Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
-10%
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Ergun ÖZBUDUN
AH001 Türk Anayasa Hukuku  (2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş) Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN  2018/09 18. Baskı, 441 Sayfa ISBN 978-605-05-0325-8...
56,00 TL 50,40 TL
Anayasa Hukuku Genel Kısım
Yazar: Ömer ANAYURT
Anayasa Hukuku Genel Kısım Prof. Dr. Ömer ANAYURT 2019/09 2. Baskı, 784 Sayfa ISBN 978-975-02-5697-4 Anayasa hukuku, özgürlük ile düzeni bağdaştırma ve bu iki temel bileşen arasında optimal denge kurma tekniklerini inceleyen bir disiplindir. Bu özelliği nedeniyle gerek içerik gerek yöntem açısından diğer hukuk dalları gibi saf anlamda pozitif hukuk niteliğine ve yöntemine sahip değildir. Bir hukuk dalı olması nedeniyle kendine özgü konusu, kaynakları ve yargılama esasları şüphesiz vardır. Ancak ...
89,00 TL
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Yavuz ATAR
AH190 Türk Anayasa Hukuku Prof. DR. Yavuz ATAR 2019/09 13. Baskı, 440 Sayfa ISBN 978-975-02-5671-4 Kitapta, hukuk fakülteleri programlarında yer verilen anayasa hukuku derslerinin önemli bir kısmını oluşturan Türk Anayasa Hukukuna ilişkin konular incelenmektedir. Konular açıklanırken örneklere, mahkeme kararlarına, doktrindeki görüşlere de yer verilmiş ve tartışmalı sorunlar hakkında çözüm önerileri sunulmuştur. Bilindiği üzere Anayasada 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edi...
54,00 TL
Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)
Yazar: İbrahim Ö. KABOĞLU
AH063 Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar) İbrahim Ö. KABOĞLU 2019/09 14. Baskı, 445 Sayfa, ISBN 978-605-315-735-9 14. Baskısı yapılmış olan kitap temelde üniversite birinci sınıf öğrencileri için hazırlanmış olsa da ele aldığı konular bakımından herkese hitap etme özelliğine sahiptir. Bu çalışma, siyasetçiler ve kamu yöneticileri için de gerekli bir kaynak özelliği taşımaktadır. Konuları ele alış ve anlatım biçimi, kavram yığınından çok, "anayasal sorunları çözmeye elverişli sistematik bilgi...
65,00 TL
Türk Anayasa Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH079 Türk Anayasa Hukukuna Giriş Kemal GÖZLER 2019/06 15. Baskı, 384 Sayfa ISBN 978-605-327-896-2 KİTABIN BÖLÜMLERİ Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri Bölüm 4: Temel İlkeler Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler Bölüm 6: Siyasî Partiler Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni Bölüm 10: Yasama Fonksiyonu Bölüm 11: TBMM’nin Gö...
25,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Kemal GÖZLER
AH141 Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları Kemal GÖZLER 2019/06 9. Baskı, 438 Sayfa ISBN 978-605-327-897-9 Kitabın konu başlıkları Atıf Usülleri Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler Temel İlkeler Temel Hak ve Hürriyetler Siyasi Partiler TBMM Üyelerinin Seçimi TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü Bankalar Kurulu...
42,00 TL
Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim (Constitution Making and Constitutional Change) Uluslararası Sempozyum
AH157 Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim (Constitution Making and Constitutional Change) Uluslararası Sempozyum Türkiye Barolar Birliği 2011/09 Baskı, 356 Sayfa ISBN  9786055614867...
15,00 TL
Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı
Yazar: Ferhat USLU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Göre Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı Dr.Öğr.Üyesi Ferhat USLU 2019/05 2. Baskı, 733 Sayfa ISBN 978-605-300-742-5 İlk baskısı Ekim 2018 tarihinde yapılan “Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı” adlı kitabın kısa sürede tükenmesi üzerine ikinci baskısı yapılması gerekmiştir. İlk baskıdan farklı olarak ikinci baskıda kitap bir bütün olarak gözden geçirilmiş ve mümkün oldukça yazım ve noktalama işaretlerinden kaynaklanan yanlışlıklar düzeltilmiştir. Ayrıc...
73,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER
AH038 Türk Anayasa Hukuku Dersleri Kemal Gözler 2019/06 24. Baskı, 512 Sayfa ISBN 978-605-327-898-6 Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı "Kutular" içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190'dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ...
50,00 TL
Kurucu İktidar Olma Eylemi ile Kurucu İktidar İşlemlerinin Suçun Konusu Olmaması ve Hukuki Sonuçları
Yazar: Bülent Hayri ACAR
AH172 Kurucu İktidar Olma Eylemi ile Kurucu İktidar İşlemlerinin Suçun Konusu Olmaması ve Hukuki Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR 2012/04 Baskı, 160 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-7100-21-8 Bu çalışma, “hukuk devletine ilişkin hukuki güvenliğine” ilişkin olarak, konunun önemini ortaya koyan iyi bir örnek olması nedeniyle, hukukçuların, kamuoyunun ve bireylerin denetlemesine sunulmak için yayın haline getirilmiş olup, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen tüm okurların yararlanabileceği geniş ...
40,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı
AH158 Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı Anayasa Hukukçuları Derneği 2018/01 5.Baskı, VIII+696 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-373-1 Anayasa Hukukçuları Derneği olarak ilki 2012 yılında çıkarılmış olan Türk Anayasa Hukuku Mevzuatının yenilenmiş ve gözden geçirilmiş beşinci baskısıdır. 16 Nisan 2017 tarihli referandum sonucu 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişiklikler 1982 Anayasamızda yeni bir hükümet sistemine geçişi göstermesi adına oldukça önemlidir. Bu yeni anayasal düzende söz konusu ma...
48,00 TL
-10%
Anayasa Hukuku
Yazar: Zafer GÖREN
AH066 Anayasa Hukuku Prof. Dr. Zafer GÖREN 2018/09 3. Baskı, 736 Sayfa ISBN 978-605-050-321-0 Konu Başlıkları Anayasa Kavramı ve Anayasanın Fonksiyonu Anayasanın Yorumu Türk Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1982 Anayasası ve Türk Anayasal Düzeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü...
75,00 TL 67,50 TL
Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı
Yazar: Hakan ÜZELTÜRK
İD176 Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK 2019/03 13. Baskı, 706 Sayfa ISBN 978-605-315-102-9 İÇİNDEKİLER Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 99 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri  Hakkında Kanun 171 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 217 Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 265 Danıştay Kanunu 277 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi  Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görev...
78,00 TL
-10%
Anayasa ve Özgürlük
Yazar: Mustafa ERDOĞAN
AH046 Anayasa ve Özgürlük Mustafa ERDOĞAN 2002 Baskı, 313 Sayfa ISBN 978- 975-464-236-0 ÖNSÖZ Bu kitapta anayasa hukuku sorunlarıyla ilgili olarak son on beş yıl içinde yazdığım ve çoğu daha önce başka kitaplarda dağınık olarak yer almış olan makaleleri bir araya topladım. Böylece, hukuk yazılarımı siyaset teorisi ve felsefesi ile ilgili olanlardan kabaca ayırmış ve tek bir ciltte toplamış oluyorum. \"Kabaca\" diyorum, çünkü anayasa hukuku ile siyaset teorisini büsbütün ayırmak imkansızdır, bunl...
33,00 TL 29,70 TL
Karşılaştırmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Referandum Değişikleri Sonrası)
Yazar: Remzi ÖZMEN
Karşılaştırmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Referandum Değişikleri Sonrası) Remzi ÖZMEN 2019/02 3. Baskı, 272 Sayfa ISBN 978-975-02-5348-5 Bu Kitap, Anayasamızın, 6771 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerinin; Halk oylamasına sunularak kabul edilen yürürlükteki hali ile değişiklikten önceki halini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Kitabın; sol sayfalarında değişiklik sonrası oluşan Yeni Metin, sağ sayfalarında ise değişiklik öncesi Eski Metin yer almaktadır. 6771 sayılı Kanunun "yürürlüğ...
15,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 86 (6 Sayfa)