Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İlker TEPE, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
CH573 Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI Arş. Gör. İlker TEPE - Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK 2018/09 17. Baskı, 280 Sayfa İSBN 978-975-02-5001-9...
32,50 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Mehmet ÜNAL, Fahrettin ARAL, Veysel BAŞPINAR, Hasan Seçkin OZANOĞLU
ME060 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Mehmet ÜNAL- Prof. Dr. Fahrettin ARAL Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR- Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU 2017/08 12. Baskı, XLIV+897 Sayfa ISBN 978-605-4974-10-8 Bu baskıda da kitapta önemli değişiklikler yapılmış, bunlar arasında bir önceki baskıdan sonra kanunlarda yer alan değişiklikler işlenmiş, özellikle 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar K...
60,00 TL
İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı
Yazar: Oğuz SANCAKDAR
İD142 İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR - Yrd. Doç. Dr. Eser US - Yrd. Doç. Dr. Mine KASAPOĞLU TURHAN - Yrd. Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT 2018/09 7.Baskı, 792 Sayfa ISBN   978-975-02-5115-3...
80,50 TL
Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m. 1-75 Pratik Çalışma Araçları
Yazar: Hamide ZAFER
CH744 Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m. 1-75 Pratik Çalışma Araçları Prof. Dr. Hamide ZAFER 2017/10 4. Baskı, XXII+576 Saya ISBN  978-605-242-033-1...
59,26 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
ME008 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU 2018/10 18. Baskı, XXII+768 Sayfa ISBN  978-975-680-936-5...
86,40 TL
Pratik Çalışma Kitabı II (Ceza Muhakemesi Hukuku)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İlker TEPE, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
CU187 Pratik Çalışma Kitabı II (Ceza Muhakemesi Hukuku) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI - Arş. Gör. İlker TEPE - Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK   2018/09 13. Baskı, 496 Sayfa ISBN  978-975-02-5002-6...
52,50 TL
Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Merve ACUN MEKENGEÇ,Cansu YENER KESKİN
Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışmaları Dr.Öğr.Üyesi Merve Acun MEKENGEÇ,Arş.Gör. Cansu Yener Keskin 2018/09,1.Baskı,207 Sayfa ISBN 978-975-02-5070-5 Hukuk fakültelerinde dördüncü sınıfta okutulan ve zorunlu ders olan Milletlerarası Özel Hukuk dersi bünyesinde kanunlar ihtilafı hukuku, milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık ve yabancılar hukuku ile mümkünse tahkim hukuku derslerinin öğrencilere öğretilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu dersin ise ağırlık noktasını kanunlar ihtilafı hukuk...
24,50 TL
İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
İİ124 İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler   Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/08 15.Baskı, XXXVI+403 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-17-0...
45,00 TL
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN
UH047 Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES - Doç. Dr. Mine AKKAN 2018/07 20. Baskı, 409 Sayfa ISBN 978-605-2203-13-2 Medenî usûl hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştırmak, somut olaylarda Kanun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanması bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmaktır. Kitap yardımcı kitap niteliğinde olup öğrencinin sorunlar üzerinde düşünme, muhakeme etme, öğrendiklerini uy...
50,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu 2018/9, 1Baskı, 315 Sayfa ISBN 978-605-31-3056-7...
38,00 TL
Anayasa Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Halil KALABALIK
Anayasa Hukuku Pratik Çalışmalar Prof.Dr.Halil KALABALIK 2018/09,1.Baskı,160 Sayfa ISBN 978-975-02-5044-6 Kitap, yazarın 1996 yılından itibaren KTÜ-İİBF, Sakarya Üniversitesi İİBF ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İZÜ Hukuk Fakültesi'nde verdiği Anayasa Hukuku derslerinin ara sınav, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında sorulan test ve klasik soruların derlemesinden meydana gelmektedir.  Kitaptaki tüm sorular, 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa Değişiklikleri (Cumhurbaşkanlığı...
23,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Çözümlü Pratik Çalışmalar
Yazar: Gökçe KURTULAN GÜNER
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Çözümlü Pratik Çalışmalar Arş.Gör.Gökçe KURTULAN GÜNER 2018/10 1.Baskı,178 Sayfa ISBN 978-605-7542-18-2 Bu çalışma esas itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2017-2018 akademik yılında yürütülen Borçlar Hukuku Genel Hükümler uygulama derslerinde incelenen örnek olaylardan bir derlemedir. Sene boyunca yürütülen bu uygulama derslerinin bir kitaba dönüştürülmesi fikrinin arkasında yatan temel sebep, hukuk fakültesi öğrencilerinin özel hukukun en me...
27,78 TL
-10%
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar (Genel ve Özel Hükümler)
Yazar: Ünsal DÖNMEZ, Zeynep DÖNMEZ
BH495 Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar (Genel ve Özel Hükümler) Dr. Zeynep DÖNMEZ – Dr. Ünsal DÖNMEZ -Dr.Mercan YÜKSEL ORHUN -Araş. Gör. Ümmühan KAYA - Araş. Gör. Büşra CÖMERT - Araş. Gör. İpek Betül ALDEMİR - Araş. Gör. Furkan Güven TAŞTAN - Araş. Gör. Arzu Ahsen MEDAR 2019/01 2.Baskı, 358 Sayfa ISBN 978-605-05-0381-4...
51,00 TL 45,90 TL
Pratik Miras Hukuku
Yazar: Şeref ERTAŞ, Nevzat KOÇ, M. Beşir ACABEY, Hakan ALBAŞ
Mİ037 Pratik Miras Hukuku Prof. Dr. Şeref ERTAŞ – Prof. Dr. Nevzat KOÇ – Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ – Yrd. Doç. Dr. M. Beşir ACABEY 2017/05 5.Baskı, XVI+464 Sayfa ISBN  978-975-6751-18-3...
55,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Kemal GÖZLER
AH141 Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları Kemal GÖZLER 2018/10 8. Baskı, VIII+408 Sayfa ISBN 978-605-327-710-1 Kitabın konu başlıkları Atıf Usülleri Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler Temel İlkeler Temel Hak ve Hürriyetler Siyasi Partiler TBMM Üyelerinin Seçimi TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü Bankalar Kurulu...
40,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 35 (3 Sayfa)