İnşaat Sözleşmeleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Vehbi Umut ERKAN
ISBN: 9786050508093
850,00 TL 1.000,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Vehbi Umut ERKAN
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 739

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2019-2020 akademik yılı Bahar Döneminde verdiğim “İnşaat Hukuku” yüksek lisans dersinde öğrencilerime, inşaat sözleşmelerine ilişkin derste hazırlayacakları sunumları makale haline getirme fikrini bahsettiğimde, gözlerindeki parıltıyı ve heyecanı görmek, beni bu çalışmayı hazırlamaya yönelten en büyük faktör olmuştur. Açıkçası bu şekildeki bir çalışma, benim için de bir ilk olacağından öğrencilerimle birlikte aynı heyecanı paylaştığımı ifade etmek isterim.

Bu çalışmada bir dönem boyunca, inşaat sözleşmelerine ilişkin tartışmalı konuların sınıfta yapılan sunum hallerinin genişletilip, sunumlar esnasında yoğun ve nitelikli tartışmalar ve eleştiriler neticesinde oluşturulan makaleleri yer almaktadır. Makalelerin her birinin konusu, doktrinde ve uygulamada önem arz eden ve sıklıkla tartışma konusu haline getirilen inşaat sözleşmelerinin çeşitli yönlerini ve meselelerini içermektedir. Bu itibarla çalışmamızın gerek doktrine gerekse uygulamaya faydalı olacağına inancım tamdır. 

Çalışmamızın ortaya çıkmasında aslan payı öğrencilerime aittir. Gerçekten de öğrencilerimin hepsi makalelerini hazırlarken yoğun bir emek sarf etmiştir. Özellikle pandemi nedeniyle kütüphane ve kaynaklara erişimin kısıtlı olmasına rağmen, en üst düzeyde çaba göstererek gerekli kaynak çalışmasını yapmışlar ve akademik teamüllere uyarak çalışmalarını hazırlamışlardır

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  

Obligations of the Landowner in Construction Agreement in  

Return for Land Share

Ahmed Selim AKAL 13

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE İFANIN İMKÂNSIZLAŞMASI VE YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ  

Impossibility of Performance and the Death of the Contractor in Construction Contracts

Aslı BALCI 45

İNŞAAT HUKUKUNDA BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI  

Bank Letters of Guarantee In Turkish Law

Aysel ALTAŞ 73

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUĞU (TBK m. 474-478)  

Liability of the Contractor for Defect in Construction Contracts

Ayşenur ŞİMŞEK 135

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM BORCU  

Contractor's Oblıgatıon of Startıng The Work In Tıme And Contınue Debt In The Constructıon Contracts

Elif TUNA 205

YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİ  

Contractor’s Mortgage

Fatih SAĞLIK 233

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ESERİN YOK OLMASI SEBEBİYLE  SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Gül Ece KARAUZ 257

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN DÖNÜLMESİ  DURUMUNDA HAKSIZ YAPIYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI  

Rescission of the Construction Contracts Under the Provisions Related to the Illegal Structure Implementation

İrem DOSTUOĞLU 289

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  

The Liabilities of the Contractor in Constructı̇on Contract  

In Return for Flat

Melike ARIK 317

GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  

Construction Agreement in Return for Profit

Merve Aydınöz-Doğucan Fırat Arslantürk 359

FIDIC TİP SÖZLEŞMELERİ  

Fidic Suite of Contracts

Merve Nur Köroğlu 419

KAMU İHALE MEVZUATINA TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SONA ERME  

Termination of Construction Contracts Subject to Public Procurement Legislation

Merve YALVAÇ 457

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL  

Form in Constructıon Contracts

Metin SÜRER 509

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DÖNMENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ  

The Effect of the Cancellation of ‘Construction Contract in Return for Flat’ to Third Parties

M. Harun KILIÇ 535

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ESERİN AYIPLI İFA EDİLECEĞİNİN TESLİMDEN ÖNCE ANLAŞILMASI  

Defective Performance Becoming Evident Before Delivery  In Construction Contracts

Musa Safa SARI 565

YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE EKSİK İŞ  

Deficient Work In Construction Contracts According To  The Supreme Court Decisions

Ongun Ekin İNCÜVEZ 621

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN ÖZEN GÖSTERME VE SADAKAT BORCU 

Duty of Loyalty and Care of Contractor in Constructıon Contrats

Selin Çağla TOPAKTAŞ 651

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 

The Legal Status of Constructıon Contract in Return For Land Share And Applıcable Provısıons

Av. Semin Çeğindir 679

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TAM TAZMİNAT KARŞILIĞI FESHİ 

Terminatıon Of The Constructıon Contract 

In Return For Compensatıon

Zeynep Zülal SÜRMELİ 709


Akıntürk, Turgut/ 

Ateş, Derya : Borçlar Hukuku Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri. İstanbul 2016

Antalya, O. Gökhan : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 3, İstanbul 2018

Aydemir, Efrail : Eser Sözleşmesi Ve İnşaat Hukuku, Ankara 2009

Büyükay, Yusuf : Eser Sözleşmesi, Ankara 2014

Coşkun, Mahmut : İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar. Ankara 2017

Demirsatan, Barış : Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Haksız Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul 2019

Develioğlu, H. Murat/ 

Pıchonnaz, Pascal/ 

Tercıer Pierre : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2016

Duman, İlker Hasan : İnşaat Hukuku. Ankara 2015

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2018

Gökyayla, Kadir Emre/

Zevkliler, Aydın : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2016

Gözütok Zeki /

Öztürk Muammer : Usul Ve Esaslarıyla EserSözleşmesi Uygulaması. Ankara 2018

Kaplan, İbrahim    : İnşaat Sözleşmeleri Hukuku Ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, Ankara 2013

Karadaş, İzzet : Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Ankara 2016

Kılıçoğlu, Ahmet  : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2016

Kırmızı, Mustafa : Eser Sözleşmesi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014

Kocaağa, Köksal    : İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014

Kostakoğlu, Cengiz  : İçtihatlı İnşaat Hukuku Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, İstanbul 2015

Oğuzman,M. Kemal/ 

Öz, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, İstanbul 2013

Seçer, Öz    : Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi, Ankara 2020

Uygur, Turgut : İnşaat Hukuku Sözleşmeden Doğan Borçlar ve Eser Sözleşmesi 1. Cilt, Ankara1997

Tandoğan, Haluk  : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İstanbul 2010

Yavuz, Cevdet    : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2014     


Çevrimiçi Kaynaklar :

1. https://www.sinerjimevzuat.com.tr/

2. https://karararama.yargitay.gov.tr/

3. https://www.mevzuat.gov.tr/

4. https://www.kazanci.com.tr/

5. https://www.servat.unibe.ch/dfr/

6. https://www.gesetze-iminternet.de/


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar