Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
-10%
Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları
Yazar: Emine KARACAOĞLU
AH112  Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Emine KARACAOĞLU 2009 Baskı, 416 Sayfa ISBN 978-975-464-528-6 Çalışma içerisinde, benzer/aynı cevaplı bazı soruların, Özellikle Anayasa Yargısı bölümü İçerisinde, zaman zaman tekrarlandığı görülebilir. Bunun temel nedeni, soruların değişik biçimlerde sorularak konunun pekiştirilmesinin amaçlanmasıdır. Yine benzer şekilde, çalışmada ele alınan konuların değişik pratiklerle değişik yönlerinin öne çıkarılmasın...
38,00 TL 34,20 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu 2019/9 2. Baskı, 339 Sayfa ISBN 978-605-313-056-7 Kitapta Miras Hukuku ile Borçlar Hukuku derslerine ilişkin olay çözümleri ağırlıklı olarak yer almış. Konu Başlıkları Borçlar Hukuku Genel Hükümleri...
46,00 TL
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Baki İlkay ENGİN, Tülay A. ÜNVER, Işık ÖNAY
BH352 Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN - Dr. Tülay A. ÜNVER - Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY 2017/10 4. Baskı, XVIII+323 Sayfa ISBN  978-605-152-594-5 Bu kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir. (Önsöz'den) Kitabın Konu Başlıkları Birinci Bölüm: ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları Şema 2: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fii...
32,41 TL
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN
UH047 Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES - Doç. Dr. Mine AKKAN 2019/10 21. Baskı, 449 Sayfa ISBN 978-605-7820-70-9 "Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar" kitabının son basısının tükenmesi üzerine yeni basının hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Medeni usul hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştırmak, somut olaylarda Kanun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanması bilgi ve becerisini öğrencile...
35,00 TL
-10%
Roma Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: A. Nadi GÜNAL, Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
HT047 HY266 Çağdaş Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Doç. Dr. A. Nadi GÜNAL – Yrd. Doç. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR 2002 2. Baskı, 376 Sayfa  ISBN 978-975-464-120-2...
38,00 TL 34,20 TL
Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları (Cevaplı ve Cevapsız)
Yazar: İsmail KAYAR, Burak ADIGÜZEL, Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY
Tİ220 Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları (Cevaplı ve Cevapsız) Prof. Dr. İsmail KAYAR - Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL - Dr. Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY 2019/11 4. Baskı, 448 Sayfa, ISBN 978-605-300-893-4 Kitabın üçüncü baskısının tükenmesi üzerine dördüncü baskısının yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu baskıda, kitaba yeni pratik çalışmalar eklenmiş ve çözümlü pratik çalışmalarda doktrindeki güncel kaynaklara yer verilerek eser zenginleştirilmiştir. Konu Başlıkları Ticari İşletme Hukuku Şirketler Hukuku Kıyme...
53,00 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Mehmet ÜNAL, Fahrettin ARAL, Veysel BAŞPINAR, Hasan Seçkin OZANOĞLU
ME060 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Mehmet ÜNAL- Prof. Dr. Fahrettin ARAL Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR- Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU, Doç. Dr. İpek Yücer AKTÜRK 2019/10 13. Baskı, 930 Sayfa ISBN 978-605-7867-62-9 Bu baskıda da kitapta önemli değişiklikler yapılmış, bunlar arasında bir önceki baskıdan sonra kanunlarda yer alan değişiklikler işlenmiş, özellikle 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 609...
90,00 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Rona SEROZAN, Baki İlkay ENGİN, Başak BAYSAL, Tülay A. ÜNVER
ME216 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları (Genel Bölüm-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku) Prof. Dr. Rona SEROZAN - Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN - Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL - Araş. Gör. Tülay A. ÜNVER 2017/10 5(4. Basıdan Tıpkı). Baskı, XVIII+370 Sayfa ISBN 978-605-152-069-8...
35,00 TL
-10%
Eşya Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Başak BAŞOĞLU, Kadir Berk KAPANCI
ME238 Eşya Hukuku Pratik Çalışmalar (Tamamı Çözümlü) Doç. Dr. Başak BAŞOĞLU - Dr. Kadir Berk KAPANCI 2019/09 5. Baskı, 649 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-32-3 Kitapta yer alan pratik çalışma örnekleri, eşya hukukunun belli başlı bütün konularına yer vermektedir. Amaç öğrencilere bir kaynak sağlamak olduğuna göre, öğretici olma kaygısının öne geçmesi, bir ders dönemi içinde edinilmesi gereken temel bilgilerin "özün özü" tarzında aktarılmasına çalışılması doğal karşılanmalıdır. Ne var ki, dikkatl...
95,00 TL 85,50 TL
İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
İİ124 İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler   Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2019/10 16. Baskı, 349 Sayfa ISBN 978-605-7820-52-5 İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler kitabının on beşinci basısının kısa sürede tükenmiş olması sebebiyle bir yıl içinde on altıncı basıyı yapıyoruz. Bu basıda, özellikle 7155 sayılı "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun" ile abonelik sözleşmelerinden ka...
32,50 TL
İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES
İİ057 İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ – Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2019/10 19. Baskı, 407 Sayfa, ISBN 978-605-7820-71-6 İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının onsekizinci basısı tükenmiş olduğundan yeni bası olarak ondokuzuncu basıyı yapmak gerekmiştir. Bu basıda kitabın temel sistematiği ve yapısı muhafaza edilmiştir. Kitabın bu basısında daha güncel kararlar işlenmiş, mevzuattaki değişiklikler çerçevesinde gerekli değişiklikler yapılmış, takip örnekle...
35,00 TL
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, R. Murat ÖNOK
CH186 Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku Prof. Dr. Durmuş TEZCAN - Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM - Dr. Öğr. Üyesi R. Murat ÖNOK 2019/09 17. Baskı, 1304 Sayfa ISBN  978-975-02-5746-9 Kitabının amacı, gerek uygulamacılara gerekse öğrencilere, anlatılan konulara dair hem teorik hem pratik bilgiyi sunmaktır. Her baskıda, tartışılan konulara dair farklı akademik görüşler ve yaklaşımlar okuyucuya sunulduğu gibi; doktriner gelişmeler ve mevzuattaki değişiklikler her bir baskıda düzenli olarak ...
129,00 TL
Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar
Yazar: Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, Candide ŞENTÜRK, Efser ERDEN TÜTÜNCÜ
CH732 Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Durmuş TEZCAN - Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM - Dr. Öğr. Üyesi Candide ŞENTÜRK - Dr. Öğr. Üyesi Efser ERDEN TÜTÜNCÜ 2019/09 8. Baskı, 480 Sayfa ISBN 978-975-02-5752-0 Ceza Hukuku Özel Hükümler dersinin ara sınav, yılsonu sınavı, bütünleme sınavlarında sorulan sorular, bu dersi alan öğrencilerin sınavlarda karşılaşacakları zorlukları aşmalarına yardımcı olacağı düşüncesiyle kitapta toplanmıştır. Kitabın ikinci bölümü, yıllar içerisinde C...
58,00 TL
İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı
Yazar: Oğuz SANCAKDAR, Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT, Eser US DOĞAN, Mine KASAPOĞLU TURHAN, Serkan SEYHAN
İD142 İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR - Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT - Dr. Öğrt. Üyesi Eser US DOĞAN - Dr. Öğrt. Üyesi Mine KASAPOĞLU TURHAN- Arş. Gör. Serkan SEYHAN 2019/09 8. Baskı, 800 Sayfa ISBN   978-975-02-5719-3 İdare Hukuku Teorik Çalışma kitabının amacı; İdare Hukukunun genel esaslarını oluşturan teorik (kuramsal) bilgilerin öğrenilmesine / hatırlanmasına yardımcı olmaktır. Konularına göre "soru–cevap" ekseninde kurgulanan, kuramsal bilgilere yer verilen, il...
89,00 TL
İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Yazar: Oğuz SANCAKDAR, Lale Burcu ÖNÜT, Cemal BAŞAR, Ezgi PALAS DAĞLI, Mehpare ÇAPTUĞ
İD129 İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ,  Doç. Dr. Lale Burcu Önüt ,  Dr. Cemal Başar ,  Arş. Gör. Ezgi Palas Dağlı ,  Arş. Gör. Mehpare Çaptuğ 2019/09 10. Baskı, 600 Sayfa ISBN 978-975-02-5714-8 İdare Hukuku (Pratik Çalışma Kitabı); idare hukuku temel bilgilerinin sınanmasına, pratik çalışmalar ve çözümlerine hâkim olunmasına, nihayet karşılaşılabilen test sorularının d...
69,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 35 (3 Sayfa)