İşçilik Alacakları (3 Cilt) + İşe İade Davaları (4 Kitap) Takım

Yayınevi: Yazarın Kendi Yayını
Yazar: Uğur OCAK
ISBN: 978-605-64039-8-9
Stok Durumu: Stokta var
1.060,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Uğur OCAK
Baskı Tarihi 2020/04
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İşçilik Alacakları (3 Cilt) + İşe İade Davaları (4 Kitap) Takım
Uğur OCAK - Selma BETİN
2020/04 8. Baskı, 5564 Sayfa,  4 Cilt, Takım,
ISBN 978-605-64039-8-9

İşçilik Alacakları (3 Cilt)

Önceki baskıdan bu zamana kadar geçen sürede dinamik iş hukuku alanında birçok değişiklik gündeme gelmiştir. 2020 Yılında çıkarılan bu baskıda içtihat güncellemesi, eski içtihatlarda gençleştirmeler, davaların çoğunun seyrini etkileyecek nitelikte değişen ve yeni uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Görüş değişikliğine gidilen uygulamalara eski içtihat da kısmen korunarak uygulamanın "terkedildi"ği belirtilmiş, ilk defa çıkan uygulamalar ise "yeni" ifadesi kullanılarak okuyucunun dikkatine sunulmuş özellikle hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmış.

İşe İade Davaları

Bilindiği üzere işe iade davaları sonucunda verilen kararlara karşı temyiz kanun yolu kapalı olup bölge adliye mahkemelerinde kesinleşmektedir. Bu çalışmanın hazırlanmasındaki amaç uygulama birliğinin sağlanmasına yöneliktir.

Kanunun tanıdığı bir hak olan haklı ve geçerli fesih hali ortaya çıktığında, özellikle şekli şartlardan dolayı işverence yerinde uygulama yapılamadığında birçok davanın esasına dahi girilmeden işveren itirazlarının reddi yoluna gidilmektedir. Bu nedenle doğrudan fesih uygulaması yapan işyerleri, personel birimleri, gerek mali müşavir ve muhasebecilerin çalışmadan edinmeleri hatayı minimuma indirgeyecek ve feshin şekil eksikliği değil işin esası tartışma konusu yapılacaktır.

Konular üzerinden içtihat sunmayı hedefleyen, akademik çalışma niteliğinde olmayan bu çalışma da alacak kitabının formatında hazırlanmış. İşe iade davaları ile ilgili yeni çalışma da Yargıtay onamasından geçmiş kararlar da seçilmiş, BAM kararları 3 satırlı onama formatıyla alanında bir ilk olmuş.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları
1. Kitap
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Hak Düşürücü Süre
İzin
Yeni İş Arama İzni Ücreti
İşe Başlatmama Tazminatı
Boşta Geçen Süre Ücreti
Kötü Niyet Tazminatı
Rekabet Yasağı
Sendikal Tazminat
Bakiye Süre Ücreti
İşsizlik Ödeneği
Cezai Şart
Eğitim Gideri
2. Kitap
Ücret
Fazla Çalışma
Hafta Tatili
Genel Tatil
İlave Tediye Ücreti
İkramiye
Prim
Eşit Davranma Borcu
İtirazın İptali
Menfi Tespit Davası
İcra İnkar Tazminatı
Faiz–Temerrüt–Gecikme Zammı
Net–Brüt
Sendika Üyeliği
Takas–Mahsup
Zamanaşımı
3. Kitap
Asıl–Alt İşveren
Organik Bağ
İşyeri Devri
Hizmet Akdi Devri
Kamu İhale Makamı
İbraname
Belirsiz Alacak Davası
Usule İlişkin Kararlar
4. Kitap
İşe İade Davaları

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.