Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İsmail ŞAHİN
ISBN: 9786050506198
Stok Durumu: Tükendi
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail ŞAHİN
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Av. Arb. İsmail ŞAHİN

2020/07 1. Baskı, 267 Sayfa

ISBN 978-605-05-0619-8

SORULARLA KVKK

VERBİS KAYIT SÜRECİ

UYGULAMA METİN ÖRNEKLERİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARLARI
MEVZUAT

ÖNSÖZ

24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ile birlikte artık hayatımızda bir çok değişiklik oldu ve bundan sonrada olacak.

Bu değişikliklerin bir kısmı şahısları bir kısmı da işletmeleri ilgilendirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ile birlikte şahıslara bir takım haklar verilmiştir.

Şahısların hayatında önemli değişikliklerin yanında onlara önemli hakların verilmesi nedeniyle şahısların KVKK dan kaynaklanan haklarını çok iyi bilmeleri ve bunları kullanmaları gerekir.

Bundan önce çok dikkat edilmeyen ve önem verilmeyen kişisel veri kavramı artık hayatımızın önemli bir parçası olmuştur. Özellikle sosyal medya kullanımı, alış verişin şekil değiştirmesi vb. gibi nedenlerle insanların kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi daha önemli bir hal almıştır.

Bu nedenle her ne kadar ceza kanunu ve diğer kanunlarda düzenlemeler olsa da KVKK ile kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması ile ilgili yeni ve kapsayıcı düzenlemeler gelmiştir.

Veri sorumlularını ilgilendiren düzenlemeler ise işletmeler için önem arz etmektedir.

Veri sorumluları kişisel verilerini işledikleri kişilerin verilerini işlemek ve saklamak için daha fazla çaba gösterecek ve güvenlik tedbiri uygulayacaktır.

Kitapta teorik ve bilimsel tartışmalar yerine KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kapsamında karşılaşılacak sorunlar, bunların çözüm yolları ve mevzuat uyarınca yapılması gerekenler incelendi.

Kitapta hem şahıslar hemde işletmeler açısından KVKK uyum sürecinin yol haritası hazırlanmıştır.

Kitapta sorular ile yol göstermeye, örneklerle konuyu anlaşılır hale getirmeye, kurul kararları ile de konunun önemi anlatılmaya çalışıldı.

KVKK uyum sürecinde uygulamaya yönelik kümülatif basılı eser hazırlayarak sürecin anlaşılır olması sağlanmaya çalışıldı.

Kitabın KVKK uyum sürecini yürüten işletmelere ve haklarını kullanmak isteyen şahıslara faydalı olmasını diliyorum.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ
ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER17

TANIMLAR19

1. BÖLÜM

SORULARLA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

1-KİŞİSEL VERİ NEDİR?21

2-ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?22

3-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ NEDİR VE
NASIL YAPILIR? 22

4-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE Kİ
GENEL İLKELER NELERDİR?22

5-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI NELERDİR? 23

6-ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME
ŞARTLARI NELERDİR?24

7-İLGİLİ KİŞİ KİMDİR?24

8-VERİ SORUMLUSU KİMDİR?25

9-VERİ İŞLEYEN KİMDİR?25

10-VERİ SORUMLUSU AYNI ANDA VERİ İŞLEYEN
OLABİLİR Mİ?26

11-OTOMATİK OLARAK VERİ İŞLEME NEDİR?26

12-OTOMATİK OLMAYAN YOLLARLA VERİ İŞLEME NEDİR?26

13-VERİ KAYIT SİSTEMİ NEDİR?26

14-AÇIK RIZA NEDİR?27

15-AÇIK RIZANIN ŞARTLARI NELERDİR?27

16-AÇIK RIZA NE ZAMAN ALINMALIDIR?28

17-AÇIK RIZANIN İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR?28

18-AÇIK RIZA GERİ ALINABİLİR Mİ?29

19-AÇIK RIZANIN ALINMASINDA ŞEKİL ŞARTI VAR MIDIR?29

20-KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ NEDİR?29

21-KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ NEDİR?30

22-KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ NEDİR?30

23-KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİNİ KİM TALEP EDER VE
KİM YAPAR?33

24-KİŞİSEL VERİLERİ RESEN SİLME, YOK ETME VEYA
ANONİM HALE GETİRME SÜRELERİ NASIL
TESPİT EDİLİR?33

25-KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE AKTARILMASI
NEDİR VE NASIL YAPILIR?34

26-ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER AKTARILABİLİR Mİ?35

27-KİŞİSEL VERİLER YURT DIŞINA AKTARILABİLİR Mİ? AKTARILABİLİRSE ŞARTLARI NEDİR?35

28-AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?38

29-AYDINLATMA METNİNDE BULUNMASI GEREKEN
ASGARİ BİLGİLER NELERDİR?38

30-İLGİLİ KİŞİ HANGİ HAKLARA SAHİPTİR?39

31-VERİ SORUMLUSU VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN
HANGİ TEDBİRLERİ ALMALI VE HANGİ İŞLEMLERİ YAPMALIDIR?39

32-VERİ SORUMLUSUNUN ALMASI GEREKEN
TEKNİK TEDBİRLER NELERDİR?41

33-VERİ SORUMLUSUNUN ALMASI GEREKEN
İDARİ TEDBİRLER NELERDİR?42

34-VERİ GÜVENLİĞİ DENETİMİ NASIL YAPILIR?42

35-VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASINDAN
KİMLER SORUMLUDUR?42

36-KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİ BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?43

37-VERİ KORUMA GÖREVLİSİ KİMDİR?43

38-KANUN KAPSAMINDA Kİ BAŞVURULAR KİME YAPILIR?44

39-BAŞVURU USULÜ NEDİR VE BAŞVURU NASIL YAPILIR?44

40-İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU ESNASINDA HANGİ TALEPLERDE BULUNABİLİR?45

41-VERİ SORUMLUSU BAŞVURUYA HANGİ SÜRE İÇİNDE
CEVAP VERMELİDİR?45

42-BAŞVURUYA VERİLECEK CEVABIN İÇERİĞİ VE
YÖNTEMİ NEDİR?46

43-VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ÜCRETE TABİ MİDİR?47

44-BAŞVURUYA CEVAP İLGİLİ KİŞİYE NASIL İLETİLİR?47

45-BAŞVURU ÜZERİNE VERİ SORUMLUSU NE YAPAR?47

46-KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU NEDİR?47

47-KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU NEDİR?48

48-KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNA
ŞİKAYET NEDİR?48

49- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURULMADAN DİREK
KURULA ŞİKAYET YOLUNA GİDİLEBİLİR Mİ?48

50-İLGİLİ KİŞİNİN HAK İHLALİ DURUMUNDA
HAKLARI NEDİR?48

51-KURUL HAK İHLALİ İNCELEMESİNİ NASIL YAPAR?48

52-KURULA ŞİKAYET USULÜ NEDİR?48

53-VERİ SORUMLUSUNUN KURULA CEVAP VERMESİ İÇİN
BİR SÜRE ÖNGÖRÜLMÜŞ MÜDÜR?49

54-VERİ SORUMLUSU HANGİ BELGELERİ KURULA
İLETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?49

55-KURUL ŞİKAYETİ YAPAN İLGİLİ KİŞİYE NE KADAR
SÜRE İÇİNDE CEVAP VERMELİDİR?49

56-KURULUN KİŞİSEL VERİLERİN İHLAL EDİLDİĞİNE
KARAR VERMESİ HALİNDE, KİM, HANGİ İŞLEMLERİ
YAPAR?49

57-KURUL ŞİKAYET KONUSU İHLALİN YAYGIN OLDUĞUNU TESPİT EDERSE NASIL BİR KARAR ALIR?49

58-KURUL VERİ İŞLEMENİN DURDURULMASINA
KARAR VEREBİLİR Mİ?50

59-VERİ SORUMLULARI SİCİLİ NEDİR VE
KİM TARAFINDAN TUTULUR?50

60-KİMLER VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT OLMAK ZORUNDADIR?50

61-VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE NE ZAMAN
KAYIT OLUNMASI GEREKMEKTEDİR?50

62-VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI VAR MIDIR?50

63- VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞUNUN KANUNDAN DOĞAN İSTİSNALARI NELERDİR?51

64-VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞUNA KURUL KARARLARI İLE GETİRİLEN İSTİSNALAR
NELERDİR?52

65-KURUL KARARLARINDAKİ İSTİSNANIN TESPİTİNDE Kİ “YILLIK ÇALIŞAN SAYISI” NASIL HESAPLANIR?55

66-KURUL KARARLARINDAKİ İSTİSNANIN
TESPİTİNDEKİ “YILLIK MALİ BİLANÇO TOPLAMI”
NASIL HESAPLANIR?55

67-VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE BİLDİRİMDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?55

68- KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ NEDİR?56

69-VERİ KATEGORİSİ NEDİR?56

70-VERİ KONUSU KİŞİ GRUBU NEDİR?56

71-VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ KİMDİR?56

72-İRTİBAT KİŞİSİ KİMDİR?56

73-VERBİS E NASIL KAYIT OLUNUR?56

74-VERBİS KAYIT İŞLEMLERİ NELERDİR?57

75-VERBİS E GİRİLEN BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILABİLİR Mİ?57

76-KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNUNDA Kİ
SUÇLAR VE CEZAİ YAPTIRIMLARI NELERDİR?57

77-KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNUNDA Kİ
KABAHATLER VE İDARİ YAPTIRIMLARI NELERDİR?58

78-KURUL KİMLER HAKKINDA İDARİ YAPTIRIM
KARARI VEREBİLİR?58

79-İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?58

80- KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE ELDE
EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ DURUMU NEDİR?59

2. BÖLÜM

VERBİS KAYIT SÜRECİ

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ VE
VERBİS KAYIT SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ

1-VERİ SORUMLUSUNUN MEVCUT DURUMUNUN TESPİTİ62

2-MEVZUAT GEREĞİNCE YAPILMASI GEREKEN TESPİTLER63

        KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİNİN HAZIRLANMASI63

a)DEPARTMANLARIN TESPİTİ63

b)FAALİYETİN TESPİTİ64

c)VERİ KATEGORİLERİNİN BELİRLENMESİ64

d)HANGİ TÜR KİŞİSEL VERİLER İŞLENMEKTEDİR?66

e)ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLENMEKTE MİDİR?67

f)KİŞİSEL VERİNİN İŞLENME AMACI68

g)KİŞİSEL VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARININ TESPİTİ70

h)KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ NEDENİ71

i)KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ72

j)KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ALICI VEYA
ALICI GRUPLARININ TESPİTİ72

k)YABANCI ÜLKEYE AKTARILAN KİŞİSEL VERİLERİN TESPİTİ73

l)KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER73

3. BÖLÜM

KVKK UYUM SÜRECİ DÖKÜMAN ÖRNEKLERİ

1-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI
POLİTİKASI77

2-AYDINLATMA METNİ97

3-AÇIK RIZA METNİ104

4-ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ106

5-ÇALIŞAN AÇIK RIZA METNİ113

6-ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ115

7-ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ122

8-ÇEREZ POLİTİKASI124

9-İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU126

10-KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI132

11-PAROLA POLİTİKASI144

12-ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ145

13-GRUP ŞİRKETLERİ ARASI VERİ İŞLEME SÖZLEŞMESİ149

14-TEDARİKÇİ VE PARTNERLER İLE KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÖZLEŞMESİ151

15-DIŞARIDAN TEK SEFERLİK İŞ İÇİN GELEN
DIŞ FİRMA İLE KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÖZLEŞMESİ153

16-SES KAYDI METNİ155

17-DANIŞMA KONTUARUNA KONULACAK AYDINLATMA METNİ156

18-WİRELESS MİSAFİR İNTERNET KULLANIMI İÇİN AYDINLATMA METNİ158

19-ENVANTER ÖRNEĞİ160

4. BÖLÜM

ÖRNEK KURUL KARARLARI

ÖRNEK KURUL KARARLARI161

5. BÖLÜM

YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR

6698 SAYILI KANUNUN 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi kapsamında kişisel verilerin yurtdışına VERİ SORUMLUSUNDAN VERİ SORUMLUSUNA aktarılmasında veri sorumlularının yapacağı yazılı taahhüt.183

6698 SAYILI KANUNUN 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi kapsamında kişisel verilerin yurtdışına VERİ SORUMLUSUNDAN VERİ İŞLEYEN aktarılmasında
veri sorumlusu ile veri işleyenin yapacağı yazılı taahhüt.187

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımında Veri Sorumluları İçin
Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu193

6. BÖLÜM

MEVZUAT

KANUN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU217

YÖNETMELİK

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA
ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK236

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK241

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK250

 

 

TEBLİĞ

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI
HAKKINDA TEBLİĞ260

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ263

7. BÖLÜM

KAYNAKÇA267 

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar