Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
-10%
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Ergun ÖZBUDUN
AH001 Türk Anayasa Hukuku  (2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş) Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN  2019/09 19. Baskı, 441 Sayfa ISBN 978-605-05-0468-2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP TÜRKİYE’NİN ANAYASAL GELİŞMELERİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ BÖLÜM 1 TÜRKİYE’DE ANAYASA GELİŞMELERİNE GENEL BAKIŞ I –Osmanlı İmparatorluğu Dönemi23 II –Millî Mücadele Dönemi25 III –Cumhuriyetin İlânı28 IV –1924 Anayasası29 1.Hükûmet Sistemi29 2.Anayasanın Sertliği30 3.Lâiklik31 4.Kamu Hü...
65,00 TL 58,50 TL
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri
Yazar: Bülent TANÖR
AH131 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980) Bülent TANÖR 2018/03 31. Baskı, 459 Sayfa, ISBN  978-975-363-688-1...
30,00 TL
-10%
Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları
Yazar: Emine KARACAOĞLU
AH112  Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Emine KARACAOĞLU 2009 Baskı, 416 Sayfa ISBN 978-975-464-528-6 Çalışma içerisinde, benzer/aynı cevaplı bazı soruların, Özellikle Anayasa Yargısı bölümü İçerisinde, zaman zaman tekrarlandığı görülebilir. Bunun temel nedeni, soruların değişik biçimlerde sorularak konunun pekiştirilmesinin amaçlanmasıdır. Yine benzer şekilde, çalışmada ele alınan konuların değişik pratiklerle değişik yönlerinin öne çıkarılmasın...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı
Yazar: Hasan TUNÇ
AH015 Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı Dr. Hasan TUNÇ 1997 Baskı, 196 Sayfa ISBN 975-464-098-X Günümüzde, çeşitli ülkelerdeki anayasa yargısı organının yapısına ve görev alanına baktığımızda, farklı oluşumlar ortaya koyduklarını görmekteyiz. Doçentlik takdim çalışması olarak hazırlanmış bu eserde, anlın denetim organları ile kapsamı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir."(Önsözden). Kitabın konu başlıkları: Anayasa Yargısı Anayasa Yargısı Denetimine Tabi İşlemler  Anayasaya Uygunluk Denetimi Türle...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Çağdaş Demokrasiler
Yazar: Arend LIJPHART, Ergun ÖZBUDUN
DE019 Çağdaş Demokrasiler Arend LIJPHART Çevirenler: Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN - Doç. Dr. Ersin ONURDURAN 1996 Baskı, 244 Sayfa ISBN 975-464-064-5...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Siyasî Partilerin Anayasaya Aykırı Eylemleri Nedeniyle Kapatılmaları
Yazar: Merih ÖDEN
AH050 Türk Anayasa Hukukunda Siyasî Partilerin Anayasaya Aykırı Eylemleri Nedeniyle Kapatılmaları Doç. Dr. Merih ÖDEN 2003 Baskı, 203 Sayfa ISBN 975-464-286-9 Bu araştırmada, Anayasa hukukumuzda yargı fonksiyonu, bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusu irdelenmeye çalışılmış, karşılaştırmalı hukuk ve uygulama açısından, yargının bağımsız ve tarafsız olup olmadığı tetkik edilmiştir. Toplumumuz, askeri/toprak ağırlıklı Osmanlı bakiyesi toplumundan tek parti rejimine, oradan liberalizme, sonra da demok...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Türkiye Toplumunun Anayasal İnsan Hakları (1808-2011)
Yazar: Adil ŞAHİN
DE125 Türkiye Toplumunun Anayasal İnsan Hakları (1808-2011) Yrd. Doç. Dr. Adil ŞAHİN 2012/01 Baskı, 390 Sayfa ISBN 978-975-464-629-0 Çalışma, Türkiye’de anayasacılık hareketlerinin ve dolayısıyla da hak ve özgürlükleri korumak için devlet iktidarının sınırlandırılması faaliyetlerinin, önceden, bir bütün olarak ulusal veya uluslar arası doktrinde, “sistematik” yaklaşım tarzıyla (ödevler, hak özneleri, sınırlandırma ölçütleri, dokunulmaz haklar, istisnai yönetim usulleri, askerlik yükümlülüğü gibi...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılması
Yazar: Sevtap YOKUŞ
AH045 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve 1982 Anayasası’nda Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılması Doç. Dr. Sevtap YOKUŞ 2002 Baskı, 227 Sayfa ISBN 978-975-464-221-6 Hak ve Özgürlükler, dayanakları olan düzeni yok etmek amacıyla kullanıldığı takdirde, örneğin; dil özgürlüğü, düzeni yıkma hedefi için, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, radikal düşünceleri yaymak amacıyla; basın özgürlüğü, anayasal değerler bütününü yok etmeyi hedefleyen materyalin dağıtılması şeklinde kullanılırsa ne ya...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi
Yazar: Merih ÖDEN
AH047 Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi Dr. Merih ÖDEN 2003 Baskı, 412 Sayfa ISBN 975-464-271-0 Eşitlik ilkesini nasıl yorumlayıp uyguladığının araştırılması amaçlanmaktadır. Hemen belirtelim ki, 1961 ve 1982 Anayasalarında eşitlik ile ilgili başka bazı hükümlerde yer almaktadır. Ama, biz eşitlikle ilgili özel hüküm ilişkisi içinde genel eşitlik ilkesi ile ilgileri ölçüsünde değineceğiz (Önsöz'den). Kitabın İçindekiler; Eşitlik Kavramı, Tarihsel Gelişim, Eşitlik İlkesinin Hukuki Çerçevesi, E...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Türk Anayasa Hukukunda Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi
Yazar: Cengiz ARIKAN
AH154 Türk Anayasa Hukukunda Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi Dr. Cengiz ARIKAN 2011/09 Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-975-464-609-2 Kitapta yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi ülkemiz açısından incelenmiştir. Anayasa Mahkemesi kararları ayrıntılı olarak ele alınmış ve ayrıca yabancı ülkelerdeki gelişmelerde incelenmiştir. Kitap ülkemizde bu konuda yazılmış ilk monografi niteliğindedir ve önemli bir eksikliği doldurmaktadır. Konu Başlıkları Devletin Hukuki Fonksiyonları Yasama Yetkisinin...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği
Yazar: Giovanni SARTORİ, Ergun ÖZBUDUN
DE027 Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği Giovanni SARTORİ Çev. Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN 1997 Baskı, 280 Sayfa  ISBN  978-975-464-106-4...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
AY - T.C. Anayasası (EnMinik)
YM00m T.C. Anayasası (EnMinik) 2015/09 9. Baskı, 376 Sayfa ISBN  978-975-464-942-0...
4,00 TL 3,60 TL
-10%
Anayasa Yargısı
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
AH324 Anayasa Yargısı Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 2019/10 3. Baskı, 450 Sayfa ISBN 978-605-05-0487-3 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI BİRİNCİ BÖLÜM  YARGI I.KAVRAMLAR13 II.YARGI FONKSİYONU KAVRAMI29 III. YARGILAMA ÇEŞİTLERİ36 IV.TÜRK ANAYASALARI VE YARGI38 V.HÂKİMLER VE SAVCILAR (YÜKSEK) KURULU VE   GEÇMİŞİ43 VI.1982 ANAYASASI DÖNEMİ VE HÂKİMLER VE SAVCILAR  (YÜKSEK) KURULU (HSYK)45 VII.BATI’DA HÂKİMLERİN SEÇİLMESİ VE ATANMASI49 VIII.HÂKİM VE SAVCILARIN AZLİ52 IX.YARGININ ...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Anayasa Hukuku
Yazar: Zafer GÖREN
AH066 Anayasa Hukuku Prof. Dr. Zafer GÖREN 2019/09 4. Baskı, 786 Sayfa ISBN 978-605-050-474-3 Konu Başlıkları Anayasa Kavramı ve Anayasanın Fonksiyonu Anayasanın Yorumu Türk Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1982 Anayasası ve Türk Anayasal Düzeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü...
90,00 TL 81,00 TL
Anayasaya Giriş
Yazar: Yavuz SABUNCU
AH021 Anayasaya Giriş (Ek: 1982 Anayasası) Prof. Dr. Yavuz SABUNCU 2014/09 16. Baskı, X+414 Sayfa ISBN 978-975-7852-20-9 Bu kitap genellikle üniversitelerin birinci sınıfında okutulan ''Anayasa Hukuku'' dersi öğrencileri için hazırlanmıştır. Onikinci basısı yapılan bu çalışma, Türkiye'nin anayasal düzenini ele almakta ve derslerde işlenen konulara ve işleme yöntemine koşut olarak hazırlanmış bulunmaktadır. Öğrencilerin dersi izlemelerine yardımcı olmak amacıyla yürürlükteki Anayasa metni de kita...
22,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 86 (6 Sayfa)