Kira Hukuku

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Olcay GÖÇÜM
ISBN: 9786257467452
193,50 TL 215,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Olcay GÖÇÜM
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 813

İkinci ve genişletilmiş bu baskıyı; eserimizin ilk baskısının kısa sürede tükenmesi, dünya ve ülke genelindeki Covid-19 salgın hastalığına bağlı olarak oluşan pandemi sürecinde kiracıların kira parasının ödemekte zorluk çekmesi ve bu nedenle açılan kira uyarlama davalarında ilk derece mahkemelerinin tedbir talebinin ret ve kabule yönelik farklı kararları ile BAM daireleri kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için yapılan başvuru sonucu Yargıtay 3. HD’ nin ihtiyati tedbire yönelik olarak vermiş olduğu karar, uygulamada sıkça karşılaşılan sorunların cevaplanması, 6353 sayılı yasa ile ertelenen hükümlerin uygulama süresinin 02.07.2020 tarihinde sona ermesi ve bu nedenle oluşan yeni durum karşısında izlenmesi gereken yol ve yöntemlerin açıklanması kira hukuku alanında böyle bir esere ihtiyaç olduğu ortaya çıktığından siz değerli okuyuculara sunmak için hazırladık.

Bu ihtiyaca binaen değerli meslektaşlarıma katkı sağlamak amacıyla Kira Hukuku alanında yaşadığımız ve sıkça karşılaştığımız yeni konuları da ekleyip, her konunun önemli kısımlarına ayrıca parantez açarak ve eserde daha fazla Yargıtay kararına yer vererek bu kararlar ışığında konuları daha geniş çerçevede açıkladık.

Kira Hukukuna ilişkin sıkça karşılaştığım soruları; Yargıtay kararları doğrultusunda eserin son bölümünde cevaplandırmaya çalıştım. 6098 sayılı TBK’nın kira hukukuna ilişkin hükümlerine ulaşmanın okuyucuya çok daha faydalı olacağını düşündüğümden kitabın son bölümünde yer verdim.

TAKDİM ............................................................................................................................. 5

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...................................................................................................... 7

ÖNSÖZ............................................................................................................................... 8

İÇİNDEKİLER....................................................................................................................... 9

GİRİŞ................................................................................................................................ 17


KİRA HUKUKU

KİRA SÖZLEŞMESİ VE TANIMI


A. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ...................................................................................... 19

B. KİRA SÖZLEŞMESİNDE İSPAT KURALLARI .................................................................. 20

1. Kira Sözleşmesi ve Kira Başlangıcının İspatı ...................................................... 20

2. Yazılı veya Sözlü Kira Sözleşmesine Karşı Gelinmesi ......................................... 21

3. Kiralayanlardan Birinin Kiracı ile Sözleşmeyi Değiştirme Yasağı ....................... 22

4. Kira Sözleşmesinin İmzalanmasında Malik Olma Şartı ...................................... 22

5. Kira Sözleşmesinde İmzaya İtiraz Edilmesi ve İmza İncelenmesi....................... 22

6. Aynı Taşınmaza İlişkin İki Ayrı Kira Sözleşmesi.................................................. 23

YARGITAY KARARLARI................................................................................ 24

C. KİRA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU ................................................................................ 27

YARGITAY KARARLARI................................................................................ 28

D. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI............................................................................. 29

1. Sözleşmenin Tarafları........................................................................................ 29

2. İştirak ve Müşterek Mülkiyette Kira Sözleşmesinin Tarafları ............................ 30

YARGITAY KARARLARI................................................................................ 30

E. KİRA BEDELİ .............................................................................................................. 34

1. Kira Bedelinin Kapsamı...................................................................................... 34

2. Kira Parası Miktarının İspatı .............................................................................. 35

3. Kira ilişkisinde Ödenmesi Gereken Kira Parası.................................................. 35

4. Kira Bedelinin Ödeme Zamanı........................................................................... 36

5. Kira Bedelinin Ödeme Yeri ................................................................................ 37

6. Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Tahliye............................................................. 38

7. Talep Edilen Kira Bedeline (Alacağına) İtiraz Halinde İcra İnkar Tazminatı ....... 38

8. Kira Bedeline İlişkin İki Ayrı Kira Sözleşmesi...................................................... 39

9. Kira Bedeline Karşı Teslim Edilen Senet ve Temerrüt Olgusu ........................... 40

YARGITAY KARARLARI................................................................................ 40

F. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ ................................................................................. 54

G. KİRA SÜRESİ.............................................................................................................. 55


10 İÇİNDEKİLER

1. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi.............................................................................. 55

2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi ........................................................................... 56

H. KİRALAYANIN BORÇLARI........................................................................................... 56

1. Kiralayanın Teslim Borcu................................................................................... 56

2. Kiralayanın Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu ......................... 58

3. Kiralayanın Yan Giderlere Katlanma Borcu ....................................................... 59

4. Kiralanın Ayıplarından Sorumluluk Borcu.......................................................... 59

YARGITAY KARARLARI................................................................................ 63

İ. KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ ............................................................................... 86

YARGITAY KARARLARI .............................................................................................. 87

J. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ.............................................................. 93

YARGITAY KARARLARI .............................................................................................. 94

K. KİRACININ KİRA BEDELİNİ ÖDEME BORCU VE ZAMANI............................................. 98

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 100

L. KİRACININ AYIPLARI KİRAYA VERENE BİLDİRME BORCU ......................................... 115

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 116

M. KİRACININ AYIPLARIN GİDERİLMESİNE VE KİRALANANIN GÖSTERİLMESİNE

KATLANMA BORCU................................................................................................. 120

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 120

N. ALT KİRA ................................................................................................................. 123

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 126

O. KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİ ........................................................................................... 128


TAHLİYE


A. ERKEN TAHLİYE....................................................................................................... 131

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 132

B. GENEL HÜKÜMLERE GÖRE TAHLİYE DAVALARI....................................................... 153

1. Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye ..................................................................... 154

a. Davanın Tarafları ..................................................................................... 154

b. Dava Şartı ................................................................................................ 154

c. Dava Açma Zamanı .................................................................................. 154

d. Görevli Mahkeme.................................................................................... 155

e. Zımni Muvafakat...................................................................................... 155

YARGITAY KARARI.................................................................................... 156

2. Temerrüt Nedeniyle Tahliye............................................................................ 187

a. Davanın Tarafları ..................................................................................... 187

b. Dava Açma Şartı ...................................................................................... 187

c. Dava Açma Zamanı .................................................................................. 187

d. Görevli Mahkeme.................................................................................... 188

e. Temerrüt Olgusunu Oluşturan Alacaklar................................................. 188


İÇİNDEKİLER 11

f. Kiracının Temerrüt Olgusundan Kurtulması İçin Tevdi Mahalli Tayini

Talep Etmesi ............................................................................................ 189

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 190

g. Ödeme Gününün Değiştirilmesinin Temerrüt Olgusuna Etkisi .................. 194

h. Yazılı veya Sözlü Kira Sözleşmesinin Temerrüt Olgusuna Etkisi............... 194

i. Temerrüt İhtarının Tebliği ....................................................................... 194

j. Otuz Günlük Süre Dolmadan Dava Açılması............................................ 195

k. İcra Dairesinden Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi ................................... 195

l. Harç ve Vekalet Ücreti............................................................................. 195

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 196

3. Belirli Süreli Sözleşmelerde Tahliye Davası ..................................................... 209

a. Dava Konusu............................................................................................ 209

b. Davanın Tarafları ..................................................................................... 210

c. Davanın Açılma Zamanı ........................................................................... 210

d. Görevli Mahkeme.................................................................................... 211

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 211

4. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Tahliye Davası......................................... 229

a. Davanın Tarafları ..................................................................................... 229

b. Davanın Açılma Zamanı ........................................................................... 229

c. Görevli Mahkeme.................................................................................... 230

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 230

5. Taşınırların Tahliyesi........................................................................................ 239

a. Davanın Tarafları ..................................................................................... 239

b. Dava Açılma Zamanı ................................................................................ 239

c. Görevli Mahkeme.................................................................................... 240

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 240

6. Olağanüstü Nedeniyle Tahliye ........................................................................ 241

a. Önemli Sebeplerin Varlığı Halinde Tahliye Davası................................... 241

aa. Davanın Tarafları............................................................................... 241

bb. Dava Şartı.......................................................................................... 242

cc. Dava Açma Zamanı ........................................................................... 242

dd. Talep Edilecek Tazminat Miktarı....................................................... 242

b. Kiracının İflası Halinde Tahliye................................................................. 242

aa. Dava Şartı.......................................................................................... 242

bb. Dava Açma Zamanı ........................................................................... 243

c. Kiracının Ölümü Halinde Tahliye ............................................................. 243

aa. Davanın Tarafları............................................................................... 243

bb. Dava Şartı.......................................................................................... 243

cc. Dava Açma Zamanı .......................................................................... 244

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 244


12 İÇİNDEKİLER


KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI


A. UYGULAMA ALANI.................................................................................................. 247

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 248

B. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ TAHLİYESİNDE USUL......................................................... 253

1. Davacı Taraf .................................................................................................... 253

2. Davalı Taraf ..................................................................................................... 255

3. Görevli Mahkeme............................................................................................ 255

4. Davanın Açılma Zamanı................................................................................... 256

a. Kiraya verenden Kaynaklanan Tahliye Davalarının Açılma Zamanı ......... 256

b. Kiracıdan kaynaklanan Tahliye Davasının Açılma Zamanı ....................... 257

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 258

C. KONUT VE ÇATILI İŞYERLERİNDE TAHLİYE ............................................................... 271

1. Konut Gereksinimi (İhtiyacı) Nedeniyle Tahliye .............................................. 271

a. Davanın Tarafları ..................................................................................... 271

b. Dava Açma Şartları .................................................................................. 272

c. Dava Açılma Zamanı ................................................................................ 274

d. Yargılama Aşamasında Taşınmazın Tahliye Edilmesi ............................... 275

2. İşyeri Gereksinimi (İhtiyacı) Nedeniyle Tahliye Davası.................................... 276

a. Davanın Tarafları ..................................................................................... 276

b. Dava Açma Şartları .................................................................................. 276

c. Dava Açılma Zamanı. ............................................................................... 278

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 279

3. İmar ve İnşası Sebebiyle Tahliyesi ................................................................... 301

a. Davanın Tarafları ..................................................................................... 301

b. Dava Şartı ................................................................................................ 302

c. Dava Açma Zamanı .................................................................................. 303

YARGITAY KARARLARI............................................................................. 304

4. Yeni İktisap Nedeniyle Tahliye Davası ............................................................. 314

a. Davanın Tarafları ..................................................................................... 314

b. Dava Şartı ................................................................................................ 315

c. Dava Açma Zamanı .................................................................................. 316

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 316

D. KİRACIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TAHLİYE .................................................. 320

1. Yazılı Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye ..................................................... 320

a. Dava Hakkı............................................................................................... 320

b. Dava Şartı ................................................................................................ 320

c. Dava Açılma Zamanı ................................................................................ 321

d. Geçerli ve Geçersiz Yazılı Tahliye Taahhüdü............................................ 322

aa. Geçerli Tahliye Taahhütleri ............................................................... 322

bb. Geçersiz Tahliye Taahhütleri............................................................. 323

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 324


İÇİNDEKİLER 13

2. İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye ...................................................................... 346

a. Dava Hakkı............................................................................................... 346

b. Dava Şartı ................................................................................................ 346

c. Dava Açılma Zamanı ................................................................................ 347

d. Haklı İhtar ve Muacceliyet Şartı............................................................... 348

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 349

3. Kiracının veya Eşinin Aynı Belediye Sınırları İçinde Konutunun Olması

Nedeniyle Tahliye............................................................................................ 375

a. Davanın Tarafları ..................................................................................... 375

b. Dava Şartı ................................................................................................ 375

c. Dava Açılma Zamanı ................................................................................ 376

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 377

4. On Yıllık Sürenin Dolması Nedeniyle Tahliye................................................... 380

a. Davanın Tarafları ..................................................................................... 380

b. Dava Şartı ................................................................................................ 380

c. Dava Açma Zamanı.................................................................................. 380

YARGITAY KARARLARI.............................................................................. 381

E. BİRDEN FAZLA NEDENE DAYALI TAHLİYE DAVASI AÇILMASI ................................... 384

F. RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİ VE FESHİ ......................................................................... 388

1. Tanımı ve Tarafları .......................................................................................... 388

2. Ücret ............................................................................................................... 389

3. Görevli ve Yetkili Mahkeme ............................................................................ 389

4. Hukuki ve Cezai Sorumluluk............................................................................ 389

5. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Feshi.................................................................. 390

6. Rödövans Bedelinde Zamanaşımı ................................................................... 393

YARGITAY KARARLARI..................................................................................... 393

G. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI................................................................................ 399

YARGITAY KARARI........................................................................................... 400

H. KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ TAŞINMAZIN KULLANIMI İLE İLGİLİ OLMAYAN

ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ ............................................................................................. 403

İ. KİRACININ GİDERLERDEN SORUMLULUĞU............................................................. 404

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 405

J. GÜVENCE BEDELİ (DEPOZİTO) ................................................................................ 406

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 407

K. KİRACI ALEYHİNE DEĞİŞİKLİK YAPMA YASAĞI......................................................... 410

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 411

L. TAHLİYE EDİLEN TAŞINMAZIN YENİDEN KİRALANMASI YASAĞI VE TAZMİNAT....... 417

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 418

M. TAHLİYE DAVASINDA TEHİRİ İCRA TALEBİ............................................................... 424

N. TAHLİYE DAVASININ KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ VE

VEKALET ÜCRETİNDE SORUMLULUK ...................................................................... 424

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 425


14 İÇİNDEKİLER


KİRA TESPİT DAVASI


A. KİRA TESPİT DAVALARINA GENEL BAKIŞ ................................................................. 429

B. KİRA TESPİT DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME .................................. 430

1. Kira Tespit Davalarında Görevli Mahkeme:..................................................... 430

2. Kira Tespit Davalarında Yetkili Mahkeme: ...................................................... 430

C. KİRA BEDELİ DIŞINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA YASAĞI .................................................. 430

D. KİRA ARTIŞ ORANI-KİRA BEDELİNİN TESPİTİ............................................................ 431

1. Taraflar Arasında Anlaşma Olması Halinde Kira Bedelinin Tespiti: ................. 432

2. Taraflar Arasında Anlaşma Olmaması Halinde Kira Bedelinin Tespiti: ............ 433

3. Beş Yıllık Kira Döneminden Sonra Yenilenen Kira Sözleşmelerinde Kira

Bedelinin Tespiti:............................................................................................. 433

4. Yabancı Para Üzerinde Kira Bedelinin Tespiti.................................................. 434

E. KİRA TESPİT DAVASININ TARAFLARI ....................................................................... 436

F. KİRA TESPİT DAVASININ AÇILMA ZAMANI .............................................................. 436

YARGITAY KARARI................................................................................................... 437

G. KİRA BEDELİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEM ........................................................... 438

H. TESPİT OLUNAN KİRA BEDELİNİN NET VE BRÜT DURUMLARI ................................. 438

İ. TESPİT OLUNAN KİRA BEDELİNİN KESİNLEŞMESİ VE FAİZ İŞLENME

BAŞLANGICI:........................................................................................................... 438

J. TEMDİT NİTELİKLİ KİRA SÖZLEŞMELERİ:.................................................................. 439

K. KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ %... İFADESİ ARTIŞ ŞARTI MIDIR?...................................... 439

L. KİRA ARTIŞ ORANINDA HANGİ AYIN ARTIŞ ORANI ALINMALIDIR? .......................... 440

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 441

M. KİRA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI ........................................................................... 480

1. Kira Alacağında Zamanaşımı ........................................................................... 480

2. Kira İlişkisinden Doğan Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı : ......................... 480

YARGITAY KARARLARI..................................................................................... 481

N. KİRA ALACAKLARINDA FAİZ .................................................................................... 492

1. Kira Sözleşmesinde Temerrüt Faiz Oranı Kararlaştırılmamış ise

Ödenmesi Gereken Temerrüt Faiz Oranı ........................................................ 492

2. Kira Sözleşmesinde Temerrüt Faiz Oranı Kararlaştırılmış ise Ödenmesi

Gereken Temerrüt Faiz Oranı.......................................................................... 493

YARGITAY KARARLARI..................................................................................... 493

O. KİRA SÖZLEŞMESİNDE MUACCELİYET ŞARTI VE CEZAİ ŞART ................................... 504

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 505

Ö. KARMA NİTELİKLİ SÖZLEŞMELERDE (KİRA-HİZMET) GÖREV VE YETKİ..................... 525

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 525

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

1. Görevli Mahkeme............................................................................................ 529

2. Yetkili Mahkeme ............................................................................................. 529


İÇİNDEKİLER 15

A. HOR KULLANMA TAZMİNATI VE İHBAR ZAMANI .................................................... 529

1. Kiracının Sorumlu Olacağı Tazminat: .............................................................. 529

2. Kiralananın, Kiracının Hor Kullanımını İhbar Süresi:........................................ 530

YARGITAY KARARLARI..................................................................................... 531

B. FAYDALI İMALATLARIN TAZMİNİ DAVASI ............................................................... 548

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 550

C. TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI ............................................................... 575

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 576

D. KİRA ALACAK DAVASINDA İCRA İNKAR TAZMİNATI ................................................ 587

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 588

E. KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU VE SÜRESİ ................................ 592

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 594

F. ANAHTARLARIN TESLİMİ İSPAT KÜLFETİ................................................................. 600

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 601

G. FESHİ İHBAR ŞARTINA UYULMAMASI ..................................................................... 613

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 614

H. AYNI DAVA KONUSU MECURA AİT BİRDEN FAZLA KİRA SÖZLEŞMESİ ..................... 620

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 620

İ. KİRA BEDELİNE KARŞI DÜZENLENEN MAKBUZUN ÖNEM VE SONUÇLARI ............... 623

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 624

J. DÖVİZ KARŞILIĞI KİRA ÖDEMELERİNDE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME.................... 632


İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ


A. GİRİŞ....................................................................................................................... 635

B. BELEDİYE YASASINA TABİ TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ ........................................... 637

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 638

C. VAKIFLAR YASASINA TABİ TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ........................................... 654

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 655

D. 2886 SAYILI YASAYA TABİ TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ ........................................... 661

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 662

E. İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLARDA KİRA SÜRESİNİN UZAMASI ..... 683

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 683


İCRA İFLAS YASASINA GÖRE TAHLİYE DAVALARI


A. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE.............................................. 691

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 692

B. YETKİLİ MAHKEME.................................................................................................. 698

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 698

C. KİRA İHTARLI ÖDEME EMRİNDE İMZAYA İTİRAZ HALİNDE GÖREVLİ MAHKEME ..... 699

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 700

D. TAHLİYE KARARININ İNFAZI .................................................................................... 701


16 İÇİNDEKİLER

E. KİRA TESPİT İLAMININ İNFAZI ................................................................................. 702

YARGITAY KARARLARI ............................................................................................ 702


KİRA UYARLAMA DAVASI


A. KİRA UYARLAMA DAVASI........................................................................................ 707

1. Davanın Tarafları............................................................................................. 708

2. Dava Şartları.................................................................................................... 708

3. Görevli Mahkeme............................................................................................ 710

4. Dava Açma Zamanı.......................................................................................... 710

5. Kira uyarlama davası açılması halinde kiracının kira parasını ödeme

sorumluluğu .................................................................................................... 710

6. Döviz ile belirlenen kira parasının TL’ye çevrilmesi için açılacak kira

uyarlama davası .............................................................................................. 711

7. Kısa süreli sözleşmelerde veya kira süresinin bitimine az kalan kira

sözleşmeleri bakımından uyarlama davası...................................................... 711

B. KİRA UYARLAMA DAVALARINDA "İHTİYATİ TEDBİR"............................................... 712

1. İhtiyati Tedbir.................................................................................................. 712

2. Kira Uyarlama Davalarında İhtiyati tedbir Kararı Verilmesi............................. 712

YARGITAY KARARLARI..................................................................................... 714

C. KİRA HUKUKUNDA ARABULUCULUK BAŞVURUSU.................................................. 740

1. Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Olan Kira Davaları................................ 743

2. Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Olmayan Kira Davaları ......................... 743


KİRA HUKUKUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR

A. KİRA TESPİT-KİRA UYARLAMA DAVALARI İLE İLGİLİ SORULAR

(Toplam: 16 Soru)................................................................................................... 745

B. TAHLİYE- İLE İLGİLİ SORULAR: (TOPLAM: 44 SORU)..................................................... 770

C. CEZAİ ŞARTLARA İLGİLİ SORULAR: (TOPLAM: 2 SORU) ................................................ 791

D. KİRA ALACAĞI İLE İLGİLİ SORULAR: (TOPLAM: 8 SORU) ............................................... 793

E. TAZMİNAT İLE İLGİLİ SORULAR: (TOPLAM: 5 SORU) .................................................... 796

E. KİRA SÖZLEŞMESİNDE İSPAT KURALLARI İLE İLGİLİ SORULAR: ................................ 797

F. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ-KİRACININ ÖLMESİ-KEFİLİN

SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ SORULAR: (TOPLAM: 3 SORU) ........................................... 798

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ......................................................................801

KAYNAK ...................................................................................................................813

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar