Kambiyo Senetlerinde Şahsi Defiler

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Numan Sabit SÖNEMZ
ISBN: 978-605-7909-47-3
Stok Durumu: Stokta var
55,56 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Numan Sabit SÖNEMZ
Baskı Tarihi 2019/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Kambiyo Senetlerinde Şahsi Defiler

Numan Sabit SÖNMEZ

20119/01 1. Baskı, 198 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7909-47-3

Kambiyo senetlerinde şahsi defiler konusu kıymetli evrakın en temel konularından birini teşkil eder. Defilerden kasıt kambiyo borçlularının alacaklı karşısında sahip olduğu tüm savunma imkanlarıdır. Şahsi defiler ise temel ilişkiden, özel bir anlaşmadan veya kambiyo senedine yabancı üçüncü bir ilişkiden kaynaklanan ve kural olarak (emre ve hamiline yazılı senetlerde) yalnız tarafları arasında ileri sürülebilen defilerdir. Bu kuralın en önemli istisnası ise senedi devralan kişinin bilerek borçlu zararına hareket etmesidir. Bilerek borçlu zararına hareket kavramının içeriğinin doldurulması bu anlamda önem arz etmektedir. Ayrıca senedin farklı şekillerde (külli halefiyet durumu gibi) veya farklı zamanlarda (gecikmiş ciro gibi) devredilmesi de, üçüncü kişileri şahsi defilerin muhatabı yapabilmektedir. Faktoring şirketlerinin devraldığı veya tüketici tarafından düzenlenen kambiyo senetlerinde olduğu gibi, bazı hallerde ise doğrudan kanun koyucu defi sistemine müdahale edebilmektedir. Çalışmada kambiyo senetlerinde defiler ile ilgili olan temel ilkeler ele alınmış, ardından en sık karşılaşılan şahsi defi halleri ayrı ayrı incelenmiştir. Nihayet son kısımda bilerek borçlu zararına hareket kavramının anlamına değinilmiş, ayrıca şahsi defilerin ve bilerek borçlu zararına hareket durumunun ispatı meselesi ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

  İçindekiler

   Giriş
   Birinci Bölüm 
   Kambiyo Senetleri ve Defi Sistemi 
   § 1. Kıymetli Evrakın Devir Şekline Göre Sınıflandırılması
   I. Nama Yazılı Senetler
   II. Emre Yazılı Senetler
   III. Hamiline Yazılı Senetler
   § 2. Kambiyo İlişkisinin Kurulması ve Önem Arz Eden İlkeler
   I. Kambiyo İlişkisinin Kurulmasında Muhtelif Görüşler
   II. Kambiyo Senetlerine Hâkim Olan İlkeler
   A. Kıymetli Evrak Tanımından Kaynaklanan Özellikler
   B. Soyutluk/Mücerretlik İlkesi
   C. Kamu İtimadı İlkesi
   D. Sıkı Şekil Şartlarına Tabi Olma
   § 3. Kambiyo Senetlerinde Defi Sistemi
   I. Defilerin Sınıflandırılması
   A. Mutlak Defi – Nispi Defi Ayırımı
   B. Senet Metninden Anlaşılan Defi – Taahhüdün Hükümsüzlüğüne İlişkin Defi – Şahsi Defi Ayrımı
   C. Diğer Defi Sınıflandırmaları
   II. Devir Şekillerine Göre Kambiyo Senetlerinde Defiler
   A. Nama Yazılı Senetlerde Defiler
   B. Emre Yazılı Senetlerde Defiler
   C. Hamile/Hamiline Yazılı Senetlerde Defiler

    İkinci Bölüm 
    Şahsi Defi Teşkil Eden Haller ve Bu Hallerin Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülebilme Koşulları 
    § 4. Şahsi Defilerin Tanımı ve Şahsi Defilere Sebebiyet Veren Durumlar
    I. Genel Olarak
    II. Temel İlişkiden Doğan Şahsi Defiler
    A. Bedelsizlik Kavramı
    B. Temel İlişkiden Doğan Şahsi Defi Örnekleri
    III. Taraflar Arasında Kambiyo İlişkisine Yönelik Özel Bir Anlaşmadan Doğan Şahsi Defiler
    A. Hatır Senetleri
    B. Açık Senet Anlaşmasına Aykırılık
    C. Diğer Anlaşmalar
    IV. Taraflar Arasında Kambiyo İlişkisi ve Temel İlişki Dışında Bir İlişkiden Kaynaklanan Şahsi Defiler
    A. Takas Defi
    B. Senedin Rıza Hilafına Elden Çıkması
    § 5. Üçüncü Kişilerin Şahsi Defiler Karşısındaki Durumu
    I. Üçüncü Kişilerin Korunması
    II. Korumanın Ortadan Kalktığı Haller
    A. Alacağın Temliki ve Vadeden Sonraki Ciro
    B. Tahsil Cirosu ve Rehin Cirosu
    C. Külli Halefiyet Yaratan Durumlar
    D. Tek Kişi Ortaklıkları
    E. Faktoring Şirketlerine İlişkin Durum
    F. Diğer Haller

     Üçüncü Bölüm 
     Bilerek Borçlu Zararına Hareket Kavramı ve Şahsi Defilerin İspatı 
     § 6. İyiniyet ve Bilerek Borçlu Zararına Hareket Kavramları
     I. MK m. 3 Anlamında "Sübjektif İyiniyet"
     II. Kambiyo Senetleri Hukukunda İyiniyet Ölçüsü: Bilerek Borçlu Zararına Hareket
     A. Yargıtay İçtihatları
     B. Doktrindeki Görüşler
     C. Cenevre Anlaşması
     D. Değerlendirme
     § 7. Şahsi Defilerin İspatı
     I. Genel Olarak İspat
     II. HMK Kapsamında İspat Yükü
     III. Senetle İspat Kuralı ve İstisnaları
     IV. Şahsi Defilerde İspat Edilecek Hususların Değerlendirilmesi
     A. Şahsi Defi Teşkil Eden Durumun İspatı
     B. Bilerek Borçlu Zararına Hareket Kavramının İspatı
     Sonuç

      Kaynakça

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar