Konkordatonun Tasdiki Yargılaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emsalgün DOĞAN
ISBN: 9786050507140
Stok Durumu: Stokta var
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emsalgün DOĞAN
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 374

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladığım Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında yazıp savunduğum “Konkordatonun Tasdiki Yargılaması” adlı tez metninin gözden geçirilmiş, düzenlenmiştir, güncellenmiş halidir. Özellikle pandemi süresince yapılan ve çalışma kapsamında ele alınan konuları ilgilendiren değişiklikler tez metninde yer almayıp bu çalışmada incelenmiştir.

Bir eser ortaya koyabilmek hayatta her zaman en çok hayal ettiğim şey olmuştur. Şimdi bu hayalimi gerçekleştirebiliyorsam, bunda katkısı olan herkesi bu hayale dahil etmek isterim.

Öncelikle bu süreçte her daim yanımda olan, bana engin bilgileriyle yol gösteren, gerek insani gerekse akademik anlamda kendime rehber saydığım çok değerli hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ’a; üniversite lisans eğitimi yıllarından beri kendisini örnek aldığım, onun gibi başarılı ve güçlü bir akademisyen olabilmek için çalıştığım, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanını seçmem konusunda en önemli etkenlerden biri olan tez jürisi üyelerinden Doç. Dr. Emel HANAĞASI’na ve tez jürimde yer alan ve ilgi ve katkılarıyla tezimi geliştirmeme yardımcı olan Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT’a teşekkürü bir borç bilirim.

Tezimde bitmek bilmeyen sorularım oldu. İçinden çıkamadığım her noktada, asla bıkmadan bana yardımcı olan, uygulamaya yönelik hakimiyetiyle erişemediğim birçok kaynağa ulaşmamı sağlayan sevgili hocam Dr.Öğretim Üyesi Mehmet KODAKOĞLU’na teşekkürlerimi iletmek isterim.

Aynı şekilde tezimin tıkandığı her noktada yardımına başvurduğum, akademik hayatta yaşadığı tecrübelerle ve bilgileriyle beni aydınlatan değerli hocam Dr.Hakan Hasırcı’ya da tüm samimiyetimle minnetimi sunmak isterim.

İş hayatında iyi meslektaşlarınız varsa hayatınız da oldukça kolaylaşır. Hayatımı kolaylaştıran meslektaşlarım Arş.Gör.Zeynep Tanyeri, Arş.Gör.Özge Paşaoğlu, Arş.Gör.Aydın Furkan Kaynak ve Arş.Gör.Rabia Macit’e teşekkür ederim. Zeynep, iyi ki oda arkadaşım oldun, iyi ki yanımdasın…

Benim meleğim annem oldu. Bugüne kadar beni ben yapan her şeyin kaynağı o…Yıllarca fedakârlık yaptı. Yıllarca daha iyi yerlere gelebilmem için benim hayatımı güzelleştirdi. Elbette herkesin annesi kendine özeldir. Ama benim annem şu an yazabileceğim hiçbir kelimeyle anlatılamayacak kadar özel birisi…Seni çok seviyorum Zeynep DOĞAN!

Babamın bana hep söylediği bir laf vardır: Ne yapıyorsan kendine…Başlarda bunun bana karşı olan ilgisizliğinin bir göstergesi olduğunu düşündüysem de sonradan aslında çok da haksız sayılmadığını fark ettim. Gerçekten her birimiz kendi yolumuzu çizen bireyler olduğumuzda çok daha güçlü karakterler oluyoruz. Beni güçlendiren babam Cengiz DOĞAN’a teşekkür ederim.

Her ne kadar zıt karakterler olsak da abim Ferhat DOĞAN da hayatta güçlü kalmamı sağlayan unsurlardan biri oldu. Kendisine teşekkür ederim. Ayrıca abimin eşi ve aynı zamanda arkadaşım Neslihan SAYAN DOĞAN’a da güzel kalbiyle ailemize girerek hayatımızda yer aldığı için teşekkürlerimi sunmak isterim.

Ayrıca yüksek lisans eğitimim süresince “2210 Genel Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu”ndan yararlandım. Bu katkısı nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK’a) teşekkür ederim.

Ve Ali…Hayatımda olmasaydın yarım kalırdım…İyi ki hayatıma girdin, iyi ki yanımdasın.

Anneanne…Sözümü tuttum! Hep nur içinde uyu…

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ v

İÇİNDEKİLER vii

KISALTMALAR CETVELİ xiii

GİRİŞ

A. KONUNUN ÖNEMİ 1

B. İNCELEME PLANI 5

BİRİNCİ BÖLÜM 

KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER

§ 1. KONKORDATONUN AMACI, HUKUKİ  

NİTELİĞİ VE TÜRLERİ

A. KONKORDATONUN AMACI 7

B. KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ 11

C. KONKORDATONUN TÜRLERİ 16

I. MAHKEME İÇİ KONKORDATO-MAHKEME DIŞI KONKORDATO AYRIMI 16

1. MAHKEME DIŞI KONKORDATO (ÖZEL KONKORDATO) 16

2. MAHKEME İÇİ (ADLİ) KONKORDATO 21

a. Genel Olarak 21

b. Türleri 23

aa. İçeriğine Göre 23

aaa. Tenzilât (Yüzde) Konkordatosu 23

bbb. Vade (Mühlet) Konkordatosu 24

ccc. Karma (Kombine-Bileşik) Konkordato 25

bb. Yapıldığı Zamana Göre 26

aaa. İflâs Dışı Konkordato 26

bbb. İflâs İçi Konkordato 28

II. ADİ KONKORDATO-MALVARLIĞININ TERKİ 

SURETİYLE KONKORDATO AYRIMI 36

1. ADİ KONKORDATO 36

2. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE 

KONKORDATO 37

İKİNCİ BÖLÜM 

TASDİK YARGILAMASINA HAZIRLIK İŞLEMLERİ VE TASDİK KOŞULLARI

§1. TASDİK YARGILAMASINA 

HAZIRLIK İŞLEMLERİ

A. KONKORDATO BAŞVURUSUNUN YAPILMASI 47

I. BAŞVURU YAPABİLECEK OLANLAR 47

II. GÖREVLİ/YETKİLİ MAHKEME 50

III. KONKORDATO BAŞVURUSU VE BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER 51

B. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEÇİCİ 

MÜHLET KARARININ VERİLMESİ 56

I. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 56

1. GENEL OLARAK 56

2. DEĞERLENDİRMENİN NİTELİĞİ 57

II. GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ 59

1. GENEL OLARAK 59

2. GEÇİCİ MÜHLET KARARI KAPSAMINDA 

ALINACAK TEDBİRLER 64

3. GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SONUÇLARI 68

C. KESİN MÜHLET KARARININ VERİLMESİ UZATILMASI 72

D. ALACAKLILAR TOPLANTISININ YAPILMASI 78

§2. KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI

A. GENEL OLARAK 83

B. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN ŞARTLAR 85

I. PROJEYLE ÖNERİLEN TUTARIN, MUHTEMEL BİR İFLÂSTAKİNDEN FAZLA OLMASI 85

II. KAYNAKLA ORANTILILIK 90

1. GENEL OLARAK 90

2. KAYNAKLA ORANTILILIKTA ESAS ALINAN ÖLÇÜTLER 91

a. Aktif-Pasif Dengesi 91

b. Kaynak Kavramı Ölçütü 95

c. Görüşümüz 97

3. BEKLENEN HAKLAR 100

a. Genel Olarak 100

b. Borçlar Hukuku Anlamında Beklenen Hak 100

c. Kaynakla Orantılılık Bakımından Beklenen Hak 102

aa. Genel Olarak 102

bb. Hakkın Anlamı 103

cc. Hakkın Kapsamı 103

aaa. Genel Olarak 103

bbb. Konuya İlişkin Özel Durumlar 105

aaaa. Konkordato Borçlusunun Davacı 

Olduğu Davalar Bakımından 105

bbbb. Miras Yoluyla Kazanılacak Mallar Bakımından 105

III. GEREKLİ ÇOĞUNLUK 107

1. ALACAKLARIN KAYDEDİLMESİ 107

a. Genel Olarak 107

b. Defter Tutulması, Kıymet Takdiri 108

2. ALACAKLARI BİLDİRMEYE DAVET 110

a. Genel Olarak 110

b. Alacak Kaydının Süresi 110

c. Alacakların Kaydı 111

aa. Genel Olarak 111

bb. Rehinli ve İmtiyazlı Alacakların Kaydı 111

cc. Takasa Tâbi Alacakların Kaydı 115

dd. Kefillerin Müstakbel Rücu Haklarından Bahisle  Yaptıracakları Kayıtlar 115

d. Kayıt Yaptırmayan Alacaklıların Durumu 116

3. BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ 117

4. ÇEKİŞMELİ ALACAKLARIN DURUMU 117

5. ÇOĞUNLUK HESABI 120

a. Genel Olarak 120

b. Çoğunluk Hesabında Dikkate Alınmayacak  

Alacaklar 123

aa. İmtiyazlı Alacaklar 123

bb. Kanunda Sayılmış Belli Alacaklıların Alacakları 124

cc. Rehinli Alacaklar 126

dd. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Sözleşmelerden  Kaynaklı Alacaklar 128

ee. Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklı Alacaklar 130

ff. Konkordatoya Tâbi Olmaması Nedeniyle 

Çoğunluk Hesabında Dikkate Alınmayacak 

Alacaklar 131

c. Yabancı Para Alacaklarının Durumu 133

d. Çoğunluk Hesabında Gözetilmesi Gereken  

Bazı Hususlar 137

IV. KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ALACAKLAR İÇİN  

YETERLİ TEMİNATIN GÖSTERİLMİŞ OLMASI 140

1. GENEL OLARAK 140

2. TEMİNATIN KAPSAMI 140

3. TEMİNATIN TÜRÜ 151

4. TEMİNATIN MİKTARI 158

5. TEMİNATIN GÖSTERİLME ŞEKLİ 159

6. TEMİNATIN GÖSTERİLME ZAMANI 161

7. TASDİK TALEBİNE İLİŞKİN VERİLECEK  

KARARIN TEMİNAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 169

V. YARGILAMA GİDERLERİ İLE TASDİK HARCININ 

DEPO EDİLMİŞ OLMASI 171

VI. DÜRÜSTLÜK KOŞULUNUN   DEĞERLENDİRİLMESİ 176

VII. MÜHLET VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTLARIN 

TASDİK YARGILAMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 183

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KONKORDATONUN TASDİK YARGILAMASI

§1. TASDİK YARGILAMASININ NİTELİĞİ

A. YARGILAMA KAVRAMI 187

B. ÇEKİŞMESİZ YARGI 189

I. ÇEKİŞMESİZ YARGININ TANIMI 189

II. ÇEKİŞMESİZ YARGIYA İLİŞKİN ORTAYA  

KONULAN KISTASLAR 192

C. KONKORDATONUN TASDİKİNİN ÇEKİŞMESİZ 

YARGI NİTELİĞİ 200

I. GENEL OLARAK 200

II. KANUNDA SAYILAN KISTASLARIN 

KONKORDATONUN TASDİKİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 202

1. UYUŞMAZLIK YOKLUĞU 202

2. SUBJEKTİF HAK YOKLUĞU 203

3. RE’SEN HAREKETE GEÇME KISTASI 205

4. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARININ İNŞAİ ETKİ DOĞURUP DOĞURMADIĞI HUSUSU 206

5. SONUÇ 207

III. KONKORDATONUN TASDİKİNE YAPILAN  

İTİRAZIN ONU ÇEKİŞMELİ YARGI HALİNE  

GETİRİP GETİRMEYECEĞİ SORUNU 207

§2. TASDİK TALEBİNİN İNCELENMESİ

A. GÖREVLİ MAHKEME 211

B. YETKİLİ MAHKEME 213

C. RAPORUN VE EKLERİN TASDİK TALEBİNİ 

İNCELEYECEK MAHKEMEYE VERİLMESİ 214

I. DOSYA VE RAPORUN TEVDİ 214

II. RAPORUN SÜRESİNDE TEVDİ  EDİLMEME 

DURUMU 215

III. RAPORUN KAPSAMI 221

D. KONKORDATO TALEBİNİN İNCELENMESİ 223

I. TENSİP TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ 223

II. TASDİK İNCELEMESİNİN USULÜ VE KAPSAMI 227

1. İNCELEMENİN USULÜ 227

a. Genel Olarak 227

b. Konkordato Komiserinin ve Borçlunun 

Dinlenmesi 236

c. Konkordatonun Tasdikine İtiraz Edenlerin 

Dinlenmesi 239

aa. Genel Olarak 239

bb. Tasdike İtiraz Edebileceklerin Kapsamı 241

cc. İtirazın Niteliği 245

2. İNCELEMENİN KAPSAMI 253

E. 7226 SAYILI KANUNUN TASDİK YARGILAMASINA 

ETKİSİ 257

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TASDİK YARGILAMASI SONUNDA VERİLECEK KARARLAR İLE KANUN YOLLARI

§1. YARGILAMA SONUNDA VERİLECEK  

KARARLAR

A. GENEL OLARAK 269

B. TASDİK YARGILAMASI SONUNDA VERİLECEK 

KARARLAR 270

I. GENEL OLARAK 270

II. KARARIN ŞARTA BAĞLI VERİLİP 

VERİLEMEYECEĞİ SORUNU 271

III. TASDİK KARARI 274

1. TASDİK KARARININ KAPSAMI 274

2. TASDİK KARARININ ÇEKİŞMELİ  

ALACAKLARA ETKİSİ 277

3. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI  

İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU 

MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ 284

4. YÜZDE KONKORDATOSUNDA KALAN  

KISMIN AKIBETİ 287

IV. TASDİK TALEBİNİN REDDİ KARARI VE  

BORÇLUNUN İFLÂSI 296

V. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 312

§2. KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİ HAKKINDA VERİLEN KARARLARA KARŞI 

BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI

A. GENEL OLARAK 318

B. İSTİNAF 320

C. TEMYİZ 326

D. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 328

SONUÇ 331

KAYNAKÇA 343

ÖZET 375


 


Akdeniz, Murat/

Kayıhan, Şaban


Akıntürk, Turgut : Konkordato Hukuku El Kitabı, İstanbul 2019.


: Müteselsil Borçluluk, Ankara 1971.

Akil, Cenk : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Tasfiye Memuru, (AÜHFD, 2012/61/3, s.819-858). 

Akil, Cenk : Sorularla Adi Konkordato, Ankara 2019. (Sorular).

Akil, Cenk

Akkan, İsmail Agah : Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (28.02.2018 Tarih ve 7101 sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Göre), (TBBD, 2019/141, s.227-252), (Konkordato Mühleti).

: Konkordatolarda On Günlük İltihak Müddeti, (İBD, 1935/5, s.312-318; 4612-4618).

Akipek Jale/

Akıntürk Turgut : Türk Medeni Hukuku Birinci Cilt Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Gözden Geçirilip Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Beşinci Bası, İstanbul 2004.

Akkaya, Tolga


Akkaya, Tolga : Medeni Usul Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.

: Covid19 Salgını Nedeniyle Alınan İdari ve Yasal Önlemlerin Konkordatoya Etkisi ve Salgının Ekonomik Sonuçlarından Olumsuz Etkilenen Borçluların Korunmasına Yönelik Tedbirlere Dair Düzenleme Önerileri, (LEXPERA Blog: https://blog.lexpera.com.tr/covid19-salgini-nedeniyle-alinan-idari-ve-yasal-onlemlerin-konkordatoya-etkisi-ve-borclularin-korunmasina-yonelik-tedbirlere-dair-oneriler/). (Covid-19).


Akyazan, Sıtkı : İcra ve İflâs Kanunundaki Yeni Değişik Hükümler Üzerinde İnceleme ve Açıklamalar, Ankara 1965.

Akyol, Şener : Borçlar Hukuku Genel Hükümler I, İstanbul 1995. (Borçlar).

Akyol, Şener : Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 2006. (Dürüstlük).

Akyol Aslan, Leyla


Akyürek, Ayhan/

Akyürek, Remziye : 7101 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Adi Konkordatoda Borçlunun Doğrudan Doğruya İflâsına Karar Verilebilecek Haller, (Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2019/15/42, s.41-104).

: Konkordato Hukuku, Ankara 2019.

Alangoya, Yavuz : İsviçre Hukukunda Çekişmesiz Yargıya (Nizasız Kaza) İlişkin Düşünceler, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.110-121), (Çekişmesiz Yargı).

Alangoya, YavuzAlbayrak, Hakan

Albayrak, Hakan : Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979.

: İflâsın Kaldırılması, Ankara 2007.

: İflâs Dışı Adi Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları, Ankara 2020. (Sözleşme).

Altaş, Hüseyin : Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri (TMK. Mad.1-7), Ankara 2014.

Altay, Sümer : Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, İstanbul 2005, C.1.

Altay, Sümer/

Eskiocak, Ali : Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, 4.B., İstanbul 2018.

Ansay, Sabri Şakir : Hukuk İcra ve İflas Usulleri, B.4, Ankara 1956, (İflâs).

Ansay, Sabri Şakir : Konkordato, (Adliye Ceridesi, 1940, s.158-178), (Konkordato).

Ansay, Sabri Şakir : Hukuk Yargılama Usulleri, B.6, Ankara 1957, (Hukuk Yargılama).

Ansay, Sabri ŞakirAnsay, Sabri Şakir : Münazaasız (İhtilâfsız) Kaza, (Adliye Ceridesi, Ankara 1939, s.258-262), (Münazaasız Kaza).

: Hukuk Bilimine Başlangıç, B.7, Ankara 1958. 

Antalya, Gökhan/

Topuz Murat : Medeni Hukuk Giriş Temel Kavramlar Başlangıç Hükümleri, Birinci Baskıya Ek Tıpkı Baskı, İstanbul 2016.

Aral, Fahrettin : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2003.

Arar, Kemal : İcra ve İflâs Hükümleri-İflâs, C.2, Ankara 1945.

Aras, Aslı : Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü (6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Çekişmesiz Yargı Usulü), Ankara 2017.

Arat, Ayşe/

Ercan Özler, Meltem : Konkordato-İbra İlişkisi Çerçevesinde Konkordatonun Bir Tür İbra Olup Olmadığı Sorunu, (Terazi Hukuk Dergisi, 2018/13/145, s.14-28).

Arık, Fikret : Bazı Tabii Borçlar Hakkında, (Adliye Ceridesi, 1942/1, s.965-979).

Arslan, Ramazan : Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977.

Arslan, Ramazan : Medeni Usul Hukukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989. (Dürüstlük).

Arslan, Ramazan/

Tanrıver, Süha

Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema : Yargı Örgütü Hukuku (Ders Kitabı), Ankara 1996.

: İcra ve İflâs Hukuku, 2.B, Ankara 2016. 

Arslan, Ramazan/

Yılmaz Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : İcra ve İflâs Hukuku, B.4, Ankara 2018, (İcra).

Arslan, Ramazan/

Yılmaz Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : Medeni Usul Hukuku, B.5, Ankara 2019, (Usul).

Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : Notlu-Gerekçeli İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, B.2 Ankara 2016, (İİK Mevzuat).

Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel


Arslan, Aziz Serkan
Aşık, İbrahim : Notlu-Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanun ve İlgili Mevzuat, B.4, Ankara 2018, (HMK Mevzuat).
: Covid-19 Salgını Sebebiyle İcra Takiplerine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, (TBBD, 2020/148, s.197-234).

: İcra Sözleşmeleri, Ankara 2006.

Ataay, AytekinAtalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet : Medeni Hukukun Genel Teorisi, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş Üçüncü Bası, İstanbul 1980.

: 7226 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu m.330 Hükmünü Uygulayan Cumhurbaşkanlığı Kararı (2279 sayılı) Çerçevesinde Ortaya Çıkan Bazı Sorular ve Tartışmalara Cevaplar, (LEXPERA Blog: https://blog.lexpera.com.tr/7226-sayili-kanun-ile-cumhurbaskanligi-karari-neticesinde-ortaya-cikan-sorunlar/).


Atalay, Oğuz : Konkordato Reformu Hakkında Değerlendirmeler, (7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Editör : Prof.Dr.Muhammet Özekes, İstanbul 2018, s.111-134), (Değerlendirme).

Atalay, Oğuz : Konkordato Hukukundaki Değişiklikler, (Bankacılar Dergisi, 2003/ 47, s.99-106), (Değişiklik).

Atalay, Oğuz
Atalay, Oğuz

Atalay, Oğuz : Konkordato Talebi Üzerine İcra Takiplerinin İhtiyati Tedbirle Durdurulması, (LHD, 2013/11/125, s.23-34), (İhtiyati Tedbir).

: Konkordato Projesinin Hazırlanması, (7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR 16.Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018, s.93-105), (Konkordato Projesi).

:  Borca Batıklık ve İflâsın Ertelenmesi, İzmir 2007.

Atalı, Murat : Konkordatoda Kesin Mühlet ve Sonuçları, (7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Editör: Prof.Dr.Muhammet Özekes, İstanbul 2018, s.85-109), (Kesin Mühlet).

Atalı, Murat : Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.50-105), (Çekişmesiz Yargı).

Atalı, Murat/

Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin/

Azaklı Arslan, Betül : Geçmişten Bugüne İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, B.2, Ankara 2019.

Atiyas, İzak : “Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda Ödeme Güçlüğü İçindeki İşletmelerin Rehabilitasyonu İle İlgili Uygulama Örnekleri” Adlı Panel Konuşması, (Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, Yayına Hazırlayan: Ali Cem Budak, İstanbul 1993, s.223-230).

Ayan, MehmetAyan, Mehmet : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Gözden Geçirilmiş 11.Baskı, Ankara 2016.

: Medeni Hukuka Giriş, Gözden Geçirilmiş 4.Baskı, Konya 2007. (Medeni).

Aydemir, Efrail : Konkordato Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Suretiyle Yapılandırılması, Ankara 2015.

Balta, Tahsin Bekir : İdare Hukukuna Giriş I, Ankara 1970.

Balta, Tahsin Bekir


Bayar, Arif : İdare Hukuku I Genel Konular, Ankara 1970, (İdare Hukuku).

: Beklenen Mal ve Hakların Haczi, Konya 2013, (yayınlanmış yüksek lisans tezi): acikerisim.selcuk.edu.tr).

Baygül, Nurhak : İflâs İçi Konkordatoda Teminat, (Prof.Dr.Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s.153-168).

Başözen, Ahmet : Müflisin Tasarruf Yetkisi, Ankara 2005.

Başözen, Ahmet/

Üçer, Mehmet : “Cessio Bonorum” Ya Da Bilinen İsmiyle “Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato”, (EÜHFD, 2008/XXII/3-4, s.209-266).

Belgesay, Mustafa Reşit : İcra ve İflâs Hukuku Sentetik Bölüm Konkordato-İflâs-İptal Davası Tahliye, C.2, B.2, İstanbul 1953.

Belgesay, Mustafa Reşit : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C.2, İstanbul 1954, (Şerh).

Belgesay, Mustafa Reşit : Teorik ve Pratik Adliye Hukuku, İstanbul 1935, (Adliye 1935).

Belgesay, Mustafa Reşit


Belgesay, Mustafa Reşit : Teorik ve Pratik Adliye Hukuku, İstanbul 1944, (Adliye 1944).


: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İstanbul 1939. (HUMK).

Berki, Şakir : Borçlar Hukuku “Umumi Hükümler” Üçüncü Tab’ı, Ankara 1962.

Berkin, Necmeddin : İflâs Hukukunda Konkordato, İstanbul 1966, (Konkordato).

Berkin, Necmeddin : Konkordato ve İflâs, (İBD, 1939/XXIII/3, s.129-147), (Konkordato ve İflâs).

Berkin, Necmeddin : Konkordato Akti ve Konkordatonun Hukuki Mahiyeti, (İBD, 1949/XXIII/4, s.193-213), (Hukuki Mahiyet).

Berkin, Necmeddin : Konkordatonun Mahkemede Tasdiki ve Tasdik Şartları, (İBD, 1949/XXIII/7, s.385-415), (Tasdik).

Berkin, Necmeddin : Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 1969, (Medeni Usul).

Berkin, Necmeddin : Konkordatonun Hükümleri, (İBD, 1949/XXIII/11, s.641-669), (Hüküm).

Berkin, Necmeddin

Berkin, Necmeddin

: İflâs Hukuku, B.4, İstanbul 1972, (İflâs).

: İspat Hukukunda Senet Delili ve Yazılı Şekil, (İÜHFM, 1946/12/4, s.1175-1192: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/97455).


Bilge, Necip : Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, B.34, Ankara 2016. (Hukuk Başlangıcı).

Bilge, Necip : Bankacılar İçin Takip Hukuku Bilgisi, Genişletilmiş 2. Basım, Ankara 1977, (Takip).

Bilge, Necip/

Önen, Ergun


Bilgen, Mahmut : Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 1711 sayılı Kanuna Göre Yeniden Yazılmış Üçüncü baskı, Ankara 1978.

: İflâs İflâsın Ertelenmesi Konkordato ve Yargılama Usulü, Ankara 2012.

Bilgiç, Mustafa : Türkiye’de Çekişmesiz Yargı Sorunu, (Birinci Türk Hukuk Kongresi’ne Sunulan Tebliğler, Ankara 1972).

Birsen, Kemaleddin : Borçlar Hukuku Dersleri Borçların Genel Hükümleri, B.4, İstanbul 1967.

Budak, Ali Cem : Tartışmalar, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.189-230).

Budak, Ali Cem : Tartışmalar, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-VIII, Abant 9-10 Ekim 2009, s.281-295), (Budak-Tartışmalar 2009).

Budak, Ali Cem : Prof.Dr.Baki Kuru’nun “Nizasız Kaza” İsimli Eserinden Beri Çekişmesiz Yargı Alanında Meydana Gelen Başlıca Değişiklikler, (75.Yaş Günü İçin Prof.Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s.273-306), (Değişiklikler).

Budak, Ali Cem


Budak, Ali Cem : Ödeme Güçlüğü Veya Ödeme Aczi İçindeki İşletmelerin Kurtarılması ve Türk Konkordato Hukuku, (Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu Şirket Kurtarma Hukuku ve Banka Alacaklarının Cebri İcra Yoluyla Tahsili, Yayına Hazırlayan: Ali Cem Budak, İstanbul 1993, s.69-89), (Sempozyum).

: Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2000. (Üçüncü Kişi).

Budak, Ali Cem
Budak, Ali Cem : Türk Hukukunda Çekişmesiz Yargı, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.128-187). (Çekişmesiz Yargı).

: m.308/h, (Yeni Konkordato Hukuku, 7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflâs Kanunu m.285-309 Şerhi, Editör: Selçuk Öztek, Ankara 2018, s.495-508). (308/h).

Budak, Ali Cem/

Tunç Yücel, Müjgan : m.287-293, (Yeni Konkordato Hukuku, 7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflâs Kanunu m.285-309 Şerhi, Editör: Selçuk Öztek, Ankara 2018, s.145-202).

Budak, Ali Cem/

Kale, Serdar
Budak, Ali Cem/

Kale, Serdar

Budak, Ali Cem/

Ak, Aslınur : m.304-308, (Yeni Konkordato Hukuku 7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflâs Kanunu m.285-309 Şerhi, Editör: Selçuk Öztek, Ankara 2018, s.353-399).

: Konkordato Komiserinin Kontrol Listesi, Ankara 2019. (Kontrol Listesi).

: Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Alanında Covid-19 Sebebiyle Alınan Tedbirler, [İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Hukuk Özel Sayısı, 2020/2, S.38 (Covid-19 Özel Ek), s.1-19].

Buruloğlu, Enver/

Reyna Yuda : Konkordato Hukuku ve Tatbikat, İstanbul 1968.

Buz, Vedat


Bülbül, Duran : Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

: Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato, Ankara 2019.

Canbolat, Ferhat


Çukacı, Yusuf Cahit : Banka Garantisinde Savunma İmkânları ve İhtiyati Tedbirler, Ankara 2009.

: Konkordato, Bursa 2019.

Deliduman, Seyithan : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, (İBD, 2004/78/3, s.1032-1058), (Konkordato).

Deynekli, Adnan
Deynekli, Adnan

: Konkordatonun İşçi Alacaklarının Tahsiline Etkisi, (Prof.Dr.Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s.219-233). (Konkordato).

: Tartışmalar, (Medeni Usul ve İcra-İfâs Hukukçuları Toplantısı-VIII, Abant 9-10 Ekim 2009, s.281-295).

Deynekli, Adnan/

Kısa, Sedat : Hacizde ve İflâsta Sıra Cetveli, İstanbul 1996.

Doğan, Vahit : Banka Teminat Mektupları Ülke İçi Ticari İlişkiler Milletlerarası Ticari İlişkiler, Genişletilmiş 2.Baskı, Ankara 2002.

Doğanoğlu, Ali Erdem : Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması Yasağı, (AÜHFD, 2018/ 67/3, s.535-575).

Dural, Mustafa/

Sarı, Suat


Durna, Ümit Erkan

Edis, Seyfullah : Türk Özel Hukuku Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, C.1, B.5, İstanbul 2010.

: Covid-19 Salgın Hastalığı Nedeniyle Yargıda Duran Sürelerin Konkordato Kurumundaki Mühlet ve Süreler Açısından Değerlendirilmesi, (LEXPERA Blog: https://blog.lexpera.com.tr/covid-19-salgin-hastaligi-nedeniyle-yargida-duran-surelerin-konkordato-kurumundaki-muhlet-ve-sureler-acisindan-degerlendiril mesi/).

: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Gözden Geçirilmiş 2.Bası, Ankara 1983.

Ercan, İbrahim : İcra ve İflâs Hukukunda Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato, Konya 2008, (Ercan İbrahim-Malvarlığı).

Ercan, İbrahim : Konkordatoda Rehinli Taşınır ve Taşınmazların Paraya Çevrilmesinin Ertelenmesi, (Haluk Konuralp Anısına Armağan 2, Ankara 2009, s.157-166), (Konkordato).

Ercan, İsmail : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2006.

Edgü, Ekrem : Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, Ankara 1965.

Erdem, Murat : Mahkeme Dışı Konkordato, (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005/1, s.225-240).

Erdönmez, Güray : Yeni Konkordato Düzenlemesi Hakkında Bazı Tespitler, (7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Editör: Prof.Dr.Muhammet Özekes, İstanbul 2018, s.137-147).

Eren, Fikret


Eren, Fikret

: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.21, Ankara 2017.

: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 4.B., Ankara 2017. (Borçlar Özel). 

Eriş, Gönen : Uygulamalı İflâs ve Konkordato Hukuku Açıklamalar ve İçtihatlar, Ankara 1991.

Erişir, Evrim : Geçici Hukuki Korumanın Temelleri ve İhtiyati Tedbir Türleri, İstanbul 2013.

Erman, Eyüp Sabri : Konkordatonun Müşterek ve Müteselsil Borçlulara ve Kefillere Etkisi, (AD, Ocak 1969/60/1, 3-11).

Eroğlu, Canan : 4949 ve 5092 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar’ın Adi Konkordato İle İlgili Hükümlerde Getirmiş Oldukları Değişik-liklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi, (ABD, 2005/3, s.85-120).

Eroğlu, Orhan : Uygulamada Konkordato, Ankara 2019.

Esener, Turhan : Borçlar Hukuku I Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliliği, Ankara 1969.

Esener, Turhan : Hukuk Başlangıcı Genel Hukuk Bilgisi, İstanbul 2004, (Hukuk Başlangıcı).

Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2.Bası, İstanbul 1977.

Göktürk, Hüseyin Avni : Borçlar Hukuku, Birinci Kısım, Ankara 1947.

Gönensay, Samim : Medeni Hukuk, C.2, İkinci Kısım, İstanbul 1940.

Gönensay, Samim


Görgün, Şanal/

Börü, Levent/

Toraman, Barış/

Kodakoğlu, Mehmet

Gözler, Kemal : Borçlar Hukuku Birinci Cilt, İstanbul 1948, (Borçlar).

: Medeni Usul Hukuku, 8.B., Ankara 2019.: Hukuka Giriş, 10.B., Bursa 2013.

Gözübüyük, Şeref : Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, B.35, Ankara 2013.

Gümüş, Mustafa Alper : Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda İbra Sözleşmesi, İstanbul 2015.

Güneysu-Güngör, Gülin : Milletlerarası Özel Hukukta İflâs İçi Konkordato (Vade ve Tenzilât Konkordatosu İtibariyle), (acikarsiv. ankara.edu.tr, s.293-312).

Güner, Abdullah : Konkordato, (AD, 1957/2, s.277-310).

Gürdoğan, Burhan : İflâs Hukuku Dersleri, Ankara 1966, (İflâs).

Gürdoğan, Burhan : Türk-İsviçre İcra ve İflâs Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, Ankara 1967, (Rehin).

Gürdoğan, Burhan : Medeni Usul Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960, (Kesin Hüküm).

Güven, Kudret : Eksik Borçlar, Temel Özellikleri İle Hüküm ve Sonuçları Üzerine Bir İnceleme: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016/2/2, s.37-72.

Haberthür, Boris

Hanağası, Emel : İcra ve İflâs Yollarıyla Takipte ve Konkordatoda Mülkiyeti Muhafaza (Mukavelesi), Çeviren: Ergun Önen, (AÜHFD, S.1-4, C.XXII-XXIII, 1965-1966, s.535-565).

: Davada Menfaat, Ankara 2009.

Hasırcı, Hakan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 382. Maddesi Çerçevesinde İcra ve İflâs Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri, (Prof.Dr.Ramazan Arslan’a Armağan, C.1, Ankara 2015, s.941-975).

Hatemi, Hüseyin/

Serozan, Rona/

Arpacı, Abdülkadir : Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

Hatipoğlu, Yüksel : Konkordatonun Tasdik Şartları ve Usule İlişkin Hükümleri, (AD, 2001/92/8, s.171-199).

Işıktaç, Muhip Şeyda : Konkordato, (İBD, 2018/92/3, s.15-34).

İmre, Zahit : Medeni Hukuka Giriş, Yenilenmiş ve Genişletilmiş İkinci Bası, İstanbul 1976.

İnan, Ali Naim/

Yücel, Özge : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2014.

İyilikli, Ahmet Cahit : Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, (http://acikarsiv. ankara.edu.tr/browse/6230/tez.pdf (15.04.2019), Ankara 2011).

İyilikli, Ahmet Cahit : Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, Ankara 2016.

Kale, Serdar : Sorularla Konkordato (İflâs Dışı ve İflâs İçi Adi Konkordato), İstanbul 2017. (Sorular).

Kale, Serdar

Kale, Serdar

Karaaslan, Varol

: m.308/b, (Yeni Konkordato Hukuku 7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflâs Kanunu m.285-309 Şerhi, Editör: Selçuk Öztek, Ankara 2018, s.407-414). (Konkordato Şerhi).

: m.294, (Yeni Konkordato Hukuku 7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflâs Kanunu m.285-309 Şerhi, Editör: Selçuk Öztek, Ankara 2018, s.203-226). (Şerh 2).

: HMK m.353/1-a Üzerine Bir İnceleme, (DÜHFD, 2017/22/37, s.219-239).

Karafakih, İsmail Hakkı

Karakaş, Cemal Fazıl : Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, Ankara 1952.

: Konkordato Başvurusu ve Başvuruya Eklenecek Belgeler, (7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR 16. Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018, s.29-40).

Karayazgan, Güngör/

Varol, Behlül : Tatbiki İcra ve İflâs Hukuku ve En Son İçtihatlar, İstanbul 1971.

Karslı, Abdurrahim : Medeni Muhakeme Hukuku, 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Yargıtay Kararları İşlenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3.Baskı, İstanbul 2012.

Kayıhan, Şaban/

Ünlütepe Mustafa : Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri, Ankara 2016.

Keser, Hakan : 4857 Sayılı İş Kanunu ve 2004 Sayılı İİK Çerçevesinde Haciz, İflâs, Konkordato ve İşverenin Aczinin İş Sözleşmesinden Doğan Bazı Temel Haklara Etkileri, (Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2006/ 12, s.1181-1220).

Kılıçoğlu, Evren : İflâsın Ertelenmesinin Konkordato ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Kurumlarıyla Karşılaştırılması, (Prof.Dr . Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s.451-468).

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Genişletilmiş 20.Bası, Ankara 2016 (Borçlar).

Kılıçoğlu, AhmetKırtıloğlu, Serhat


Kiraz, Taylan Özgür

: Medeni Hukuk Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Ankara 2016 (Medeni Hukuk).

: Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası, Ankara 2014.

: Konkordatoya İlişkin Doğrudan Doğruya İflâs Halleri, (Prof.Dr.Nuri Çelik’e Armağan, C.1, İstanbul 2001, s.855-873).

Kodakoğlu, Mehmet : Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, Ankara 2018.

Köprülü, Bülent : Medeni Hukuk Genel Prensipler-Kişinin Hukuku, Genişletilmiş ve Yenilenmiş 2.Bası, İstanbul 1984.

Köprülü, Bülent/

Kaneti, Selim : Sınırlı Ayni Haklar, İstanbul 1972-1973.

Köymen, HaydarKumkale, Rüknettin : Borçluyu Koruyan Kanuni Yollardan Konkordato, Hukuki Tesir ve Neticeleri, (İBD, 1964/XXXVIII/5-6, s.81-86).

: Konkordato, Ankara 2018.

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara 2013, (El Kitabı).

Kuru, Baki : İflâs ve Konkordato Hukuku, B.2., İstanbul 1988, (Konkordato).

Kuru, BakiKuru, Baki : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, B.2, Ankara 2018, (Ders Kitabı).

: İcra ve İflâs Hukuku, 3. Bası, C.3, Ankara 1993.

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku, C.4, İstanbul 1997.

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.IV, B.6, İstanbul 2001. (HMK C.4).

Kuru, Baki : Tartışmalar, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.189-230), (Tartışmalar).

Kuru, Baki : Nizasız Kaza, Ankara 1961, (NK).

Kuru, Baki : Konkordato, (Banka ve Ticaret Enstitüsü’nün Düzenlediği İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer, Ankara 13 Aralık 1962-17 Ocak 1963, s.117-148), (Seminer).

Kuru, Baki : Konkordato İle İlgili Görüşmeler, (Banka ve Ticaret Enstitüsü’nün Düzenlediği İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer, Ankara 13 Aralık 1962-17 Ocak 1963, s.149-154), (Görüşmeler).

Kuru, Baki : Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, Genişletilmiş İkinci Baskı, Mayıs-2002, (Mevduat).

Kuru, Baki/

Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2006.

Küçüklerli, Hilmi : Konkordato ve Bir Yargıtay Kararı, İBD, 1964, 1-4, s.4-5.

Meriç, Nedim : Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri Çerçevesinde), Ankara 2011.

Muşul, Timuçin : İflâs ve Konkordato Hukuku Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma, B.1, Ankara 2018, (Konkordato).

Muşul, Timuçin

: İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2008, (İcra).

Namlı, Mert

Namlı, Mert : Türk ve İsviçre Hukuku’nda Gerçekleştirilen Reformların Konkordato Hukuku Bakımından Getirdiği Değişiklikler, (YD, Ekim 2018/44/4, s.1479-1552).

: Türk ve Fransız Medeni Usul Hukuku’nda Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul 2014. (Yargılamanın Yenilenmesi).

Nomer, Ergin : Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Tanınmasında Kesinleşme Şartı, (Prof.Dr.Erdoğan Moroğlu’na 65.Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s.909-922).

Nomer, Haluk N. : Beklenen Haklar Üzerindeki Tasarrufların Hukuki Sonuçları, İstanbul 2002, (Beklenen Hak).

Nomer, Haluk N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 14.Bası, İstanbul 2015, (Borçlar).

Oğuz, Özgür


Oğuzman, Kemal : Konkordatonun İş Sözleşmelerine Etkisi, (LHD, 2019/17/195, s.1123-1140).

: Medeni Hukuk Dersleri, Gözden Geçirilmiş 2.Bası, İstanbul 1975.

Oğuzman, Kemal/

Öz, Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, İstanbul 2013.

Oğuzman, Kemal/

Öz, Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, Gözden Geçirilmiş 10.Bası, İstanbul 2013.

Oğuzman, Kemal/

Barlas, Nami : Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, B.20, İstanbul 2014.

Oğuzman, Kemal/

Seliçi, Özer/

Oktay-Özdemir, Saibe

Okur, MustafaOruç, Murat/

Çatıkkaş, Özgür/

Şuekinci, Cafer : Eşya Hukuku, İstanbul 2009.: Dava ve Takiplerde Teminat, yayınlanmış doktora tezi, (http://acik arsiv.ankara.edu.tr/browse/30909/).

: Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato, İstanbul 2019.

Öden, Merih


: Anayasa Hukuku Açısından Çekişmesiz Yargı, (Prof.Dr. Tunçer Karamustafaoğlu ’na Armağan, Ankara 2010, s.511-527).

Öğütçü, Tahir/

Çitoğlu, Ali : Uygulamalı İcra ve İflâs Kanunu Maddelerin Açıklaması, İçtihatlar ve İlgili Mevzuat, C.2, Ankara 1977.

Öğütçü, Tahir/

Doğrusöz, Edip : Rehin Hukuku Rehnin Türleri-Paraya Çevirme Yolları-İlgili Kanunlar-Yargıtay Kararları-Hukuk Sözlüğü İle Sermaye Piyasasını Düzenleyen Yeni Çıkan Kanun ve Kararnameler, Ankara 1982.

Öğüz, Tufan : Müşterek Mülkiyette Taksim Engelleri, İstanbul 1995.

Öktemer, Semih : Konkordatoda Teminat Sorunu, (YD, 1977/1, s.159-163).

Önen, Ergun : İnşai Dava, Ankara 1981, (İnşai).

Önen, Ergun


Önen, Ergun


Özbek, Mustafa

: Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979, (Medeni).

: İflâstan Sonra Konkordato, (BATİDER , 1976/VIII/3, s.78-100). (Konkordato).

: Amerika Birleşik Devletleri İflâs Hukuku Sisteminde Alacaklılara ve Borçlulara Ait Haklar, (TBBD, 2002/2, s.21-64).

Özekes, Muhammet : Konkordatoya Başvuru ve Geçici Mühlet Kararı, (7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Editör: Prof.Dr.Muhammet Özekes, İstanbul 2018, s.43-83) (Özekes-Geçici Mühlet).

Özekes, Muhammet : Tartışmalar, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.189-230).

Özekes, Muhammet : Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003, (Hukuki Dinlenilme).

Özekes, Muhammet : Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul 1995, (Asli Müdahale).

Özen, Burak


Özkan, Hasan : Kefalet Sözleşmesi Özellikleri-Kuruluşu-Türleri, İstanbul 2008.

: Haksız Fiil Sorumluluğu, İstanbul 2015.

Özmumcu, Seda : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Alacaklılar Kurulu, (Prof.Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul 2009, s.311-342).

Özsunay, Ergun : Medeni Hukuka Giriş, Gözden Geçirilmiş 5.Bası, İstanbul 1986.

Öztan, Bilge : Medeni Hukukun Temel Kavramları, B.29, Ankara 2009.

Öztek, SelçukÖztek, Selçuk

: Türk Hukukunda ve Uygulamasında Ödeme Güçlüğü İçindeki İşletmelerin Rehabilitasyonu: İmkânlar, Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri, (Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu Şirket Kurtarma Hukuku ve Banka Alacaklarının Cebri İcra Yoluyla Tahsili, Yayına Hazırlayan: Ali Cem Budak, İstanbul 1993, s.240-248), (Sempozyum).

: İflâsın Ertelenmesi, İstanbul 2007. (İflâsın Ertelenmesi).

Öztek, Selçuk
Öztek, Selçuk/

Tunç Yücel, Müjgan : Yeni Konkordato Hukuku, (7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflâs Kanunu m.285-309 Şerhi, Editör: Selçuk Öztek, Ankara 2018, s.305-331).

: m.302-303, (Yeni Konkordato Hukuku 7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflâs Kanunu m.285-309 Şerhi, Editör: Selçuk Öztek, Ankara 2018, s.333-351).

Pekcanıtez, Hakan : Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukunda Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, Genişletilmiş ve Yeniden Gözden Geçirilmiş 3.Bası, Ankara 1998, (Yabancı Para).

Pekcanıtez, Hakan : Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, (Makaleler, C.1, İstanbul 2016; s.245-291), (Yabancı).

Pekcanıtez, Hakan : İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, Ankara 1986.

Pekcanıtez, HakanPekcanıtez, Hakan


Pekcanıtez, Hakan

: Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, Ankara 1992, (Fer’i Müdahale).

: İflâsın Kaldırılması, (Makaleler C.I, İstanbul 2016, s.95-123). (İflâs).

: Anonim Ortaklıkların İflâsı, Ankara 1991. (Anonim Ortaklık).

Pekcanıtez, Hakan
Pekcanıtez, HakanPekcanıtez, Hakan


Pekcanıtez, Hakan
Pekcanıtez, Hakan/

Erişir, Evrim : Tartışmalar, (7201 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR 16.Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018, s.75-88).

: İflâsın Ertelenmesi, (Makaleler, C.2, İstanbul 2016, s.19-68). (İflâsın Ertelenmesi).

: 2279 sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalade Mühlet) Kararının Değerlendirilmesi, (LEXPERA Blog: https://blog.lexpera. com.tr/2279-sayili-cumhurbaskani-kararinin-degerlendirilmesi/). (Fevkalade Mühlet 1).

: 2279 sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalade Mühlet) Kararı ile 7226 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesi, (LEXPERA Blog:   https://blog.lexpera.com.tr/2279-sayili-karar-ile-7226-sayili-kanunun-birlikte-degerlendirilmesi/). (Fevkalade Mühlet 2).

: Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler, (LEGAL Blog: https://legal.com.tr/blog/ genel/koronavirus-covid-19-salginina-karsi-alinan-medeni-usul-ve-icra-iflas-hukukunu-ilgilendiren-onlemler/).


Pekcanıtez, Hakan/

Erdönmez, Güray : 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, İstanbul 2018.

Pekcanıtez, Hakan/

Simil, Cemil : İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, B.2, İstanbul 2017.

Pekcanıtez, Hakan/

Atalay, Oğuz/

Sungurtekin Özkan, Meral/

Özekes Muhammet : İcra İflâs Hukuku Ders Kitabı, B.5, İstanbul 2018.

Pekcanıtez, Hakan/

Özekes, Muhammet/

Akkan, Mine/

Taş Korkmaz, Hülya


Pekdinçer, Tamer/

Yılmaz, Abdüssamet : Medeni Usul Hukuku, B.15, İstanbul 2017.
: Korona Virüs (COVİD 19) Salgınının Tasdik Edilmiş Konkordato Projelerine Etkisi, (LEXPERA Blog: https://blog. lexpera.com.tr/korona-virus-covid-19-salgininin-tasdik-edilmis-konkordato-projelerine-etkisi/).


Postacıoğlu, İlhan : Konkordato, İstanbul 1965, (Konkordato).

Postacıoğlu, İlhan


Postacıoğlu, İlhan : Medeni Usul Hukuku Dersleri, B.6, İstanbul 1975, (Medeni Usul).

: Şarta Muallak Hükümler, (AD, 1941/2, s.113-122). (Şart).

Postacıoğlu, İlhan/

Altay, Sümer : İcra Hukuku Esasları, Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 5.Bası, İstanbul 2010.

Reisoğlu, Safa : Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.25, İstanbul 2014.

Reisoğlu, Seza : Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara 1992.

Reisoğlu, Seza : Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4.Baskı, Ankara 2003, (Banka Teminat Mektubu).

Reisoğlu, Seza : Teminat Mektuplarının Ödenmesinin İhtiyati Tedbir Kararı İle Önlenmesi ve Sonuçları, (Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan (1925-1988), Ankara 1990, s.471-481), (Makale).

Saldırım, Mustafa : İflâstan Önce Konkordatonun Tasdikinin Hüküm ve Sonuçları, (ABD, 2000-4, s229-271).

Sarısözen, Serhat : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, (LHD, Nisan 2006/4/40, s.1037-1051), (Malvarlığı).

Sarısözen, Serhat
Sarısözen, Serhat
Sayhan, İsmet : İcra-İflâs ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler, B.3, Ankara 2019, (Konkordato).

: Geçici ve Kesin Mühlet Kararı, (7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR 16. Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018, s.41-73). (Geçici ve Kesin Mühlet). 

: Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde Borca Batıklık Sebebiyle İflâs ve İflâsın Ertelenmesi, Ankara 2016.

Saymen, Ferit : Borçlar Hukuku Dersleri Umumi Hükümler, C.1, İstanbul 1950.

Saymen, Ferit/

Köprülü, Bülent : Medeni Hukuk Dersleri, C.1, İstanbul 1964

Schwarz, Andreas : Borçlar Hukuku Dersleri, C.1, Çeviren: Bülent Davran, İstanbul 1948.

Schwarz, Andreas : Medeni Hukuka Giriş, Tercüme Eden: Hıfzı Veldet, B.3, İstanbul 1946, (Medeni).

Serozan, RonaSerozan, Rona : Medeni Hukuk Genel Bölüm, Genişletilmiş 2.Bası, İstanbul 2008, (Medeni Hukuk).

: Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşması, (İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1968/1/2, s.176-200).

Serozan, Rona/

Öz, Turgut/

Acar, Faruk/

Gökyayla, Emre/

Develioğlu, Murat : İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunu Genel Hükümler, C.1, İstanbul 2018.

Sungurtekin Özkan, Meral

Sungurtekin Özkan, Meral : Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013. (Medeni).

: 7101 sayılı Kanunla Getirilmiş Değişiklikler Çerçevesinde Adi Konkordatoda Konkordatoda Alacaklılar Kurulu, (7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR 16.Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018, s.107-121).

Sungurtekin Özkan, Meral : Ödeme Güçlüğüne Düşmüş İşveren Karşısında İşçi Hak ve Çıkarlarının Korunması Konusunda Türk Hukukunda Geçerli Olan Sistemin Uluslar Arası Normlara Uygunluğu Meselesi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.10, S.1, 2008, s.138-168).

Tanrıver, Süha : Medeni Usul Hukuku, C.1, Tümüyle Gözden Geçirilmiş, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2.Bası, Ankara 2018, (Medeni Usul).

Tanrıver, Süha : İflâs Dışı Konkordato Bakımından Tasdik Şartı Olarak Teminat, (AÜHFD, 1995/44/1-4, s.209-220 (Teminat).

Tanrıver, Süha


Tanrıver, Süha

: Konkordato Mühletinin Uzatılması, (TBBD, 1995/3, s.409-413).

: Konkordato Mühletinin Kaldırılması, (YD, 1995/4, s.491-495). (Mühletin Kaldırılması).

Tanrıver, Süha : Konkordato Komiseri, Ankara 1993, (Komiser).

Tanrıver, Süha : Tartışmalar, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.189-230).

Tanrıver, Süha : Tartışmalar, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-VIII, Abant 9-10 Ekim 2009, s.281-295), (Tartışmalar 2009).

Tanrıver, Süha : İflâs Dışı Adi Konkordatoya İlişkin Temel Problemler ve Çözüm Arayışları, (MİHBİR 13.Antalya Toplantısı, Antalya 9-10 Ekim 2015, s.247-268), (Problemler).

Tanrıver, Süha : Konkordato Prosedürünün Islahı İle İlgili Bazı Düşünceler, (AÜHFD, 2001/50/3, s.1-9), (Islah).

Tanrıver, Süha : Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve Noterlik, (Makalelerim-II 2006-2010, Ankara 2011, s.345-358), (Çekişmesiz).

Tanrıver, Süha : 4949 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Adi Konkordato İle İlgili Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi, (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s.347-370), (4949).

Tanrıver, Süha : İflâs Dışı Adi Konkordatoya İlişkin Güncel Sorunlar ve Bazı Değerlendirmeler, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-VIII, Abant 9-10 Ekim 2009, s.255-280, (Güncel).

Tanrıver, Süha


: Konkordatonun Tasdik Şartı Olarak Dürüstlük Koşulu, (BATİDER, 1994/XVII/4, s.65-73), (Dürüstlük).

Tanrıver, Süha/

Deynekli, Adnan

Tarakcıoğlu, İhsan : Konkordatonun Tasdiki, Ankara 1996.


: Türk Medeni Hukuku, Genel Esaslar-Başlangıç Maddeleri-Şahsın Hukuku-Aile Hukuku, Ankara 1978.

Taş Korkmaz, Hülya
Taş Korkmaz, Hülya : 7101 Sayılı Kanun İle İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması, (7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Editör: Prof.Dr.Muhammet Özekes, İstanbul 2018, s.5-39). 

: İflâs Masası, Ankara 2010. (Masa).

Taşpınar, Sema : Adi Konkordato Hakkında İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler, (BATİDER, 2003/XXII/2, s.49-92). (Değişiklikler).

Taşpınar, Sema : Tartışmalar, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.189-230).

Taşpınar Ayvaz, Sema : Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Kanunda Yer Alan Tedbirlerin Medeni Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, (4.Uluslararası Kadın/Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı, 2012/1, Kuzey Kıbrıs 2013, 29-49). (6284).

Taşpınar Ayvaz, SemaTaşpınar Ayvaz, Sema


: İcra-İflâs Hukukunda Yeniden Yapılandırma, Ankara 2005 (Yeniden Yapılandırma).

: Konkordatonun Tamamen Feshi, (7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR 16.Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018, s.197-205).

Taşpınar Ayvaz, Sema
Taşpınar Ayvaz, Sema : İcra ve İflâs Hukukunda Hükümsüz İşlemler ve Hükümsüzlük, (Prof.Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C.2, s.1539-1554). (Hükümsüz).

: Mahkeme Kararıyla Düzeltilmiş Nüfus Kayıtları Hakkında Tekrar Mahkemeye Başvurulabilir Mi? (Prof.Dr.Ejder Yılmaz ’a Armağan, C.2, Ankara 2014, s.1851-1878). (Nüfus Kayıtları).

Tekinay, Selahattin Sulhi : Medeni Hukuka Giriş Dersleri, Gözden Geçirilmiş 2.Baskı, İstanbul 1973.

Tekinay, Selahattin Sulhi/

Akman, Sermet/

Burcuoğlu, Haluk/

Altop, Atillâ : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı, İstanbul 1993.

Tercan, Erdal : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2010. (İcra).

Tercan, Erdal : Tartışmalar, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.189-230).

Tikveş, Özkan


Toraman, BarışToraman, Barış

: İçtihatlarla Açıklamalı İcra ve İflâs Kanunu (Şerh), İstanbul 1990.

: Konkordato Müessesesi Hakkında 7101 sayılı Kanunla Getirilen Yeniliklerin Kanun Yollarına İlişkin Hükümleri Bakımından Değerlendirilmesi, (7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR 16.Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018, s.207-225). (Kanun Yolları).

: İcra ve İflâs Kanunu’na Göre Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflâsın Ertelenmesi Talebi, Ankara 2007.

Tuğ, Adnan : Türk Özel Hukukunda Şekil, B.2, Konya 1994.

Tuhr, Andreas : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C.1-2, Çeviren: Cevat Edege, Ankara 1983.

Tuncay, Salih/

Demirhan, Orhan : Yeni ve Değişik Hükümleriyle İcra ve İflâs Kanunu, Ankara 1965.

Tunç Yücel, Müjgan : Banka Teminat Mektuplarının İhtiyati Tedbire Konu Olması Üzerine Medeni Usul Hukuku Bakış Açısından Bir İnceleme, (BÜHFD, 2013/8/107-108, s.7-24). (İhtiyati Tedbirler).

Tunç Yücel, Müjgan
Tunç Yücel, MüjganTunç Yücel, Müjgan : İflâs İçi Konkordato Konusunda Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar, (BÜHFD, Temmuz-Ağustos 2013/8/107-108, s.25-38).

: Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları, İstanbul 2020. (Konkordato Mühleti).

: 7226 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanlığının 2480 sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Kararı Uyarınca Sürelerin Durmasının Konkordato Sürelerine Etkisi, (LEXPERA Blog: https://blog.lexpera.com.tr/7226-sayili-kanun-ile-cumhurbaskanliginin-2480-sayili-karari-uyarinca-surelerin-durmasi nin-konkordato-surelerine-etkisi/). (7226).


Tunç Yücel, Müjgan/

Kale, Serdar : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Prosedür ve Yetkili Organlar, (Prof.Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s.503-541).

Tunçomağ, Kenan : Türk Borçlar Hukuku I. Cilt Genel Hükümler, Üzerinde Çalışılmış ve Geliştirilmiş Altıncı Baskı, İstanbul 1976.

Ulukapı, Ömer : Konkordatonun Feshi, Konya 1998, (Fesih).

Ulukapı, Ömer : İcra ve İflâs Hukuku, Konya 2015, (İcra).

Ulukapı, Ömer : Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Konya 1997.

Ulukapı, Ömer : Tartışmalar (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.189-230).

Ulukapı, Ömer/

Akcan, Recep : Kaynakçalı, İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Konya 2001.

Umar, Bilge


Umar, Bilge : İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, İzmir 1973.

: Türk Medeni Usul Hukukunda İadei Muhakeme, (İÜHFM, 1963/1-2, s.261 vd.). (İadei Muhakeme).

Uyar, Talih : İflâstan Sonra Konkordato, (BÜHFD, S.69-70, Mayıs-Haziran 2010, s.242-247), (Konkordato).

Uyar, TalihUyar, Talih : Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri, (İBD, 2018/92/4, s.15-102), (Yeni Konkordato Hukuku).

: Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri, Güncellenmiş 2.Baskı, Ankara 2019. (Kitap).

Uyar, Talih : Konkordatonun Tasdiki, (Ali Güneren’e Armağan, İstanbul 2010, s.121-129), (Tasdik).

Uyar, Talih : Konkordatoda “Ekseriyet” Koşulu (İİK. mad.297), (BÜHFD, Eylül-Ekim 2009/61-62, s.126-130), (Ekseriyet).

Uyar, Talih/

Uyar, Alper/

Uyar, Cüneyt : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi El Kitabı, C.2, B.1, Ankara 2012.

Üstündağ, Saim : Medeni Yargılama Hukuku, 6.Bası, İstanbul 1997, (Medeni).

Üstündağ, Saim : İcra Hukukunun Esasları, Baştan Sona Gözden Geçirilmiş ve yenilenmiş 8.Bası, İstanbul 2004, (İcra).

Üstündağ, Saim : İflâs Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 6.Bası, İstanbul 2002, (İflâs).

Üstündağ, SaimÜstündağ, Saim : İhtiyati Tedbirler (Geçici Hukuki Himaye (Koruma) Önlemleri, İstanbul 1981.

: Medeni Yargılama Hukukunda Kanun Yolları ve Tahkim, 2.B., İstanbul 1971.

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet : Medeni Hukuk, İstanbul 1969.

Yavaş, Murat : Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi (İİK m.89), İstanbul 2005.

Yavuz, Mustafa : Son Düzenlemeler Işığında Mahkemelerce Verilen Konkordato Mühletinin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları, (Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran 2018/147, s.159-168).

Yeşilova, Bilgehan : m.297-298, (Yeni Konkordato Hukuku 7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflâs Kanunu m.285-309 Şerhi, Editör: Selçuk Öztek, Ankara 2018, s.261-303).

Yıldırım, Kamil
Yıldız, Cihangir : Alman Hukukunda Çekişmesiz Yargı, (Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IV, Ankara 30 Eylül-11 Ekim 2005, s.18-48).

: Alacaklının ve Borçlunun Talebiyle Doğrudan Doğruya İflâs, Konya 2007, (yayımlanmış yüksek lisan tezi). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Sözlüğü, Ankara 2003.

Yılmaz, Ejder : İflâs ve Konkordato Uygulamasıyla İlgili Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler, (TBBD, 1995/1, s.92-109), (Düşünceler).

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C.2 ve C.3, Ankara 2017, (HMK Şerh).

Yılmaz, Ejder

Yılmaz, Berna Burcu : İflâs İdaresi, Ankara 1976, (İdare).

: İflâsın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesi Üzerine Bir İnceleme, İstanbul 2009, s.10 vd. (yayımlanmamış doktora tezi).

Zabunoğlu, Yahya


Zaim, Mehmet KayaZevkliler, AydınZevkliler, Aydın : Konkordato İle İlgili Görüşmeler, (Banka ve Ticaret Enstitüsü’nün Düzenlediği İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Seminer, Ankara 13 Aralık 1962-17 Ocak 1963, s.149-154).

: Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi, (yayımlanmış yüksek lisans tezi: file: ///Users/mac/Downloads/041599.pdf).

: Medeni Hukuk, Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku-Aile Hukuku, Ankara 1995.

: İflâsta Mülkiyeti Muhafaza, (AÜHFD, 1968/25/3-4, s.195-224). (Mülkiyeti Muhafaza).

Zeytin, Zafer : Edinilmiş Mallara Katılma Rejimindeki Artık Değere Katılma Alacağı (Veya Değer Artış Payı Alacağı) Haczedilebilir Mi?, (Terazi Hukuk Dergisi, 2007/4, s.13-20).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.