Kanuni Önalım Hakkı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İlay Zeynep SUATA
ISBN: 9786050506976
Stok Durumu: Stokta var
34,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlay Zeynep SUATA
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 147

Kanuni Önalım Hakkı

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR 5

KISALTMALAR 7

İÇİNDEKİLER 9

GİRİŞ 13

BİRİNCİ BÖLÜM 

ÖNALIM KAVRAMI, ÖNALIM HAKKININ AMACI, 

HUKUKÎ NİTELİĞİ VE TARİHİ GELİŞİMİ

1. ÖNALIM KAVRAMI 15

1.1. Önalım Kavramı 15

1.2. Önalım Hakkının Tanımı 15

1.3. Önalım Hakkının Türleri 16

1.3.1. Hukukî İşlemden Doğan Önalım Hakkı 17

1.3.1.1. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 17

1.3.1.2. Vasiyetnameden Doğan Önalım Hakkı 19

1.3.2. Kanundan Doğan Önalım Hakkı 19

1.3.2.1. Paylı Mülkiyetten Doğan Kanunî Önalım 

Hakkı (TMK m.732 v.d) 19

1.3.2.2. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Yer Alan Önalım Hakkı 20

1.4. Önalım Hakkının Amacı ve Hukukî Niteliği 23

1.4.1. Önalım Hakkının Amacı 23

1.4.2. Önalım Hakkının Hukukî Niteliği 24

1.5. Önalım Hakkının Tarihçesi 26

1. 6. Önalım Hakkının Benzer Haklarla Kıyası 28

1.6.1. Alım Hakkı ile Kıyası 28

1.6.2. Geri Alım Hakkı ile Kıyası 28

I. BÖLÜM SONU GÜNCEL YARGI KARARLARI 

DERLEMELERİ 29

İKİNCİ BÖLÜM 

KANUNÎ ÖNALIM HAKKININ 

KULLANIM ŞARTLARI

2.1. Kanunî Önalım Hakkının Kullanım Şartları 41

2.1.1. Paydaşlık Sıfatının Kazanılması 41

2.1.1.1. Genel Olarak 41

2.1.1.2. Tapu Sicili Dışında Paydaşlık Sıfatının Kazanılması 42

2.1.1.3. Birden Fazla Paydaş Tarafından Önalım Hakkının Kullanılması 43

2.1.1.4. Kanunî Önalım Hakkı ile Sözleşmeden 

Doğan Önalım Hakkının Birlikte Bulunması Hâlinde Önalım Hakkının Kullanılması 44

2.1.2. Önalım Olayının Gerçekleşmesi - Satış Sözleşmesinin

 Gerçekleşmesi 44

2.1.2.1. Genel Olarak 44

2.1.2.2. Satış Sözleşmesinin Geçerli Olmasının 

Önalım Hakkına Etkisi 45

2.1.2.3. Satış Sözleşmesinin İfa Edilip Edilmemesinin Önalım Hakkına Etkisi 46

2.1.2.4. Satış Sözleşmesinin Feshinin Önalım 

Hakkına Etkisi 46

2.1.2.5. Muvazaa İddiaları 47

2.1.2.6. Satış Sözleşmesinde Aşırı Yararlanma 

İddiası 48

2.1.2.7. Satış Sözleşmesinde İrade Bozukluğu 

Hâlleri 49

2.1.2.8. Satışa Eşdeğer Ekonomik İşlem Meselesi 51

2.1.3. Önalım Hakkını Doğuran Olayın Bildirimi 52

2.1.4. Önalım Hakkının Kullanılmasına İlişkin İrade 

 Beyanında Bulunulması 53

2.1.4.1. Kullanılma Şekli 53

2.1.4.2. Kullanılma Süresi 54

2.1.4.3. Payın Geçiş Ânı 57

II. BÖLÜM SONU GÜNCEL YARGI KARARLARI 

DERLEMELERİ 58

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KANUNÎ ÖNALIM HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI  HÂLLER VE KULLANIMINA ENGEL HÂLLER

3.1. Kanunî Önalım Hakkının Kullanılmasının Söz Konusu Olamayacağı Hâller 75

3.1.1. Paydaşlar Arası Satış 75

3.1.2. Cebri Artırma ile Satışlarda 76

3.1.3. Taşınır Mal Satışları 76

3.1.4. Tapusuz Taşınmaz Satışı 77

3.1.5. Bağış Sözleşmesi 78

3.1.6. Mal Değişim Sözleşmesi 79

3.1.8. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Söz Konusu Olduğunda 81

3.1.9. Devre Mülk Satışlarında 82

3.1.10. Bütün Paydaşların Aynı Anda Payını Üçüncü Kişiye

  Devretmesi Halinde 83

3.1.11. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Gereği Eşlerin

  Paylı Mülkiyeti Söz Konusu Olduğunda 83

3.1.12. Elbirliği Mülkiyeti Söz Konusu Olduğunda 85

3.2. Önalım Hakkının Kullanılmasını Engelleyen Hâller 86

3.2.1. Feragat 86

3.2.2. Vazgeçme 87

3.2.3. Hakkın Kötüye Kullanılması 89

3.2.4. Fiili Taksim 90

III. BÖLÜM SONU GÜNCEL YARGI KARARLARI 

DERLEMELERİ 93

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÖNALIM HAKKINI KULLANMANIN  SONUÇLARI VE ÖNALIM HAKKININ  YARGILAMA USULLERİ

4.1. ÖNALIM HAKKINI KULLANMANIN SONUÇLARI 111

4.1.1. Kanunî Önalım Hakkının Kullanılması ile Yeni Bir Satış

   İlişkisinin Doğması 111

4.1.2. Yeni Satış İlişkisinin Koşullarının Belirlenmesi 112

4.1.3. Kanunî Önalım Hakkına Konu Olan Payın Devredilmesinin Önalım Hakkının Kullanımına Etkisi 113

4.2. 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERI KANUNU GEREĞINCE UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERI 114

4.2.1. Görevli Mahkeme 114

4.2.2. Yetkili Mahkeme 116

4.2.3. Davacı 117

4.2.4. Davalı 118

4.2.5. Hak Düşürücü Süre 119

4.3. YARGILAMA SÜRECI 119

4.3.1. Önalım Davasının Hukukî Niteliği 120

4.3.2. İspat Müessesesi. 120

4.3.4. Mülkiyetin Önalım Hakkı Sahibine Geçiş Ânı 125

4.3.5. Önalım Hakkında Tazminat Meselesi 125

IV. BÖLÜM SONU  GÜNCEL YARGI KARARLARI DERLEMELERİ 128

ÖZET 139

KAYNAKÇA 143Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.