İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

En Son Değişiklikleriyle Atıflı - Karşılaştırmalı
Yayınevi: Yetkin Yayınları
ISBN: 9786050510843
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 9,0x20,0 cm (Küçük boy)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 512
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş

İş Kanunu ve İlgili Mevzuat 

En Son Değişiklikleriyle Atıflı - Karşılaştırmalı

● İŞ KANUNU

● 1475 SAYILI İŞ KANUNU ●

● İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

● SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

● DENİZ İŞ KANUNU

● BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN

● ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU

● İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 

● MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

● ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU

● ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN

● ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

● TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

● ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 

● KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

● TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................. 5

İÇİNDEKİLER ................................................... 7

İŞ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler......................................... 17

İKİNCİ BÖLÜM 

İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi.................. 29

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret........................................................... 53

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşin Düzenlenmesi...................................... 71

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İş Sağlığı ve Güvenliği .............................. 80

ALTINCI BÖLÜM 

İş ve İşçi Bulma ......................................... 82

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi..... 82

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İdari Ceza Hükümleri ................................ 86

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler............... 92

4857 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR 

LİSTE........................................................... 105

4857 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR 

TABLO ........................................................ 107

8 İçindekiler

1475 SAYILI İŞ KANUNU

İŞ KANUNU ............................................... 109

1475 SAYILI ANA KANUNA 

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER............... 114

1475 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE....... 116

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar.................... 119

İKİNCİ BÖLÜM 

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve 

Yükümlülükleri........................................ 123

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Konsey, Kurul ve Koordinasyon............. 141

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Teftiş ve İdari Yaptırımlar....................... 143

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Geçici Hükümler ..................... 151

6331 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO..... 163

SENDİKALAR VE TOPLU 

İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Tanımlar ................................... 165

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Esasları ve Organlar................... 167

İçindekiler 9

İçindekiler

www.yetkin.com.tr

1475 SAYILI İŞ KNUNU

İŞ KANUNU ............................................... 109

1475 SAYILI ANA KANUNA 

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER............... 114

1475 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE....... 116

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar.................... 119

İKİNCİ BÖLÜM 

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve 

Yükümlülükleri........................................ 123

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Konsey, Kurul ve Koordinasyon............. 141

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Teftiş ve İdari Yaptırımlar....................... 143

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Geçici Hükümler ..................... 151

6331 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO..... 163

SENDİKALAR VE TOPLU 

İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Tanımlar ................................... 165

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Esasları ve Organlar................... 167

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üyelik....................................................... 178

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Güvenceler............................................... 183

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Faaliyetler................................................. 186

ALTINCI BÖLÜM 

Kuruluşların Gelirleri, Denetimi ve 

Kapatılması .............................................. 189

YEDİNCİ BÖLÜM 

Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları ... 193

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması.......... 199

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü ...... 204

ONUNCU BÖLÜM 

Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve 

Çalışma Esasları....................................... 207

ON BİRİNCİ BÖLÜM 

Grev ve Lokavt ........................................ 210

ON İKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler.......................... 222

6356 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN 

VERİLEN İPTAL KARARLARININ 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ 

GÖSTERİR TABLO.................................. 231

DENİZ İŞ KANUNU

DENİZ İŞ KANUNU................................... 235

20/4/1967 TARİHLİ VE 854 SAYILI ANA 

KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ 

MADDELER............................................... 265

10 İçindekiler

854 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE... 268

BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA 

ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ 

MÜNASEBETLERİN TANZİMİ 

HAKKINDA KANUN..............................271

13/6/1952 TARİH VE 5953 SAYILI KANUNA 

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER............... 287

5953 SAYILI KANUNDA EK VE 

DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN 

VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE.. 288

5953 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE... 290

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar.................... 293

İKİNCİ BÖLÜM 

Uluslararası İşgücü Politikasının 

Belirlenmesi ve İzlenmesi ....................... 295

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışma İzni ve Muafiyet ........................ 297

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İstisnalar................................................... 307

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar 311

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler...................................... 313

İçindekiler 11 İçindekiler

www.yetkin.com.tr

854 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE... 268

BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA 

ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ 

MÜNASEBETLERİN TANZİMİ 

HAKKINDA KANUN..............................271

13/6/1952 TARİH VE 5953 SAYILI KANUNA 

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER............... 287

5953 SAYILI KANUNDA EK VE 

DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN 

VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE.. 288

5953 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE... 290

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar.................... 293

İKİNCİ BÖLÜM 

Uluslararası İşgücü Politikasının 

Belirlenmesi ve İzlenmesi ....................... 295

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışma İzni ve Muafiyet ........................ 297

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İstisnalar................................................... 307

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar 311

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler...................................... 313

6735 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO..... 319

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU................. 321

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler....................................... 334

İKİNCİ KISIM 

Kurullar.................................................... 337

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mesleki Eğitim Kurulu ....................... 337

İKİNCİ BÖLÜM 

İl Mesleki Eğitim Kurulu.................... 339

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çıraklık, Kalfalık ve İşletmelerde 

Mesleki Eğitim......................................... 341

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çıraklık ve Kalfalık Eğitimi ............... 341

İKİNCİ BÖLÜM 

İşletmelerde Meslek Eğitimi............... 346

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret, Sosyal Güvenlik ve izin ........... 350

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Ustalık ...................................................... 352

BEŞİNCİ KISIM 

Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi 

Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi.......................................... 355

ALTINCI KISIM Çeşitli Hükümler............. 357

12 İçindekiler

5/6/1986 TARİHLİ VE 3308 SAYILI ANA 

KANUNA İŞLENEMEYEN 

HÜKÜMLER.............................................. 366

3308 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO..... 367

ÖĞLE DİNLENMESİ 

KANUNU

6301 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE... 372

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER 

HAKKINDA KANUN................................ 373

17/3/1981 TARİHLİ VE 2429 SAYILI ANA 

KANUNA İŞLENEMEYEN 

HÜKÜMLER.............................................. 375

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

HAKKINDA KANUN

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

HAKKINDA KANUN............................ 369

2429 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN 

İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ 

GÖSTERİR LİSTE.................................... 376

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 

KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar.................... 377

İçindekiler 13 İçindekiler

www.yetkin.com.tr

5/6/1986 TARİHLİ VE 3308 SAYILI ANA 

KANUNA İŞLENEMEYEN 

HÜKÜMLER.............................................. 366

3308 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO..... 367

ÖĞLE DİNLENMESİ 

KANUNU

6301 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE... 372

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER 

HAKKINDA KANUN................................ 373

17/3/1981 TARİHLİ VE 2429 SAYILI ANA 

KANUNA İŞLENEMEYEN 

HÜKÜMLER.............................................. 375

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

HAKKINDA KANUN

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

HAKKINDA KANUN............................ 369

2429 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN 

İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ 

GÖSTERİR LİSTE.................................... 376

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 

KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar.................... 377

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurum Açma, Kurucu, Kurum Binaları, 

Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları, 

Yabancı Okullar ve Azınlık Okulları ...... 381

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim, Yönetim, Kurumun 

Kapatılması ve Personel İşlemleri........... 387

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim, Reklâm, Malî Hükümler ve 

Ücretler..................................................... 395

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler.......................... 399

5580 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO..... 405

TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE İLGİLİ BAZI 

DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN 

BİRİNCİ KISIM 

Türkiye İş Kurumunun Kuruluş ve 

Görevleri .................................................. 409

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve 

Kurumun Görevleri............................. 409

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurumun Organları............................. 411

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sorumluluk ve Yetki Devri................. 414

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Personel Statüsü ve Kurum Gelirleri.. 415

İKİNCİ KISIM 

Özel İstihdam Büroları, Çeşitli 

Hükümler ................................................. 417

BİRİNCİ BÖLÜM 

Özel İstihdam Büroları........................ 417

14 İçindekiler

İKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler................................. 428

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde........................................ 429

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçici ve Son Hükümler.......................... 431

BİRİNCİ BÖLÜM 

Proje Karşılığında Aktarılan Hibe 

Niteliğindeki Tutarlar.......................... 431

İKİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler ..................................... 431

4904 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE ............... 433

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR 

KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler....................................... 435

İKİNCİ BÖLÜM 

Özel Güvenlik Görevlileri ....................... 439

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yasaklar ve Ceza Hükümleri................... 446

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler...................................... 450

5188 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR 

LİSTE........................................................... 454

İçindekiler 15 İçindekiler

www.yetkin.com.tr

İKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler................................. 428

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde........................................ 429

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçici ve Son Hükümler.......................... 431

BİRİNCİ BÖLÜM 

Proje Karşılığında Aktarılan Hibe 

Niteliğindeki Tutarlar.......................... 431

İKİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler ..................................... 431

4904 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE ............... 433

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR 

KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler....................................... 435

İKİNCİ BÖLÜM 

Özel Güvenlik Görevlileri ....................... 439

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yasaklar ve Ceza Hükümleri................... 446

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler...................................... 450

5188 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR 

LİSTE........................................................... 454

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE 

TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar.................... 455

İKİNCİ KISIM 

Kuruluş Esasları ve Organlar................... 458

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Esasları .................................. 458

İKİNCİ BÖLÜM 

Organlar ve Seçimler .......................... 462

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Üyelik ve Güvenceler.............................. 467

BİRİNCİ BÖLÜM 

Üyelik .................................................. 467

İKİNCİ BÖLÜM 

Güvenceler .......................................... 471

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Faaliyetler, Yasaklar ve Yönetime 

Katılma..................................................... 474

BİRİNCİ BÖLÜM 

Faaliyetler ve Yasaklar ....................... 474

İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetime Katılma ............................... 477

BEŞİNCİ KISIM 

Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri, 

Giderleri ve Denetimi .............................. 479

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gelir ve Giderler ................................. 479

İKİNCİ BÖLÜM 

Denetim............................................... 482

ALTINCI KISIM 

Toplu Sözleşme ....................................... 483

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler.................................. 483

İKİNCİ BÖLÜM 

Üye Sayılarının Tespiti ve Toplu 

Sözleşme Görüşmeleri ........................ 485

16 İçindekiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri....... 490

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (…)

Uyuşmazlığın Tespiti, Çözümü ve 

Uzlaştırma Kurulu............................... 494

YEDİNCİ KISIM 

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler............. 494

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler................................. 494

İKİNCİ BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler..................... 498

4688 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN 

HÜKÜMLER.............................................. 505

4688 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO..... 506

TÜRK SOYLU YABANCILARIN 

TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI 

SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, 

ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE 

ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN 

KANUN

TÜRK SOYLU YABANCILARIN 

TÜRKİYE'DE MESLEK VE 

SANATLARINI SERBESTÇE 

YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL 

KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE 

ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN 

KANUN................................................... 509

2527 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK 

GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL 

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE....... 512


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.