Kiralananın Tahliyesi ve Ödenmeyen Kira Bedelinin Tahsilinde İcra Takibi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750264986
Stok Durumu: Stokta var
69,30 TL 77,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 296

Kiralananın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedelinin tahsili için icra takibi açan kiralayan, takip talebinde mutlaka kiracının kiralanandan tahliyesini talep etmelidir. Aksi takdirde, İcra Mahkemesi kiralayanın açtığı itirazın kaldırılması ve tahliye davasında, tahliye talebinin reddine karar verir.

Kiralananın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedelinin tahsili için kiralayanın açtığı icra takibinde kiracı-borçlunun takibe itiraz etmesi üzerine icra takibi durur. Bu durumda kiralayan, ödeme emrinin kiracıya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün geçmeden İcra Mahkemesinden, itirazın kaldırılması ve tahliye talep etmemelidir. Eğer kiralayan, ödeme emrinin kiracıya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün geçmeden İcra Mahkemesinden, itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunursa, İcra Mahkemesi henüz kiracıya tanınan 30 günlük kira bedelinin ödenme süresi geçmediğinden, kiralayanın tahliye talebini reddeder.

Kiralananın tahliyesinde, itiraz eden kiracı itirazında kira akdine ve aylık kira miktarına açıkça itiraz etmelidir.

İtirazın iptali davası açılırken ödenecek toplam harç miktarından, itiraz edilen icra takibi açılırken yatırılan peşin harç miktarı mahsup edilir.

Kitapta, İcra ve İflas Kanunu'nun 269 – 276. maddelerinde düzenlenen, "kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi" ile ilgili maddeleri inceleme konusu yapılmıştır.

Kiralananın tahliyesi, birikmiş kira alacağının tahsili, icra takibinin yapılması, takibin kesinleşmesi veya icra takibine vaki itiraz halinde itirazın iptali davaları, örnek kira sözleşmeleri, ihtarname örnekleri, örnek dilekçeler ve bilirkişi raporlarıyla incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Usul ve Yargılama Esaslarına İlişkin Genel Bilgiler
Güncel Yargıtay Kararları
Dava Dilekçeleri – Kira Sözleşmesi ve İhtarname Örnekleri
Bilirkişi Rapor Örnekleri
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TANIM VE KAVRAMLAR  15
A. Usul ve Yargılama Esasları  15
1. Görevli Mahkeme  15
a. Kira Sözleşmesi Uyuşmazlıkları  15
b. Fuzuli İşgal – Görevli Mahkeme  15
2. Yetkili Mahkeme  17
3. Faydalı Masraflar – Zamanaşımı  20
4. Yenilenen Kira Dönemlerinde Uygulanacak Kira Bedeline İlişkin Anlaşmalar  22
5. Kira Sözleşmesi – Belirlenen Süre  23
6. Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlu Yedi Gün İçinde İtiraz  24
7. Yetkisi Olmadığı Hâlde Temsilci Olarak Bir Hukuki İşlem Yapılması  27
8. Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri  28
a. Örnek No: 13 – Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri  28
b. Örnek No: 13 – Örneklerle Açıklamalar  29
9. Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri  32
a. Örnek No: 14 – Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri  32
b. Örnek No: 14 – Örneklerle Açıklamalar  33
B. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  36
1. Ecrimisil ve Tahliye  36
2. Belediyeler Tarafından 2886 Sayılı Yasaya Göre Kiraya Verilen Taşınmazlar  43
3. Kiracı, Sözleşme Süresine ve Fesih Dönemine Uymaksızın Kiralananı Geri Vermesi  43
4. Hesaplama Esasları  49
a. Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil  49
b. İcra İnkar Tazminatı – Cezai Şart  50
c. Tahliye Taahhütnamesi  51
d. Haksız İşgal Tazminatı  52
e. Kira Sözleşmesi – Paylı Mülkiyet  54
f. Tahliyesi İstenen Bu Yeri İşgal Etmekte Olan Kişi  65
g. İşgalde Haklı Olduğuna Dair Resmi Bir Vesika – Derhal Tahliye Olma  65
h. Tahliye Tarihinin Taraflar Arasında Çekişmeli Olması  66
ı. Ödeme Defi  68
İkinci Bölüm
İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ  77
1. Adi Kira ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz Müddeti  77
a. Mevzuat  77
b. Örnek Kararlar  78
2. İtiraz ve Kaldırılması Usulü  83
a. Mevzuat  83
b. Örnek Kararlar  84
3. Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye  105
a. Mevzuat  105
b. Örnek Kararlar  105
4. Kıyasen Uygulanacak Maddeler  137
a. Mevzuat  137
b. Örnek Kararlar  137
5. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması  150
a. Mevzuat  150
b. Örnek Kararlar  150
6. Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı  160
a. Mevzuat  160
b. Örnek Kararlar  160
7. Mukavelename İle Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi: 1 –Tahliye Emri ve Münderecatı  162
a. Mevzuat  162
b. Örnek Kararlar  163
8. Tahliye ve Teslim  173
a. Mevzuat  173
b. Örnek Kararlar  174
9. İtiraz: 1 –Müddet ve Şekli  178
a. Mevzuat  178
b. Örnek Kararlar  178
10. İtirazın Kaldırılması  187
a. Mevzuat  187
b. Örnek Kararlar  187
11. Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa  199
a. Mevzuat  199
b. Örnek Kararlar  199
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. ÖRNEK DİLEKÇELER  221
 İşyeri – Kiracının Temerrüdü Nedeniyle Tahliye  221
 Tahliye – Kira Borcu  223
 Kira Borcunu Ödemeyen Borçlunun Tahliyesi  224
 İtirazın Kaldırılması ve Tahliye  225
 Taahhüdü İhlal  227
 İtirazın Kaldırılması  229
 Kira Borcu – Tesbit  231
 Tehir–i İcra Talebi  232
 Taahhüdü İhlal –Takibin Kesinleşmesi  233
 Süresinde Borcunu Ödemeyen Kiracının Taşınmazdan Tahliyesi  234
 Belediye Kira Alacağı – İtirazın İptali I  235
 Belediye Kira Alacağı – İtirazın İptali II  237
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – Ecri Misil Miktarı  238
II. BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ  240
 Kira Bedellerinin Davacının Hesabına Yatırılıp Yatırılmadığı İle İlgili Rapor  240
 Kira Tespiti  242
 İtirazın İptali – Belediye  245
 Kiralananın Tahliyesi  249
 El Atmanın Önlenmesi (Ecrimisil ve Tazminat)  250
 Hisseli Taşınmaz– Ecrimisil Hesaplaması – (Kira Geliri)  253
III. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  256
 Kira Sözleşmesi  256
 Arazi [Kira] [Sözleşmesi]  258
 İşyeri Tahliye Taahhütnamesi  260
 Tahliye Taahhütnamesi  261
 Açık Alan Kira Sözleşmesi  262
 Yeni Kira Dönemi Başlangıcından İtibaren Aylık Kıra Bedeli Bildirimi  268
 Ödenmeyen Kıra Bedelinin Ödenmesi  269
 Kira Bedeli Artırımına İtiraz  270
 Acil Konut İhtiyacı Nedeniyle İhtarname  272
 Kira Borcu– İcra Dosyasına Ödeme  273
 Yeniden İmar ve İnşa Maksadı İle Tahliye  274
 Kira Sözleşmesine Aykırılık  275
 Taahhüt Nedeni İle Tahliye  276
 İhtiyaç Nedeni İle Tahliye – Süre Sonunda–  277
 Yeni Malik–6 Aylık Süre Sonunda– Tahliye  278
 Kiralanan Taşınmazda Ayıbın Giderilmesi  279
 Kira Borcu Bedeli İstenmesi  280
 Aylık Kira Bedelinin Artırılması  281
 Kira Bedeline İtiraz  282
 Fuzuli İşgal Sebebi İle Tahliye  283
 Kira Artışı Bildirimi  283
 Kira Sözleşmesine Konu Olan Gayrimenkulün 3. Kişilere Kiralanmış Olduğu Hususu Tespit Edilmesi  284
 Kiracılık Sıfat ve Sözleşmeye İtiraz  285
 Kira Borcunun Bulunmaması – İhtarname Cevabı  287
 Bedel İstenmesi [İhtarname]  288
 Aylık Kira Bedelinin Artırılması İhtarı  289
 Fuzuli İşgal Sebebi İle Tahliye [İhtarname]  290
Kaynakça  291
Kavramlar Dizini  293

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.