Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ücretsiz Kargo
Yazar: Fikret EREN
BH048 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Fikret EREN 2018/09 23. Baskı, LXXX+1367 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0322-7...
176,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ücretsiz Kargo
Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
BH125 Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Genişletilmiş) Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU 2018/09 22. Baskı, LXII+1153 Sayfa ISBN 978-975-6486-09-2 A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. baskı yapan kitap, tüm hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik, Borçlar Hukukunun en son güncellemelerini kapsayarak hazırlanmıştır. Kitabın Konu Başlıkları I - Borçlar Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Temel Kavramlar Borçlar Hukukunun Konusu Ve Ka...
145,00 TL
Ceza Hukuku Genel Hükümler Ücretsiz Kargo
Yazar: Mehmet Emin ARTUK, Ahmet GÖKCEN, A. Caner YENİDÜNYA
CH377 Ceza Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK – Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN – Prof. Dr. A. Caner YENİDÜNYA 2018/09 12. Baskı, XLVIII+1156 Sayfa ISBN 978-605-300-535-3 Bu baskıda, 11. Baskıda da belirttiğimiz gibi kitabımızda çok önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Bilindiği gibi 10. Baskı ve öncesinde suç teorisini, dört unsur altında incelemiştik. Doktrindeki gelişmeler, özellikle de yeni Türk Ceza Kanunu’nun esas aldığı suç teorisini dikkate alarak görüşümüzü suçun iki unsuru olduğ...
114,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Melek BİLGİN YÜCE
BH285 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE 2017/10 7. Baskı, XIV+580 Sayfa, Ciltli ISBN  978-605-9263-87-0 Kitabın Konu Başlıkları: Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmelerin Geçerliliği Borçların İfası Borcun Alacaklı Yüzünden İfa Edilememesi Borcun Borçlu Yüzünden İfa Edilememesi Borcun Sona Ermesi Özellik Arzeden Borç İlişkileri İÇİNDEKİLER   YEDİNCİ BASIYA ÖNSÖZ................................................................ III ÜÇÜNCÜ BASIYA Ö...
90,00 TL
Borçlar Hukuku
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
BH423 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri) Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY  2016/04 Baskı, 312 Sayfa ISBN 978-605-05-0064-6 ...
28,00 TL
Ortaklıklar Hukuku-I Ücretsiz Kargo
Yazar: Reha POROY, Ünal TEKİNALP, Ersin ÇAMOĞLU
ŞH056-1 Ortaklıklar Hukuku-I Prof. Dr. Reha POROY – Prof. Dr. Ünal TEKİNALP – Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU 2019/02 14.Baskı, XLVIII+737 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-605-2203-29-3 Yıllarca taşıdığı adıyla "Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku", anlaşılması güç, ancak bir o kadar da ilgi çekici olan, yoğun ve yaygın uygulaması bulunan, doğru bilgiye gereksinim duyulan bir konuda, hem derine inmesi ve sorunlara eğilmesiyle, hem de açık ve doğrudan anlatımıyla tanınan bir kitaptır. Yeni adıyla "Ortaklıklar ...
200,00 TL
Ceza Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Doğan SOYASLAN
CH145 Ceza Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 2018/09 8. Baskı, 604 Sayfa ISBN 978-605-05-0341-8...
75,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Sefa REİSOĞLU
BH122 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Sefa REİSOĞLU 2014/09 25. Baskı, 500 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-333-172-8 Yeni "Türk Borçlar Kanunu" ile, eski Borçlar Kanunu'nun "Genel Hükümler" bölümüne getirilen önemli yenilik, düzenleme ve değişiklikler belli ölçüdedir. Bunlar arasında, özellikle, "Genel İşlem Koşulları - md. 20-25", "Aşırı yararlanma halinde edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini istiyebilme - md. 28" "Birden çok kişinin haksız fiilden doğan ayni zarardan sorumluluğu - ...
48,00 TL
Ceza Hukuku Genel Hükümler / Temel Bilgiler
Yazar: Hakan HAKERİ
CH314 Ceza Hukuku Genel Hükümler / Temel Bilgiler  Hakan HAKERİ 2018/10 16. Baskı, 566Sayfa, ISBN 978-605-9623-69-8 Bu kitap, bir ders kitabıdır. Bu nedenle, çoğu konu öğrenciye yönelik olarak ele alınmıştır. Böylece kitap öncelikle İİBF, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Polis ve Jandarma Okulları'na yöneliktir. Ayrıca gerek adli ve idari yargı ve gerekse diğer meslek sınavlarına yönelik olarak yararlanılabilir. Hukuk Fakülteleri öğrencileri için ise özet kitap niteliğindedir. Konu Başlıkla...
54,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Halûk N. NOMER
BH158 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Halûk N. NOMER 2018/12 16. Baskı, XLIII+530 Sayfa ISBN 978-605-242-283-0 Kitabın Konu Başlıkları Genel Bilgiler Borcun Kaynakları İfa Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları Borçların Sona Erme Sebepleri Borç İlişkisinde Özel Durumlar Sözleşmenin Devri, Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli)...
60,19 TL
Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İlker TEPE, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
CH573 Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI Arş. Gör. İlker TEPE - Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK 2018/09 17. Baskı, 280 Sayfa İSBN 978-975-02-5001-9...
32,50 TL
Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Hakan HAKERİ, Berrin AKBULUT, Murat AKSAN
CH781 Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Hakan HAKANERİ - Doç. Dr. Berrin AKBULUT - Yrd. Doç. Dr. Murat AKSAN 2018/09 12. Baskı, 519 Sayfa ISBN 978-975-02-5083-5...
60,00 TL
Ceza Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Timur DEMİRBAŞ
CH306 Ceza Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ 2018/09 13. Baskı, 832 Sayfa ISBN 978-975-02-4997-6...
88,00 TL
THEMIS - Ceza Hukuku Genel Hükümler
Yazar: İsmail ERCAN
SH002-1 THEMİS - Ceza Hukuku Genel Hükümler İsmail ERCAN 2018/09 14. Baskı, XVI+344 Sayfa, ISBN 978-605-9637-07-7...
42,00 TL
Ceza Hukuku Genel Kısım
Yazar: Nevzat TOROSLU, Haluk TOROSLU
CH630 Ceza Hukuku Genel Kısım Nevzat TOROSLU - Haluk TOROSLU 201801 24. Baskı, 512 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2328-34-7...
37,04 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 22 (2 Sayfa)