Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Hasan KARAKILIÇ
ISBN: 9786257953436
32,40 TL 36,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan KARAKILIÇ
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı

Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ

2020/02 1. Baskı, 324 Sayfa

ISBN 978-625-7953-43-6

Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı adlı bu çalışma, kapsam ve içerik olarak, özellikle hukuk fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokullarda okutulan Ticaret Hukuku-I dersi açısından yardımcı bir kaynak kitap olarak kullanılması düşüncesiyle hazırlanmıştır. Çalışmada Ticaret Hukuku'nun Ticari İşletme Hukuku ile Şirketler Hukuku'na ilişkin temel konularına, genel esaslar çerçevesinde, yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   BİRİNCİ BÖLÜM
   TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ VE BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
   § 1. Ticaret Hukukuna Giriş
   I. Ticaret Hukuku ve Ticaret Hukukunun Kapsamı
   II. Ticaret Hukukunun Diğer Bazı Hukuk Alanlarıyla İlişkisi
   III. Ticaret Hukukunun Kısa Tarihsel Gelişimi
   IV. Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Çeşitli Sistemler
   V. Türk Ticaret Hukukunun Düzenlenme Şekli
   § 2. Türk Ticaret Kanunu ve Başlangıç Hükümleri
   I. Türk Ticaret Kanununa Giriş
   II. Başlangıç Hükümleri
   III. Çeşitli Hükümler


    İKİNCİ BÖLÜM
    TİCARİ İŞLETME, TACİR VE TACİR YARDIMCILARI
    § 3. Ticari İşletme
    I. Genel Olarak
    II. Ticari İşletmenin Tanımı ve Unsurları
    III. Ticari İşletmeyle İlgili Önemli Bazı Hukuki İşlemler
    § 4. Tacir
    I. Genel Olarak
    II. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
    III. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
    IV. Tacir Sıfatının Hükümleri
    V. Esnaf
    § 5. Tacir Yardımcıları
    I. Tacir Yardımcıları Hakkında Genel Bilgi
    II. Bağlı Tacir Yardımcıları
    III. Bağımsız Tacir Yardımcıları


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     TİCARİ İŞLETME HUKUKUNUN DİĞER KURUMLARI
     § 6. Ticaret Sicili
     I. Kuruluş
     II. Tescil İşlemleri
     § 7. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
     I. Ticaret Unvanı
     II. İşletme Adı
     § 8. Haksız Rekabet
     I. Genel Olarak
     II. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Düzenlenişi
     III. Hukuki Sorumluluk
     IV. Ceza Sorumluluğu
     § 9. Marka
     I. Sınai Mülkiyet Kanunu Hakkında Genel bilgi
     II. Marka
     III. Ortak ve Diğer Hükümler
     § 10. Rekabet Hukuku
     I. Rekabet ve Rekabet Hukuku Hakkında Genel Bilgiler
     II. Rekabeti Sınırlayan Davranış Türleri
     III. Rekabet Kurulu ve Kurul Kararları
     § 11. Ticari Defterler
     I. Defter Tutma Yükümlülüğü
     II. Ticari Defterlerin Saklanması ve İbrazı
     § 12. Cari Hesap
     I. Tanım ve Şekil
     II. Hükümleri
     III. Cari Hesabın Sona Ermesi


      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      ORTAKLIKLAR HUKUKU
      § 13. Ortaklık Kavramı ve Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları
      I. Ortaklık Kavramı
      II. Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları
      III. Türk Hukukunda Ortaklıkların Sınıflandırılması
      § 14. Adi Ortaklık
      I. Adi Ortaklığın Tanımı ve Unsurları
      II. Ortaklar Arasındaki İlişkiler
      III. Ortaklar Arasındaki ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler
      IV. Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkisi
      V. Ortaklığın Sona Ermesi


       BEŞİNCİ BÖLÜM
       TİCARET ORTAKLIKLARI
       § 15. Genel Hükümler, Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklikler ve Ortaklıklar Topluluğu
       I. Genel Hükümler
       II. Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklikler
       III. Ortaklıklar Topluluğu
       § 16. Kollektif Ortaklık
       I. Ortaklığın Niteliği ve Kuruluşu
       II. Ortaklar Arasındaki İlişkiler
       III. Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri
       IV. Ortaklığın Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması
       V. Tasfiye
       § 17. Adi Komandit Ortaklık
       I. Genel Olarak
       II. Komandit Ortaklığın Tanımı ve Kuruluşu
       III. Ortaklar Arasındaki İlişkiler
       IV. Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
       V. Sona Erme ve Tasfiye
       § 18. Anonim Ortaklık
       I. Genel Bilgiler
       II. Anonim Ortaklığın Tanımı ve Kuruluşu
       III. Anonim Ortaklığın Organları
       IV. Anonim Ortaklığın Denetimi
       V. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
       VI. Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği
       VII. Anonim Ortaklıkta Menkul Kıymetler
       VIII. Kar, Kazanç ve Tasfiye Payı
       IX. Anonim Ortaklıkta Finansal Tablolar ve Yedek Akçeler
       X. Anonim Ortaklığın Sona Ermesi ve Tasfiye
       XI. Anonim Ortaklıkta Sorumluluk ve İbra
       § 19. Limited Ortaklık
       I. Tanım ve Kuruluş
       II. Ortaklık Sözleşmesinin Değiştirilmesi
       III. Ortakların Hak ve Borçları
       IV. Limited Ortaklığın Organları
       V. Çıkma ve Çıkarılma
       VI. Ortaklığın Sona Ermesi
       VII. Tasfiye


        YARARLANILAN ESERLER


        Yorum Yap

        Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
        İlgili Yayınlar