen sonra, örnek kararlarla ilgili maddenin içeriği ve hangi hususlarda uyuşmazlıkların bulunduğu araştırılmış.  Çalışmada çok az bölümde, 6100 sy. HMK. da Tahkim mevzuatı ile – 2...
118,00 TL
Miras Hukuku Davaları (TMK. md. 495 – 682) Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Miras Hukuku Davaları (TMK. md. 495 – 682) Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/05 1. Baskı, 719 Sayfa ISBN 978-605-7615-41-1 Anayasanın, Mülkiyet hakkı başlıklı m. 35'de düzenlenmiştir. "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." Miras hakkı Anayasa ve yasalarla korunmuştur. 4721 sy. TMK. nın 495-682 maddeleri sıralı olarak yüksek yargı kararlarıyla araştırılmıştır. TMK'nu...
189,00 TL
Ticari Davalarda Arabuluculuk Rehberi
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Ticari Davalarda Arabuluculuk Rehberi Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/05 2. Baskı, 288 Sayfa ISBN 978-605-7615-36-7 Bu çalışma uygulama rehberidir. Kanun lafzı çok açık ve anlaşılır olmakla, çalışmanın çok hacimli olmaması için arabuluculara pratikte kolaylık sağlayacak şekilde düzenlenmiş olup, ticari davalarda tarafların iddia ve savunmalarının anlaşılabilmesi için genel bilgiler ve örneklerle 7155 sy. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hak...
69,90 TL
Sosyal Medya ve İş İlişkisi
Yazar: Utku DÖNMEZ, Bilge OKUTAN
Yargıtay Kararları Işığında Sosyal Medya ve İş İlişkisi Av. Utku DÖNMEZ, Av. Bilge OKUTAN 2019/04 1. Baskı, 252 Sayfa ISBN 978-605-315-713-7 Bu kitap ile uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlardan yola çıkılarak, sosyal medyanın iş ilişkilerine ne şekilde etkiler doğurabileceği gösterilmiş ve bu kapsamda bir nebze de olsa iş sözleşmesinin feshine varan sonuçlara engel olabilme açısından katkı sağlayabilme gayreti gösterilmiştir.  Ayrıca çalışmada sosyal medyanın iş ilişkilerine etkilerinin ...
65,00 TL
Uzlaştırma
Yazar: Can CANPOLAT, Zeyyat SABUNCUOĞLU
Uzlaştırma Onarıcı Adalet – Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma – İletişim ve Müzakere Teknikleri – Örnek Sorular Dr. Öğr. Üyesi Can CANPOLAT, Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU 2019/05 1.Baskı, 301 Sayfa ISBN 978-605-315-716-8 Bu çalışmada, ceza hukukunun konusunu oluşturan belli ihtilafların, yargılama dışında çözülmesine yarayan bir yöntem olarak mevzuatımıza dahil edilen uzlaştırma kurumu geniş bir çerçeve ile ele alınmıştır. Güncellenerek ikinci baskısı yapılan kitapta, yeni sisteme göre yürütül...
42,00 TL
Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu (30 Ekim 2017)
Yazar: Mustafa TOPALOĞLU, Işık ÖZER
Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Saygı Gün Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu 30 Ekim 2017 Editörler: Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU, Dr. Öğr. Üy. Işık ÖZER 2019/05 1. Baskı, 232 Sayfa ISBN 978-975-02-5475-8 Kitapta; Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile düzenlenen "Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Saygı Günü" – "Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu"nda sunulan, "Yönetim Kurulunun İşadamı Kararının Yargı Denetimine Tâbi T...
61,90 TL
Sermaye Piyasası Araçlarının Haczi
Yazar: Merve ÇAĞLAK
Sermaye Piyasası Araçlarının Haczi Merve ÇAĞLAK 219/05 1. Baskı, 182 Sayfa ISBN 978-975-02-5474-1 "Sermaye Piyasası Araçlarının Haczi" adlı bu çalışma ile sermaye piyasası hukukunun, icra ve iflas hukuku açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu çalışmada yazar, iki farklı disiplini birlikte inceleyerek, sermaye piyasası araçlarının haczine ve paraya çevrilmesine ilişkin önem arz eden hususları belirlemeye çalışmıştır. Bu çerçevede hem Sermaye Piyasası Kanunu hem de İcra ve İflas Kanunu es...
52,90 TL
Trafik–İş Kazaları
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
Trafik–İş Kazaları Çelik Ahmet ÇELİK 2019/05 1. Baskı, 360 Sayfa ISBN 978-975-02-5483-3 Trafik-iş kazası "İşveren tarafından verilen işin, bir motorlu taşıtın kullanılmasını veya taşıtı kullanana yardım edilmesini gerektirmesi ya da işin yapılacağı yere işveren tarafından sağlanan taşıtla götürülüp getirilme veya iş gereği yolculuk yapılması sırasında, taşıt içinde veya dışında geçirilen trafik kazası" olarak tanımlanabilir.  Trafik kazasının iş kazası niteliği kazanması, Sosyal Güvenlik Ku...
84,80 TL
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Taraf Değişiklikleri
Yazar: Zeynep AYAR BİRKİN
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Taraf Değişiklikleri Arş. Gör. Zeynep AYAR BİRKİN 2019/05 1. Baskı, 256 Sayfa ISBN 978-975-02-5464-2 Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, uygulamada yaygın olarak kullanılan bir sözleşmedir. Sözleşmelerde taraf değişikliği ise özellikle sürekli edimli sözleşmelerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple çalışmanın temel amacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının çeşitli sebeplerle değişmesi ve sözleşmeye dahil olan yeni tarafların hukukî durumla...
64,90 TL
Ticari İşletmenin Devri
Yazar: İzel AKGÖL
Ticari İşletmenin Devri Av. İzel AKGÖL 2019/05 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-975-02-5481-9 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ticari işletmenin devri konusu yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile birlikte ticari işletmenin devri kurumunun yapısı önemli ölçüde değişikliğe uğramış, bu değişiklikler ise gerek teorik gerekse uygulamaya yönelik birçok sorunu beraberinde getirmiştir.  Çalışmada; ortaya çıkan sorun ve uyuşmazlıklara, konuyla ilgili mevzuat, doktrin görüşleri ve yargı ...
54,90 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 9130 (609 Sayfa)