Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
-10%
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Ergun ÖZBUDUN
AH001 Türk Anayasa Hukuku  (2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş) Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN  2018/09 18. Baskı, 441 Sayfa ISBN 978-605-05-0325-8...
56,00 TL 50,40 TL
Anayasa Hukuku Genel Kısım
Yazar: Ömer ANAYURT
Anayasa Hukuku Genel Kısım Prof. Dr. Ömer ANAYURT 2019/09 2. Baskı, 784 Sayfa ISBN 978-975-02-5697-4 Anayasa hukuku, özgürlük ile düzeni bağdaştırma ve bu iki temel bileşen arasında optimal denge kurma tekniklerini inceleyen bir disiplindir. Bu özelliği nedeniyle gerek içerik gerek yöntem açısından diğer hukuk dalları gibi saf anlamda pozitif hukuk niteliğine ve yöntemine sahip değildir. Bir hukuk dalı olması nedeniyle kendine özgü konusu, kaynakları ve yargılama esasları şüphesiz vardır. Ancak ...
89,00 TL
-10%
Eşya Hukuku
Yazar: Lâle SİRMEN
ME212 Eşya Hukuku Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN 2018/10 6.Baskı, 709 Sayfa ISBN 978-605-05-0351-7...
84,00 TL 75,60 TL
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Yavuz ATAR
AH190 Türk Anayasa Hukuku Prof. DR. Yavuz ATAR 2019/09 13. Baskı, 440 Sayfa ISBN 978-975-02-5671-4 Kitapta, hukuk fakülteleri programlarında yer verilen anayasa hukuku derslerinin önemli bir kısmını oluşturan Türk Anayasa Hukukuna ilişkin konular incelenmektedir. Konular açıklanırken örneklere, mahkeme kararlarına, doktrindeki görüşlere de yer verilmiş ve tartışmalı sorunlar hakkında çözüm önerileri sunulmuştur. Bilindiği üzere Anayasada 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edi...
54,00 TL
Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)
Yazar: İbrahim Ö. KABOĞLU
AH063 Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar) İbrahim Ö. KABOĞLU 2019/09 14. Baskı, 445 Sayfa, ISBN 978-605-315-735-9 14. Baskısı yapılmış olan kitap temelde üniversite birinci sınıf öğrencileri için hazırlanmış olsa da ele aldığı konular bakımından herkese hitap etme özelliğine sahiptir. Bu çalışma, siyasetçiler ve kamu yöneticileri için de gerekli bir kaynak özelliği taşımaktadır. Konuları ele alış ve anlatım biçimi, kavram yığınından çok, "anayasal sorunları çözmeye elverişli sistematik bilgi...
65,00 TL
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar) Ciltli Ücretsiz Kargo
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
CHA10-C Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar) Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ (Edi.) 2019/08 24. Baskı, 1256 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-0605-4 Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmiikinci basısı, kapsamında yer alan kanunlara, son olarak 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, 4.7.2019 tarihli ve 7182 sayılı Kanunla (RG: 12 Temmuz 20...
110,00 TL
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar)
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
CHA10 Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar) Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ (Edi.) 2019/08 24. Baskı, 1256 Sayfa ISBN 978-975-02-5635-6 Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmiikinci basısı, kapsamında yer alan kanunlara, son olarak 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, 4.7.2019 tarihli ve 7182 sayılı Kanunla (RG: 12 Temmuz 2019/30829) ...
95,00 TL
Türk Anayasa Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH079 Türk Anayasa Hukukuna Giriş Kemal GÖZLER 2019/06 15. Baskı, 384 Sayfa ISBN 978-605-327-896-2 KİTABIN BÖLÜMLERİ Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri Bölüm 4: Temel İlkeler Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler Bölüm 6: Siyasî Partiler Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni Bölüm 10: Yasama Fonksiyonu Bölüm 11: TBMM’nin Gö...
25,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Kemal GÖZLER
AH141 Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları Kemal GÖZLER 2019/06 9. Baskı, 438 Sayfa ISBN 978-605-327-897-9 Kitabın konu başlıkları Atıf Usülleri Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler Temel İlkeler Temel Hak ve Hürriyetler Siyasi Partiler TBMM Üyelerinin Seçimi TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü Bankalar Kurulu...
42,00 TL
Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
CH573 Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI - Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK 2019/09 18. Baskı, 280 Sayfa İSBN 978-975-02-5629-5 Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Hukuku Genel Hükümler" başlıklı birinci kitabının 18. baskısında, 17. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri gerek konu anlatım özetleri gerekse de olay çözümleri...
35,00 TL
Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim (Constitution Making and Constitutional Change) Uluslararası Sempozyum
AH157 Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim (Constitution Making and Constitutional Change) Uluslararası Sempozyum Türkiye Barolar Birliği 2011/09 Baskı, 356 Sayfa ISBN  9786055614867...
15,00 TL
Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı
Yazar: Ferhat USLU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Göre Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı Dr.Öğr.Üyesi Ferhat USLU 2019/05 2. Baskı, 733 Sayfa ISBN 978-605-300-742-5 İlk baskısı Ekim 2018 tarihinde yapılan “Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı” adlı kitabın kısa sürede tükenmesi üzerine ikinci baskısı yapılması gerekmiştir. İlk baskıdan farklı olarak ikinci baskıda kitap bir bütün olarak gözden geçirilmiş ve mümkün oldukça yazım ve noktalama işaretlerinden kaynaklanan yanlışlıklar düzeltilmiştir. Ayrıc...
73,00 TL
-10%
1982 Anayasası'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Haklarının Korunması
Yazar: Dilara YÜZER
AH185 1982 Anayasası'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Haklarının Korunması Dilara YÜZER 2013/01 Baskı, 236 Sayfa ISBN 978-975-464-706-8 Çağdaş medeniyetler açısından güç merkezi olan kitle iletişim araçlarından en önemlilerinden biri basındır. Basının, haber verme, denetim ve eleştiride bulunma, kamuoyunu açıklama ve oluşturma görevlerini özgürce icra edebildiği ortamlarda önemi anlaşılabilmektedir. Bu sebeple basın özgürlüğü, "Basın hürdür, sansür edilemez." diyen Anayasamızın 28. maddesi...
42,00 TL 37,80 TL
Ceza ve Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Kanunlar Ücretsiz Kargo
Yazar: Gürsel YALVAÇ
CH126 Ceza ve Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Kanunlar   ( AY, Gerekçeli TCK-CMK-CGTİK ) Gürsel YALVAÇ 2019/04 20. Baskı XVI+1808 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-734-0 Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları ve İlgili Mevzuat isimli derlememizin 19. baskısının da kısa bir süre içinde bitmesi nedeniyle, yeni bir baskı ihtiyacı doğmuştur. Her baskıda sizlerden gelen öneri ve isteklerle zenginleşen derlememizin bu baskısında da önceki sistem korunmuştur. Bu baskıda da TCK’nın madde değişiklikleri ko...
195,00 TL
-10%
Vasi, Kayyım, Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME255 İstinaf Hüküğmlerine Göre Hazırlanmış Vasi, Kayyım, Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Yargıtay Uygulaması, Bilimsel Açıklama, En Son İçtihatlar Ömer Uğur GENÇCAN 2019/01 3. Baskı, 1710 Sayfa ISBN 978-605-05-377-7  KİTABIN KONU BAŞLIKLARI GENEL HÜKÜMLER VASİLİK KAYYIMLIK YASAL DANIŞMANLIK VESAYET DAİRELERİ VESAYET HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU...
295,00 TL 265,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 263 (18 Sayfa)