Kamusal Denetim Hukukunda Kamu Zararı ve Sayıştayda Hak Arama Yolları

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Bülent GEÇGEL
ISBN: 9786257773652
45,00 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bülent GEÇGEL
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 302

Bu çalışma ile kamu denetimin hukuksal çerçevesi kısaca açıklandıktan sonra kamu zararı kavramının doğru anlaşılması ve kamu zararından sorumlu tutulacakların doğru tespit edilmesinin sağlanması ile kamu zararının tespiti, tahsili ve takibi ve Sayıştay yargılamasında hak arama yolları konularında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda denetim kavramı, kamu zararı müessesesi ve Sayıştay yargılamasında hak arama yolları doktrindeki görüşler, mevzuat hükümleri ve yargı kararları ışığında incelenmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KAMU HUKUKUNDA DENETİM
   1.1. DENETİMİN TANIMI
   1.2. DENETİMİN UNSURLARI
   1.3. DENETİMİN AMACI
   1.4. DENETİM TÜRLERİ
   1.4.1. Yasama Denetimi
   1.4.2. İdari Denetim
   1.4.3. Yargısal Denetim
   1.4.4. Kamuoyu Denetimi


    İKİNCİ BÖLÜM
    KAMU ZARARININ KAPSAMI VE UNSURLARI
    2.1. KAMU ZARARI KAVRAMI
    2.2. KAMU ZARARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
    2.2.1. Kamu Kaynağı
    2.2.2. Kamu Gideri
    2.2.3. Kamu Geliri
    2.2.4. Kamu Malı
    2.2.5. İlgili
    2.2.6. Sorumlu
    2.3. KAMU ZARARININ UNSURLARI
    2.3.1. Kamu Görevlisi
    2.3.2. Kusur
    2.3.3. Mevzuata Aykırı Karar, İşlem veya Eylem
    2.3.4. Zarar
    2.3.5. İlliyet Bağı


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     KAMU ZARARINDA SORUMLULUK VE SORUMLULAR
     3.1. SORUMLULUK
     3.2. KAMU ZARARINDAN SORUMLU TUTULANLAR
     3.2.1. Bakanlar
     3.2.2. Üst Yöneticiler
     3.2.3. Harcama Yetkilileri
     3.2.4. Gerçekleştirme Görevlileri
     3.2.5. Muhasebe Yetkililerin Görev ve Sorumlulukları
     3.2.6. Yetkisiz Tahsil ve Ödeme Yapanların Sorumluluğu
     3.2.7. İlgililerin Sorumluluğu


      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      KAMU ZARARININ DOĞMASI, TESPİTİ VE TAKİBİ
      4.1. KAMU ZARARININ BELİRLENMESİ
      4.1.1. Kamu Zararının Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterler
      4.2. KAMU ZARARININ TESPİTİ
      4.2.1. Kontrol, Denetim veya İnceleme Yoluyla Kamu Zararının Tespiti
      4.2.2. Sayıştay Denetçilerince Düzenlenen Sorgular ile Tespit Edilen Kamu Zararları
      4.2.3. Sayıştayca Kesin Hükme Bağlama Suretiyle Tespit Edilen Kamu Zararı
      4.2.4. Adlîi ve İdari Yargılama Sonucu Tespit Edilen Kamu Zararı
      4.3. KAMU ZARARI ALACAKLARININ ALACAK TAKİP DOSYALARININ AÇILMASI VE MUHASEBE KAYITLARINA ALINMASI
      4.4. KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAĞIN TEBLİĞİ VE TAKİBİ


       BEŞİNCİ BÖLÜM
       KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ VE SİLİNMESİ
       5.1. KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ
       5.1.1. Kamu Zararının Güvence Altına Alınması
       5.1.2. Kamu Zararından Doğan Alacakların Tahsil Şekilleri
       5.1.3. Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Taksitlendirme
       5.1.4. Kamu Zararının Oluştuğu Tarih
       5.1.5. Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Faiz
       5.1.6. Zamanaşımı
       5.1.7. Rücu Hakkı
       5.2. KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN SİLİNMESİ


        ALTINCI BÖLÜM
        SAYIŞTAYDA HAK ARAMA YOLLARI
        6.1. SORUMLULARIN SAVUNMA HAKKI
        6.1.1. Süre
        6.1.2. Kapsam
        6.2. AHİZLERİN SAVUNMA HAKKI
        6.2.1. Ahizlerin Fer'i Müdahil Olarak Hesap Yargılamasına Katılmaları
        6.2.2. Ahizlerin Fer'i Müdahil Sıfatıyla Duruşmaya Katılması
        6.3. KANUN YOLLARINA BAŞVURU HAKKI
        6.3.1. Başvuru Şekli
        6.3.2. Temyiz
        6.3.3. Yargılamanın İadesi
        6.3.4. Karar Düzeltilmesi
        6.4. İLAMIN TAVZİHİ VE DÜZELTİLMESİ
        6.4.1. İlamların Tavzihi
        6.4.2. İlamların Düzeltilmesi


         SONUÇ


          YEDİNCİ BÖLÜM
          EKLER
          7.1. Sayıştay Genel Kurul Kararları
          7.1.1. 14.06.2007 Tarihli ve 5189/1 Karar No.lu Karar
          7.1.2. 16.01.2017 Tarihli ve 5415/1 Karar No.lu Karar
          7.2. Dilekçe Örnekleri
          7.2.1. Ek No: 1 Temyiz Dilekçesi Örneği
          7.2.2. Ek No: 2 Yargılamanın İadesi Dilekçesi Örneği
          7.2.3. Ek No: 3 Karar Düzeltilmesi Dilekçe Örneği
          7.2.4. Ek No: 4 İlamın Tavzihi ve Düzeltilmesi Dilekçesi Örneği


           KAYNAKÇA

           Yorum Yap

           Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
           İlgili Yayınlar