Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Halleri

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Cansu KAYA KIZILIRMAK
Ürün Kodu: DNM545
ISBN: 978-605-7909-40-4
Stok Durumu: Stokta var
60,19 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cansu KAYA KIZILIRMAK
Baskı Tarihi 2019/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Halleri

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILRIMAK

2019/01 1. Baskı, 314 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7909-40-4

Şahsi bir teminat sözleşmesi türü olan kefalet sözleşmesinin sona ermesi ve bu anlamda karşılıksız olarak teminat veren kefilin bu ağır sorumluluğundan kurtulabilmesi uygulamada önemli bir sorun teşkil eder. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile, kefaletin sona ermesine ilişkin yeni sona erme hallerine yer verilmiş ayrıca mevcut sona erme sistemi de esaslı değişikliklere tabi tutulmuştur. Bu yeni sona erme sisteminin incelenmesi ve olası tartışmalı meselelerin değerlendirilmesi amacıyla doktora tezi olarak hazırlanan bu kitapta, kefaletin sona erme halleri, öğretide ileri sürülen görüşler ve mahkeme içtihatlarından yararlanmak suretiyle üç ayrı bölüm altında incelenmiştir. Kitabın ilk bölümünde, kefaletin süreye bağlı olarak sona erme hallerini teşkil eden, belirli ve belirsiz süreli kefaletin sona ermesi, çalışanlara kefalette kefaletin sona ermesi ve gerçek kişilerin kefaletinin tabi olduğu on yıllık süre; ikinci bölümünde, kefaletin alacaklıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme halleri ve kitabın üçüncü bölümünde ise, kefilin sözleşmeden dönme hakkı, borcun üstlenilmesinde kefilin rızasının bulunmaması sebebiyle kefaletin sona ermesi ve son olarak birlikte kefalet varsayımının gerçekleşmemesi sebebiyle sona erme hali incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   I. Sürenin Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi Bakımından Etkili Olduğu Haller
   A. BELİRLİ SÜRELİ KEFALETİN SONA ERMESİ 
   B. BELİRSİZ SÜRELİ KEFALETİN SONA ERMESİ
   C. ÇALIŞANLARA KEFALETİN KEFİL TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ 
   D. GERÇEK KİŞİLERİN KEFALETİNDE ON YILLIK AZAMİ SÜREYE BAĞLI SONA ERME

    İkinci Bölüm 
    I. Kefaletin Alacaklıdan Kaynaklanan Sona Erme Sebepleri
    A. KEFALETİN ALACAKLININ KEFİLİN YAPTIĞI ÖDEME TEKLİFİNİ KABUL ETMEMESİ ÜZERİNE SONA ERMESİ
    B. ALACAKLININ ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ DURUMLARDA KEFALETİN KISMEN VEYA TAMAMEN SONA ERMESİ

     Üçüncü Bölüm
     I. Diğer Sona Erme Halleri
     A. GELECEKTE DOĞACAK BORÇLARA KEFALETTE KEFİLİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI
     B. BORCUN DIŞ ÜSTLENİLMESİNDE KEFİLİN ONAYININ BULUNMAMASI SEBEBİYLE KEFALETİN SONA ERMESİ
     C. BİRLİKTE KEFALET VARSAYIMININ GERÇEKLEŞMEMESİ
     SONUÇ

      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.