Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Ayıplı İfa Ücretsiz Kargo
Yazar: Nihat YAVUZ
BH191 Ayıplı İfa Nihat YAVUZ 2016/05 5. Baskı, 1008 Sayfa, Ciltli ISBN  978-975-02-3767-6...
194,50 TL
-10%
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Ergun ÖZBUDUN
AH001 Türk Anayasa Hukuku  (2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş) Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN  2019/09 19. Baskı, 441 Sayfa ISBN 978-605-05-0468-2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP TÜRKİYE’NİN ANAYASAL GELİŞMELERİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ BÖLÜM 1 TÜRKİYE’DE ANAYASA GELİŞMELERİNE GENEL BAKIŞ I –Osmanlı İmparatorluğu Dönemi23 II –Millî Mücadele Dönemi25 III –Cumhuriyetin İlânı28 IV –1924 Anayasası29 1.Hükûmet Sistemi29 2.Anayasanın Sertliği30 3.Lâiklik31 4.Kamu Hü...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Velâyet Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME261 Ömer Uğur GENÇCAN Velâyet Hukuku Yargıtay Uygulaması, Bikimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar 2015/06 Baskı,  786 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-973-4...
163,00 TL 146,70 TL
Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkansızlığı ve Hukuki Sonuçları
Yazar: Fatih GÜNDOĞDU
BH336 Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkansızlığı ve Hukuki Sonuçları Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU 2014/02 Baskı, XXXVI+470 Sayfa,   ISBN 978-605-152-104-6 'Impossibilium nulla est obligatio': imkânsız olan borçlanılamaz. Roma Hukuku'ndan günümüze kadar ulaşmış olan ilkenin varlığı, daha o zamanlarda imkânsızlığa hangi sonucun bağlanması gerektiği meselesiyle meşgul olunduğunun göstergesidir. İmkânsızlığın ne anlama geldiği ve ne gibi bir işleve sahip olduğu, diğer ifa engelleri ile ola...
55,56 TL
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri
Yazar: Bülent TANÖR
AH131 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980) Bülent TANÖR 2018/03 31. Baskı, 459 Sayfa, ISBN  978-975-363-688-1...
30,00 TL
Aile Hukuku
Yazar: Hüseyin HATEMİ
Aile Hukuku Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ 2020/01 8. Baskı, 193 Sayfa ISBN 978-605-7953-08-5 Yeni basıda da düzeltmeler ve bazı eklemelerle yayınlanmaktadır. İçinde bulunduğum şartlar ve tek yarı yıllık bir dersin kitabının öğrenci yararını çok hacimli olmama endişesiyle sadece bir ders kitabı niteliğindedir. Ne var ki bazı konularda gerekli gördüğüm eleştiriler ve de lege ferenda düzeltme teklifleri yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER §1. GİRİŞ §2. NİŞANLANMA §3. EVLENME SÖZLEŞMESİ VE KURUCU UNSUR...
30,00 TL
-10%
Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk
Yazar: Betül TİRYAKİ
TÜ023 Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk Dr. Betül TİRYAKİ 2007 Baskı, 260 Sayfa,   ISBN 978-975-464-400-5  Kitabın Konu Başlıkları Tüketicinin Korunması ve Tüketici Sözleşmeleri Ayıplı Hizmet Kavramı Ayıplı Hizmet Nedeniyle Sorumluluk Ayıplı Hizmetin Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk Ayıplı Hizmetin Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk ve İlgili Amerikan Hukuku Düzenlemeleri  Hizmetler Bakımından Üreticinin Sorumluluğu nun Uygulamasına İlişkin Değerlendirme...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Vasi, Kayyım, Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME255 İstinaf Hüküğmlerine Göre Hazırlanmış Vasi, Kayyım, Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Yargıtay Uygulaması, Bilimsel Açıklama, En Son İçtihatlar Ömer Uğur GENÇCAN 2019/01 3. Baskı, 1710 Sayfa ISBN 978-605-05-377-7  KİTABIN KONU BAŞLIKLARI GENEL HÜKÜMLER VASİLİK KAYYIMLIK YASAL DANIŞMANLIK VESAYET DAİRELERİ VESAYET HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU...
295,00 TL 265,50 TL
Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam
Yazar: Necdet UZEL
ŞH204 Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam (6102 Sayılı TTK ve 6362 Sayılı SPK Göre) Necdet UZEL 2013/04 Baskı, XXVI+406 Sayfa ISBN 978-605-4687-82-4  Kitapta temel bir düşünceden hareketle nama yazılı payların devir süreci ve devrin sınırlandırılması olanağı inceleme konusu yapılmıştır. Çalışmaya hakim olan temel görüş, anonim ortaklık paylarının serbestçe devre konu olabilme kabiliyetine dayanmakta ve devir serbestisi ilkesinin gereği olarak nama yazılı payların devrini sınırlandıran hükü...
65,00 TL
-10%
Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları
Yazar: Emine KARACAOĞLU
AH112  Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Emine KARACAOĞLU 2009 Baskı, 416 Sayfa ISBN 978-975-464-528-6 Çalışma içerisinde, benzer/aynı cevaplı bazı soruların, Özellikle Anayasa Yargısı bölümü İçerisinde, zaman zaman tekrarlandığı görülebilir. Bunun temel nedeni, soruların değişik biçimlerde sorularak konunun pekiştirilmesinin amaçlanmasıdır. Yine benzer şekilde, çalışmada ele alınan konuların değişik pratiklerle değişik yönlerinin öne çıkarılmasın...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı
Yazar: Hasan TUNÇ
AH015 Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı Dr. Hasan TUNÇ 1997 Baskı, 196 Sayfa ISBN 975-464-098-X Günümüzde, çeşitli ülkelerdeki anayasa yargısı organının yapısına ve görev alanına baktığımızda, farklı oluşumlar ortaya koyduklarını görmekteyiz. Doçentlik takdim çalışması olarak hazırlanmış bu eserde, anlın denetim organları ile kapsamı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir."(Önsözden). Kitabın konu başlıkları: Anayasa Yargısı Anayasa Yargısı Denetimine Tabi İşlemler  Anayasaya Uygunluk Denetimi Türle...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Çağdaş Demokrasiler
Yazar: Arend LIJPHART, Ergun ÖZBUDUN
DE019 Çağdaş Demokrasiler Arend LIJPHART Çevirenler: Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN - Doç. Dr. Ersin ONURDURAN 1996 Baskı, 244 Sayfa ISBN 975-464-064-5...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Tam Yargı Davaları
Yazar: Serdar ÖZGÜLDÜR
İD024 AYİM Kararları Işığında Tam Yargı Davaları Maddi ve Manevi Tazminat Uygulaması Dr. Serdar ÖZGÜLDÜR 1996 Baskı, 497 Sayfa  ISBN 978-975-464-079-3...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi
Yazar: Hüseyin ALTAŞ
BH053 Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi Dr. Hüseyin ALTAŞ 1998 Baskı, 280 Sayfa  ISBN 975-464-123-4  ...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Siyasî Partilerin Anayasaya Aykırı Eylemleri Nedeniyle Kapatılmaları
Yazar: Merih ÖDEN
AH050 Türk Anayasa Hukukunda Siyasî Partilerin Anayasaya Aykırı Eylemleri Nedeniyle Kapatılmaları Doç. Dr. Merih ÖDEN 2003 Baskı, 203 Sayfa ISBN 975-464-286-9 Bu araştırmada, Anayasa hukukumuzda yargı fonksiyonu, bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusu irdelenmeye çalışılmış, karşılaştırmalı hukuk ve uygulama açısından, yargının bağımsız ve tarafsız olup olmadığı tetkik edilmiştir. Toplumumuz, askeri/toprak ağırlıklı Osmanlı bakiyesi toplumundan tek parti rejimine, oradan liberalizme, sonra da demok...
24,00 TL 21,60 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 261 (18 Sayfa)