Kamu Hukuku Açısından MÜLTECİLER

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU
ISBN: 9786050506112
Stok Durumu: Stokta var
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kamu Hukuku Açısından MÜLTECİLER (Modern Devletin Bir Anomalisi)

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU

2020/08 1. Baskı, 198 Sayfa

ISBN 978-605-05-0611-2

Mültecilerle ilgili bir çalışma yapma düşüncesi doktora tez çalışmasına başladığım dönemden beridir aklımda yer etmişti ve kanaatimce iyi bir alternatif konuydu. 2000’li yılların ortasında bu düşüncenin olgunlaşmasını sağlayacak bir alan mevcuttu. Ancak doktora çalışmasında siyasal haklar üzerine çalıştım. Mülteci konusu ise aklımın bir köşesinde beni rahatsız etmeye devam etti. Suriye İç Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte ülkemiz büyük bir sığınmacı akınına maruz kaldı. Bu durum hukuk literatüründe mülteci ve sığınmacı konularına ilişkin çalışmaları da tetikledi. Düşünsel temeli doktora dönemine dayanan bu çalışma, 2014 yılında planlanmıştı. Araya giren pek çok şey kitabın yazımını ötelememe sebep oldu. En nihayetinde 2018’de kitap olarak yayınlanabildi.

Hiçbir eser tam ve kusursuz değildir. Bu çalışmanın ilk baskısında olduğu gibi bu baskısında da eksiklikler vardır. Önceki baskılarla ilgili olarak getirilen yapıcı eleştiriler dikkate alınarak çalışma yeniden gözden geçirilmiş ve özellikle ikinci ve üçüncü bölümler neredeyse yeniden yazılmıştır. Bu değişiklikler neticesinde kitabın ismini de değiştirmeyi uygun gördük. Fakat elbette yinelemek pahasına söyleyelim ki bu baskıda da gözden kaçan noktaların olması mümkündür.

Önceki baskılarda birinci bölümün sonunda Şebnem Ferah’a ait bir şarkı sözüne yer vermiştik. Bu kez onu önsöze almayı uygun gördük. Şimdi ricamız bu kitabı okumaya başlamadan önce bir kez daha o sözlere kulak vermenizdir.

 

Ben bir mülteciyim

Kendi yüreğimden başka

Sığınacak yerim yok yurdum yok

Ben bir mülteciyim

Yüreğimde yaşıyorum

Esir değil kul hiç değil

Kendimde yaşıyorum

Ben bir mülteciyim

Burda aslında sınır yok

Kazanmak kaybetmek yok

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR7

ÖNSÖZ9

İÇİNDEKİLER11

GİRİŞ15

BİRİNCİ BÖLÜM

MODERN DEVLETİN AYRIKSILARI

1.1.Başlangıçta İnsan Vardı. Sonra19

1.2.Bir İnşa Alanı olarak Ulus22

1.3.Farklılıkların Muazzam Eşitlemesi ve Hayalin Bileşkesi:
Yurttaş27

1.3.1.Yurttaş Kavramının Tarihi Serüveni27

1.3.2.Modern Yurttaş: Eşitlerken Dışlama38

1.4.Yurttaş! Memleketine Hoş geldin: Sınırlar44

1.5.Sınırlar İçinde Bir Sınır: Kamp47

1.6.Yaşanmaya Değmez Bir Hayat veya Hakikati Yüze Vuran
Bir Özne: Mülteci51

İKİNCİ BÖLÜM

SIĞINMACILIK VE MÜLTECİLİK KONUSUNUN
GELİŞİMİ

2.1.Temel Kavramlar55

2.1.1.Göç, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı55

2.1.2.Mülteci ve Sığınmacı57

2.1.3.Vatansızlar59

 

2.2.Uluslararası Alanda Mülteci Hukukunun Gelişimi61

2.2.1.İkinci Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler71

2.2.2.Birleşmiş Milletler(BM) Dönemi86

2.3.Türk Hukukunda Mülteci Hukukunun Gelişimi93

2.3.1.Cumhuriyetin İlk Yılları ve İkinci Dünya Savaşı Sonunda Yaşanan Gelişmeler94

2.3.2.Avrupa Birliği Uyum Süreci99

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ULUSLARARASI HUKUKTA VE
TÜRK HUKUKUNDA SIĞINMACI VE
MÜLTECİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

3.1.Uluslararası Alanda Sığınmacı ve Mültecilere Yönelik Düzenlemeler103

3.1.1.1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme ve 1967 Tarihli Protokol103

3.1.2.1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü Dışındaki
Bölgesel ve Uluslararası Düzenlemeler125

3.1.3.Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Açısından
Mülteci Hukuku142

3.2.Türk Hukukunda Sığınmacı ve Mülteci Haklarına İlişkin Düzenlemeler: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu157

3.2.1.Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda Uluslararası Koruma Türleri159

3.2.2.Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda
“Geçici Koruma” Statüsü162

3.2.3.Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda
Sınır Dışı Kararları ve Geri Göndermeme İlkesi163

3.2.4.İdari Gözetim ve Geri Gönderme Merkezleri166

 

SONUÇ

(TÜRKİYE’DE SIĞINMACI VE MÜLTECİLERE
YÖNELİK TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)

4.1.Uluslararası Hukuka Uygunluk169

4.2.İkamet, Sınır Dışı ve Çalışma İzni İle İlgili Sorunlar171

4.3.Geçici Koruma Statüsünün Uygulamasına İlişkin Sorunlar: Suriyeliler Örneği175

4.4.Sonuç ve Değerlendirme180

 

KAYNAKÇA183

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar