Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
-10%
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı)
TÜ031 Gerekçeli - Notlu 4077 Sayılı TKHK İle karşılaştırmalı 7/11/2013 Tarih ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  2017/02 Genişletilmiş 4. Baskı, 904 Sayfa, ISBN 978-605-05-0298-5 İÇİNDEKİLER (7/11/2013 tarih ve 6502 sayılı)  TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (TKHK) Hükümet Genel Gerekçe ve madde gerekçeleri Alt komisyon, komisyon ve tbmm genel kurulunda yapılan değişiklikler 4077 sayılı Tüketici Yası MADDE  KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 2017 Yılında Uygulacacak ola İda...
38,00 TL 34,20 TL
Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler
Yazar: Abuzer KENDİGELEN, Abuzer KENDİGELEN
Tİ138 Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN 2016/05 3.(2. Basıdan Tıpkı) Baskı, XLIV+660 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-388-0...
87,96 TL
Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata-Hile-İkrah) Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
BH063 Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata-Hile-İkrah) Eraslan ÖZKAYA 2019/03 4. Baskı, 544 Sayfa ISBN 978-975-02-5354-6 Kitabın birinci baskısından sonra Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi temel kanunlar yürürlükten kaldırılarak yenileri kabul edilmiş, öteki kanunlarda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Borçlar Kanunu'nun irade bozukluklarına "rızadaki fesat'a" ilişkin hükümlerinde de önemli deği...
115,00 TL
-10%
Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri
Yazar: Hasan İŞGÜZAR
BH103 Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri Doç. Dr. Hasan İŞGÜZAR 2003 Baskı, 274 Sayfa  ISBN 978-975-295-284-3  ...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Türk Medeni Kanunu(TMK) / Türk Borçlar Kanunu(TBK) ve İlgili Mevzuat
YM3/4 En Son Değişiklikleriyle – Karşılaştırmalı Türk Medeni Kanunu(TMK) / Türk Borçlar Kanunu(TBK) ve İlgili Mevzuat MÖHUK • OrganDNK • KanÜK • NüfusHK • DerK • UlusNTK • VakıfK • VakıfTüz • DerVakK AileMK• AKDK • KMK • TaşMTÖK • TapuK • KadK • OrmanK • OKKDK • OSÇYT • MeraK TKAKK • KTVKK •   TST • FaizK • FFFŞK • EİK • CISG 2018/05 6.Baskı, 1050 Sayfa ISBN 978-605-05-139-1 Türk Medenî Kanunu ( TMK ) ile Karşılaştırmalı (eMK) TMK'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekl...
33,00 TL 29,70 TL
Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık
Yazar: L. Müjde KURT
BH426 Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (TBK m. 136) Yrd. Doç. Dr. L. Müjde KURT 2016/04 Baskı, 338 Sayfa ISBN 978-605-05-0067-7 ...
75,00 TL
-10%
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar (Genel ve Özel Hükümler)
Yazar: Ünsal DÖNMEZ, Zeynep DÖNMEZ
BH495 Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar (Genel ve Özel Hükümler) Dr. Zeynep DÖNMEZ – Dr. Ünsal DÖNMEZ -Dr.Mercan YÜKSEL ORHUN -Araş. Gör. Ümmühan KAYA - Araş. Gör. Büşra CÖMERT - Araş. Gör. İpek Betül ALDEMİR - Araş. Gör. Furkan Güven TAŞTAN - Araş. Gör. Arzu Ahsen MEDAR 2019/01 2.Baskı, 358 Sayfa ISBN 978-605-05-0381-4...
51,00 TL 45,90 TL
Borçlar Kanununda Neler Değişti ?
Yazar: Mutlu DİNÇ
BH248 Borçlar Kanununda Neler Değişti ? Av. Mutlu DİNÇ 2013/03 6. Baskı, 224 Sayfa  ISBN 978-975-02-2321-1 ...
27,50 TL
Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler
Yazar: Umut YENİOCAK
BH244 Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler  Av. Umut YENİOCAK 2013/09 Baskı, 232 Sayfa ISBN 978-975-02-2449-2   Çalışma, daha çok, uygulamada yer alan hukukçuları, yeni Yasanın getirdiği değişikliklerden ve yeniliklerden haberdar etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Yeni yasayla getirilen değişiklik ya da yeniliğe ilişkin açıklamaları daha anlaşılır kılmak, güçlendirmek amacıyla, bazı maddelerde kısaca kavramsal açıklamalar yapılmış ve ilgili öğreti tartışmalarına değin...
46,00 TL
-10%
Türk Borçlar Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY, Cevdet İlhan GÜNAY
BH278 Türk Borçlar Kanunu Şerhi Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2015/01 2. Baskı, 1678 Sayfa ISBN 978-975-464-915-4 Hayatın her yönünü kapsayan 6098 sayılı TBK. ile 818 sayılı BK. arasındaki çoğu maddede, dilde sadeleştirme dışında bir değişiklik bulunmamaktadır. Çalışmada bu nedenle alınan maddeler açıklanırken BK.’nun ilgili maddesi ile Yargıtay, İçtihatı Birleştirme Kurulu’nun, Hukuk Genel Kurulu’nun ve Özel Dairelerin kararlarının özetleri, en yeniden eski tarihliye doğru sıralanmıştır. 6098 sa...
232,00 TL 208,80 TL
TMK / TBK Türk Medeni Kanunu – Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat
YM034 TMK / TBK Türk Medeni Kanunu – Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat  TMKUK-MÖHUK-NüfusHK-DerK-UlusNTK-VakK-VakTüz-DerVakK-EvlYön-AileMK-AileKK-EvlatET-VVMT-KMK-HayRT-TaşMTÖK-TapuK-KadK-MeraK-TST 2018/05 6. Baskı, 1050 Sayfa ISBN 978-605-05-0237-4...
35,00 TL
-10%
İİK - İcra ve İflas Kanunu (Minik)
YM08m İİK - İcra ve İflas Kanunu (minik) 2016/03 4. Baskı, 774 Sayfa ISBN 978-605-05-0049-3 İLGİLİ KANUNLAR İcra ve İflas Kanunu ( İİK ) Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Hk Kanun ( FaizK ) Tebligat Kanunu (TebK) İcra ve İflâs Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname ( İİKNiz ) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği ( İİKYön ) Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırıl­masına Dair Yönetmelik ( YYYön ) TebK’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ( TebY ) Elektronik Tebligat Yönetmel...
10,00 TL 9,00 TL
-10%
SSGSSK - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Minik)
YM10m SSGSSK - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Minik) 2015/05 3.Baskı, 790 Sayfa ISBN 978-975-464-934-5 İLGİLİ KANUNLAR Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) ( 6645 s.K'la Değişik 5, 30, 80, 81, 102, Ek 10, GEÇ 14, 20, 43, 59, 61-66)  Mülga Sosyal Güvenlik Yasalarının Yürür­lükteki Hükümleri ( SSK , Tar.SSK ,  Bağ-KurK , ESK )  (6645 s. K'la Değişik ESK madde 89, Geç 206)  İşsizlik Sigortası Kanunu ( İşsizlikSK )  (6645 s. K'la Değişik  48, Ek 3, 4, Geç ...
10,00 TL 9,00 TL
-10%
İYUK - İdari Yargılama Usulü Kanunu (Minik)
YM07m İYUK - İdari Yargılama Usulü Kanunu 2015/01 4. Baskı782 Sayfa ISBN 978-975-464-920-8 İdari Yargılama Usulü Kanunu ( İYUK ) (6637 s. K'la Değişik Geç 8, AYM'nin 2/10/2014 t. ve E. 2014/149 ve 2014/151 s. K ile madde 28) Danıştay Kanunu ( DK ) Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hk Kanun ( BİİVMK ) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ( AYİMK ) Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hk Kanun  ( UMAK ) Milletlerarası Tahkim Kanunu ( MTK...
10,00 TL 9,00 TL
-10%
İdari Yargı Mevzuatı
YM07 İdare Hukuku Mevzuatı AY, AYMKK, AYMİçTüz, İYUK, DK, BİİVMK, AYİMK, UMAK, MTK, KDKK, TebK, BEHK, KHTYK, DHKK, AATUK, VUK 2015/1 Baskı, 340 Sayfa ISBN 978-975-464-???? T.C. Anayasası ( AY ) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakında Kanun ( AYMKK ) Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü ( AYMİçTüz ) İdari Yargılama Usulü Kanunu ( İYUK ) Danıştay Kanunu ( DK ) Bölge İdareMahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hk Kanun ( BİİVMK ) Askeri Yüksek İdare M...
14,00 TL 12,60 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 19 (2 Sayfa)