İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Geri Göndermeme İlkesi Bağlamında Mültecilere Uygulanabilirliği

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Macit AKMAN
ISBN: 978-605-7622-75-4
Stok Durumu: Tükendi
30,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Macit AKMAN
Baskı Tarihi 2019/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Geri Göndermeme İlkesi Bağlamında Mültecilere Uygulanabilirliği

Macit AKMAN

2019/05 1. Baskı, 188 Sayfa

ISBN 978-605-7622-75-4


Yapılan bu çalışmanın üç bölümde incelenmesi uygun görülmüştür. İlk bölümde, uluslararası mülteci hukukunun sorunlarının temelinde yatan mülteci kavramı ve mülteci statüsünün belirlenmesi konuları ele alınacaktır. İkinci bölümde, ilk olarak 1951 Sözleşmesi'nde mültecilere tanınan hak ve özgürlükler açıklanacaktır. Çalışmanın son bölümü olan üçüncü bölümde ise, İHAS'ta düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin, İHAS sisteminin en önemli unsuru olan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin etkisi ile mültecilerin geri göndermeme ilkesi kapsamında korunmasına katkısı değerlendirilecektir.(GİRİŞTEN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   MÜLTECİ KAVRAMI VE STATÜSÜ 
   I. MÜLTECİ KAVRAMI
   A. İlticanın Genel Anlamda Göç Kavramından Ayrı Ele Alınmasını Gerektiren Hususlar
   B. Mülteci Kavramının Hukuksal Niteliği
   II. MÜLTECİ STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİ
   A. Mülteci Statüsüne İlişkin Değerlendirmenin Niteliği
   B. Mülteci Statüsünün Belirlenmesi Süreci


    İKİNCİ BÖLÜM 
    GERİ GÖNDERMEME İLKESİ VE TAMAMLAYICI KORUMA MEKANİZMASI OLARAK İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
    I. 1951 SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA MÜLTECİLERİN SAHİP OLDUKLARI TEMEL HAKLAR VE ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER
    A. Mültecilerin Sahip Oldukları Temel Haklar
    B. Uluslararası Mülteci Hukukuna Hakim Olan İlkeler
    II. TAMAMLAYICI KORUMA MEKANİZMASI İLE MÜLTECİLERİN KORUNMASI
    A. Tamamlayıcı Koruma Kavramı
    B. Tamamlayıcı Koruma Mekanizması Olarak İHAS


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     İHAM KARARLARINDA GERİ GÖNDERMEME İLKESİNİN YORUMLANMASI 
     I. İHAM'IN GERİ GÖNDERMEME İLKESİNİN UYGULANMASI BAKIMINDAN ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKUNA KATKI SAĞLAMASINA NEDEN OLAN TEMEL UNSURLAR
     A. İHAM Kararlarının Bağlayıcılığı ve Geri Göndermeme İlkesi Bakımından Etkisi
     B. İHAM'ın Sözleşme'yi Güncel Tutma Özelliği ve Geri Göndermeme İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi
     II. İHAM KARARLARI BAĞLAMINDA İHAS'TA DÜZENLENEN MUTLAK HAKLARIN GERİ GÖNDERMEME İLKESİ İLE BAĞLANTISI
     A. Geri Göndermeme Sonucunu Doğuran Bir Mutlak Hak Olarak İşkence Yasağı
     B. Yaşam Hakkı ve Geri Göndermeme İlkesi
     C. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı ve Geri Göndermeme İlkesi
     III. İHAM KARARLARI BAĞLAMINDA İHAS'TA YER ALAN AİLE HAYATI İLE İLGİLİ TEMEL HAKLAR ve GERİ GÖNDERMEME İLKESİ
     A. İHAS'ta Yer Alan Aile Hayatıyla İlgili Temel Hak ve Özgürlükler ve Mülteci Hakları İlişkisi
     B. İHAS 8.maddenin Geri Göndermeme İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi
     IV. İHAM KARARLARI BAĞLAMINDA İHAS'IN ÖNGÖRDÜĞÜ YARGISAL GÜVENCE SAĞLAYAN HAKLARIN GERİ GÖNDERMEME İLKESİ İLE BAĞLANTISI
     A. Adil Yargılanma Hakkı ve Geri Göndermeme İlkesi
     B. Etkili Başvuru Hakkı ve Geri Göndermeme İlkesi
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar