Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
TBK - Türk Borçlar Kanunu (minik)
YM04m TBK - Türk Borçlar Kanunu TBKUK, FaizK, FFFŞK, EİK, EPK 2016/03 4. Baskı, 750 sayfa ISBN 978-605-05-0048-6 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE TBK/EBK - eBK / TBK Karşılaştırmalı Türk Borçlar Kanunu ( TBK ) TBK’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( TBKUK )  Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun ( FaizK ) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ( FFFŞK ) Elektronik İmza Kanunu ( EİK ) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuru...
10,00 TL
Türk Borçlar Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY, Cevdet İlhan GÜNAY
BH278 Türk Borçlar Kanunu Şerhi Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2015/01 2. Baskı, 1678 Sayfa ISBN 978-975-464-915-4 Hayatın her yönünü kapsayan 6098 sayılı TBK. ile 818 sayılı BK. arasındaki çoğu maddede, dilde sadeleştirme dışında bir değişiklik bulunmamaktadır. Çalışmada bu nedenle alınan maddeler açıklanırken BK.’nun ilgili maddesi ile Yargıtay, İçtihatı Birleştirme Kurulu’nun, Hukuk Genel Kurulu’nun ve Özel Dairelerin kararlarının özetleri, en yeniden eski tarihliye doğru sıralanmıştır. 6098 sa...
232,00 TL
Avukatlık Sözleşmesi
Yazar: Özcan GÜNERGÖK
BH080 Avukatlık Sözleşmesi Dr. Özcan GÜNERGÖK 2013/03 3. Baskı, 428 Sayfa ISBN 978-975-464-728-0 "Avukatlık Sözleşmesi" konulun kitabın ilk baskısı üzerinden on yılı aşkın bir süre geçti. Bu süre zarfında avukatlık mesleği ile ilgili bir çok kitap yayımlanmasına rağmen, hala sözleşme ilişkisini bütün olarak ele alan ve borçlar hukuku çerçevesinde inceleyen bir başka eser kaleme alınmamıştır. Kitabın ikinci basıdan sonra 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Eserde vekalet sözleşme...
51,00 TL
Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata-Hile-İkrah) Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
BH063 Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata-Hile-İkrah) Eraslan ÖZKAYA 2019/03 4. Baskı, 544 Sayfa ISBN 978-975-02-5354-6 Kitabın birinci baskısından sonra Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi temel kanunlar yürürlükten kaldırılarak yenileri kabul edilmiş, öteki kanunlarda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Borçlar Kanunu'nun irade bozukluklarına "rızadaki fesat'a" ilişkin hükümlerinde de önemli deği...
115,00 TL
Türk Medeni Kanunu – Türk Borçlar Kanunu (TBK)
Yazar: Cevdet YAVUZ
BH148 Türk Medeni Kanunu – Türk Borçlar Kanunu (TBK) Prof. Dr. Cevdet YAVUZ 2018/12 13. Baskı, XXVI+1012 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-242-303-5...
90,74 TL
Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar (BK. M. 105)
Yazar: Hasan AYRANCI
BH138 Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar (BK. m. 105) Doç. Dr. Hasan AYRANCI 2006 Baskı, 256 Sayfa  ISBN 978- 975-464-375-6...
28,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Bölüm
Yazar: Hüseyin HATEMİ, K. Emre GÖKYAYLA
BH242 Borçlar Hukuku Genel Bölüm Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ – Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA 2015/01 3.Baskı, XXVI+392 Sayfa, Ciltli ISBN  978-605-4823-75-8...
60,00 TL
Türk Borçlar Kanunu
Yazar: Kemal DAYINLARLI
BH283 Fransızca Çevirisi ile Birlikte Türk Borçlar Kanunu Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI 2012/04 Baskı CXXIV+446 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-7680-61-1 Fransızca Çevirisi ile Birlikte hazırlanan “Türk Borçlar Kanunu” adlı bu çalışmada İsviçre Borçlar Kanununun madde numaraları verilmiş ve her madde altında ilgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarının tarihleri ile kararların kısa özetleri yazılmıştır. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 11.01.2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununu...
64,80 TL
Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler
BH267 Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler Prof. Dr. Mehmet DEMİR 2012/07 2. Baskı, XVIII+122 Sayfa ISBN 978-605-5263-48-5 Söz konusu bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu’nun genel ve özel hükümler bölümündeki, ilgili madde hükümleri ve gerekçelerinden hareketle, gerek kısmen veya tamamen değiştirilen gerekse yenilik getiren kurallar, izlenen bir sıra dahilinde ve ana hatlarıyla el alınıp, açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, borçlar hukukunun genel teorisi ve doktrininde...
16,00 TL
TMK-TBK ve İlgili Mevzuat
Yazar: Halûk N. NOMER
TMK-TBK ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Haluk N. NOMER 2019/01 1. Baskı, 744 Sayfa ISBN 978-975-368-513-9 Türk Medeni Kanunu Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Tapu Sicili Tüzüğü  Kat Mülkiyeti Kanunu Kadastro  Kanunu (İlgili Maddeleri) Karayolları Trafik kanunu (İlgili Maddeleri) Kanuni Faiz ve Temerr...
30,00 TL
Gösterilen: 1 ile 10 arası, toplam: 10 (1 Sayfa)