Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES
İİ057 İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ – Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/08 18. Baskı, 388 Sayfa, ISBN 978-605-2203-16-3 Kitabın bu basısında daha güncel Yargıtay kararları işlenmiş, mevzuattaki değişiklikler çerçevesinde gerekli değişiklikler yapılmış, takip örnekleri değişikliklere göre yenilenmiş, pratik çalışma ve şematik açıklamalar yeni kanun yolu dikkate alınarak güncellenmiş ve bir önceki basıdan sonra yapılan sınav soruları eklenmiştir. (Önsözden) Konu Ba...
50,00 TL
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN
UH047 Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES - Doç. Dr. Mine AKKAN 2018/07 20. Baskı, 409 Sayfa ISBN 978-605-2203-13-2 Medenî usûl hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştırmak, somut olaylarda Kanun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanması bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmaktır. Kitap yardımcı kitap niteliğinde olup öğrencinin sorunlar üzerinde düşünme, muhakeme etme, öğrendiklerini uy...
50,00 TL
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar (Genel ve Özel Hükümler)
Yazar: Ünsal DÖNMEZ, Zeynep DÖNMEZ
BH495 Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar (Genel ve Özel Hükümler) Dr. Zeynep DÖNMEZ – Dr. Ünsal DÖNMEZ -Dr.Mercan YÜKSEL ORHUN -Araş. Gör. Ümmühan KAYA - Araş. Gör. Büşra CÖMERT - Araş. Gör. İpek Betül ALDEMİR - Araş. Gör. Furkan Güven TAŞTAN - Araş. Gör. Arzu Ahsen MEDAR 2019/01 2.Baskı, 358 Sayfa ISBN 978-605-05-0381-4...
51,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Kemal GÖZLER
AH141 Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları Kemal GÖZLER 2018/10 8. Baskı, VIII+408 Sayfa ISBN 978-605-327-710-1 Kitabın konu başlıkları Atıf Usülleri Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler Temel İlkeler Temel Hak ve Hürriyetler Siyasi Partiler TBMM Üyelerinin Seçimi TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü Bankalar Kurulu...
40,00 TL
Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları
Yazar: Emine KARACAOĞLU
AH112  Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Emine KARACAOĞLU 2009 Baskı, 416 Sayfa ISBN 978-975-464-528-6 Çalışma içerisinde, benzer/aynı cevaplı bazı soruların, Özellikle Anayasa Yargısı bölümü İçerisinde, zaman zaman tekrarlandığı görülebilir. Bunun temel nedeni, soruların değişik biçimlerde sorularak konunun pekiştirilmesinin amaçlanmasıdır. Yine benzer şekilde, çalışmada ele alınan konuların değişik pratiklerle değişik yönlerinin öne çıkarılmasın...
38,00 TL
Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Enver BOZKURT, Mehmet Akif KÜTÜKÇÜ, Yasin POYRAZ
MH435 Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Enver BOZKURT - Prof. Dr. M. Akif KÜTÜKÇÜ - Yrd. Doç. Dr. Yasin POYRAZ 2018/10 4. Baskı, 269 Sayfa ISBN 978-605-68794-5-6...
40,00 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları (Yargıtay Kararları İle Çözümlü)
Yazar: Serap HELVACI, Gediz KOCABAŞ
ME124 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları (Yargıtay Kararları İle Çözümlü) Prof. Dr. Serap HELVACI – Yrd. Doç. Dr. Gediz KOCABAŞ 2018/09 11. Baskı, XX+388 Sayfa, ISBN 978-605-315-303-0...
70,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Melek BİLGİN YÜCE
BH285 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE 2017/10 7. Baskı, XIV+580 Sayfa, Ciltli ISBN  978-605-9263-87-0 Kitabın Konu Başlıkları: Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmelerin Geçerliliği Borçların İfası Borcun Alacaklı Yüzünden İfa Edilememesi Borcun Borçlu Yüzünden İfa Edilememesi Borcun Sona Ermesi Özellik Arzeden Borç İlişkileri İÇİNDEKİLER   YEDİNCİ BASIYA ÖNSÖZ................................................................ III ÜÇÜNCÜ BASIYA Ö...
90,00 TL
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, R. Murat ÖNOK
CH186 Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku Prof. Dr. Durmuş TEZCAN - Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM - Dr. Öğr. Üyesi R. Murat ÖNOK 2018/09 16.Baskı, 1288 Sayfa ISBN  978-975-02-5032-3 Kitabının amacı, gerek uygulamacılara gerekse öğrencilere, anlatılan konulara dair hem teorik hem pratik bilgiyi sunmaktır. Her baskıda, tartışılan konulara dair farklı akademik görüşler ve yaklaşımlar okuyucuya sunulduğu gibi; doktriner gelişmeler ve mevzuattaki değişiklikler her bir baskıda düzenli olarak t...
124,00 TL
İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
İİ124 İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler   Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/08 15.Baskı, XXXVI+403 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-17-0...
45,00 TL
Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar
Yazar: Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, Candide ŞENTÜRK, Efser ERDEN TÜTÜNCÜ
CH732 Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Durmuş TEZCAN - Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM - Dr. Öğr. Üyesi Candide ŞENTÜRK - Dr. Öğr. Üyesi Efser ERDEN TÜTÜNCÜ 2018/09 7. Baskı, 464 Sayfa ISBN 978-975-02-5052-1...
53,50 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Rona SEROZAN, Baki İlkay ENGİN, Başak BAYSAL, Tülay A. ÜNVER
ME216 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları (Genel Bölüm-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku) Prof. Dr. Rona SEROZAN - Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN - Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL - Araş. Gör. Tülay A. ÜNVER 2017/10 5(4. Basıdan Tıpkı). Baskı, XVIII+370 Sayfa ISBN 978-605-152-069-8...
35,00 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Mehmet ÜNAL, Fahrettin ARAL, Veysel BAŞPINAR, Hasan Seçkin OZANOĞLU
ME060 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Mehmet ÜNAL- Prof. Dr. Fahrettin ARAL Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR- Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU 2017/08 12. Baskı, XLIV+897 Sayfa ISBN 978-605-4974-10-8 Bu baskıda da kitapta önemli değişiklikler yapılmış, bunlar arasında bir önceki baskıdan sonra kanunlarda yer alan değişiklikler işlenmiş, özellikle 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar K...
60,00 TL
Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İlker TEPE, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
CH573 Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI Arş. Gör. İlker TEPE - Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK 2018/09 17. Baskı, 280 Sayfa İSBN 978-975-02-5001-9...
32,50 TL
Pratik Çalışma Kitabı III (Ceza Hukuku Özel Hükümler)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İlker TEPE, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
CH670 Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı III (Ceza Hukuku Özel Hükümler) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN - Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI - Arş. Gör. İlker TEPE - Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK 2018/09 15. Baskı, 360 Sayfa ISBN 978-975-02-5000-2...
41,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 35 (3 Sayfa)