İş Hukukunda İşçilik Alacakları ve Tazminat Davaları (Örnek Dilekçeler ve Bilirkişi Raporları)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750274473
227,70 TL 253,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 856

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda; kıdem, ihbar, ücret, fazla mesai hafta sonu ve bayram tatil alacakları, yıllık izin ücreti, maddi ve manevi tazminatlar, toplu iş sözleşmesi ve sendikal tazminatlar talep edilebilmektedir.

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiştir.

Yaşanan bu köklü değişimler sonucunda hazırlanan kitap, bilirkişiler, arabulucular ve hukukçular için önemli bir rehber niteliğindedir. Kitapta; örnek dilekçeler ile uygulamada iş mahkemesi dosyalarına sunulmuş, en az 15 yıl ve daha uzun süredir bilirkişilik görevini icra eden uzman bilirkişilerce hazırlanan ve hesaplamaları gösterir bilirkişi raporları, konularına göre ayrılarak konu başlıklarıyla tasniflenmiştir. Özellikle örnek bilirkişi raporlarıyla, okuyucunun inceleme ve araştırma metotlarını yasal mevzuatla birlikte değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Tanım ve Kavramlar
Örnek Dilekçeler
Bilirkişi Raporları
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Sunuş  7
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
TANIM VE KAVRAMLAR
I. İŞÇİ ALACAKLARI VE TAZMİNATLAR – GENEL BİLGİLER  23
A. Ücret  23
B. Kıdem Tazminatı  28
C. İhbar Tazminatı  29
D. Yıllık İzin Alacağı  31
E. Fazla Mesai, Hafta Sonu ve Tatil Ücreti  33
F. Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikadan Kaynaklanan Tazminatlar  34
G. İbra Sözleşmesi  35
II. İŞ HUKUKU DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK  48
A. Genel Bilgiler  48
İkinci Bölüm
ÖRNEK DİLEKÇELER
HAKSIZ FESİH  57
ARABULUCULUKTA ANLAŞAMAMA – İŞÇİ ALACAKLARI – 100 TL (KISMİ DAVA, FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA)  59
ARABULUCUDA ANLAŞAMAMA – EMEKLİLİK – KIDEM TAZMİNATI  60
İŞTEN ALACAK – DOKTOR  61
İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ  64
İŞVERENİN İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ – EKSİK ÜCRET ÖDEMESİ – ÖDENMEYEN ALACAKLAR  66
PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ GEREKÇE GÖSTERİLEREK HERHANGİ BİR İHTAR YAPILMADAN İŞ AKDİNE SON VERME  68
İŞE İADE DAVASI – ÖRNEK DİLEKÇE  70
İŞE İADE CEVAP DİLEKÇESİ  71
İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ  76
İŞÇİ ALACAKLARI – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  78
KIDEM VE ÜCRET HESABI – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  80
ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI ZAMANAŞIMI İTİRAZI  81
EKSİK HARÇ İKMALİ –ISLAH DİLEKÇESİ  82
DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ  83
YENİLEME DİLEKÇESİ  85
CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI DİLEKÇESİ  86
ISLAH DİLEKÇESİ  87
İŞVERENİN İŞ AKDİNİ FESHİ – HİZMET TESBİTİ  89
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ – İŞE İADE DAVASI  91
DAVAYA CEVAP DİLEKÇESİ – BELEDİYE  93
İSTİNAF – İŞE İADE – I  94
İSTİNAF – İŞE İADE – II  96
İSTİNAF DİLEKÇESİ – İŞCİ ALACALARI  98
Üçüncü Bölüm
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
I. İŞ AKDİNİN FESHİ – TAZMİNAT HESAPLAMALARI (İŞÇİ VE İŞVERENLER )  101
TEKNİK SERVİS – İŞÇİ ALACAKLARI HESAPLANMASI RAPORU  101
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ – DAVALI BELEDİYE  105
GEÇİCİ KORUMA REJİMİ KAPSAMINDA YAPILAN HİZMET PERSONELİ ALIMI – (5018 VE 4734 SAYILI YASA )  109
BİREYSEL BANKACILIK SATIŞ YÖNETİCİSİ  112
DAVACININ DAVA DIŞI ŞİRKETLERDE GEÇEN ÇALIŞMALARI  115
YEMEKHANEDE HİZMETLİ – TAZMİNAT HESAPLAMA  120
OPENET MAKİNE USTASI  123
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANI – İŞCİLİK ALACAKLARI  128
TAŞERON FİRMA İŞÇİSİ  131
ÖN BİLİRKİŞİ RAPORU – FAİZ HESABI – ÖDEME SELGELERİ  134
ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ  136
İHBARSIZ VE TAZMİNATSIZ OLARAK İŞTEN ÇIKARILMA – YASAL HAKLAR  140
İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN HAKLI OLARAK FESHİ – İHTARNAME  145
ÜCRET FARKI – İKRAMİYE – PRİM ALACAĞI  150
İŞ AKDİ DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN İHBARSIZ VE TAZMİNATSIZ FESHİ – SATIŞ TEMSİLCİSİ  153
BOZMA İLAMINDA BELİRTİLEN HUSUSLARDA EK RAPOR – FAZLA MESAİ – İSPAT  157
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ VE İŞTEN ALACAK – KAPICILIK HİZMETİ  159
ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEF’İ İLE FAZLA MESAİ ÜCRETİ YÖNÜNDEKİ İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLEREK EK RAPOR  162
ARA KARARINDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ DAVALI VEKİLİNİN ZAMANAŞIMI İTİRAZI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK EK RAPOR ALINMASI  166
İŞ AKDİ DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN, İHBARSIZ, TAZMİNATSIZ VE HAKSIZ OLARAK FESHİ – SGK KAYITLARI  170
ŞOFÖR – İŞ AKDİ FESHİ  176
PUANTÖR – TAZMİNATSIZ OLARAK FESİH  181
İŞİN MEVSİMLİK OLMASI – FESİH  186
SGK – AYLIK KAZANÇLARININ EKSİK BİLDİRİLMESİ – FESİH  189
KAPORTA İŞÇİSİ – TAZMİNAT HESAPLAMASI  195
ÇALIŞTIĞI SÜRE İÇİNDE İKİ VARDİYA HALİNDE GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞMA– TAZMİNAT HESAPLAMASI  201
NOTER TASDİKLİ SÖZLEŞME – TAZMİNAT HESAPLAMASI  205
İŞYERİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK KESİNTİSİZ ÇALIŞMA – İŞ AKDİ DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK, İHBARSIZ VE TAZMİNATSIZ FESHİ  210
DAVALI VEKİLİNİN İTİRAZLARI VE GELEN BANKA KAYITLARI – BİLİRKİŞİ 2. EK RAPORU  215
İŞ KAZASI – HİZMET TESPİTİ – ALACAK  218
MAKİNE OPERATÖRÜ OLARAK KESİNTİSİZ ÇALIŞMA – İŞ AKDİ İŞVEREN TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK FESHİ  221
BİLİRKİŞİ EK RAPORU – YENİDEN HESAPLAMA  227
ÜCRET TAHAKKUK BORDROLARI – BİLİRKİŞİ 3. EK RAPORU  230
TİS.NE TARAF SENDİKANIN ÜYESİ OLDUĞUNU VE SÖZLEŞMEDE YARARLANDIRILDIĞINI, 15 YILLIK SİGORTALILIK SÜRESİ İLE 360 PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI DOLDURDUĞUNU KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞINA İLİŞKİN SGK. VERİLMİŞ BELGEYİ İŞYERİNİ SUNMASI ÜZERİNE İŞ AKDİNİN FESHİ  235
TİS.’NDE VERİLMESİ ÖNGÖRÜLEN İKRAMİYENİN DE KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA ESAS ALINAN ÜCRETE YANSIMASI GEREKTİĞİ VE YENİDEN HESAP YAPILMASINA, EK RAPOR  239
İSTİRAHAT RAPORU VERİLMESİ,– RAPOR – İŞE BAŞLAMA,– İŞTE DEĞİŞİKLİK  241
DAVAYA TARAF OLMAYAN BİRDEN FAZLA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA  244
İŞ MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA – KABUL  247
ZAMANAŞIMI DEF’İ DİKKATE ALINARAK EK RAPOR  250
İŞ AKDİ İŞVEREN TARAFINDAN İHBARSIZ VE TAZMİNATSIZ FESHİ – AŞÇI  253
DAVACININ YAPTIĞI İŞ VE KIDEMİ DİKKATE ALINARAK AYLIK ÜCRETİNİN TESPİTİ AÇISINDA ULUSLAR ARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİNE MÜZEKKERE YAZILMA  256
İŞ AKDİ DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN AĞIR KÜFÜRLER EDİLEREK İHBARSIZ, TAZMİNATSIZ VE HAKSIZ OLARAK FESHİ  258
HAFTANIN 6 GÜNÜ SABAH SAAT 07’DEN AKŞAM SAAT 19’A KADAR ÇALIŞTIĞINI, AYRICA AYDA BİR DEFA PAZAR GÜNÜ DE ÇALIŞTIĞINI, RESMİ BAYRAMLARDA DA ÇALIŞMA  263
BAĞ EVİ – HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ DAVASI SONUNDA VERİLEN KARARLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİT EDİLDİĞİ  268
İNŞAAT İŞYERİNDE BEKÇİ – TAZMİNAT HESAPLAMASI  273
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞYERİNDE ŞOFÖR  278
HAFTANIN 6 GÜNÜ İKİ VARDİYA HALİNDE ÇALIŞMA YAPILDIĞI – TBK. 438’İNCİ MADDESİ – TAZMİNAT TALEBİ  284
DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI – DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ  289
HAFTA SONU TATİLLERİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESABI YÖNÜNDE BOZMA KARARI  294
OTEL İŞYERİ – KAT MÜDİRESİ  297
KAT ŞEFLİĞİNDEN ALINIP KAT ELEMANI OLARAK TEMİZLİK İŞİNE VERİLME  303
GÖREVİ OLMADIĞI HALDE İŞYERİNDEKİ FORKLİFTİ KULLANILMASI – BİNANIN KOLONU – BİNAYA – MAKİNEYE ZARAR VERME  307
İŞ AKDİ DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN TAZMİNATLI OLARAK FESHEDİLDİĞİNİ VE İBRANAME  310
ÜCRETİNİN TAMAMI ÖDENMEDİĞİ İÇİN İŞ AKDİNİN FESHİ  314
ARAÇ MUAYENE İSTASYONUNDA ÇALIŞMA – ARAÇ MUAYENE İŞLERİNDE USULSÜZLÜK  317
FAZLA MESAİ ALACAĞI – HESAPLAMASI  321
YASAL HAKLARININ VERİLMESİ YÖNÜNDE İHTARNAME – İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ  323
TANIK BEYANLARI – FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI – BOZMA  327
İŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMA  329
DAVACI VEKİLİNİN İTİRAZLARI – EK RAPOR  333
SGK’NA ASGARİ ÜCRET BİLDİRİMİ – ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  339
FAZLA MESAİ İÇİN HESAP YAPILMASI, BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ  342
DAVACININ GÜNLÜK ÇIPLAK ÜCRETİ: 33,89.–TL – BELİRLENMESİ  345
İSTİFA EDEREK İŞTEN AYRILMA VE HİÇBİR ALACAĞI KALMADIĞINA İLİŞKİN İBRANAME  347
KAPICILIK HİZMETİ  351
EVLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHİ  353
SATIŞ DANIŞMANI – MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ÇALIŞMA  357
HASTA BAKICI – İŞ AKDİNİN HAKSIZ– İHBARSIZ VE TAZMİNATSIZ FESHİ  362
İŞYERİNE GİRİŞ – ÇIKIŞ SAATLERİ – FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN YENİDEN HESAPLANMASI– EK RAPOR  365
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞYERİNDE ŞOFÖR  366
İKİ VARDİYA HALİNDE GÜNDE 11–12 SAAT ÇALIŞMA – FAZLA MESAİ  371
ZAMANAŞIMI – İSTİFA EDEREK İŞTEN AYRILMA  374
FERDİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI  380
İŞYERİNDE YÜKLEME–BOŞALTMA İŞİNDE – TAMAMEN SİGORTASIZ ÇALIŞMA  382
DAVALIYA AİT İŞYERİNDEN GEREKÇESİZ İŞTEN ÇIKARILMA  385
T.İ.S. DEN DOĞAN TÜM ALACAK VE ÜCRET FARKI ALACAĞI  387
İŞ AKDİNİN 4857 SY.nın 25 / ll e – h – ı m. – FESİH  391
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ DAVA DAVASI – ALACAK  396
İŞYERİNİN – İHALE EDİLMESİ  401
ODA SERVİSİ VE BELBOY GÖREVLİSİ  406
İŞÇİNİN KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILMASI  413
İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK I  415
İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK II  420
İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK III  428
İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK IV  432
KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI  435
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ – ASKERLİK SÜRESİ – HESAPLAMA  439
İŞÇİ ALACAĞI – BİLİRKİŞİ EK RAPORU  442
İŞÇİ ALACAĞI – ISLAH – ZAMANAŞIMI  444
İŞÇİ ALACAĞI – BOZMA – FAZLA MESAİ  446
İŞTEN ALACAK – BOZMA SONRASI HESAPLAMA  448
İŞTEN ALACAK – BOZMA – FAZLA MESAİ ALACAĞI  451
İŞTEN ALACAK – İTİRAZLARIN İNCELEMESİ – EK RAPOR  452
İŞTEN ALACAK – İBRANAME – FERAGATNAME EK RAPOR  455
İŞTEN ALACAK – FAZLA MESAİ – HAFTA SONU ALACAĞI  457
İŞTEN ALACAK – PRİM ALACAĞI  459
İŞTEN ALACAK – BOZMA – EK RAPOR – HAKKANİYET İNDİRİMİ  460
İŞTEN ALACAK – BOZMA – ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN HESAPLANMASI  462
İŞTEN ALACAK – KESİNTİLİ ÇALIŞMA  468
İŞTEN ALACAK – MOBBİNG İDDİASI  473
İŞTEN ALACAK – YILLIK İZİN – FAZLA MESAİ ALACAĞI  478
İŞTEN ALACAK – İŞTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  482
İŞTEN ALACAK – ÜCRETSİZ İZİN ALINMASI – POLİP TABANCA İŞÇİSİ  484
İŞTEN ALACAK – ÇALIŞMA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  490
İŞTEN ALACAK – İŞYERİ DEVRİ  492
GÜVENLİK GÖREVLİSİ – TAŞERON ŞİRKETLERİN ELEMANI  496
İŞTEN ALACAK – ASIL İŞVEREN – HAKSIZ FESİH  500
İŞTEN ALACAK – KESİNTİLİ ÇALIŞMA İDDİASI – TAŞERON FİRMA  505
İŞTEN ALACAK – EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA  509
İŞTEN ALACAK – USTALIK – İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ  515
İŞÇİ ALACAKLARI – ZAMANAŞIMI – ÖDEME  520
İŞÇİ ALACAKLARI – ZAMANAŞIMI – YÜKLENİCİ FİRMA  524
II. İŞ AKDİNİN FESHİ – TAZMİNAT HESAPLAMALARI (KURUM VE KURULUŞLAR)  528
İŞTEN ALACAK – ASIL – TAŞERON İŞVEREN – İHALE KONUSU İŞ BÜTÜNÜ  528
İŞTEN ALACAK – TAŞERON – ÇALIŞMA SÜRESİ  533
İŞTEN ALACAK – İHALE – İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ  538
DERNEĞE AİT İŞYERİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞMA  542
KISMEN KABUL – DERNEK ÇALIŞMASI  545
BAKANLIĞA BAĞLI ÇOCUK YUVASINDA BAKICI ANNE I  548
BAKANLIĞA BAĞLI ÇOCUK YUVASINDA BAKICI ANNE II  554
BAKANLIĞA BAĞLI ÇOCUK YUVASINDA BAKICI ANNE III  560
BEKÇİ VE ÇAYCI – EMEKLİLİK  563
KREDİ KARTLARINI PAZARLAMA  567
DEVİR TARİHİNDEKİ ÜCRETLE SINIRLI OLMAK ÜZERE SORUMLU OLDUĞU, AYRICA, SADECE İŞİNE SON VERİLDİĞİ AY İÇİN YEMEK ÜCRETİ TALEP EDİLDİĞİ” GEREKÇELERİYLE BOZMA  571
BANKA ŞUBESİNDE ASİSTAN – MOBBİNG NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT  573
OPERASYON YÖNETİCİSİ – TAAHHÜT BELGESİ  578
ŞOFÖR – SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN 71.MD.  583
YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ  590
5742 SAYILI YASA – İŞE İADE  592
GECE BEKÇİSİ – BELEDİYE  598
TAŞERON ŞİRKETLERİN ELEMANI OLARAK …. BELEDİYESİNDE VE BAĞLI BİRİMLERİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ  600
İHALE KONUSU İŞLER, HER YIL YENİLENEN İHALE İLE DEĞİŞİK FİRMALARA YAPTIRILDIĞINI, İHALE KONUSU İŞ BÜTÜNÜ İLE DEVRİ  604
ISLAH DİLEKÇESİYLE ARTIRILAN TALEPLERE KARŞI DAVALI VEKİLİNİN ZAMANAŞIMI İTİRAZI  609
İTFAİYE ERİ – TİS I  611
İTFAİYE ERİ – TİS II  615
TAŞERON ŞİRKETLERİN ELEMANI OLARAK … BELEDİYESİNDE VE BAĞLI BİRİMLERİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ  619
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  624
DAVACININ, İŞİN YAPIMINI ÜSTLENEN DAVALI … LTD. ŞTİ.’NİN BÜNYESİNDE VE YÖNETİMİNDE DİĞER DAVALI …. BELEDİYESİNE AİT İŞYERLERİNDE BİR DÖNEM TEMİZLİK İŞÇİSİ  628
PARK VE BAHÇELER İŞÇİSİ  633
İŞE İADE – İŞ AKDİNİN FESHİ SIRASINDA KIDEM TAZMİNATI İLE İHBAR TAZMİNATI EKSİK VERİLMESİ I  638
TİS. İLE VERİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BİR TAKIM HAKLARI EKSİK VERİLMESİ – EMEKLİLİK  644
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE İŞTEN AYRILMAYA ZORLANMA  650
EMEKLİLİK – ZAMANAŞIMI  653
İTİRAZIN İPTALİ İLE TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ TALEBİ  658
DAVALI BELEDİYENİN ŞEHİR İÇİN ULAŞIM İŞLERİNDE 01.05.1997 TARİHİNDEN 31.10.2007 TARİHİNE KADAR ÇALIŞ  663
HUMK’UN 109 / 11 MADDESİ UYARINCA KISMİ DAVA  667
GÜÇSÜZLER YURDUNDA, YURDUN TEMİZLİK İŞLERİNİ ÜSTLENEN DİĞER DAVALI ….LTD.ŞTİ’NİN İŞÇİSİ ….  671
DAVACININ 13 HAFTA SAĞLIK RAPORU ALDIĞI, ÇALIŞTIĞI SÜREYE GÖRE İHBAR ÖNELİ 6 HAFTA OLDUĞU, İHBAR ÖNELİNİN 2 KATI 12 HAFTAYI AŞAN 1 HAFTANIN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMAMASI, AYRICA, DAVALININ TEMYİZ DİLEKÇESİ EKİNDE SUNDUĞU BANKA DEKONTUNUN MAHKEMECE DEĞERLENDİRİLEREK BAKİYE ALACAĞININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ GEREKÇESİYLE BOZMA  674
KONTROL GÖREVLİSİ  677
BANKA ŞUBESİNDE OPERASYON BÖLÜMÜ  680
EK RAPORUNDA DÜZENLENMESİNDEN SONRA DOSYAYA SUNULAN ÜCRET BORDROLARI TETKİK EDİLEREK, GÜNLÜK ÇALIŞMA 11 SAATİ AŞTIĞINDAN YEMEK MOLASININ GÜNDE 1,5 SAAT ALINMASI SURETİYLE FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN YENİDEN HESAPLANMASI  684
ZAMANAŞIMI İTİRAZI DEĞERLENDİRİLEREK EK RAPOR  687
ÜCRET BORDROLARI VE RAPORDA NAZARA ALINMAYAN ZAMANAŞIMI EK RAPOR  690
ISLAH ÜZERİNE ZAMANAŞIMI İTİRAZI – EK RAPOR  693
ISLAH ÜZERİNE ZAMANAŞIMI İTİRAZI DİKKATE ALINARAK EK RAPOR  695
TEMİZLİK İŞÇİSİ – HAVA ALANI İŞYERİ  699
DÜZ MEMUR – UZMAN YARDIMCILIĞI  706
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ  709
DÖNER SERMAYE – FAZLADAN ÖDEME YAPILMASI  712
KAPSAM DIŞI PERSONEL  716
KESİNTİSİZ ÇALIŞMA – HİZMETLERİN KURUMA EKSİK BİLDİRİLMESİ – ALACAK  719
YAŞ KOŞULU HARİÇ EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA – YÖNETİCİ YARDIMCISI  724
KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI TALEBİ  728
FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLMEMESİ – BU NEDENLE İSTİFA EDEREK İŞTEN AYRILMA  732
MÜDÜR – İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİ  735
ELEKTRİK TEKNİSYENİ  737
SAYAÇ AÇMA – KAPAMA İŞİ  743
TAZMİNAT VE ALACAKLARA ESAS ÜCRETİN HATALI YORUM İLE TESPİTİ SONUCU FAZLADAN TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ – BOZMA  749
BOZMA İLAMI – İŞYERİNİ DEVREDEN ALT İŞVERENİN DİĞER DAVALILARLA BİRLİKTE SORUMLULUĞU  755
TEKNİKER  760
KAPICI – I  763
KAPICI – II  768
KAPICI – III  774
KAPSAM DIŞI PERSONEL– FAZLA HESAPLANAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN  778
T.M.S.F. TARAFINDAN EL KONULMA – DEVREDİLME – ÇALIŞMA  782
TAŞERON FİRMALAR– “GECE BEKÇİSİ”  786
LOJMAN – İŞYERİ – “KAPICI”  792
GİŞE YETKİLİSİ – YÖNETİCİ YARDIMCISI – ŞUBE İŞLEM YETKİLİSİ  796
III. İŞ AKDİNİN FESHİ – TAZMİNAT HESAPLAMALARI (DİĞER HESAPLAMALAR)  798
SENDİKAL TAZMİNAT  798
SENDİKAYA ÜYE OLMA I  802
SENDİKAYA ÜYE OLMA II  807
BELEDİYE – DEVİR  812
İDARE MAHKEMESİ KARARINDA ÖNGÖRÜLEN ÖZLÜK (PARASAL) HAKLARIN DAVACIYA TAM OLARAK ÖDENMEMESİ  816
İŞ KAZASI – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT I  824
İŞ KAZASI – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT II  827
İŞ KAZASI – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT III  831
İŞ KAZASI – İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  835
EKLER
I. ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ  839
II. KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARI  841
III. KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARLARI  843
DİLEKÇE – BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ LİSTESİ  847

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar