Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu Ücretsiz Kargo
Yazar: Levent YAVUZ, Türkay ALICA, Fethi MERDİVAN
FM122 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu Levet YAVUZ – Türkay ALICI – Fethi MERDİVAN 2014/10 2. Baskı, 2 Cilt Topam 3048 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-3028-8 Kitap, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun kabul edildiği 05.12.1951 tarihinden bu güne kadar yapılan değişiklikler, doktrinde ortaya konulan bilimsel görüşler, yargı kararları ve ilgili uluslararası sözleşmeler gözetilerek yapılmış bir yorumdur. Bu çalışma sadece maddelerin nasıl yorumlanması gerektiğini ortaya koymak için değil, bilimse...
533,00 TL
İzalei Şüyu - Ortaklığın Giderilmesi - Paylaşma Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ
HY812 İzalei Şüyu - Ortaklığın Giderilmesi - Paylaşma Davaları  (En Son Yargıtay İçtihatlarıyla) Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ 2019/04 9. Baskı, 1216 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5417-8 Uygulamaya yönelik ve içtihat ağırlıklı olarak hazırlanan eserde, ortaklığın giderilmesi konusu ayrı bölümler halinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Hem dava safhası hem de satış memurluğu safhasına detaylarıyla yer verilmiştir.  Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tara...
250,00 TL
Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi
Yazar: Eser RÜZGAR
FM125 Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi Av. Eser RÜZGAR 2013/06 Baskı, XX+320 Sayfa ISBN 978-605-152-014-8  Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi konulu yüksek lisans tezim, saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Ham di Yasaman, Prof. Dr. Tekin Memiş ve Doç. Dr. Tolga Ayoğlu'ndan oluşan tez jürisi önünde savunulmuş ve jüri tarafından 12.03.2013 tarihinde oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Tezlerin savunulan şekli ile yayımı ilkes...
37,03 TL
Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Mülkiyet Hakkına Bakışı
Yazar: Ahmet Akif ETGÜ
DE099 Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Mülkiyet Hakkına Bakışı Ahmet Akif ETGÜ 2009 Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-605-5865-50-4  ...
25,46 TL
Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat Yöneticinin El Kitabı
Yazar: Şerafettin GÖKALP
KM029 Açıklama ve Örnekleri ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat - Yöneticinin El Kitabı Av. Şerafettin GÖKALP 2019/01 11. Baskı, 488 Sayfa ISBN 978-975-02-5253-2 1965 yılında yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, geçen zaman içinde ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine paralel olarak çeşitli tarihlerde değişime uğramış, hatta bazı yeni kavramlar yasaya eklenmiştir. Fakat en önemli değişiklik, 2007 yılında çıkarılan 5711 sayılı yasa ile "toplu yapı" kavramının uygulamaya konu...
54,90 TL
Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri
Yazar: Özgür BİYAN
KM037 Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri - Hukuki ve Mali Rehber Yöneticilerin ve Yönetim Şirketlerinin Başvuru Kitabı Dr. Özgür BİYAN 2019/02 7. Baskı,784 Sayfa, ISBN 978-605-300-656-5 Apartman ve site yönetimlerinde görev alan profesyonel yöneticiler ve kat malikleri için hazırlanan çalışmamız her zaman olduğu gibi yeni kanuni değişiklikler çerçevesinde revize edilmiştir. Elinizdeki bu yedinci baskıda Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikler yanında, yurtdışındaki kat maliklerine yapıl...
98,00 TL
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı
Yazar: H. Burak GEMALMAZ
DE092 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ 2017/04 2.(1. Basıdan Tıpkı ) Baskı, XVIII+710 Sayfa,   ISBN 978-605-377-046-6   Kitabın Konu Başlıkları Mülkiyet Hakkının Özneleri Bireysel Özne – Kolektif Özne Kategorileri Farklılığı Bireysel Özne 1: Gerçek Kişiler Bireysel Özne 2: Tüzel Kişiler Bireysel Özne 3: Pay Sahipleri Kolektivite Mülküyet Hakkının Nesneleri · Otonim Bir Terim: Mülkiye · Otonominin İflası: Mülkiyet Hakkının Zaman Boyutu ya da Z...
85,65 TL
Kat Mülkiyeti Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahir Ersin GERMEÇ
KM020 Kat Mülkiyeti Hukuku (Kat Mülkiyeti - Kat İrtifakı - Devre Mülk ve Toplu Yapı - Kat Mülkiyeti Yasasının Uygulanmasından Kaynaklanan Davalar) Mahir Ersin GERMEÇ 2019/01 8. Baskı, 1496Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5231-0 Çalışmada, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları–borç ve yükümlülükleri, ana taşınmazın yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi, devre mülk hakkı, toplu yapı, toplu yapılarda kat mülkiyetin...
273,00 TL
Deniz Ticareti Hukuku - II
Yazar: Bülent SÖZER
Tİ160-2 Deniz Ticareti Hukuku - II (Ders Kitabı) Dr. Jur. Bülent SÖZER 2016/07 Baskı, XLVI+648 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-9263-31-3 Elinizdeki kitabın hazırlanmasında teorik tartışmalara fazla girmeden, özellikle doktrindeki farklı görüşler hakkında ayrıntılı açıklamalara ve eleştirilere yer vermekten kaçınarak, fakat, üniversite eğitiminin gerektirdiğine inandığımız kapsam ve içerikte bilgi verilmesine gayret gösterilmiştir. Bu kitap, "gemi" ve ilgili konulara, "donatan" ve özellikle "donatanın...
95,00 TL
Fikri Mülkiyet Hukuku
Yazar: Cahit SULUK, Tahir SARAÇ, Temel İNAL
FM039 HY740 Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları Cahit SULUK –Tahir SARAÇ – Temel NAL 2018/09  2.Baskı, 482 Sayfa ISBN  978-975-02-5116-0 Kitap, fikri mülkiyet hukukuna ilişkin temel bilgileri içermektedir. Ders kitabı formatında kaleme alınan eser, hukukçuların yanında fikri mülkiyet hukukuna ilgi duyan meslek birliklerinin çalışanları ile marka-patent vekili, mimar, mühendis, işletmeci, iktisatçı, tasarımcı ve yazılımcı gibi tüm kesimlere hitap etmektedir. Eser, fikri mülkiyet hakları k...
60,00 TL
Kadastro Kanunu’na Göre Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar
Yazar: Eyüp İPEK
TA032 Kadastro Kanunu’na Göre Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar Eyüp İPEK 2016/06 2. Baskı, XVIII+204 Sayfa,   ISBN 978-605-146-946-1...
43,00 TL
Kat Mülkiyeti Kanunu Ücretsiz Kargo
Yazar: Tahsin Murat PULAK
KM025 Kat Mülkiyeti Kanunu (Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli - Notlu) Tahsin Murat PULAK 2017/01 8. Baskı, XX+1012 Sayfa, ISBN 978-605-300-072-3 Kitap, apartmanlarda, sitelerde ve toplu yapılarda kat maliklerinin, kiracıların, yöneticilerin yararlanabileceği ve Kat Mülkiyeti Kanunu hakkında pratik bilgi sahip olabilecekleri güncel bir el kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitabın Konu Başlıkları Genel Hükümler Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin...
123,00 TL
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU MEVZUATI Ücretsiz Kargo
Yazar: Cahit SULUK,Zeynep DUMLUPINAR BALÇIK
Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatı Av.Dr.Cahit SULUK,Av.Zeynep DULUPINAR 2018/03 1.Baskı,1568 Sayfa,Ciltli ISBN 978-975-01-4767-5 Bilgi Çağındaki baş döndürücü gelişmeler fikri mülkiyet hukukunda çok önemli değişikliklere yol açtı. Son yıllarda fikri mülkiyet haklarının önemine bağlı olarak bu alanda çok yoğun bir kodifikasyon faaliyeti yaşanmaktadır. Bu tespit, hem ülkelerin ulusal mevzuatı hem de uluslararası mevzuat için geçerlidir. Ülkemizde ise, 1995 tarihinden sonra konuya ilişkin eski mevzuat...
139,00 TL
-10%
Eşya Hukuku
Yazar: Lâle SİRMEN
ME212 Eşya Hukuku Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN 2018/10 6.Baskı, 709 Sayfa ISBN 978-605-05-0351-7...
84,00 TL 75,60 TL
-10%
Paylı Mülkiyet Kavramı ve Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi
Yazar: Çağrı ŞENGÖZ
ME325 Paylı Mülkiyet Kavramı ve Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Çağrı ŞENGÖZ 2018/05 Baskı, 146 Sayfa ISBN 978-605-05-0292-3 Çalışma da, bu hükümler ve genel mülkiyet hukuku ilkeleri kapsamında, paylı mülkiyetin neyi ifade ettiği, kaynağını nerelerden aldığı, bu mülkiyet ilişkisinin yönetiminin nasıl yapıldığı, sona erme çeşitlerinin neler olduğu, tüm bu süreçlerde ne gibi hukuksal sorunların meydana gelebileceği ve bu sorunların nasıl çözüme kavuşturulabileceği hususları üzerinde durulmuş. Çal...
42,00 TL 37,80 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 57 (4 Sayfa)