Kat Mülkiyeti Kanunu

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Tahsin Murat PULAK
Ürün Kodu: KM025
ISBN: 978-605-300-762-3
Stok Durumu: Stokta var
170,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tahsin Murat PULAK
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

KM025
Kat Mülkiyeti Kanunu (Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli - Notlu)
Tahsin Murat PULAK
2019/06 9. Baskı, 887 Sayfa
ISBN 978-605-300-762-3

Kitap, apartmanlarda, sitelerde ve toplu yapılarda kat maliklerinin, kiracıların, yöneticilerin yararlanabileceği ve Kat Mülkiyeti Kanunu hakkında pratik bilgi sahip olabilecekleri güncel bir el kitabı olarak hazırlanmıştır.


Kitabın Konu Başlıkları

 • Genel Hükümler
 • Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
 • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Haklar
 • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
 • Ana Gayrimenkulün Yönetimi
 • Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
 • Devre Mülk Hakkı
 • Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
 • Kitabın 2017 yılı sonunda okuyucuyla buluşan 8.baskısı beklenenden ve planlanandan çok önce tükendi. Bu durum ve gerek mevzuattaki gerek içtihattaki değişiklikler yeni bir kitabın hazırlanmasını gerekli kıldı.

  Yeni baskı için önceleri salt mevzuattaki değişikliklerin işlenmesi ve yeni içtihatların eklenmesiyle yetinilmesi düşünüldü. Bu yöntem dahi sayfa sayısının artmasıyla birlikte “el kitabı” boyutunun sınırlarının aşılmasına neden oldu.

  Öte yandan mevzuat ve içtihattaki değişikliklerin açıklanmadığı bir baskı yapılması da okuyucuya ve kendimize saygısızlık olacaktı.

  Mevzuat ve içtihattaki değişikliklerin işlenmesi, açıklanması, gerekli notların konulması ile kitabın ulaştığı sayfa sayısı normal boyutta bir kitap olmasını zorunlu kıldı.

  Bununla birlikte kitabı tek ciltte tutabilmek için yeni içtihatlara mümkün olduğunca tam metin halinde yer verilirken, önceki baskılarda yer alan ve özetlenmiş içtihatlar aynen korundu.

  Yeni içtihatlarda dahi yer kazanmak amacıyla konuyla ilgili olmayan bölümler metinden çıkartılarak bir nevi özetleme yapıldı. Bu yöntemde dahi içtihadın konuyla ilgili kısmı orijinal metinden aynen alındı.

  Kitap uygulamayı yansıtmaya yönelik olup, bilimsel/doktrinsel hiçbir iddia taşımadığından mevzuat ve içtihatların bazılarında bazı küçük eleştirilerde bulunmak lüksüne de sahip oldum. Konu ile ilgili emsal içtihat bulunmayan bölümlerdeki açıklamalar nasıl ki tamamen kişisel kanaatimi yansıtmakta ise, eleştiriler de sadece benim kanaatimdir.

  Kitabın önceki baskılarından edinmiş olan okuyucunun teveccühü ve olumlu geri bildirimleri bu yeni kitabın hazırlanmasının en önemli etkeni olup, beni de fazlasıyla onurlandırmıştır. Bu nedenle kendilerine teşekkürlerimi iletiyor ve saygılar sunuyorum.

  İÇİNDEKİLER
  9. BASKIYA ÖNSÖZ 5
  ÖNSÖZ 7
  İÇİNDEKİLER 9
  KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NU DEĞİŞTİREN KANUNLAR 22
  634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU 23
  KAT MÜLKİYETİ KANUNU

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı: I - Genel kural:
  Madde 1 51
  AÇIKLAMA 51
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 52
  II- Tarifler:
  Madde 2 53
  AÇIKLAMA 53
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 54
  III- Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği:
  Madde 3 55
  AÇIKLAMA 56
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 67
  IV- Ortak yerler:
  Madde 4 79
  AÇIKLAMA 79
  ÖRNEK YARGITAY KARARLAR 82
  B) Bağlantılar:
  I- Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı:
  Madde 5 94
  AÇIKLAMA 94
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 95

  II- Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı:
  Madde 6. 96
  AÇIKLAMA 96
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 97
  C) Ortaklığın (Şüyuun) giderilmesi ve öncelikle satınalma (Şüf’a) hakkı: I- Ortaklığın giderilmesi:
  Madde 7. 101
  AÇIKLAMA 101
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 102
  II- Öncelikle satınalma hakkı:
  Madde 8. 104
  AÇIKLAMA 104
  D) Genel hükümlerin uygulanma alanı:
  Madde 9. 105
  AÇIKLAMA 105
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 105

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
  A) Genel kural:
  Madde 10 106
  AÇIKLAMA 107
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 119
  B) Kat mülkiyeti kütüğü:
  Madde 11 134
  AÇIKLAMA 134
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 136
  C) Kat mülkiyetinin kurulması:
  I - İstem ve belgeler:
  Madde 12 136
  AÇIKLAMA 136
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 143
  II- Sözleşme ve tescil:
  Madde 13 150
  AÇIKLAMA 150
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 153
  D) Kat irtifakının kurulması: 154
  Madde 14 154
  AÇIKLAMA 155
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 159

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
  A) Kat maliklerinin hakları:
  I- Bağımsız bölüm üzerinde:
  Madde 15 162
  AÇIKLAMA 162
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 163

  II- Ortak yerler üzerinde:
  Madde 16 166
  AÇIKLAMA 166
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 168

  B) Kat irtifakı sahibinin hakları:
  Madde 17 176
  AÇIKLAMA 176
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 178


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
  A) Kat maliklerinin borçları:
  I- Genel kural:
  Madde 18 185
  AÇIKLAMA 185
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 187

  II - Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:
  Madde 19 207
  AÇIKLAMA 208
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 224

  III - Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma:
  Madde 20 326
  AÇIKLAMA 326
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 330

  IV - Sigorta anlaşması:
  Madde 21 368
  AÇIKLAMA 368
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 369

  V - Ortak giderlerin teminatı:
  Madde 22 369
  AÇIKLAMA 370
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 372

  VI - Müsaade mecburiyeti:
  Madde 23 381
  AÇIKLAMA 381
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 384
  VII - Yasak işler:
  Madde 24 387
  AÇIKLAMA 387
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 392
  VIII - Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti:
  Madde 25 407
  AÇIKLAMA 407
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 414
  B) Kat irtifakı sahiplerinin borçları:
  Madde 26 418
  AÇIKLAMA 418
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 420

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Anagayrimenkulün Yönetimi
  A) Genel kurul:
  Madde 27 424
  AÇIKLAMA 424
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 424
  B) Yönetim planı:
  Madde 28 426
  AÇIKLAMA 427
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 428
  C) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:
  I - Toplantı zamanı:
  Madde 29 438
  AÇIKLAMA 438
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 442
  II- Yeter sayı:
  Madde 30 448
  AÇIKLAMA 448
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 451
  III - Oya katılma:
  Madde 31 452
  AÇIKLAMA 452
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 456

  IV - Kararlar:
  Madde 32 460
  AÇIKLAMA 460
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 462
  V - Hâkimin müdahalesi:
  Madde 33 477
  AÇIKLAMA 477
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 486
  D) Yönetici:
  I - Atanması:
  Madde 34 510
  AÇIKLAMA 511
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 515
  II - Yöneticinin görevleri:
  1 - Genel yönetim işlerinin görülmesi:
  Madde 35 525
  AÇIKLAMA 526
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 529
  2- Defter tutulması ve belgelerin saklanması:
  Madde 36 544
  AÇIKLAMA 544
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 545
  3- İşletme projesinin yapılması:
  Madde 37 549
  AÇIKLAMA 549
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 551
  III - Sorumluluğu:
  1 - Genel kural:
  Madde 38 553
  AÇIKLAMA 553
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 559
  2 - Hesap verme:
  Madde 39 569
  AÇIKLAMA 569
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 570
  IV - Hakları:
  Madde 40 574
  AÇIKLAMA 575
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 576

  E) Yönetimin denetlenmesi:
  Madde 41 578
  AÇIKLAMA 578
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 580
  F) Yenilik ve ilaveler:
  I - Faydalı olanlar:
  Madde 42 582
  AÇIKLAMA 583
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 591
  II - Çok masraflı ve lüks olanlar:
  Madde 43 605
  AÇIKLAMA 605
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 607
  III - Bağımsız bölüm ilavesi:
  Madde 44 610
  AÇIKLAMA 610
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 613
  G) Temlikî tasarruflar ve önemli işler:
  Madde 45 619
  AÇIKLAMA 619
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 620

  ALTINCI BÖLÜM
  Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
  A) Kat mülkiyetinin sona ermesi:
  I - Anagayrimenkulün arsasıyla birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile:
  Madde 46 626
  AÇIKLAMA 626
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 628
  II - Anayapının harap olması:
  Madde 47 631
  AÇIKLAMA 631
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 633
  III - Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi:
  Madde 48 637
  AÇIKLAMA 638
  B) Kat irtifakının sona ermesi:
  Madde 49 639
  AÇIKLAMA 639
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 640

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Son Hükümler
  A) Yasaklar:
  Madde 50 644
  AÇIKLAMA 644
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 644
  B) Yeni duruma uyma:
  I - Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklarda:
  Madde 51 645
  AÇIKLAMA 645
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 647
  II - Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklarda:
  Madde 52 648
  AÇIKLAMA 649
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 649
  III - Medeni Kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi:
  Madde 53 650
  AÇIKLAMA 650
  C) Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu:
  Madde 54 651
  AÇIKLAMA 651
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 654
  D) Harç ve vergiler:
  Madde 55 657
  AÇIKLAMA 657
  E) Belediyesi olmayan yerlerdeki durum:
  Madde 56 658
  AÇIKLAMA 658
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Devre Mülk Hakkı
  Madde 57 659
  Madde 58 659
  Madde 59 659
  Madde 60 659
  Madde 61 659
  Madde 62 660
  Madde 63 660
  Madde 64 660
  Madde 65 660
  DEVRE MÜLK HAKKININ AÇIKLAMASI 660
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 663

  DOKUZUNCU BÖLÜM
  Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
  GENEL AÇIKLAMA 666
  Kapsam:
  Madde 66 667
  AÇIKLAMA 667
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 671
  Ortak yerler:
  Madde 67 686
  AÇIKLAMA 686
  Vaziyet plan ve projeleri:
  Madde 68 688
  AÇIKLAMA 688
  Yönetim:
  Madde 69 690
  AÇIKLAMA 691
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 699
  Yönetim plânı ve değiştirilmesi:
  Madde 70 700
  AÇIKLAMA 700
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 703
  Yönetici ve denetçi atama:
  Madde 71 704
  AÇIKLAMA 704
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 707
  Ortak giderlere katılma:
  Madde 72 708
  AÇIKLAMA 708
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 712
  Geçici yönetim:
  Madde 73 712
  AÇIKLAMA 712
  Uygulanacak diğer hükümler:
  Madde 74 715
  AÇIKLAMA 715
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 715

  Görevli mahkeme:
  Ek Madde 1 732
  AÇIKLAMA 732
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 732
  Kullanma yerlerinin boşaltılması:
  Ek Madde 2 748
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 749
  Birden çok yapılarda uygulanacak özel hükümler:
  Ek Madde 3 752
  AÇIKLAMA 752
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 753
  Kat irtifakına geçiş:
  Ek Madde 4 759
  AÇIKLAMA 759
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 761
  Geçici Madde 1 762
  AÇIKLAMA 762
  Geçici Madde 2 764
  AÇIKLAMA 764
  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 767
  F) Yürürlük tarihi:
  Madde 75 770
  AÇIKLAMA 770
  G) Yürütme makamı:
  Madde 76 770
  634 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER 771

  İLGİLİ MEVZUAT
   ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 775
   TEBLİGAT KANUNU 792
   TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 794
   TEBLİGAT TÜZÜĞÜ 794
   İMAR KANUNU (3194 S.) 795
   İMAR KANUNU (6785 S.) 799
   İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
  HAKKINDA KANUN 799
   HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 802
   İŞ KANUNU 804
   SENDİKALAR KANUNU 811
   KİMLİK BİLDİRME KANUNU 811
   TÜRK MEDENİ KANUNU 812
   BORÇLAR KANUNU (818 S.) 815
   TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098 S.) 815
   TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 817
   AFET SİGORTALARI KANUNU 817
   ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 819
   AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 822
   6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 825
   TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK. 826
   YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARI
  TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 830
   MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU
  GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 831
   BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 836
   KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ 838
   OTOPARK YÖNETMELİĞİ 841
   GENELGELER 845

  ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ VE ÖRNEK HÜKÜM FIKRALARI
  1- MİMARİ PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİKLER VE ORTAK YERLERE MÜDAHALE 858
  a) Dava Dilekçesi Örneği 858
  b) Hüküm Fıkrası Örneği 859
  2- GENEL GİDERLERİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İCRA TAKİP TALEBİ ÖRNEĞİ 860
  3- İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ VE ALACAĞIN TAHSİLİ 861
  a) Dava Dilekçesi Örneği 861
  b) Hüküm Fıkrası Örneği 862
  4- MESKENİN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASININ ÖNLENMESİ 863
  a) Dava Dilekçesi Örneği 863
  b) Hüküm Fıkrası Örneği 864
  5- YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ 865
  a) Dava Dilekçesi Örneği 865
  b) Hüküm Fıkrası Örneği 866
  6- ARSA PAYLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ 867
  a) Dava Dilekçesi Örneği 867
  b) Hüküm Fıkrası Örneği 868
  7- KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ 869
  a) Dava Dilekçesi Örneği 869
  b) Hüküm Fıkrası Örneği 870
  8- YÖNETİCİNİN MAHKEME TARAFINDAN ATANMASI. 871
  a) Dava Dilekçesi Örneği 871
  b) Hüküm Fıkrası Örneği 872
  9- RAHATSIZLIK VEREN DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ 873
  a) Dava Dilekçesi Örneği 873
  b) Hüküm Fıkrası Örneği 874
  10- ORTAK YERLERDE ONARIM YAPILMASINA İZİN VERİLMESİ VE TAZMİNAT 875
  a) Dava Dilekçesi Örneği 875
  b) Hüküm Fıkrası Örneği 876
  11- ONARIM İÇİN BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİLMESİNE İZİN VERİLMESİ 877
  a) Dava Dilekçesi Örneği 877
  b) Hüküm Fıkrası Örneği 877
  YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ 878
  İŞLETME PROJESİ ÖRNEĞİ 880
  KAVRAM DİZİNİ 881

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: kat mülkiyeti
İlgili Yayınlar