Joint Venture Sözleşmelerine Konu İş Ortaklıklarının Hukuki Niteliği ve Yapısı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Alican ERTAŞ
ISBN: 978-605-05-0561-0
Stok Durumu: Stokta var
36,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Alican ERTAŞ
Baskı Tarihi 2020/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Joint Venture Sözleşmelerine Konu İş Ortaklıklarının Hukuki Niteliği ve Yapısı

Av. Alican ERTAŞ

2020/04 1. Baskı, 115 Sayfa

ISBN 978-605-05-0561-0

İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR 13

GİRİŞ

JOINT VENTURE KAVRAMI İLE 

JOINT VENTURE’IN ORTAYA ÇIKIŞI, 

TARİHSEL GELİŞİMİ VE AMACI 

I)JOINT VENTURE KAVRAMI  15

II)JOINT VENTURE’IN ORTAYA ÇIKIŞI, TARİHSEL

 GELİŞİMİ VE AMACI 17

A)Joint Venture’ın Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi 17

B)Joint Venture’ın Amacı 21

BİRİNCİ BÖLÜM

JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİNİN

TANIMI VE UNSURLARI

I.JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 23

II.JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 28

A) Kişi Unsuru 30

B) Sözleşme - Ortaklık Unsuru 32

C) Sermaye Unsuru 37

D)Ortak Amaç - Kâr Etme Unsuru 38

E)Faal Katılım Unsuru (Affectio Societatis)  39

F)Ortak Yönetim Unsuru 40

G)Süre Unsuru  40

İKİNCİ BÖLÜM

JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ İLE

BENZER SÖZLEŞMELERİN KARŞILAŞTIRMASI

I)JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 43

A)Kuruluş Şekli Bakımından  43

1) Sözleşmeye Dayalı Ortaklıklar  43

2) Sermaye Katılımlı Ortaklıklar  46

B) Çalışma Alanları Bakımından 48 

1) İnşaat Sektörü Alanında Oluşturulan Ortaklıklar  48

2) Petrol ve Maden İşletmeciliği Alanında Oluşturulan Ortaklıklar  49

3) Ortak Araştırma ve Üretim Alanında Oluşturulan Ortaklıklar  50

C) Ortakların Tabiiyeti Bakımından  51

1) Ulusal Ortaklıklar  51

2) Uluslararası Ortaklıklar  51

D) Ortakların Niteliği Bakımından  53

1) Devletler Arasında Öngörülen Ortaklıklar  53

2) Devletler ile Özel Kişiler Arasında Öngörülen 

Ortaklıklar  54

3) Gerçek Kişiler Arasında Öngörülen Ortaklıklar  54

4) Tüzel Kişiler Arasında Öngörülen Ortaklıklar 55

II.JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİ İLE BENZER

 SÖZLEŞMELERİN KARŞILAŞTIRMASI56

A) Konsorsiyum Sözleşmesi ile Karşılaştırması  56

B) Holding Sözleşmesi ile Karşılaştırması  58

C) Konzern Sözleşmesi ile Karşılaştırması  59

D) Kartel Sözleşmesi ile Karşılaştırması  59

E) Partnership Sözleşmesi ile Karşılaştırması  60

F) Şirket Birleşme Sözleşmesi ile Karşılaştırması 61

G) Franchising Sözleşmesi ile Karşılaştırması 62

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ, 

YORUMLANMASI VE YAPISI

I.GENEL OLARAK  63

II.JOINT VENTURE’IN SÖZLEŞMESEL YAPISI 69

A) Temel Sözleşme  69

B) Ortaklık Sözleşmesi  72

C) Uydu (Satelit) Sözleşme 73

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

JOINT VENTURE’IN YÖNETİM VE TEMSİLİ İLE ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI

I.JOINT VENTURE’IN YÖNETİM VE TEMSİLİ  75

A)Adi Şirketler Bakımından 75

1) Adi Şirketlerin Yönetimi  75

2) Adi Şirketlerin Temsili 78

B)Joint Venture’lar Bakımından  80

1)Joint Venture’ın Yönetimi 80

a) İnşaat Komisyonu (Yönetim Kurulu – Ortaklar 

Kurulu – Müdürler Kurulu Yönetim Komitesi) 80

b) Pilot – Lider Firma  81

2)Joint Venture’ın Temsili 82

II.ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI  84 

A)Sermaye Payı Koyma Borcu 85

B)İşbirliği Yapma Borcu 87

C)Kâr ve Zarara Katılma Borcu 87

D)Özen Borcu 91

E) Haksız Fiillerden Doğan Borçlar 91

F)Rekabet Yasağı  92

G)Denetleme Hakkı  93


BEŞİNCİ BÖLÜM

JOINT VENTURE’IN SONA ERMESİ İLE TASFİYESİ

I.JOINT VENTURE’IN SONA ERMESİ97

A) Kuruluş Amacının Gerçekleşmesi 99

B) Kuruluş Amacının Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale 

Gelmesi 99

C) Ortaklık Süresinin Dolması  100

D) Borca Batıklık - İflâs  100

E) Haklı Fesih Bildirimi veya Mahkeme Kararı 101

F) Tarafların Rızası  101

G) Ortaklardan Birinin Ölümü  102

II.JOINT VENTURE’IN TASFİYESİ  102

SONUÇ  107

KAYNAKÇA  109Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.