Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil
Yazar: Mustafa GÖKSU
UH129 Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil (1086 Sayılı HUMK ve 6100 Sayılı HMK Çevçevesinde) Dr. Mustafa GÖKSU 2011/04 Baskı, XIV+202 Sayfa,   ISBN 978-605-5412-16-6  ...
33,00 TL
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimi Soru Bankası (Tamamı Çözümlü 586 Soru)
Yazar: Erdal YERDELEN
SH082 Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimi Soru Bankası (Tamamı Çözümlü 586 Soru) Doç. Dr. Erdal YERDELEN 2019/06 3. Baskı, 251 Sayfa, ISBN 978-605-300-769-2 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi (ASBÜ Hukuk) olarak 2019 yılı Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma eğitimlerini düzenlemeye hazırlanırken bir tarafta eğitimlerimize olan ilgi diğer taraftan “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimi Soru Bankası” kitabımızın gördüğü talep eğitimci ekibimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Uzlaştırma k...
58,00 TL
-10%
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
Yazar: Kemal ŞENOCAK, Zafer KAHRAMAN, İdil TUNCER KAZANCI, Bahar ÖCAL APAYDIN
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN, Dr. Öğretim Üyesi İdil TUNCER KAZANCI Dr. Öğretim Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN 2019/06 1. Baskı, 217 Sayfa ISBN 978-605-05-0437-8 İÇİNDEKİLER GİRİŞ13 § 1.6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN AMACI VE KAPSAMI17 § 2.6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI 19 I.Zaman Bakımından 19 II.Konu Bakımından 21 A.Genel Olarak 21 B.Diğer Kanunlar Uyarınca Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan...
70,00 TL 63,00 TL
Uzlaştırma ve Müzakere (Konu Anlatımlı Soru Bankası)
Yazar: Cengiz APAYDIN
CU314 Uzlaştırma ve Müzakere (Konu Anlatımlı Soru Bankası) Dr. Cengiz APAYDIN 2018/02 Baskı, 320 Sayfa, ISBN 978-605-89508-8-7...
60,19 TL
-10%
Tıbbi Malpraktis ve Arabuluculuk Uygulamaları
Yazar: Neval YILMAZ
Karşılaştırmalı Hukukta Tıbbi Malpraktis ve Arabuluculuk Uygulamaları Av. Dr. E. Neval YILMAZ 2019/06 1. Baskı, 118 Sayfa ISBN 978-605-05-0434-7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ7 İÇİNDEKİLER11 SİMGELER VE KISALTMALAR13   1.GİRİŞ 15 1.1.Tıbbî Malpraktis Kavramı 15 1.1.1.Tıbbî Malpraktis: Tanım 16 1.1.2.Tıbbî Malpraktis-Komplikasyon Ayrımı 16 1.1.3.Tıbbî Malpraktisi Oluşturan Ögeler 18 1.1.4.Tıbbî Malpraktisten Doğan Sorumluluğun Hukuki Niteliği 20 1.1.4.1.Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 20 1.1.4.2.Haksız Fiil...
50,00 TL 45,00 TL
-10%
Tüketici Hakem Heyetleri
Yazar: Gökberk ÖZSÖKER
Tüketici Hakem Heyetleri Gökberk ÖZSÖKER 2019/06 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-605-05-0435-4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ7 TEŞEKKÜR9 İÇİNDEKİLER13 KISALTMALAR CETVELİ 17 KAYNAKÇA19 GİRİŞ 33 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULMASI HUKUKİ NİTELİĞİ VE OLUŞUMU I.Tüketici Hakem Heyetlerinin Kurulması veAmacı 37 II.Tüketici Hakem Heyetlerinin HukukiNiteliği ve   Hukuk Sistemimiz İçindeki Yeri 43 A.İdari Mercilere Zorunlu İdari BaşvuruAçısından Tüketici Hakem Heyetlerinin Niteliği 44 B.Alternatif ...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi
Yazar: Hakan GÜNDÜZ
Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi Dr. Hakan GÜNDÜZ 2019/06 1. Baskı, 276 Sayfa ISBN 978-605-05-0436-1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 İÇİNDEKİLER7 KISALTMALAR15 GİRİŞ17 1. BÖLÜM YARGILAMANIN YENİLENMESİKURUMUNUN GENEL ESASLARI 1.1.YARGILAMANIN YENİLENMESİ KAVRAMI, TANIMI VE KURUMUN HUKUKİ NİTELİĞİ21 1.1.1.Yargılamanın Yenilenmesi Kavramı21 1.1.2.Yargılamanın Yenilenmesinin Tanımı22 1.1.3.Yargılanmanın Yenilenmesinin Hukuki Niteliği23 1.2.YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KONUSU25 1.2.1.Hüküm25 1.2...
80,00 TL 72,00 TL
-10%
Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması (Türkiye ve Avrupa Birliği)
Yazar: Hasan ORAL
Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması (Türkiye ve Avrupa Birliği) Av. Dr. Hasan ORAL 2019/06 1. Baskı, 281 Sayfa ISBN 978-605-05-0438-5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 İÇİNDEKİLER7 KISALTMALAR19 GİRİŞ21 BİRİNCİ BÖLÜM KATMA DEĞERVERGİSİNDE İNDİRİM MEKANİZMASININ TEORİK ÇERÇEVESİ (TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ) I.TÜ RKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİNDE   İNDİRİM MEKANİZMASININ TEORİK ÇERÇEVESİ 25 1.Katma Değer Vergisi İndirim HakkınınYapısı 25 1.1.Katma Değer Vergisi İndirim HakkınınDoğuşu 25 1.1.1.Mal Teslimi ...
75,00 TL 67,50 TL
-10%
Türk Ceza Kanununda Rüşvet Suçu Ücretsiz Kargo
Yazar: Nabi ÖZALP
Türk Ceza Kanununda Rüşvet Suçu Dr. Nabi ÖZALP 2019/06 1. Baskı, 528 Sayfa ISBN 978-605-05-0439-2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 İÇİNDEKİLER7 KISALTMALAR 13 GİRİŞ 15 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER, RÜŞVET SUÇUNUN TARİHİ GELİŞİMİ, ULUSLARARASI DÜZENLEMERLDERÜŞVET SUÇU, RÜŞVET SUÇUNUN UYGULAMA ALANIN GENİŞLETİLMESİ, RÜŞVET SUÇU MODELLERİ VE BAZIÜLKELERDE RÜŞVET SUÇU I.GENEL BİLGİLER 19 A.Rüşvet Kavramı 19 B.Kamu İdaresi Kavramı 28 II.RÜŞVET SUÇUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 31 A.Hint Hukukunda Rüşvet 31 B.Mezopotamya Huk...
120,00 TL 108,00 TL
-10%
Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak Bireysel Başvuru
Yazar: Şermin BİRTANE
Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak Bireysel Başvuru Dr. Şermin BİRTANE 2019/06 1. Baskı, 245 Sayfa ISBN 978-605-05-0444-6 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR5 İÇİNDEKİLER7 KISALTMALAR13 GİRİŞ15 BİRİNCİ BÖLÜM BİREYSEL BAŞVURU HAKKI 1.1.Bireysel Başvurunun Tanımı 21 1.2.Bireysel Başvurunun İşlevleri 24 1.2.1.Bireysel Başvurunun Sübjektif İşlevi 26 1.2.2.Bireysel Başvurunun Objektif İşlevi 26 1.3.Bireysel Başvurunun Özellikleri 30 1.3.1.Bireysel Başvurunun Anayasal Bir Hak Arama Yolu Olması 30 1.3.2.Bireysel Başvurun...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Fidic ve Türk Hukuku Çerçevesinde İnşaat Sözleşmeleri
Yazar: Tunay KÖKSAL, Müjde MÜMİNOĞLU GÜNERİ
Fidic ve Türk Hukuku Çerçevesinde İnşaat Sözleşmeleri Doç. Dr. Jur. Tunay KÖKSAL, Av. Müjde MÜMİNOĞLU GÜNERİ 2019/06 1. Baskı, 326 Sayfaü ISBN 978-605-05-0440-8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 İÇİNDEKİLER7 KISALTMALAR 17 GİRİŞ 19 BİRİNCİ KISIM: FIDIC VE TÜRK HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ BİRİNCİ BÖLÜM: YURTDIŞI İNŞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ A.Sektörün Mevcut Durumu21 B.Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün Sorunları25 1.Genel Bakış25 2.Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası Pr...
80,00 TL 72,00 TL
-10%
Ziynet ve Eşya Alacağı Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Ziynet ve Eşya Alacağı Davaları ( Yargıtay Uygulaması Bilimsel Açıklamalar - En Son İçtihatlar) Ömer Uğur GENÇCAN 2019/06 1. Baskı, 857 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0441-5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 9 & 1.ZİYNET ALACAĞI DAVASI 55 I. GENEL OLARAK 55 A- Tanım 55 B- Mal Rejiminin Sonlanmasına Gerek Yoktur 56 C- Boşanmanın Eki NiteliğindeDeğildir 56 II.KOŞULLARI 58 A-İstek Bulunmalıdır 58 1- İstek Bulunmuyorsa 58 a.Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Ret Kararı Verilemez 59 b.Karar Verilmesine...
235,00 TL 211,50 TL
-10%
Mal Rejimleri Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME048 Mal Rejimleri Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2019/06 6. Baskı, 17778 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0432-3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 9 KAYNAKÇA 63 KISALTMALAR 67 GİRİŞ 69 BİRİNCİBÖLÜM GENEL HÜKÜMLER (TMK. m. 202-217) & 1.MAL REJİMİ KAVRAMI75 I. MALREJİMİNİN TANIMI 76 II. MALREJİMİNİN DÜZENLENME BİÇİMİ 77 III. MALREJİMİNİN BELİRLENME BİÇİMİ 79 A-YürürlükTarihinde Boşanma/İptal Davası Olmayanlar 79 1-BirYıllık Sözleşme Süresi Vardı 79 a. Yeni MalRejimi Belirlenebilirdi79 b. RejiminBaşlang...
295,00 TL 265,50 TL
-10%
Boşanma Usul Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME276 Son İçtihatlara Göre Hazırlanmış Boşanma Usul Hukuku Bilimsel Açıklama  - Yargıtay Uygulaması Ömer Uğur GENÇCAN 2019/06 3. Baskı, 1224 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-605-05-0426-2   İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YERİNE 5 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 87 GİRİŞ 89 & 1.BOŞANMA DAVASININ AÇILMASI (HMK m. 118-125) 91 I.DAVANIN AÇILMA ZAMANI (HMK m. 118) 91 A-Dilekçenin Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılır91 B-Dava Dilekçesine Örnek Eklenir93 II. DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ (HMK m. 119) 93 A- Dava Dil...
270,00 TL 243,00 TL
Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast ve Bilinçli Taksir
Yazar: Cengiz APAYDIN
CHB29 Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast ve Bilinçli Taksir Dr. Cengiz APAYDIN 2017/10 Baskı, 596 Sayfa ISBN 978-605-89508-7-0...
72,22 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 9193 (613 Sayfa)