Kooperatif Davaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750265389
Stok Durumu: Stokta var
73,80 TL 82,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 320

Kitapta kooperatif davaları; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ışığında, uygulamaya dönük olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, ortaklıktan çıkarılma (ihraç), yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk davaları, genel kurul karalarının iptali gibi uygulamada dava konusu olan uyuşmazlıklara, yüksek yargı kararları doğrultusunda detaylı olarak yer verilmiştir.

Kitap; uygulamadan seçilen dilekçe, ihtarname, bilirkişi raporu ve kooperatif ana sözleşmesi örnekleriyle zenginleştirilmiştir.

Konu Başlıkları
Usul ve Uygulama
Ortaklıktan Çıkarılma (İhraç) – İtiraz
Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
İhtarname, Dilekçe, Kooperatif Ana Sözleşmesi Örneği, Bilirkişi Raporları
Yüksek Yargı Kararları
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
A. TANIM VE KAVRAMLAR  15
1. Genel İnceleme – Mevzuat (1163 sy. Kooperatifler Kanunu)  15
a. Görevli Mahkeme  16
b. Kuruluş, Muteberlik Şartları, İsim Kullanma Yetkisi  20
c. İzin Verme, Tescil ve İlan  20
d. Ana Sözleşmeye Konacak Hükümler  21
e. Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Sorumluluk  22
2. Taraf Ehliyeti  23
3. Yönetim Kurulu  25
a. Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun Kurul Olarak Çalışması ve Fiilen Toplantı Yaparak Karar Alması Esastır  25
b. Yeter Sayı  25
4. Genel Kurul  26
a. Hukuken Yok Olan Bir İşleme Hiçbir Hukuki Sonuç Bağlanabilmesi Mümkün Değildir  27
b. 1163 Sayılı Kanunun 53. Maddesi – Genel Kurul Kararlarının İptali  27
5. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 59/3.m. –Yönetime ve Temsile Yetkili Şahısların Sorumluluğu  32
a. Limited Şirketlerde Karın Dağıtımına İlişkin Esaslar, 6102 Sayılı TTK'nın 608 ve Devamı Maddelerinde Düzenlenmiştir  35
b. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 98. m.  36
c. Kooperatif Tüzel Kişiliğinin İhyası  37
B. ORTAKLIK TANIM VE KAVRAMI  40
1. Ortaklığa Girme Şartları ve Ortak Sayısı  41
2. Tüzel Kişilerin Ortaklığı  42
3. Kooperatiflerde Ortaklık Sıfatının Kazanılması  42
4. Kooperatif Ortaklığın Devri ve Ortağın Ölmesi  42
5. Ortaklıktan Çıkma Serbestisi – Tazminat  44
C. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA (İHRAÇ)  45
1. Haklarındaki Çıkarma Kararı Kesinleşmeyen Ortakların Yerine Yeni Ortak Alınamaz  46
2. Kooperatifler Yasası’na Göre, Kooperatif Ortaklığından Çıkarılmayı Gerektiren Nedenler Ana Sözleşmede Açıkça Gösterilir  46
3. Çıkarılma Kararı Gerekçeli Olarak Tutanağa Geçirileceği Gibi, Ortaklar Defterine de Yazılır  46
D. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMAYA İTİRAZ  47
1. Tebliğ Edilen Karar, Yönetim Kurulunca Verilmiş İse Ortak, Üç Aylık Süre İçinde Genel Kurula da İtiraz Edebilir  47
2. Kooperatiflerde Ortaklık Koşullarını Yitirenler Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılabilirler (İhraç Edebilirler)  50
3. İhtar Çekilme Zorunluluğu  50
4. Kooperatiften Çıkan veya Çıkarılan Ortaklarla Hesaplaşma Süresi ve Yükümlülük  52
E. AİDAT BORCU – İHTARNAME ŞARTLARI  52
F. SORUMLULUK DAVALARI  53
1. Sorumlu Olanlara Karşı Tazminat İstemek Hakkı – Zamanaşımı  57
2. İnceleme ve Araştırma Esasları  58
3. İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  60
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI
I. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA (İHRAÇ) – İTİRAZLA İLGİLİ KARARLAR  63
II. KOOPERATİF YÖNETİM KURULU – SORUMLULUKLA İLGİLİ KARARLAR  125
III. İNCELEME ESASLARI – USÜL VE YARGILAMA İLGİLİ KARARLAR  173
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA – ÖRNEKLER NOTER İŞLEMLERİ –
İHTARNAME – DİLEKÇELER
AİDAT BORCUNUN VE GECİKME FAİZLERİNİN ÖDENMESİ – BİRİNCİ İHTARNAME  231
AİDAT BORCUNUN VE GECİKME FAİZLERİNİN ÖDENMESİ – İKİNCİ İHTARNAME  232
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ TARAFINDAN ADIMA AÇILMIŞ VEYA AÇILACAK OLAN GÜÇLENDİRME KREDİLERİ  234
KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA KARARININ TEBLİĞİ İŞLEMİ  237
 [KOOPERATİF] [HİSSE] DEVRİ] I – TAAHHÜTLÜ  238
 [KOOPERATİF] [HİSSE] [DEVRİ] II  239
 [KOOPERATİF] PAYI] [TAKAS], [MUVAFAKATI]  241
[TESCİL] TALEPNAMESİ  242
TAM YETKİLİ TEMSİL [VEKALETNAME]  243
 [TESCİL] [TALEPNAMESİ] I  244
 [TESCİL][TALEPNAMESİ] II  245
AİDAT ÖDENMESİ İHTARI I  246
AİDAT ÖDENMESİ İHTARI II  248
KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA KARARININ TEBLİĞİ İLE İLGİLİ İHTARNAME  249
KOOPERATİF FAALİYETİNİN TESPİTİ TALEBİ  250
KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DİLEKÇESİ  251
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ  252
ÜYELİK KARARININ İPTALİ  256
İSTİNAF DİLEKÇESİ –ÜYELİK KARARININ İPTALİ  258
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ DİLEKÇESİ  261
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ  265
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN İADESİ DAVASI DİLEKÇESİ  267
KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN TESPİTİ  268
KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞAHSİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ DİLEKÇESİ  269
KOOPERATİFTEN HAKSIZ ÇIKARILMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ  272
BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI  273
İSTİNAF DİLEKÇESİ  274
GENEL KURUL KARARININ İPTALİ – BİLİRKİŞİ RAPORU  276
ŞİRKET FESHİ – BİLİRKİŞİ RAPORU  280
KOOPERATİF KANUNUNA MUHALEFET– BİLİRKİŞİ RAPORU  285
İPOTEĞİN FEKKİ – BİLİRKİŞİ RAPORU  287
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  290
Kaynakça  318
Kavramlar Dizini  319

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar