İrade Bozukluğunun Sonucu Olarak İptal Edilebilirlik

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim GÜL
ISBN: 9786050506105
Stok Durumu: Stokta var
63,75 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim GÜL
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İrade Bozukluğunun Sonucu Olarak İptal Edilebilirlik

Dr. İbrahim GÜL

2020/07 1. Baskı, 290 Sayfa

ISBN 978-605-05-0610-5


ÖNSÖZ


Bilimsel bir çalışma yapmak, o zamana kadar öğretideki görüşlerin ne olduğunun belirlenmesi ve farklı bir görüş ortaya konulmasını; yani kaynakların tüketilmesini zorunlu kılar. Dolayısıyla bilimsel bir eseri meydana getirmek çok yoğun çalışmaların sonunda ortaya çıkar. Aşkla yapılan çalışmanın sonunda bilime katkı sunmanın hazzı, bu yorgunlukları alıp götürür.

Bugüne kadar Türk hukukunda iptal edilebilirlik üzerinde bir eser yazılmamış olması, beni bu çalışmaya iten nedenlerden birisidir. Kıymetli hocam Prof. Dr. Şahin AKINCI bu konuyu önerdiğinde konunun çok kapsamlı olduğunu da belirtmişti. Hocamın ne demek istediğini, çalışmanın ilerleyen aşamalarında çok iyi anladım. Gerçekten iptal edilebilirlik kapsamlı olması yanında üzerinde yoğun tartışmaların da yapıldığı bir konudur. Bu konu üzerinde ne kadar çalışma yapılsa azdır. Umarım bu çalışma yeni çalışmaların kapısını aralar.

Her yazar, yazdıklarını beyin okuması ile gördüğünden çoğu zaman yazdığına kördür. Üstelik hata yapmayayım derken, bu eseri meydana getirmek de mümkün olmayabilirdi. Ne de olsa mükemmelliyetçilik, iyiliğin düşmanıdır.

Yoğun çalışmaların sonunda bu eser meydana getirilirken, başta ailem olmak üzere çok kişinin zamanını aldığım için üzgünüm. Maalesef bunlar yapılmadan eserin ortaya çıkması mümkün olamamaktadır. Eserin meydana gelmesinde katkıları olan Prof. Dr. Şahin AKINCI’ya, Prof. Dr. Şaban KAYIHAN’a ve Dr. Öğr. Üyesi Etem KARA’ya, İbrahim ÇALIŞKAN’a ve beni destekleyen ve burada adını anamadığım herkese ayrıca teşekkür ederim. 

Bilimsel çalışmalarımda, zamanlarını almam nedeniyle haklarını asla ödeyemeyeceğim oğlum Yiğit Arda GÜL’e ve kızım Begüm Nisa GÜL’e, sevgileri ile her zaman yanımda olan sevgili eşim Hülya GÜL’e ve bütün aileme, Yetkin Yayınevi sahibi Muharrem BAŞER’e ve dizgi çalışmalarında çok katkıları olan Yasemin AHMEDZADE’ye ve Murat BİKEÇ’e sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR 15

GİRİŞ 19

BİRİNCİ BÖLÜM

İPTAL EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI, TARİHSEL 

GELİŞİMİ VE ÇEŞİTLİ YABANCI HUKUKLARDA 

İPTAL EDİLEBİLİRLİK, DİĞER KAVRAMLARDAN AYRILMASI

I-  İPTAL EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI 29

A-  TERİM SORUNU  29

B-  İPTAL EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI VE DEĞİŞİK ANLAMLARI 37

1-  İptal Edilebilirlik Kavramı  37

2-  Öğretide İptal Edilebilirliğin Değişik Anlamları 41

a-  Geniş Anlamda İptal Edilebilirlik-Dar Anlamda İptal Edilebilirlik  41

b-  Düzelebilir Geçersizlik veya Bozulabilir Geçerlilik Anlamında İptal Edilebilirlik 42

c-  Gerçek Anlamı ile İptal Hakkı Doğuran - Gerçek Olmayan Anlamda Bir İptal Hakkı Doğuran İptal Edilebilirlik 44

3-  Beyanla Kullanılan-Dava Yoluyla Kullanılan İptal 

Edilebilirlik 45

C-  TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK İLE İPTAL EDİLEBİLİRLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ 47

II- İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 49

A-  ROMA HUKUKU’NDA BAZI KAVRAMLAR İLE İPTAL HAKKI ARASINDAKİ İLİŞKİ 50

B-  MUNZINGER TASLAĞI  56

C-  VON WYSS’IN GÖRÜŞLERİNİN 1879 TARİHLİ OR TASLAĞINDA YER ALMASI 59

III- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İPTAL EDİLEBİLİRLİK 60

A-  FRANSIZ HUKUKU 60

B-  ALMAN HUKUKU 62

C-  AVUSTURYA HUKUKU 64

D-  İSVİÇRE HUKUKU 65

E-  COMMON LAW’DA İPTAL EDİLEBİLİRLİK 66

F-  İSVİÇRE BORÇLAR KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN “OR 2020” TASLAĞI 68

G-  AVRUPA ORTAK SÖZLEŞME HUKUKU İLKELERİ

 (THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT 

LAW-PECL) 71

IV- İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİN YAKIN KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ 72

A-  YOKLUKTAN AYIRT EDİLMESİ 74

B-  KESİN GEÇERSİZLİKTEN AYIRT EDİLMESİ 77

C-  EKSİKLİKTEN (NOKSANLIKTAN) AYIRT EDİLMESİ 83

D-  YAZILMAMIŞ SAYILMADAN AYIRT EDİLMESİ 87

E-  SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN FESİH, DÖNME 

VE GERİ ALMADAN AYIRT EDİLMESİ  93

F-  HUKUKİ İŞLEMLERİN TAHVİLİNDEN AYIRT

EDİLMESİ 97

İKİNCİ BÖLÜM

İPTAL HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE 

ÖZELLİKLERİ

V- İPTAL HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 99

A-  İPTAL (BOZULABİLİR GEÇERLİLİK) GÖRÜŞÜ 101

B-  DÜZELEBİLİR GEÇERSİZLİK GÖRÜŞÜ 109

C-  BÖLÜNMÜŞ GEÇERSİZLİK GÖRÜŞÜ  117

D-  YARGITAY’IN BENİMSEDİĞİ GÖRÜŞ 119

E-  İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN BENİMSEDİĞİ 

GÖRÜŞ 122

F-  OR 2020’YE GÖRE İPTAL HAKKININ HUKUKİ 

NİTELİĞİ 123

G-  GÖRÜŞÜMÜZ 123

VI- İPTAL HAKKININ ÖZELLİKLERİ 125

A-  TEK TERAFLI BEYANLA SONUÇLARINI 

DOĞURMASI 125

B-  HÜKÜM VE SONUÇLARINI DOĞURABİLMESİ İÇİN MUHATABA ULAŞMASININ YETERLİ OLMASI 127

C-  YENİLİK DOĞURAN HAK OLMASI 128

1-  Genel Olarak  128

2-  İptal Hakkının Yenilik Doğuran Hak Olmasının 

Sonuçları 129

a-  İptal Beyanının Şarta Bağlı Yapılamaması 129

b-  İptal Hakkının Kullanmakla Tükenmesi 131

c-  İptal Hakkının Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olması 135

D-  İPTAL HAKKINI SADECE İRADESİ BOZULANIN KULLANABİLMESİ 138

E-  İPTALİN GEÇMİŞE ETKİLİ SONUÇLARININ 

OLMASI 143

F-  İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİN HÂKİM TARAFINDAN KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALINAMAMASI 144

G-  İPTAL HAKKININ MİRASÇILARA GEÇMESİ 146

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İPTAL HAKKININ KULLANILMASI VE SONA ERMESİ 

VII- İPTAL HAKKININ KULLANILMASI  147

A-  GENEL OLARAK  147

B-  İPTAL BEYANI 148

1-  Genel Olarak  148

2-  İptal Beyanında Bulunması Gereken Unsurlar 149

3-  Açık veya Örtülü İptal Beyanı 152

4-  İptal Beyanının Şekli 153

5-  İptal Beyanında Bulunacak Kişi 154

6-  İptal Beyanının Yöneltileceği Kişi 155

7-  İptal Beyanında Bulunulması Gereken Nispi ve 

Mutlak Süre 157

C-  KISMİ İPTAL BEYANI 166

1-  Genel Olarak  166

2-  Yanılma Halinde Kısmi İptal Beyanı 168

3-  Aldatma ve Korkutma Halinde Kısmi İptal Beyanı 170

D-  DAİMİ DEF’İ HAKKI 174

E-  İPTAL HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI 176

VIII- İPTAL HAKKININ SONA ERMESİ 186

A-  GENEL OLARAK 186

B-  SÖZLEŞMENİN İRADİ ONANMASI 188

C-  SÖZLEŞMENİN YASAL ONANMASI 196

D-  İPTAL HAKKINDAN VAZGEÇME 199

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İPTAL HAKKINI KULLANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 

IX- İPTAL HAKKINI KULLANMANIN HUKUKİ 

SONUÇLARI 203

A-  GENEL OLARAK 203

B-  SÖZLEŞMENİN KESİN GEÇERSİZLİĞİ 204

1-  Genel Olarak  204

2-  Kesin Geçersizlik 205

3-  Kısmi Kesin Geçersizlik 206

a-  Yanılmada Kısmi Kesin Geçersizlik 209

b-  Aldatma ve Korkutma Halinde Kısmi Geçersizlik 211

4-  Geçersizliğin Geçmişe Etkili Olması 214

5-  İptal Hakkının Sürekli Edimli Sözleşmelerde Geleceğe Yönelik Etkisi 215

C-  EDİM YOLUYLA ZENGİNLEŞMENİN GİDERİLMESİ 220

1-  Genel Olarak  220

2-  Edim Nedeniyle Zenginleşmenin Mülkiyete, Haksız Zilyetliğe ve Sebepsiz Zenginleşme Dayalı Giderilmesi 223

3-  Sözleşme Hukuku Kurallarına (Dönüşüm Teorisi) Göre 

Edim Nedeniyle Zenginleşmenin Giderilmesi 230

4-  Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımının Başlangıcı

Sorunu 236

D-  ZARARLARIN TAZMİNİ 239

1-  Genel Olarak 240

2-  Tazminat Sorumluluğunun Hukuki Dayanağı 242

3-  Olumsuz Zararın Tazmini 248

a- Olumsuz Zarar Miktarı 250

b- Olumsuz  Zararların Tazmin Edilebilirliği 253

4-  Yanılmada ve Korkutmada Özel Durumlar  256

a-  Yanılanın Karşı Taraftan Tazminat Talep Etmesi 256

b-  Korkutulanın Üçüncü Kişinin Korkutmasında 

Hakkaniyet Sorumluluğu 257

5-  Üçüncü Kişinin Aldatmasında ve Korkutmasında 

Müteselsil Sorumluluk 258

6-  İptal Hakkını Kullanmanın Tazminat Sorumluluğuna 

Yol Açmaması 258

a-  Yanılanın Yanılmasında Kusurunun Olmaması 258

b-  Karşı Tarafın Yanılmayı Bilmesi veya Bilmesinin Gerekmesi 261

X- SONUÇ 265

KAYNAKÇA 271

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar