Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Borçlar Kanununa Göre Alacağın Devri
Yazar: Kemal DAYINLARLI
BH084 Borçlar Kanununa Göre Alacağın Devri Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI 2019 5.Baskı, 403 Sayfa,   ISBN 978-975-7680-66-6...
98,00 TL
Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata-Hile-İkrah) Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
BH063 Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata-Hile-İkrah) Eraslan ÖZKAYA 2019/03 4. Baskı, 544 Sayfa ISBN 978-975-02-5354-6 Kitabın birinci baskısından sonra Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi temel kanunlar yürürlükten kaldırılarak yenileri kabul edilmiş, öteki kanunlarda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Borçlar Kanunu'nun irade bozukluklarına "rızadaki fesat'a" ilişkin hükümlerinde de önemli deği...
115,00 TL
-10%
Avukatlık Sözleşmesi
Yazar: Özcan GÜNERGÖK
BH080 Avukatlık Sözleşmesi Dr. Özcan GÜNERGÖK 2013/03 3. Baskı, 428 Sayfa ISBN 978-975-464-728-0 "Avukatlık Sözleşmesi" konulun kitabın ilk baskısı üzerinden on yılı aşkın bir süre geçti. Bu süre zarfında avukatlık mesleği ile ilgili bir çok kitap yayımlanmasına rağmen, hala sözleşme ilişkisini bütün olarak ele alan ve borçlar hukuku çerçevesinde inceleyen bir başka eser kaleme alınmamıştır. Kitabın ikinci basıdan sonra 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Eserde vekalet sözleşme...
51,00 TL 45,90 TL
-10%
1926’dan Günümüze Türk İsviçre Medeni Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Şebnem AKİPEK ÖCAL, Özge YÜCEL, Ahmet AYAR, Zeliha Gizem SAYIN, Nesli Şen ÖZÇELİK
ME299 1926’dan Günümüze Türk İsviçre Medeni Hukuku Medeni Kanun’nun ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu 17-18-19-20 Şubat 2016 Editörler: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL - Yrd. Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI - Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYAR - Ar. Gör. Zeliha Gizem ÖZÇELİK - Ar. Gör. Nesli Şen ÖZÇELİK 2017/04 Baskı, 2 Cilt Toplam 1516 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-05-0180-3 (Takım) 978-605-05-0181-0 (1. Cilt) 978-605-05-0182-7 (2. Cilt)...
371,00 TL 333,90 TL
TMK-TBK ve İlgili Mevzuat
Yazar: Halûk N. NOMER
TMK-TBK ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Haluk N. NOMER 2019/01 1. Baskı, 744 Sayfa ISBN 978-975-368-513-9 Türk Medeni Kanunu Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Tapu Sicili Tüzüğü  Kat Mülkiyeti Kanunu Kadastro  Kanunu (İlgili Maddeleri) Karayolları Trafik kanunu (İlgili Maddeleri) Kanuni Faiz ve Temerr...
30,00 TL
İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi İkinci Bölüm Çeşitli Sözleşme İlişkileri Madde. 184 – 551
Yazar: H. BECKER
BH036 İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi İkinci Bölüm Çeşitli Sözleşme İlişkileri Madde. 184 – 551 Dr. H. BECKER Çev. Dr. A. Suat DURA 1993 Baskı, 1330 Sayfa Ciltli,    ISBN 978-975-95510-3-9  ...
54,00 TL
Türk Medeni Kanunu – Türk Borçlar Kanunu (TBK)
Yazar: Cevdet YAVUZ
BH148 Türk Medeni Kanunu – Türk Borçlar Kanunu (TBK) Prof. Dr. Cevdet YAVUZ 2018/12 13. Baskı, XXVI+1012 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-242-303-5...
90,74 TL
Borçlar Hukuku Genel Bölüm
Yazar: Hüseyin HATEMİ, K. Emre GÖKYAYLA
BH242 Borçlar Hukuku Genel Bölüm Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ – Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA 2015/01 3.Baskı, XXVI+392 Sayfa, Ciltli ISBN  978-605-4823-75-8...
60,00 TL
Borçlar Hukuku
Yazar: Andreas Von TUHR
BH005 Borçlar Hukuku ( İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi - Genel Hükümler) Andreas Von TUHR Çev: Cevat EDEGE 1983 Baskı, LXXXVIII+1040 Sayfa İki Cilt Birlikte,  ...
54,00 TL
-10%
Eser Sözleşmesi
Yazar: Yusuf BÜYÜKAY
BH303 Eser Sözleşmesi Prof. Dr. Yusuf BÜYÜKAY 2019/01 3.Baskı, 341 Sayfa ISBN 978-605-05-0372-2 Eser sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu tarafından düzenlenmiş en önemli sözleşme türlerinden bir tanesidir. Eser sözleşmesinin sayısız uygulamalarının yanında, bu sözleşmenin bir başka sözleşme ile birlikte kullanılması ya da eser sözleşmesinin unsurlarının bir başka sözleşmenin unsuru ile karıştırılarak uygulanması, sözleşmenin önemini daha da artırmaktadır. Taahhüt işlerinin giderek daha da karmaşık h...
75,00 TL 67,50 TL
Ayıplı İfa Ücretsiz Kargo
Yazar: Nihat YAVUZ
BH191 Ayıplı İfa Nihat YAVUZ 2016/05 5. Baskı, 1008 Sayfa, Ciltli ISBN  978-975-02-3767-6...
194,50 TL
-10%
Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar (BK. M. 105)
Yazar: Hasan AYRANCI
BH138 Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar (BK. m. 105) Doç. Dr. Hasan AYRANCI 2006 Baskı, 256 Sayfa  ISBN 978- 975-464-375-6...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Türk Borçlar Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY, Cevdet İlhan GÜNAY
BH278 Türk Borçlar Kanunu Şerhi Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2015/01 2. Baskı, 1678 Sayfa ISBN 978-975-464-915-4 Hayatın her yönünü kapsayan 6098 sayılı TBK. ile 818 sayılı BK. arasındaki çoğu maddede, dilde sadeleştirme dışında bir değişiklik bulunmamaktadır. Çalışmada bu nedenle alınan maddeler açıklanırken BK.’nun ilgili maddesi ile Yargıtay, İçtihatı Birleştirme Kurulu’nun, Hukuk Genel Kurulu’nun ve Özel Dairelerin kararlarının özetleri, en yeniden eski tarihliye doğru sıralanmıştır. 6098 sa...
232,00 TL 208,80 TL
Türk Borçlar Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Turgut UYGUR
BH273 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi Turgut UYGUR 2013/07 3.Baskı, İki Cilt Toplam 2776 Sayfa Ciltli ISBN  978-975-02-2459-1...
394,00 TL
-10%
TBK - Türk Borçlar Kanunu (minik)
YM04m TBK - Türk Borçlar Kanunu TBKUK, FaizK, FFFŞK, EİK, EPK 2016/03 4. Baskı, 750 sayfa ISBN 978-605-05-0048-6 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE TBK/EBK - eBK / TBK Karşılaştırmalı Türk Borçlar Kanunu ( TBK ) TBK’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( TBKUK )  Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun ( FaizK ) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ( FFFŞK ) Elektronik İmza Kanunu ( EİK ) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuru...
10,00 TL 9,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 19 (2 Sayfa)