Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
İdari Yargılama Hukuku
Yazar: Ender Ethem ATAY
İdari Yargılama Hukuku Prof.Dr.Ender Ethem ATAY 2018/10 1.Baskı, 208 Sayfa ISBN 978-975-02-5096-5 Adalet MYO ile IIBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır. Dizinin "İdari Yargılama Hukuku" ismiyle yayımlanan bu ...
18,50 TL
İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Yazar: Oğuz SANCAKDAR, Lale Burcu ÖNÜT, Cemal BAŞAR, Ezgi PALAS DAĞLI, Mehpare ÇAPTUĞ
İD129 İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR - Yrd. Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT - Arş. Gör. Cemal BAŞAR - Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI - Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ 2018/09 9. Baskı, 680 Sayfa ISBN 978-975-02-5100-9...
69,50 TL
Pratik Türk Ceza Kanunu (Açıklamalı) Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa ARTUÇ
CHB18 Pratik Türk Ceza Kanunu (Açıklamalı) Mustafa ARTUÇ 2018/11 4. Baskı, XXVI+1547 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-581-0...
185,00 TL
Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Abdülkerim YILDIRIM
BH360 Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILDIRIM 2018/09 8. Baskı, XXXVIII +394 Sayfa ISBN 978-605-9525-49-7...
45,00 TL
THEMIS - İcra ve İflas Hukuku
Yazar: İsmail ERCAN
SH017 THEMIS - İcra ve İflas Hukuku  İsmail ERCAN 2018//08 13. Baskı, XVIII+386 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-9637-05-3...
53,00 TL
Kıymetli Evrak Hukuku
Yazar: Mertol CAN
TS066 Kıymetli Evrak Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Mertol CAN 2015/11 3. Baskı, XXXVI+216 Sayfa ISBN  978-605-5339-03-6...
25,00 TL
Medeni Yargılama Hukukunda İkrar
Yazar: Taylan Özgür KİRAZ
UH071 Medeni Yargılama Hukukunda İkrar Yrd. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZ 2013/02 2. Baskı, 326 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-4490-79-0 ...
75,00 TL
Konkordato Hukuku El Kitabı
Yazar: Murat AKDENİZ, Şaban KAYIHAN
Konkordato Hukuku El Kitabı Av. Dr. Murat AKDENİZ, Prof. Dr. Şaban KAYIHAN 2019/06 1. Baskı, 317 Sayfa ISBN 978-605-7858-09-2 İçindekiler BÖLÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM: KONKORDATONUN AMACI TANIMI HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ      § 1. Konkordatonun Tanımı Amacı ve Hukuki Niteliği      § 2. Konkordatonun Türleri İKİNCİ BÖLÜM: İFLÂS DIŞI ȂDİ KONKORDATO TALEBİ SÜRECİ VE HUKUKİ SONUÇLARI      § 3. Konkordato Talep Edebilecek Kişiler      § 4. İflâs ...
35,00 TL
Yürütmenin Durdurulması Kurumunda Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemler Ücretsiz Kargo
Yazar: Fuat EVSEN
Yürütmenin Durdurulması Kurumunda Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemler Fuat EVSEN 2019/06 1. Baskı, 228 Sayfa ISBN 978-605-7820-10-5 Uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem kavramı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda (İYUK) düzenlenen yürütmenin durdurulması kurumuna 2012 yılında 6352 sayılı Kanun'un 57. maddesiyle eklenen "idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği" koşulunun istisna alanıdır. Oluşturulan bu yeni kategori, kanun koyucu tara...
228,00 TL
Türkiye’de Deniz Ticareti Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kurulması Bağlamında German Maritime Arbitration Association Uyuşmazlık Çözüm Sistemi
Yazar: Hilal Tuğba ÖKSÜZOĞLU
Türkiye’de Deniz Ticareti Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kurulması Bağlamında German Maritime Arbitration Association Uyuşmazlık Çözüm Sistemi Hilal Tuğba ÖKSÜZOĞLU 2019/06 1. Baskı, 338 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7820-06-8 Bu çalışmada, deniz ticaretine ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde German Maritime Arbitration Association tarafından hazırlanmış tahkim kurallarının sıklıkla kullanıldığından hareketle, German Maritime Arbitration Association tarafından uyuşmazlık çözümü için hazırlanan kurallar inc...
75,00 TL
THEMIS - İdare Hukuku
Yazar: Zehra ODYAKMAZ, Ümit KAYMAK
SH001  THEMIS - İdare Hukuku Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ - Ümit KAYMAK 2019/06 20. Baskı, 500 Sayfa, ISBN 978-605-7820-07-5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM  İDARE HUKUKU GENEL ESASLAR Birinci Bölüm  İdare Hukukuna Giriş İkinci Bölüm  İdareye İlişkin  Anayasal Hükümler Üçüncü Bölüm  İdari Faaliyetin  Anayasa Dışındaki Kaynakları Dördüncü Bölüm  İdari İşlem Kuramı Beşinci Bölüm  İdarenin Sözleşmeleri Altıncı Bölüm  İdarenin Eylemleri  (İdarenin Mali So...
55,00 TL
Türk Anayasa Mahkemesi ve Demokrasi
Yazar: Ozan ERGÜL
AH095 Türk Anayasa Mahkemesi ve Demokrasi Dr. Ozan ERGÜL 2007 Baskı, 362 Sayfa ISBN 978-9944-416-91-7   ...
27,00 TL
Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Ücretsiz Kargo
Yazar: Cemal ŞANLI
Tİ067 Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Prof. Dr. Cemal ŞANLI 2019/07 7. Baskı, 798 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-242-411-7 İçindekiler *ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN SÖZLEŞMELERİNHAZIRLANMASI SAFHASINDA (İhtilaflara Takaddüm Eden Safhada) ÖNLENMESİ *GENEL OLARAK “ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELER” VEHUKUKÎ REJİMİ *ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASISIRASINDA MUHTEMEL (POTANSİYEL) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ (ÖNLENMESİ) *ULUSLARARASI TİCARÎ ...
125,00 TL
Örnekler ve Uygulamalarla Sosyal Güvenlik Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ramazan ELMA
İS508 Örnekler ve Uygulamalarla Sosyal Güvenlik Hukuku (Güncel Yönetmelik ve Tebliğler Doğrultusunda) Ramazan ELMA 2019/07 4. Baskı, 1632 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5530-4 Sosyal güvenlik, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak stratejik bir öneme sahiptir. Beşikten mezara kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç giderek artmaktadır.  SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi devasa kurumların reform niteliğinde bir kanunla tek çatı altında toplanmas...
315,00 TL
Komşu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Aydın TEKDOĞAN
Komşu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davaları Aydın TEKDOĞAN 2019/07 1. Baskı, 560 Sayfa ISBN 978-975-02-5540-3 TMK'nın 683. maddesinde düzenlendiği üzere, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Kanunda sayılan bu haklara sahip olan malikin bu haklardan kaynaklanan yetkileri sınırsız olmayıp, mülkiyet hakkını kullanırken komşuları ile ilişkilerinde bir takım kısıtlama...
120,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 9239 (616 Sayfa)