Kira Sözleşmeleri - Tahliye ve Tesbit Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mithat CERAN
Ürün Kodu: BH295
ISBN: 978-605-05-0407-1
Stok Durumu: Stokta var
225,00 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mithat CERAN
Baskı Niteliği Güncellenmiş
Baskı Tarihi 2019/04
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

BH295
Kira Sözleşmeleri - Tahliye ve Tesbit Davaları
Mithat CERAN (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Daire Başkanı)

2019/04 Genişletilmiş 3. Baskı, 1129 Sayfa  Ciltli 

ISBN 978-605-05-0407-1


ÖNSÖZ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6530 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunu yürürlükten kaldırılmasına rağmen kiracının Türk Ticaret konusunda tacir olarak sayılan kişiler ile Özel Hukuk ve Kamu Hukuku temel kişileri olduğu iş yeri kiralarında 11/01/2017 tarih ve 6098 Sayılı Türk  Borçlar Kanunu’nun 323, 325, 331, 340, 342, 343 344, 346 ve 354 maddeleri 01/07/2012 tarihinden itibaren 8 yıllık süreyle ertelenmiştir (04/07/2012 tarih ve 6353 Sayılı Kanunun 53. maddesindeki değişik 31/03/2011 tarihli ve 6217 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi). Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak, sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde Mülga 818 Sayı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Mülga Borçlar Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak “Kira Sözleşmeleri, Tahliye ve Tespit Davaları” başlıklı kitabımda yazmıştım.

Bu kitap ise Tahliye davalarını kapsamakta olup, uygulamada karşılaşılan uyuşmazlıklara, kürsüden sorulan sorulara göre hazırlanmış olup, umarım meslektaşlarıma yararlı olur.

Kitapta Tahliye davasında görev, yetki, kira sözleşmesi ve fesih, uzaması, tahliye nedenleri, özel tahliye nedeni türlerine göre incelenmiştir.

İçtihatlarda Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkeme kararları esas alınarak düzenlenmiştir.

Tüm meslektaşlarıma faydalı olması dileğiyle.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR19

BİRİNCİ BÖLÜM

TAHLİYE DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ

1.TAHLİYE DAVALARINDA GÖREV21

İÇTİHATLAR22

2.TAHLİYE DAVALARINDA YETKİ67

2.1.Yetki Sözleşmesi68

İÇTİHATLAR69

2.2.Yetkisizlik ve Görevsizlik İtirazı Üzerine
Mahkemece Yapılacak İşlem85

İÇTİHATLAR86

İKİNCİ BÖLÜM

KİRA SÖZLEŞMESİ

1.KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI87

2.Kira SözleşmesiniN Konusu87

3.Kira Sözleşmesinin Türleri88

4.Kira Sözleşmesinin Şekli88

5.Kira Sözleşmesinin Tarafları88

6.Kira Sözleşmesinin İspatı88

6.1.Kira Sözleşmesinin Noterden Düzenlenmesi yada
Onaylanması89

6.2.Kira Sözleşmesinin Adi Yazılı Olması89

6.2.1.Adi yazılı Sözleşmenin Kira Başlangıcına ve
Süresine Karşı Çıkılması89

6.3.Kira Sözleşmesinin Sözlü (Şifai) Olması90

6.3.1.Kiracının, Kiraya Verenin Bildirdiği Sözlü
Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi ve
Süresine Karşı Çıkmaması90

6.3.2.Kiracının, Kiraya Verenin Bildirdiği Sözlü Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihine ve Süresine Karşı Çıkması90

6.3.3.Kiracının Duruşmaya Katılıp Kiracılık İlişkisini
Kabul Etmemesi90

6.3.4.Kiracının Duruşmaya Katılmaması91

6.3.5.Kiracı, Sözlü Kira Sözleşmesini ve
Kiracılık İlişkisini  Kabul Edip Kiraya Verenin
Bildirdiği Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi ve
Süresine Karşı Çıkması91

6.3.6.Kiracının, Kiraya Verenin Sözlü Kira Sözleşmesine Dayanarak Bildirilen Kira Bedeline Karşı Çıkması91

İÇTİHATLAR92

7.SÖZLEŞME SÜRESİ130

7.1.Belirli Süreli Kira Sözleşmesi130

7.2.Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi130

8.Kira Bedeli130

8.1.Genel Olarak130

8.2.Kira Bedelinin Kapsamı131

8.2.1.İfa Zamanı132

8.2.2.Ödeme Yeri133

İÇTİHATLAR133

9.KİRA SÖZLEŞMELERİNİN UZAMASI134

9.1.Genel Hükümlere Tabi Kira Sözleşmelerinde
Kira Sözleşmesinin Uzaması134

9.1.2.Genel Hükümlere Tabi Belirli Süreli
Kira Sözleşmelerinin Özel Şartlarında Uzamasına
İlişkin İhbar Şartı Varsa134

9.1.3.Sözleşmede İhbar Şartı Yoksa135

İÇTİHATLAR136

9.2.Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmelerinde
Kira Sözleşmelerinin Uzaması139

9.2.1.Belirli Süreli Sözleşmelerde Kira Sözleşmesinin
Uzaması139

İÇTİHATLAR139

9.3. Ürün Kira Sözleşmesinin Uzaması149

9.3.1.Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde149

9.3.1.1.İhbar Şartı Varsa150

9.3.1.2.Sözleşmede İhbar Şartı Yoksa150

9.4.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre İhale İle
Kiraya Verilen Kira Sözleşmesinin Uzaması151

10.ALT KİRA151

11.KİRACILIĞIN DEVRİ153

İÇTİHATLAR154

12.KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ159

İÇTİHATLAR159

13.KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ160

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAHLİYE DAVALARI

1.TAHLİYE DAVALARINDA USUL161

1.1.Yargılama Usulü161

İÇTİHATLAR162

1.2.Islah243

İÇTİHATLAR243

1.3.Feragat252

İÇTİHATLAR252

2.İHTİYATI TEDBİR262

İÇTİHATLAR263

3.TARAF TEŞKİLİ263

İÇTİHATLAR266

GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT266

TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİGATLAR284

4.DERDESTLİK295

İÇTİHATLAR296

5.YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ301

İÇTİHATLAR302

HARCA İLİŞKİN İÇTİHATLAR320

6.TAHLİYE DAVALARI327

6.1.Tahliye Davalarında Taraflar327

6.2.Tahliye Davasında Dava Hakkı327

6.2.1.Tahliye Davasında Kiraya Verenin Dava Hakkı327

6.2.2.Kiraya Verenin Birden Fazla Olması328

6.2.3.Tahliye Davasında Malikin Dava Açma Hakkı329

6.2.3.1. Kiraya Veren İle Malik Aynı Kişi İse329

6.2.3.2.Kiraya Veren Durumunda Olmayan Malik
(Tam Malik Olması Halinde)329

6.2.3.3.Kiralanan Taşınmaz Müşterek Mülkiyete
Tabi İse Kiraya Veren Durumunda Olmayan Paydaşın Dava Açma Hakkı330

6.2.3.4.Kiralanan Taşınmaz Elbirliği Mülkiyetine
Tabi İse Kiraya Veren Durumunda Olmayan Paydaşın Dava Açma Hakkı331

6.3.Kuru (Çıplak) Mülkiyet Hakkı Sahibinin Dava Açma Hakkı331

6.4.İntifa ve Sükna Hakkı Sahibi Tahliye Davası Açma Hakkı331

6.5.Tapusuz Bir Taşınmaza Malik Olanın Zilyedin
Dava Açma Hakkı332

6.6.Tapusuz Taşınmazı Haricen Satın Alan Kimsenin
Dava Hakkı332

6.7.Tahliye Davasında Yeni Malikin Dava Açma Hakkı332

7.Sözleşmeye göre dava açmak332

8.6098 SK 351 maddesindeki sürelerden
yararlanarak dava açmak332

8.1.İntifa Hakkını Sonradan İktisap Eden Kişinin Dava Hakkı333

8.2.Tahliye Davasında 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanuna Göre
Dava Hakkı334

8.3.Tahliye Davalarında Husumet334

İÇTİHATLAR335

9.ÖZEL TAHLİYE NEDENİ336

9.1.2886 Sayılı Kanunun 75 Maddesine Göre Tahliye336

9.2.İhale ile Kiraya Verilen Sözleşmelerin Uzaması338

9.3.Dava Açma Hakkı338

9.4.Husumet339

9.5.Dava Açma Zamanı339

9.6.Görevli Mahkeme339

İÇTİHATLAR340

10.GENEL TAHLİYE NEDENLERİ369

10.1.Temerrü Nedeniyle Tahliye369

10.2.Dava Hakkı370

10.2.1.Kiraya Verenin Dava Açma Hakkı370

10.2.2.Kiraya Veren Olmayan Malikin Dava Hakkı370

10.2.3.Taşınmazı İktisap Edenin (Yeni Malikin)
Dava Hakkı371

10.3.Husumet371

10.3.1.İhtarname372

10.3.1.1.Şekil şartı372

10.3.1.2.Temerrüt İhtarnamesinde Bulunması
Gereken Hususlar372

10.3.1.3.İhtarnamenin Geçersiz Sayılması372

10.3.1.4.İhtarnamede Verilecek Ödeme Süreleri373

10.3.1.5.Sürenin Hesabı373

10.3.1.6.İhtarnamenin Tebliği373

10.3.1.7.İhtarnamenin Şekli374

10.3.2.Dava Açma Zamanı375

10.3.3.Ödeme376

10.3.4.Kira Bedelinin Ödendiğinin Kanıtlanması377

İÇTİHATLAR378

10.3.5.Akte Aykırılık Nedeniyle Tahliye509

10.3.5.1.Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı
Gösterme Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye509

10.3.5.2.Dava Hakkı510

10.3.5.3.Husumet511

10.3.5.4.Dava Açma Koşulları511

10.3.5.5.Dava Açma Süresi512

10.3.5.6.Süreli İhtar512

İÇTİHATLAR513

11.GENEL HÜKÜMLERE TABİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE
TAHLİYE592

11.1.Süre Bitimi Nedeniyle Tahliye592

11.2.Dava Açma Hakkı592

11.3.Husumet592

11.4.Dava Açma Süresi592

11.5.Belirli Süreli Sözleşmenin Uzaması593

İÇTİHATLAR594

 

11.6.Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi
Nedeniyle Açılan Tahliye Davası686

İÇTİHATLAR689

12.TAŞINIR KIRA SÖZLEŞMESİNDE TAHLİYE695

12.1.Dava Hakkı696

12.2.Dava Açma Zamanı696

13.OLAĞANÜSTÜ FESİH NEDENİYLE TAHLİYE697

13.1.Önemli Sebepler Nedeniyle Tahliye697

13.2.Dava Hakkı698

13.3.Dava Açma Zamanı698

14.KİRACININ İFLASI698

15.KİRACININ ÖLÜMÜ699

16.KİRACININ ÖLÜMÜNDE SÖZLEŞMENİN SÜRDÜRÜLMESİ699

17.KONUT VE İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TAHLİYE700

17.1.Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı700

17.2.Kiracının TTK Tacir Olarak Sayılan Kişiler İle
Özel Hukuk ve Kamu Kukuki Tüzel Kişilerinin
Kiracı Oması Halinde700

17.3.Gerçek Kişinin Kiracı Olması702

İÇTİHATLAR702

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KONUT VE ÇATILI İŞYERLERİ KİRALARI

1.KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALINDA TAHLİYE
Uygulama alanı729

2.KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA HÜKÜMLERİNE TABİ
KİRA SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ731

2.1.Bildirim Yoluyla731

İÇTİHATLAR732

2.2.Dava Yoluyla736

2.2.1.Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Davaları736

2.2.1.1.Gereksinim Nedeniyle Tahliye736

2.2.1.2.Konut Gereksinimi (İhtiyacı) Nedeniyle
Tahliye736

2.3.Dava Hakkı737

2.3.1.Kiraya Verenin Dava Hakkı737

2.3.2.Kiraya Veren Olmayan Malikin Dava Hakkı738

2.3.2.İntifa Hakkı Sahibinin Dava Hakkı738

2.3.4.Tüzel Kişilerin Dava Hakkı738

2.3.5.Husumet739

2.4.Dava Açma Zamanı739

2.4.1.Belirli Süreli Sözleşmelerde739

2.4.2.Belirsiz Süreli Sözleşmelerde739

İÇTİHATLAR740

2.5.İşyeri Gereksinimin Nedeniyle Açılacak Davada
İhtiyacın Niteliği813

2.5.1.Dava Hakkı815

2.5.1.1.Kiraya Verenin Dava Hakkı815

2.5.1.2.Kiraya Veren Olmayan Malikin Dava Hakkı815

2.5.2.İntifa Hakkı Sahibi816

2.5.2.1.Tüzel Kişilerin Dava Hakkı816

2.5.2.2.Husumet816

2.5.3.Dava Açma Zamanı817

2.5.3.1.Belirli Süreli Sözleşmelerde817

2.5.3.2.Belirsiz Süreli Sözleşmelerde817

İÇTİHATLAR818

2.5.3.3.Kiralananın Yeniden İnşası veya
İmar Amacıyla Esaslı Onarımı Nedeniyle
Tahliye870

2.6.Dava Hakkı871

2.6.1.Dava Açma Hakkı Olmayan872

2.6.2.Husumet872

2.7.Dava Açma Süresi872

2.7.1.Belirli Süreli Sözleşmelerde872

2.7.2.Belirsiz Süreli Sözleşmelerde872

İÇTİHATLAR873

2.7.3.Yeni Malikin Açacağı Tahliye Davası888

2.7.4.Medeni Kanun Hükümlerine Göre Mülkiyetin
Kazanılması Halleri889

2.7.5.Dava Hakkı889

2.7.6.Husumet890

2.7.7.İhTar Şartı890

2.7.8.Dava Açma Zamanı890

2.7.9.TBK 351 Maddesindeki Sürelerden Yararlanarak
Dava Açılamayacak Durum891

İÇTİHATLAR892

2.8.6098 sayılı TBK 347 Maddesine Göre Tahliye930

2.8.1.Dava Açma Hakkı931

2.8.2.Husumet931

2.8.3.Dava Açma Süresi932

2.8.4.6101 sayılı TBK Yürürlülüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun Geçici 2 Madde Uygulaması932

İÇTİHATLAR932

2.9.Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Sebebleri1002

2.9.1.Tahliye Taahüdü Nedeniyle Tahliye1002

2.9.2.Dava Hakkı1002

2.9.3.Dava Açma Zamanı1003

2.9.4.Tahliye Taahhüdü Geçerliliği1004

İÇTİHATLAR1006

2.10.İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE1046

2.10.1.Dava Hakı1046

2.10.2.Kiraya Verenin Dava Hakkı1046

2.10.3.Kiraya Veren Durumunda Olmayan Malikin
Dava Hakkı1046

2.10.4.Yeni Malikin Dava Açma Hakkı1047

2.10.5.Husumet1047

2.10.6.Dava Açma Zamanı1047

2.10.7.İki Haklı İhtarın Oluşmayacagı Haller1049

2.10.8.Muacceliyet1049

İÇTİHATLAR1050

2.11.KİRACININ VEYA BİRLİKTE YAŞADIĞI
EŞİNİN AYNI İLÇE VEYA BELDE BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE OTURMAYA ELVERİŞLİ BİR KONUTUNUN BULUNMASI1101

2.11.1.Dava Hakkı1101

2.11.2.Husumet1101

2.11.3.Dava Açma Zamanı1102

2.11.4.Tahliye Koşulları1102

2.11.5.Evin Oturulabilir Durumda Olması1103

2.11.6.Kiracıya ve Eşine Ait Evin Kira Sözleşmesi
Kurulduğunda Kiraya Veren Tarafından Bilinmesi1103

İÇTİHATLAR1104

3.Dava Sebeplerinin Sınırlılığı1104

3.1.Çatılı İş Yeri Kiralarında1106

3.2.Konut Kiralarında1107

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÜRÜN KİRASI

1.Ürün Kirası1109

1.1.Tanımı1109

1.2.Ürün Kirasında Kira Bedeli1109

1.3.Genel Hükümlerin Uygulanması1110

1.4.Kiraya Verenin Borçları1110

1.5.Kiracının Borçları1110

1.6.Ürün Kirasında Ödeme Zamanı1111

1.7.Ürün Kirasında Kiracının Temerrüdü1111

1.7.1.İhtarnamenin Şekil Şartları1112

1.7.2.İhtarnamenin Geçersiz Sayılması1112

1.7.3.Sürenin Hesabı1112

1.7.4.İhtarnamenin Tebliği1113

1.7.5.Dava Açma Zamanı1113

1.7.6.İhtarnamenin Şekli1114

1.8.Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devir Yasağı1114

1.9.Ürün Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi1115

1.9.1.Ürün Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi1115

1.9.2.Ürün Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi1115

1.9.3.Kira Sözleşmesinin Feshi: 6098 sk 367/3 Fıkrası1116

1.9.4.Fesih Bildirimi İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi1116

1.9.5.Olağan Üstü Fesih Nedeniyle Kira Sözleşmesinin
Sona Ermesi1117

1.10.Belirsiz Süreli Sözleşmelerde: Dava Açma Zamanı1118

İÇTİHATLAR1118

1.11.Kiracının İflası1125

1.12.Kiracının Ölümü1126

1.13.Ürün Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları1126

1.13.1.Geri Verme Borcu1126

1.13.2.Tutanağa Geçirilmiş Eşya1126

1.13.3.Ürün ve Yetiştirme Giderleri1127

1.13.4.Saman Gübre ve Benzerleri1127

2.HAYVAN KİRASI1128

2.1.Sorumluluk1128

2.2.Hayvan Kirasının Feshi1129

ÖNSÖZ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6530 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunu yürürlükten kaldırılmasına rağmen kiracının Türk Ticaret konusunda tacir olarak sayılan kişiler ile Özel Hukuk ve Kamu Hukuku temel kişileri olduğu iş yeri kiralarında 11/01/2017 tarih ve 6098 Sayılı Türk  Borçlar Kanunu’nun 323, 325, 331, 340, 342, 343 344, 346 ve 354 maddeleri 01/07/2012 tarihinden itibaren 8 yıllık süreyle ertelenmiştir (04/07/2012 tarih ve 6353 Sayılı Kanunun 53. maddesindeki değişik 31/03/2011 tarihli ve 6217 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi). Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak, sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde Mülga 818 Sayı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Mülga Borçlar Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak “Kira Sözleşmeleri, Tahliye ve Tespit Davaları” başlıklı kitabımda yazmıştım.

Bu kitap ise Tahliye davalarını kapsamakta olup, uygulamada karşılaşılan uyuşmazlıklara, kürsüden sorulan sorulara göre hazırlanmış olup, umarım meslektaşlarıma yararlı olur.

Kitapta Tahliye davasında görev, yetki, kira sözleşmesi ve fesih, uzaması, tahliye nedenleri, özel tahliye nedeni türlerine göre incelenmiştir.

İçtihatlarda Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkeme kararları esas alınarak düzenlenmiştir.

Tüm meslektaşlarıma faydalı olması dileğiyle.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: kira sözleşmesi
İlgili Yayınlar