Muhammet ÖZEKES

Sırala:
Göster:
-10%
100 Soruda İSTİNAF ve TEMYİZ
Yazar: Muhammet ÖZEKES
UH255 100 Soruda Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İSTİNAF ve TEMYİZ Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2016/05 Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 3. Baskı, 146 Sayfa ISBN 978-605-05-0096-7 ...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı
Yazar: Muhammet ÖZEKES
UH053 Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES 2003 Baskı, 362 Sayfa,   ISBN 978-975-295-259-1...
42,00 TL 37,80 TL
Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
UH195  Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2019/10 7. Baskı, 669 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7820-51-8 Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktadır. Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı'nın altıncı basısının tükenmesi üzerine yedinci bası yayına hazırlanm...
70,00 TL
İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES, Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
İİ230 İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ / Prof. Dr. Oğuz ATALAY / Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN / Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2019/10 6. Baskı, 588 Sayfa, Cilti ISBN 978-605-7820-43-3 Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının beşinci basısının tükenmesi üzerine altıncı bası yayına hazırlanmıştır. Bu basıda da asıl amaç, icra ve iflas hukuku bilgisinin lisans sevi...
65,00 TL
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN
UH047 Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES - Doç. Dr. Mine AKKAN 2019/10 21. Baskı, 449 Sayfa ISBN 978-605-7820-70-9 "Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar" kitabının son basısının tükenmesi üzerine yeni basının hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Medeni usul hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştırmak, somut olaylarda Kanun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanması bilgi ve becerisini öğrencile...
35,00 TL
İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES
İİ057 İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ – Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2019/10 19. Baskı, 407 Sayfa, ISBN 978-605-7820-71-6 İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının onsekizinci basısı tükenmiş olduğundan yeni bası olarak ondokuzuncu basıyı yapmak gerekmiştir. Bu basıda kitabın temel sistematiği ve yapısı muhafaza edilmiştir. Kitabın bu basısında daha güncel kararlar işlenmiş, mevzuattaki değişiklikler çerçevesinde gerekli değişiklikler yapılmış, takip örnekle...
35,00 TL
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2019/10 13. Baskı, 423 Sayfa ISBN 978-605-7820-44-0 Medenî Usûl Hukuku Temel Bilgiler kitabında medenî usûl hukukunun temel kavram ve kurumları, yargılama hukukuna ilişkin temel kurallara yer verilmeye çalışılmış. Kitabın öncelikli amacı, hukukçu olmayan ancak, medenî usûl hukuku hakkında bilgi sahibi olmak isteyen veya bu bilgiye ulaşmaları zorunlu olanlara özet, kısa, tartışmalara g...
32,50 TL
İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
İİ124 İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler   Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2019/10 16. Baskı, 349 Sayfa ISBN 978-605-7820-52-5 İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler kitabının on beşinci basısının kısa sürede tükenmiş olması sebebiyle bir yıl içinde on altıncı basıyı yapıyoruz. Bu basıda, özellikle 7155 sayılı "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun" ile abonelik sözleşmelerinden ka...
32,50 TL
Temel Hukuk Bilgisi
Yazar: Muhammet ÖZEKES
HT034/HY897 Sorular - Şemalar - Örneklerle Temel Hukuk Bilgisi Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2019/09 10. Baskı, 394 Sayfa ISBN 978-605-7820-97-6 KİTABIN KONU BAŞLIKLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HAK HUKUK HUKUK KURALI HUKUKUN UYGULANMASI HUKUKTA YAPTIRIM VE HAKLARIN KORUNMASI UYUŞMAZLIK-UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE HAK ARAMA YARGI TEŞKİLATI VE YARGILAMA FAALİYETİ BAZI ÖNEMLİ TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR HUKUKTA METOD HUKUKÇU KİMLİĞİ VE HUKUKTA ETİK PRATİK ÇALIŞMALAR VE UYGULAMALAR...
40,00 TL
Medenî Usûl Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN, Hülya TAŞ KORKMAZ
UH061 Medenî Usûl Hukuku Editörler: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES - Doç. Dr. Mine AKKAN - Doç. dr. Hülya TAŞ KORKMAZ 2017/03 15. Baskı, 2990 Sayfa, 3 Cilt, Takım, ISBN 978-605-152-483-2...
416,67 TL
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Yazar: Ömer EKMEKÇİ,Muhammet ÖZEKES,Murat ATALI, Vural SEVEN
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ, Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Prof. Dr. Murat ATALI, Prof. Dr. Vural SEVEN 2019/11 2. Baskı, 448 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-51-0 Kitabın ilk basısının kısa sürede tükenmesi ve bu arada ortaya çıkan yeni gelişmeleri aktarmak amacıyla, çalışmamızın ikinci basısı hazırlanmıştır. Bu basıda yeni bir sistematiğe gidilmiş, kitap temelde üç bölüme ayrılmış, ilk bölümde, arabuluculuğun temel kavram ve ilkeleri ile genel hükümleri ele alınmış;...
65,00 TL
İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler
Yazar: Muhammet ÖZEKES
İİ164 İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler Muhammet ÖZEKES 2009 Baskı, 274 Sayfa,   ISBN 978-605-5633-080  ...
35,00 TL
7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler
Yazar: Muhammet ÖZEKES
7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler Editör : Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/12 1. Baskı, 208 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7909-33-6 7101 sayılı Kanunla farklı kanunlarla birlikte İcra ve İflas Kanunu'nda da önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin içinde en önemlisi iflas erteleme kurumu yerine konkordatonun yeniden düzenlenmiş olmasıdır. Keza yine 7101 sayılı Kanunla elektronik tebligat konusunda bazı yeni hükümler getirilmiştir....
60,19 TL
COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu Ücretsiz Kargo
Yazar: Muhammet ÖZEKES
COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu Editör: Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2020/06 1. Baskı, 1053 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-789-955-0 "Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu" adıyla çıkan bu kitap, konuyla ilgili tüm (en azından güncel) hukuki sorunları birlikte ele almayı amaçlayan bir çalışmadır. Ülkemizde henüz bu şekilde bir çalışma mevcut değildir; Dünya'da da örneğine az rastlanır bir çalışma niteliğindedir. Kitapta, sorun sadece bir yönü ve bir boyutu ile değil, genel hukuk bakış açısı yanında, özel...
140,00 TL
Gösterilen: 1 ile 14 arası, toplam: 14 (1 Sayfa)