Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Boşanma Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME127 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Hazırlanmış Bilimsel Açıklama ve Son İçtihatlar Boşanma  Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2019/01 8. Baskı, 1529 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0389-0 Kitabın Temel Konu Başlıkları Birinci Kısım:  Genel Hükümler İkinci Kısım:  Özel Boşanma Sebepleri Üçüncü Kısım:  Genel Boşanma Sebepleri Dördüncü Kısım:  Boşanma Davasının Konusu Beşinci Kısım:  Boşanma Davalarında Geçici Önlemler Altıncı Kısım:  Boşanma Kararının Sonuçları Yedinci ...
255,00 TL
İş Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
İS175 4/4/2015 tarih ve 6645 sayılı Yasa ile Değişik İş Kanunu Şerhi (Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat) Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2015/05 4. Baskı, 2706 Sayfa, 2 Cilt, Takım ISBN 978-975-464-325-1...
371,00 TL
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Yazar: Müjdat ŞAKAR
İS292 Meslek Yüksekokulları İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR 2018/09 11. Baskı, XXVIII+330 Sayfa ISBN 978-605-242-239-7 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku öğrenimi, ülkemizde son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Sosyal bilimler alanında eğitim ve öğretim veren fakülte ve yüksek okulların hemen her bölümünün, ayrıca teknik bilimler alanındaki mühendislik fakültelerinin programlarında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersine yer verilmektedir. Zira bu okullardan ...
33,33 TL
ABD ve Türk Hukukunda Medeni Ceza
Yazar: İbrahim GÜL
ST090 ABD ve Türk Hukukunda Medeni Ceza Dr. İbrahim GÜL 2015/04 Baskı, 474 Sayfa ISBN 978-975-464-961-1  Türk hukukundaki tazminatın birincil olarak telafi işlevine hizmet edeceği anlayışının aksine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hukukunda tazminatın hem telafiye hem de önleme ve cezalandırmaya hizmet edeceği kabul edilmektedir. Bu düşüncenin temelinde sorumluluk hukukunun işlevleri yatmaktadır. Bu nedenle sorumluluk hukukunun işlevleri ile haksız fiilin yaptırımı olan tazminatın işlevleri ar...
70,00 TL
Aile Hukuku Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Emin ŞAHİN
ME088 Açıklamalı – Uygulamalı – İçtihatlı Aile Hukuku Davaları Emin ŞAHİN 2012/10 2. Baskı, XXII+1688 Sayfa Ciltli  ISBN 978-605-1460-00-0   Kitapta, Aile Mahkemelerinde görülen, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar, Evlenmeye İzin Davası, Evlenme Talebinin Reddine İtiraz Davası, İddet Müddetinin (Bekleme Süresinin) Kaldırılması Davası, Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi Davası, Mutlak Butlan Davası, Nisbi Butlan Davası, Boşanma Davaları, Boşanmada Davasında Ayrılık Kararı Verilmesi, Ayrılık Karar...
140,00 TL
İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması Ücretsiz Kargo
Yazar: Mesut BALCI
İS265 İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması Mesut BALCI 2018/03 3. Baskı, 1386 Sayfa Ciltli, ISBN 978-605-05-269-5 Gelişmekte olan ülkemizde sanayileşme ile birlikte çalışanişçi sayısının artması, buna karşın işgüvenliği ile ilgili olarak alınanönlemlerin yeterli olmaması nedeniyle iş kazaları ve meslek hastalıklarınıngeçmiş yıllara göre arttığı bir gerçektir. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili tazminat davaları,uygulamada bilirkişi rap...
232,00 TL
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Uymamanın Sonuçları
Yazar: Ali EKİN
İS328 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Uymamanın Sonuçları (İşveren Açısından) Ali EKİN 2010 Baskı, 152 Sayfa  ISBN 978-975-464-573-6 Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ihtiyaçlar hızla artmaktadır. Çalışmada iş sağlığı ve güvenliğinin önemi vurgulanarak, işverenin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde karşılaşacağı yaptırımlar üzerinde durulmuştur. Bu yaptırımlar Doktrindeki görüşler ve Yargıtay’ın konuyla ilgili kararları ışğı a...
33,00 TL
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
İS231 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Yeni İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları) Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2010 Genişletilmiş 2. Baskı, 1748 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-975-464-397-8 ...
116,00 TL
Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa KICALIOĞLU
ST092 Haksız Fiillerden Doğan Tazminat Davaları  Mustafa KICALIOĞLU 2015/07 Baskı, 882 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-979-6 ...
163,00 TL
İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ücretsiz Kargo
Yazar: Şahin ÇİL
İS639 İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve 7036 s. İ.M. K Uygulaması, Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar, İş Güvencesi Şahin ÇİL 2018/05 Baskı, 482 Sayfa ISBN 978-605-05-0308-1...
116,00 TL
Objektif Manevi Zarar Teorisi Açısından Manevi Tazminat
Yazar: Ayşe Dilşad KESKİN
BH447 Objektif Manevi Zarar Teorisi Açısından Manevi Tazminat Yrd. Doç. Dr. A. Dilşad KESKİN 2016/08 Baskı, 404 Sayfa ISBN 978-605-05-0079-0  Sorumluluk hukukunun şüphesiz en problemli alanlarından biri, manevî zarar ve bu zararın giderilmesi meselesidir. Zararın, fark teorisi çerçevesinde ve mal varlığı zemininde açıklanmaya çalışıldığı hukukî yapı içerisinde manevî zarar, her zaman tereddütle yaklaşılan, belirsiz ve tehlikeli bir kavram olarak kenarda kalmış, sistematik açıdan maddî zararla bi...
70,00 TL
Götürü Tazminat
Yazar: Tuba BİRİNCİ UZUN
ST096 Götürü Tazminat Dr. Tuba BİRİNCİ UZUN 2015/09 Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-975-464-985-7 ...
61,00 TL
Haksız Tutuklama Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarının  Hukuki Dayanağı ve Tazminat Davalarında Usul
Yazar: Emrah ÖZTÜRK
CU243 En Son Değişikliklerle Güncellenmiş  AİHM- Yargıtay ve AYM Kararları Işığında Haksız Tutuklama Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarının Hukuki Dayanağı ve Tazminat Davalarında Usul Emrah ÖZTÜRK 2015/05 Baskı, 368 Sayfa ISBN 978-975-464-967-3  KİTABIN ANA KONU BAŞLIKLARI KORUMA TEDBİRLERİ SEBEBİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARININ HUKUKİ DAYANAĞI KORUMA TEDBİRLERİ SEBEBİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARI VE BUNA İLİŞKİN USUL...
70,00 TL
İş Hukukunda Üçlü İlişkiler
Yazar: Osman Güven ÇANKAYA, Şahin ÇİL
İS194 İş Hukukunda Üçlü İlişkiler Osman Güven ÇANKAYA – Şahin ÇİL 2011/04 3. Baskı, 754 Sayfa  ISBN 978-975-464-366-4 ...
79,00 TL
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki Ücretsiz Kargo
Yazar: Mesut BALCI, Birol SONER, Bahri AYDOĞAN, Ahmet YENER
İS636 İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki Mesut BALCI- Birol SONER- Bahri AYDOĞAN- Ahmet YENER 2018/03 Baskı, 852 Sayfa ISBN 978-605-05-213-8...
209,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 31 (3 Sayfa)