Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar) Ücretsiz Kargo
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
CHA10 Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar) Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ (Edi.) 2019/08 24. Baskı, 1256 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-0605-4 Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmiikinci basısı, kapsamında yer alan kanunlara, son olarak 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, 4.7.2019 tarihli ve 7182 sayılı Kanunla (RG: 12 Temmuz 2019...
110,00 TL
Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ
CH791 Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK - Doç. Dr. Koray DOĞAN - Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ 2019/09 15. Baskı, 1008 Sayfa ISBN 978-975-02-5632-5 "Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat" derlememizin onbeşinci baskısında; 18.10.2018 tarih ve 7148 sayılı Kanun, 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanun ile 25.06.2019 tarih ve 7179 sayılı Kanun da dahil olmak üzere ondördüncü baskıdan sonra yürürlüğe giren tüm mevzuat değişiklikleri gözden geçirilmiş ve gerekli güncell...
79,00 TL
ANY- TCK  - CMK -  CGTİK ve İlgili Mevzuat(Olağanüstü Hal Düzenlemeleri)
Yazar: Gürsel YALVAÇ
CH309 Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları ANY-TCK – CMK – CGTİK ve İlgili Mevzuat (Olağanüstü Hal Düzenlemeleri) Gürsel YALVAÇ 2018/05 11. Baskı, X+1446 Sayfa, Ciltli ISBN  978-605-300-473-8...
58,00 TL
Ceza ve Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Kanunlar Ücretsiz Kargo
Yazar: Gürsel YALVAÇ
CH126 Ceza ve Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Kanunlar   ( AY, Gerekçeli TCK-CMK-CGTİK ) Gürsel YALVAÇ 2019/04 20. Baskı XVI+1808 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-734-0 Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları ve İlgili Mevzuat isimli derlememizin 19. baskısının da kısa bir süre içinde bitmesi nedeniyle, yeni bir baskı ihtiyacı doğmuştur. Her baskıda sizlerden gelen öneri ve isteklerle zenginleşen derlememizin bu baskısında da önceki sistem korunmuştur. Bu baskıda da TCK’nın madde değişiklikleri ko...
195,00 TL
TCK - CMK Tüm Özel Ceza Yasaları
Yazar: Halil POLAT
CH919 TCK - CMK Tüm Özel Ceza Yasaları Halil POLAT 2015/05 Baskı, LXX+1248 Sayfa ISBN 978-605-146-626-2 ...
74,00 TL
Ceza Avukatının El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: Erdener YURTCAN
CH141 Ceza Avukatının El Kitabı Prof. Dr. Erdener YURTCAN 2019/04 19. Baskı, 720 Sayfa, ISBN 978-975-02-5429-1 7165 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Bu yasa istinaf yolu ile ilgili değişiklikler yaptı. Bunları kitapta bulacaksınız. Bu basıdaki en önemli yenilik SEGBİS uygulamasıdır. Bu kavram ve yöntem ülkemizin ceza adalet sistemindeki yerini almıştır. Bunun ceza avukatlığında kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla, SEGBİS kurallarını ve ilkeleri kitaba yerleştirilmiştir. Bunun için ayrı bir bölüm ...
105,00 TL
Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi (CMK) Ücretsiz Kargo
Yazar: Erdener YURTCAN
CU098 Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi (CMK) Mart 2019 Tarihi İtibariyle 7165 sayılı Yasayla Birlikte Prof. Dr. Erdener YURTCAN 2019/04 9. Baskı, 1304 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5409-3 2016 OHAL'inin getirdiği KHK'lar, OHAL kaldırıldıktan sonra TBMM'den geçirildi ve yasalaştı. Bunlardan CMK ile ilgili olanlara yeni basıda yer verilmiş ; ilgili maddelere işlenmiştir.   CMK'da değişiklik yapan 7145 sayılı Yasa 31.7.2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasanın getirdiği değişiklikler kitaptaki yerle...
265,00 TL
Ceza Avukatının Hukuk Rehberi Ücretsiz Kargo
Yazar: Veysel GÜLTAŞ
CH585 Ceza Avukatının Hukuk Rehberi Veysel GÜLTAŞ 2019/03 6. Baskı, 629 Sayfa ISBN 978-605-168-276-1 "Ceza Avukatının Hukuk Rehberi" adlı uygulamaya dönük yapıtın amacı; Ceza yargılamasında asıl olan "sözlü" savunma olmakla beraber "yazılı" savunmanın da bir o kadar kalıcılığını vurgu yapılmakta, Bu konu çeçevesinde Avukatlara hukuk dilinde bilgiyi sunmalarında yarar, fayda sağlaması ve rehber olması amaçlanmaktadır. Kitabın Konu Başlıkları Şikayet Dilekçe Örnekleri Tutuklama Konularını Düzenley...
139,00 TL
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat
Yazar: Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Özlem YENERER ÇAKMUT
CH170 Karşılaştırmalı - Tablolu Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Nur CENTEL - Prof. Dr. Hamide ZAFER - Prof.Dr. Özlem ÇAKMUT 2018/10 17. Baskı, XIV+966 Sayfa ISBN 978-605-242-259-5...
59,50 TL
-10%
Ceza Muhakemesi Hukuku
Yazar: Doğan SOYASLAN
CU057 Ceza Muhakemesi Hukuku Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 2018/09 7.Baskı, 636 Sayfa  ISBN 978-605-05-0343-2...
75,00 TL 67,50 TL
-10%
Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik
Yazar: Yaprak ÖNTAN
CU222 Ceza Muhakemesi Hukukunda BİLİRKİŞİLİK Yaprak ÖNTAN 2014/07 Baskı, 196 Sayfa ISBN 978-975-464-849-2  Bilirkişi, delil değerlendirme aracını muhakeme süjelerine sunarak onlara yardımcı olmakla, ceza muhakemesinin adli yolla maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacına çok büyük bir katkı sunmaktadır. Bu katkı aynı zamanda vazgeçilmezdir. Zira günümüzde çeşitliliği ile veri ve tecrübe kurallarının derinliği gitgide artan sayısız uzmanlık alanı bulunmakta ve ceza muhakemesine konu olan sayısız m...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat
YM02 AY-TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat 2018/01 10. Baskı, 1066 Sayfa ISBN 978-605-05-0201-5 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE (...6770, 7020, 7035, 7061  s.  K'la ve 690, 691,694, 696 s. KHK'lerle Değişik) ATIFLI - KARŞILAŞTIRMALI GÖREVLİ MAHKEMELER TERÖT VE UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR   T.C. Anayasası ( AY ) Avrupa İnsan Hakları Sözleş­mesi ( AİHS ) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleş­mesi’nin İlgili Hükümleri ( MSHS ) Türk Ceza Ka­nunu ( TCK ) (694 s. KHK ile değişik m. 188, 190, 228) TCK’nun...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
TCK-CMK-CGİK ve İlgili Kanunlar (minik)
YM02m TCK-CMK-CGİK ve İlgili Kanunlar 2017/01 Baskı, 932 Sayfa ISBN  978-605-05-0176-6 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE  (..., 6704, 6706, 6722, 6745, 6754, 6758, 6763 s. K. ve  668, 671, 674 , 680 s. KHK Değişik) Türk Ceza Kanunu ( TCK ) TCK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ( TCKUK ) Kabahatler Kanunu ( KK ) Terörle Mücadele Kanunu ( TerMK ) Ceza Muhakemesi Kanunu ( CMK ) CMK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ( CMKUK ) Ceza ve Güvenlik Tedbirle­rinin İnfazı Hakkında Kanun ( CGİ...
17,00 TL 15,30 TL
-10%
Temel Ceza Yasaları
YM02T Temel Ceza Yasaları 2015/04 8. Baskı, 900 Sayfa Ciltli 27, ISBN 978-975-464-821-8 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE  (6518, 6519, 6526, 6529, 654, 6572, 6638 ve 6639 sK'la Değişik) ATIFLI - KARŞILAŞTIRMALI GÖREVLİ MAHKEMELER TERÖT VE UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR   T.C. Anayasası ( AY ) Avrupa İnsan Hakları Sözleş­mesi ( AİHS ) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleş­mesi’nin İlgili Hükümleri ( MSHS ) Türk Ceza Ka­nunu  ( TCK ) (m. 188,191) TCK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hk. K. ( TCKUK ) Kabahatler Kanunu...
26,00 TL 23,40 TL
-10%
CMK - Ceza Muhakemesi Kanunu (Minik)
YM02/2m CMK - Ceza Muhakemesi Kanunu(Minik) CMKUK, CMUK, CGİK, UlusCİK, ADYMK, ÇKK, İnfazHK, CİKİKK, TKK, DSHK, AdliSK, MemurYK, AdliKY, AramaY, GözaltıY 2015/04 3. Baskı, 810 Sayfa ISBN 978-975-464-929-1 Ceza Muhakemesi Kanunu ( CMK ) (6638 s. K'la Değişik 91, 100) CMK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( CMKUK ) CMUK’nun Yürürlükteki Temyiz Hükümleri ( CMUK ) Ceza ve Güvenlik Tedbirle­rinin İnfazı Hk Kanun ( CGİK ) Uluslararası Ceza Mahkumi­yetlerinin İnfazına Dair Kanun ( UlusCİK ) Adlî ...
10,00 TL 9,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 23 (2 Sayfa)