Kamu Hizmetinin Görülme Usullerinden Ruhsat Usulü ve Elektrik Piyasası Örneği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Atıf KIR
ISBN: 9789754647266
Stok Durumu: Stokta var
35,70 TL 42,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Atıf KIR
Baskı Tarihi 2013/03
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İD175
Kamu Hizmetinin Görülme Usullerinden Ruhsat Usulü ve Elektrik Piyasası Örneği
Atıf KIR
2013/03 Baskı, 226 sayfa
ISBN 978-975-464-726-6

Kitabımızın amacı elektriğin kamu hizmeti niteliğinde olup olmadığının ve piyasada faaliyet gösterebilmek için alınması zorunlu olan lisansın hukuki niteliğinin incelenmesidir.

Bu amaç doğrultusunda birinci bölümün ilk kısmında, kamu hizmeti kavramının önemi ve tanımı, kamu hizmeti kavramının unsurları, Anayasa Mahkemesinin kamu hizmeti anlayışı, kamu hizmetinin genel ilkeleri, kamu hizmetinin türleri, kamu hizmetinin kurulması ve kaldırılması konuları ele alınacaktır. Aynı bölümün ikinci kısmında ise, kamu hizmetinin görülmesi usulleri konusu ele alınacak ve bu çerçevede müşterek emanet, iltizam, yap-işlet, yap-işlet-devret, imtiyaz ve ruhsat usulleri irdelenecektir.

İkinci ve son bölümde ise, kamu hizmeti ve elektrik piyasası ele alınacaktır. İlk olarak elektriğin mahiyeti konusu irdelenecek ve ardından elektrik piyasasının tarihsel gelişimi ve piyasaya özel kesimi katma çabaları konularına değinilecektir. Son olarak da 4628 sayılı Kanun ele alınarak; bu Kanun'u doğuran nedenler, Kanun'un amacı, kapsamı ve getirdiği piyasa yapısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK"), elektrik piyasası faaliyetleri, elektrik piyasası faaliyetlerinin lisansla yürütülmesi, lisans kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve lisansların hukuki mahiyeti konuları incelenecektir.

Kitabın konu başlıkları

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU HİZMETİ VE KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ

I. KAMU HİZMETİ
A. KAMU HİZMETİ KAVRAMININ ÖNEMİ VE TANIMI
B. KAMU HİZMETİ KAVRAMININ UNSURLARI 
C. ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU HİZMETİ ANLAYIŞI 
D. KAMU HİZMETİNİN GENEL İLKELERİ
E. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ 
F. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI 
G. KAMU HİZMETİNİN KALDIRILMASI 

II. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ
A. GENEL OLARAK
B. KAMU HİZMETLERİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN İŞLETİLMESİ USULÜ (EMANET USULÜ)
C. KAMU HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN İŞLETİLMESİ USULLERİ
1. MÜŞTEREK EMANET USULÜ
2. İLTİZAM USULÜ
3. YAP-İŞLET-DEVRET USULÜ
4. YAP-İŞLET USULÜ 
5. İMTİYAZ USULÜ 
6. RUHSAT (LİSANS) USULÜ

İKİNCİ BÖLÜM
KAMU HİZMETİ VE ELEKTRİK PİYASASI

I. ELEKTRİĞİN MAHİYETİ
A. ELEKTRİĞİN MAL VEYA HİZMET OLMASI
B. ELEKTRİĞİN KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ
II. ELEKTRİK PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE PİYASAYA ÖZEL KESİMİ KATMA ÇABALARI 
III. 4628 SAYILI KANUN 
A. 4628 SAYILI KANUN'U DOĞURAN NEDENLER
B. 4628 SAYILI KANUN'UN AMACI VE KAPSAMI
C. 4628 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN PİYASA YAPISI
D. EPDK
E. ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ 
F. ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNİN LİSANSLA YÜRÜTÜLMESİ
G. LİSANS KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
H. LİSANSIN HUKUKİ MAHİYETİ
SONUÇ
KAYNAKÇA

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar