İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mesut BALCI - Birol SONER - Bahri AYDOĞAN - Ahmet YENER
Ürün Kodu: İS721
ISBN: 978-605-05-0425-5
Stok Durumu: Stokta var
247,50 TL 275,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mesut BALCI, Birol SONER, Bahri AYDOĞAN, Ahmet YENER
Baskı Tarihi 2019/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları

Mesut Balcı, Birol Soner, Bahri AYDOĞAN, Ahmet YENER

2019/05 1. Baskı, 1526 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-05-0425-5

İÇİNDEKİLER

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI17

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA ÖN SORUN -
BEKLETİCİ MESELE21

İŞ KAZASI KAVRAMI29

İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI34

İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ36

İşgöremezlik Oranının Kurumca Tespiti36

İşgöremezlik Oranının Tazminat Davasında Tespiti37

İşgöremezlik Oranının Tespiti Davası37

İŞ KAZASI ve İŞ GÖREMEZLİK ORANINA İLİŞKİN KARARLAR39

MESLEK HASTALIĞI97

MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ DAVASI (ÖN SORUN)101

MESLEK HASTALIĞI İLE İLGİLİ KARARLAR103

GÖREV138

GÖREVE İLİŞKİN KARARLAR147

YETKİ179

Mülga 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Dönemindeki
Tartışmalar179

Davalı Kurum Olduğu Takdirde Yetki Kuralının
Kamu Düzeninden Olup Olmadığı Sorunu184

İş Mahkemeleri Kanununa Göre Yerleşim Yeri ve
İş Yeri Kavramı187

İşyeri187

Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından İşyeri Kavramı190

6331 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca İşyeri Kavramı191

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 16. Maddesindeki
Zarar Görenin Kendi Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkisine
Dair Düzenlemenin, İş Kazaları veya Meslek Hastalığı Nedeniyle
Açılacak Tazminat Davalarında Uygulanabilirliği Sorunu192

7036 Sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanununa Göre Yetki195

YETKİYE İLİŞKİN KARARLAR198

MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ222

ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ229

MANEVİ TAZMİNATIN ISLAHLA İSTENMESİ –
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ İLE
İLGİLİ KARARLAR232

İBRA329

Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu Döneminde İbra330

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda İbra332

MANEVİ TAZMİNATIN UZLAŞMA İLE ÖDENMESİ337

İBRA – ÖDEMELER – UZLAŞMA İLE İLGİLİ KARARLAR339

DAVACI SIFATI - AKTİF HUSUMET405

İşçi406

İşçi Memur Ayrımı408

Deniz İş Hukuku Açısından Gemi Adamı (İşçi)411

Basın İş Kanununda İşçi Kavramı413

Gazeteci Kavramı413

Sözleşmeli Personel416

Çıraklar419

Stajyerler422

Hükümlü ve Tutuklular423

Yargılama Sırasında Davacı İşçinin veya Davalı İşçinin veya
İşveren Gerçek Şahıs İse Davalı İşverenin Ölümü Halinde
Mirasçıların Durumu425

Külli Halefiyet425

Manevi Tazminat Talebinin Mirasçılara Geçmesi Sorunu429

Manevi Tazminat Alacağının Devredilip Devredilemeyeceği
Sorunu431

Tazminat İstemi, Karşı Tarafça Kabul Edilmiş Olmadıkça
Devredilemez; Mirasbırakan Tarafından İleri Sürülmüş
Olmadıkça Mirasçılara Geçmez431

HMK. Madde 125. (Dava Konusunun Davacı Tarafından
Devri Durumunda)433

Manevi Tazminatın Haczedilip Edilemeyeceği Sorunu437

Manevi Tazminat Talebinin Takas Edilmesi Sorunu440

MİRASÇILAR442

MURİSİN MANEVİ TAZMİNAT İRADESİ –
MİRASÇILARIN DURUMU İLE İLGİLİ KARARLAR443

AĞIR BEDENSEL ZARAR KAVRAMI463

ÖLÜM HALİNDE DAVACI SIFATI468

ANA - BABA469

EŞ469

NİKÂHSIZ EŞ469

ÇOCUKLAR470

CENİN470

Ceninin Mirasçılık Sıfatı471

DEDE - TORUN471

KARDEŞLER472

NİŞANLI472

EVLATLIK473

DİĞER YAKINLAR473

AĞIR BEDENSEL ZARAR – CİSMANİ ZARAR VEYA
ÖLÜM HALİNDE YAKINLAR KAVRAMI İLE İLGİLİ
KARARLAR475

DAVALI SIFATI540

HMK. Madde 125. (Dava Konusunun Davalı Tarafından
Devredildiği Durumda)540

DAVALI SIFATINDA DEĞİŞİKLİK543

HMK. Madde 124 - Hükümet Gerekçesi545

HMK. Madde 124 - Adalet Komisyonu Gerekçesi546

İŞVEREN548

ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN550

ALT İŞVERENİN TANIMI552

Kamu Kuruluşlarında Alt İşveren İlişkisi559

Belediyelerde Alt İşveren İlişkisi561

Rödövans Sözleşmesinin Niteliği563

Tek Bir Maden Ocağı Bulunan Ruhsat Sahalarında
Alt İşveren İlişkisi564

Birden Fazla Maden Ocağı Bulunan Ruhsat Sahalarında
Alt İşveren İlişkisi565

ÖDÜNÇ İŞÇİ (GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ)569

YAPI DENETİM ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU574

ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN – GEÇİCİ İŞÇİ İLİŞKİSİ İLE
İLGİLİ KARARLAR579

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ669

Genel Olarak669

Şirketlerin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi669

BİRLEŞME673

BÖLÜNME674

NEVİ DEĞİŞTİRME675

DEVREDEN - DEVRALAN677

MAL VARLIĞI VEYA İŞLETMENİN DEVRİ677

Sözleşmenin Devri (Yüklenilmesi)681

DEVREDEN – DEVRALAN - SÖZLEŞMENİN DEVRİ - YÜKLENİLMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR684

MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA
HUKUKİ SORUMLULUĞUN DAYANAĞI,
HUKUKİ NİTELİĞİ VE KOŞULLARI700

KAÇINILMAZLIKTA (BEKLENMEYEN HAL)
HUKUKİ SORUMLULUK716

İŞVEREN VEKİLİ719

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER722

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU723

MÜTESELSİL SORUMLULUK725

Genel Olarak725

Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanununa Göre Müteselsil Sorumluluk726

Müteselsil Sorumlular Hakkında Davada İstek Koşulu727

Üçüncü Kişilerin Müteselsil Sorumluluğu727

İşveren Vekilinin Müteselsil Sorumluluğu728

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda Müteselsil Sorumluluk728

İŞVERENİN - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN -
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA
İLİŞKİN KARARLAR732

MANEVİ ZARARIN TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR964

Manevi Zararın Objektif Ağırlığı964

İşçinin Kendi Kusuru (Müterafik Kusur)964

Olayın Kaçınılmazlık Sonucu Oluşması965

İş Göremezlik Oranı966

Paranın Satın Alma Gücü967

Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları967

Zarar Görenin Ekonomik Durumu967

Zarar Verenin Ekonomik Durumu968

Tazminatın Tatmin Duygusu Sağlayacak Tutarda Olması968

Tazminatın Caydırıcılık Uyandıran Tutarda Olması969

Manevi Tazminat Talebinin Dava Tarihi969

İş Kazasının veya Meslek Hastalığının Oluş Şekli970

İşçinin Olay Tarihindeki Yaşı970

Ölen İşçinin, Sağlığında Davacı İle Olan İlişkisinin Niteliği971

Zarar Görenin Bedensel Yatkınlığı972

Zarar Görenin, Üçüncü Kişilerin Bakım ve
Yardımına Muhtaç Hale Gelmesi973

MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNE İLİŞKİN KARARLAR
(AZ – ÇOK)974

% 0 ORANINDA İŞ GÖREMEZLİK HALİNDE
MANEVİ TAZMİNAT İLE İLGİLİ KARARLAR1090

ZAMANAŞIMI1108

Genel Olarak Zamanaşımı1108

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Uygulama
Tarihinden Sonra Meydana Gelen İş Kazalarında Uygulanacak Hükümler Yönünden1108

6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunda
Zamanaşımı İtirazı1111

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan
Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süreleri1111

İşveren Yönünden Zamanaşımı1111

Üçüncü Kişiler ve Sigortacı Yönünden Zamanaşımı1113

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Getirdiği
Değişikliklerin Özeti1116

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre, İşveren Sorumluluk
Sigortası ve Kaza Sigortasında Zamanaşımı1117

Rücu Davalarında Zamanaşımı1118

Trafik - İş kazalarında Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısı veya
İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortacısının Rücu Davasında
Zamanaşımı1118

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu Göre
Müteselsil Sorumluların Rücu Davalarında Zamanaşımı1118

Ceza Zamanaşımının Uygulanması1119

Müteselsil Sorumlulukta Zamanaşımı1121

Islahta Zamanaşımı1122

ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN KARARLAR1130

MANEVİ TAZMİNATA UYGULANACAK FAİZ1205

FAİZE İLİŞKİN KARARLAR1210

KANUN YOLLARI1222

İstinaf Kanun Yolu1222

20 Temmuz 2016 Tarihinden İtibaren Verilen
İlk Derece Mahkemesi Kararları Hakkında
İstinaf Yoluna Başvurulacaktır1222

Tatil Günlerinin Etkisi1223

İstinaf Kanun Yolunda Kesinlik Sınırları1223

Temyiz Kanun Yolu1225

6100 Sayılı Kanuna Göre; Temyiz Edilemeyen Kararlar1226

YARGILAMA GİDERLERİ1229

Harç1229

Taraflar Tarafından Yapılan Giderler1231

AVUKATLIK ÜCRETİ1236

USULE İLİŞKİN KARARLAR1238

İLGİLİ MEVZUAT1376

MÜLGA 1924 TARİHLİ ANAYASA1376

MÜLGA 1961 TARİHLİ ANAYASA1376

ANAYASA 19821376

DEVLET MEMURLARI KANUNU1381

TÜRK MEDENİ KANUNU1383

MÜLGA 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU1387

6101 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN
YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN1392

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU1392

MÜLGA 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ
KANUNU1399

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU1408

MÜLGA 5521 Sayılı İş MAHKEMELERİ KANUNU1420

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU1422

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU1424

MÜLGA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU1428

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU1434

MÜLGA 1475 Sayılı İŞ KANUNU1465

4857 SAYILI İŞ KANUNU1465

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU1475

5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU1475

6356 SAYILI SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU1476

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU1477

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU1478

MÜLGA 3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN
KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN1484

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU1484

2659 SAYILI ADLİ TIP KURUMU KANUNU1486

3213 SAYILI MADEN KANUNU1488

MÜLGA 6762 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU1499

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU1499

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU1503

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU1505

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU1506

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU1506

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU1506

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN1507

MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU1508

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU1510

ALT İŞVEREN YÖNETMELİĞİ1511

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ1512

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ1514

MADEN YÖNETMELİĞİ1517

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÖNETMELİĞİ1517

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ1518

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
GİDER AVANSI TARİFESİ1518

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ1519

KAYNAKLAR1521Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, işbölümü gereği Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin davaların yanı sıra, uzun yıllardır iş kazalarından veya meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davalarını da temyiz merci olarak incelemiş ve bu konuda oluşturduğu içtihatlarda koyduğu ilkelerle uygulamaya ışık tutmuştur.

Ne yazık ki, ülkemizde gerçekleşen iş kazaları veya meslek hastalıkları dünya sıralamasında üst sıralardadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği hukuku son derece önemli bir hale gelmiştir.

Sorumluluk hukukunun tartışmasız en sorunlu alanlarından birisi manevi zararın önlenmesi ve giderilmesi sorunudur. Kuşkusuz sigortalı işçinin geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde kendisinde veya ölümü halinde yakınlarında oluşan manevi acının belirlenmesi, fiziksel bulgular nedeniyle daha kolay gibi gözükse de, yine de iş kazalarından veya meslek hastalığından kaynaklanan manevi tazminat davalarında cismani zarara uğrayan bir işçide veya yakınlarında oluşan manevi acı nedeniyle, bu kişilerin kendi iç dünyalarında ki ruh halini onların yerine geçerek değerlendirip, bir karara varmak elbette en zor iş olmaktadır.

Bu yüzden sorumluluk hukukunda en tartışılan kısım manevi tazminat sorumluluğudur.

İşte bu nedenlerle, bu kitap, Yüksek Dairenin bu sorunlar karşısında sonuca vardığı çözümlemelerini ve bu davalara uzun yıllardan beri temyiz merci olarak bakmaktan kaynaklanan birikimini bir nebze ışık tutması için uygulayıcılara aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

“İş Kazalarından veya Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları” adlı bu kitapta Yüksek Daire Kararlarında sadece manevi tazminatla ilgili bölümler özetlenmemiştir. Anlatımlarda ve kararlarda, manevi tazminat talepleri dışında, diğer konulara da ışık tutacak şekilde yer verilmiştir. Böylelikle manevi tazminat davalarında karşılaşılan sorunlar yanında, okuyucunun diğer konularda da daire uygulamaları konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

Kitabın hazırlanmasında öncülük eden ve emeği geçen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyesi Sayın Birol Soner başta olmak üzere, Sayın Bahri Aydoğan, Sayın Ahmet Yener ve kararların oluşturulmasında emeği geçen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyeleri Sayın Gülsüm Mısır, Sayın Doğan Korkmaz, Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi Sayın Harun Kara ve kaynakçada eserlerine yer verilen çok değerli akademisyenlere Yargıtay 21. Hukuk Dairesi başkanı olarak teşekkür ederim.

Eserin uygulamaya katkı sağlayacağı inancındayım.

Mesut Balcı

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.