Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER
Türk Anayasa Hukuku Dersleri Kemal Gözler 2020/06 25. Baskı, 512 Sayfa ISBN 978-625-7090-37-7 Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı "Kutular" içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190'dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca...
55,00 TL
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri
Yazar: Bülent TANÖR
AH131 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980) Bülent TANÖR 2020/03 33. Baskı, 459 Sayfa, ISBN  978-975-363-688-1 Batı kökenli olan "anayasa" ve "anayasacılık" hareketlerinde 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde hemen hemen bütün Avrupa, yerel meclisler geleneğinden ulusal parlamentolara geçiş sürecine girmişti. Özünde liberal ve demokratik değişimlerin güvenceye bağlanmasını içeren bu köklü dönüşümlerde, belirleyici rolü feodal-aristokratik kurumlara karşı iktidar mücadelesi veren burjuv...
32,00 TL
-10%
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Ergun ÖZBUDUN
AH001 Türk Anayasa Hukuku  (2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş) Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN  2019/09 19. Baskı, 441 Sayfa ISBN 978-605-05-0468-2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP TÜRKİYE’NİN ANAYASAL GELİŞMELERİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ BÖLÜM 1 TÜRKİYE’DE ANAYASA GELİŞMELERİNE GENEL BAKIŞ I –Osmanlı İmparatorluğu Dönemi23 II –Millî Mücadele Dönemi25 III –Cumhuriyetin İlânı28 IV –1924 Anayasası29 1.Hükûmet Sistemi29 2.Anayasanın Sertliği30 3.Lâiklik31 4.Kamu Hü...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi
Yazar: Merih ÖDEN
AH047 Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi Dr. Merih ÖDEN 2003 Baskı, 412 Sayfa ISBN 975-464-271-0 Eşitlik ilkesini nasıl yorumlayıp uyguladığının araştırılması amaçlanmaktadır. Hemen belirtelim ki, 1961 ve 1982 Anayasalarında eşitlik ile ilgili başka bazı hükümlerde yer almaktadır. Ama, biz eşitlikle ilgili özel hüküm ilişkisi içinde genel eşitlik ilkesi ile ilgileri ölçüsünde değineceğiz (Önsöz'den). Kitabın İçindekiler; Eşitlik Kavramı, Tarihsel Gelişim, Eşitlik İlkesinin Hukuki Çerçevesi, E...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Türk Anayasa Hukukunda Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi
Yazar: Cengiz ARIKAN
AH154 Türk Anayasa Hukukunda Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi Dr. Cengiz ARIKAN 2011/09 Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-975-464-609-2 Kitapta yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi ülkemiz açısından incelenmiştir. Anayasa Mahkemesi kararları ayrıntılı olarak ele alınmış ve ayrıca yabancı ülkelerdeki gelişmelerde incelenmiştir. Kitap ülkemizde bu konuda yazılmış ilk monografi niteliğindedir ve önemli bir eksikliği doldurmaktadır. Konu Başlıkları Devletin Hukuki Fonksiyonları Yasama Yetkisinin...
33,00 TL 29,70 TL
Anayasa Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH110 Anayasa Hukukuna Giriş  (Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku) Kemal GÖZLER 2019/06 28. Baskı, 408 Sayfa ISBN  978-605-327-904-4 Anayasa Hukukuna Giriş adlı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir "ders kitabı"dır. O nedenle fazla kalın olmamasına özen gösterilmiştir. Bununla birlikte kitap, gerek anayasa hukukunun genel esasları, gerekse Türk anayasa hukuku konularının hepsini kapsamaktadır. Kitapta konular üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabile...
35,00 TL
-10%
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Bülent TANÖR, Necmi YÜZBAŞIOĞLU
AH055 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku Bülent TANÖR - Necmi YÜZBAŞIOĞLU 2019/09 19. Baskı, 566 Sayfa, ISBN 978-605-242-468-1 "Türk Anayasa Hukuku" kitabının onuncu basısında 2010 anayasa değişikliklerinin işlendiği kapsamlı güncelleştirme yapılmıştır. Bu basıda, sadece, bu arada yenilenen anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunla getirilen bazı değişiklikler işlendi. (Önsöz’den) Kitabın Konu Başlıkları Anayasanın Oluşumu · Askeri Müdahale ve Rejim · Anayasa Ya...
72,50 TL 65,25 TL
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Yavuz ATAR
AH190 Türk Anayasa Hukuku Prof. DR. Yavuz ATAR 2019/09 13. Baskı, 440 Sayfa ISBN 978-975-02-5671-4 Kitapta, hukuk fakülteleri programlarında yer verilen anayasa hukuku derslerinin önemli bir kısmını oluşturan Türk Anayasa Hukukuna ilişkin konular incelenmektedir. Konular açıklanırken örneklere, mahkeme kararlarına, doktrindeki görüşlere de yer verilmiş ve tartışmalı sorunlar hakkında çözüm önerileri sunulmuştur. Bilindiği üzere Anayasada 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edi...
54,00 TL
Türk Anayasa Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH079 Türk Anayasa Hukukuna Giriş Kemal GÖZLER 2019/06 15. Baskı, 384 Sayfa ISBN 978-605-327-896-2 KİTABIN BÖLÜMLERİ Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri Bölüm 4: Temel İlkeler Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler Bölüm 6: Siyasî Partiler Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni Bölüm 10: Yasama Fonksiyonu Bölüm 11: TBMM’nin Gö...
25,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Kemal GÖZLER
AH141 Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları Kemal GÖZLER 2019/06 9. Baskı, 438 Sayfa ISBN 978-605-327-897-9 Kitabın konu başlıkları Atıf Usülleri Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler Temel İlkeler Temel Hak ve Hürriyetler Siyasi Partiler TBMM Üyelerinin Seçimi TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü Bankalar Kurulu...
42,00 TL
-10%
Türk Anayasa Hukukunda Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
AH126 Türk Anayasa Hukukunda Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı (Dünü - Bugünü) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 2010 Baskı, 358 Sayfa ISBN 978-975-464-550-7 Bu araştırmada, Anayasa hukukumuzda yargı fonksiyonu, bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusu irdelenmeye çalışılmış, karşılaştırmalı hukuk ve uygulama açısından, yargının bağımsız ve tarafsız olup olmadığı tetkik edilmiştir. Toplumumuz, askeri/toprak ağırlıklı Osmanlı bakiyesi toplumundan tek parti rejimine, oradan liberalizme, sonra da demo...
42,00 TL 37,80 TL
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Atilla ÖZER, Attila ÖZER
AH162 Türk Anayasa Hukuku Türklerin Devlet Anlayışı ve Anayasal Yapılanma Prof. Dr. Attila ÖZER 2012/01 Baskı, XVI+266 Sayfa  ISBN  978-605-5593-69-8...
16,50 TL
Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları
Yazar: Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK, Tevfik Sönmez KÜÇÜK
AH193 Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK - Ar. Gör. Tevfik Sönmez KÜÇÜK 2013/03 Baskı, VI+210 Sayfa ISBN 978-605-4354-76-4 ...
15,00 TL
Gösterilen: 1 ile 13 arası, toplam: 13 (1 Sayfa)